Varvara Guljajeva “From Interaction to Post-Participation: The Disappearing Role of the Active Participant” (Dissertationes 26)

Varvara Guljajeva loomepõhine doktoritöö “Interaktsioonist osalusjärgsuseni: aktiivse osaleja kaduv roll” (“From interaction to post-participation: the disappearing role of the active participant”) analüüsib ja kontekstualiseerib osalusjärgsuse vaatepunktist passiivset interaktsiooni publikuga ning vaatleb, kuidas interaktiivses kunstis on aktiivne osalus asendunud passiivsega. Doktoritöö käsitleb interaktiivse kunsti ajalugu ja identiteedidiskursust, uurides seda, kuidas räägitakse kunstiteostest, mis ei kaasa publikut, kuid hõlmavad sisemist süsteemiinteraktsiooni andmeallikaga. Teisisõnu, uurimus käsitleb huvi nihkumist inimese ja masina vaheliselt interaktsioonilt süsteemidevahelisele ning selle põhjusi. Käesolevas doktoritöös on eristatud vahetut ja kaudset osalusjärgsust. Valitud kunstiteoseid on uuritud seega kontseptsiooni, vahetu või kaudse osalusjärgsuse ja teostuse vaatepunktist. Lisaks on iga osalusjärgsuse alamkategooria all tutvustatud ja analüüsitud teiste kunstnike seonduvaid teoseid.

Lõpuks annab doktoritöö oma panuse interaktiivse kunsti arendamisse, analüüsides ja kontekstualiseerides osalusjärgsusena avalduvat passiivset osalust publikuga. Autor väidab, et osalusjärgsuse mõiste aitab käsitleda nihet aktiivselt vaatajalt passiivsele keerulisel andmejälitusajastul, mil inimestelt nõusolekut küsimata neid pidevalt jälgitakse, jälitatakse ja vaadeldakse.

Juhendajad / Supervisors: dr Raivo Kelomees (Estonian Academy of Arts), dr Pau Waelder (Open University of Catalonia);
Eelretsensendid / External Reviewers: prof dr Christa Sommerer (Interface Cultures, The University of Art and Design Linz), prof dr Moises Mañas Carbonell (Faculty of Fine Arts, Polytechnic University of Valencia);
Oponent / Opponent: prof dr Christa Sommerer (Interface Cultures, The University of Art and Design Linz).

Keeletoimetaja / Copy editor: Dan O’Connel, Martin Rünk
Tõlge eesti keelde / Translation into Estonian: Martin Rünk
Graafiline disain / Design & layout: Varvara & Mar OÜ (Jesús Rodríguez Santos)

Dissertationes Academiae Artium Estoniae 26
2oo lk, inglise keeles, eestikeelse kokkuvõttega
Eesti Kunstiakadeemia, 2018

ISBN 978-9949-594-70-2 (print)
ISBN 978-9949-594-71-9 (pdf)
ISSN 1736-2261

Jaga sõpradega:

Postitas Neeme Lopp
Viimati muudetud