Varjualune. Arhitektuurne projekteerimine II, 2016/2017

Vihikut saab sirvida siin

Esimese kursuse kevadsemestri õppeülesande eesmärk on tutvustada arhitektuuri tekkimise eeldusi, põhjuseid ja võimalusi. Ülesannet lahendades tuleb uurida ja mõtestada inimese ja teda ümbritseva keskkonna vahekordi.

Õppeülesande esimeses teoretiseerivas osas küsivad tudengid üldfilosoofilisi küsimusi, uurivad varjualuste näiteid maailmas, loevad luuletusi, loovad koreograafilisi ruume ning jõuavad seeläbi lõpuks väga isikliku maailmani.

Ülesande teises pooles projekteerivad tudengid enese vajadustest lähtuva varjualuse. Eelnevalt läbitud üldised mõttearendused peavad nüüd aitama tõsta projekti kontseptuaalset lennukust.

Projekti kulminatsioon on ühe projekteeritud varjualuse ehitamine tudengite endi poolt. Selline kollektiivne ehitustegevus aitab mõista arhitektuuri ja reaalse ehitamise keerukaid suhteid ning ühtlasi luua tugev kursusevaim.

 

Kursuse juhendajad: Andres Alver, Jaan Tiidemann

Vihiku toimetaja: Marie Anette Veesaar

EKA arhitektuuriteaduskond, 2021

 

ISBN 978-9916-619-12-4 (trükis)

ISBN 978-9916-619-13-1 (pdf)

ISSN 2461-2359

Jaga sõpradega:

Postitas Tiina Tammet
Viimati muudetud