Vesi, jäätmed ja transport

Vesi: koroonaviirusest tulenev kaugtöö suurenemine ja kontaktõppe vähenemine kahandasid EKAs vee tarbimist

Lisaks energiatarbimisele jälgitakse EKAs ka tarbitud vee koguseid: 2019.a. oli EKA peamaja aastane veekasutus 3260 m³, 2020.a. 2651 m³, 2021.a. 2067 m³, 22. novembri seisuga oli 2022.a. vee tarbimine 2723 m³. Tarbitud vee kogustest on samuti selgelt näha koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud kontaktõppe vähendamise ja kaugtöö suurenemise mõju 2020.a. ja 2021.a. tarbitud vee kogustele EKA peamajas. Näiteks 2021.a. oli vee tarbimine 37% väiksem kui 2019.a.

EKA peamaja vee tarbimised (m³) perioodil 2019-2022:

2022.a. andmetest on puudu veel novembri ja detsembri vee tarbimised (m³)

Jäätmed: EKAs tekkivate jäätmete kogus on vähenenud

Koroonameetmed avaldasid mõju ka EKAs tekkivate jäätmete kogustele. Kui 2019.a. tekkis EKAs 36 tonni jäätmeid aastas, siis 2020.a. 26,4 tonni ja 2021.a. 22 tonni. Samas tuleks siinkohal arvestada, et 2019.a. tekkinud jäätmetest oli 11,4 tonni paberijäätmed. Kuid alates 2020.a. septembrist on EKAl oma paberipress-konteiner mõõtmetega 16 m³, mida pole veel kordagi pidanud tühjendama, siis seetõttu paberi jäätmete koguste andmed ei kajastu jäätmete andmetes alates 2020.ndast aastast.

EKA peamajas tekkinud jäätmete kogused tonnides:

Transport: 2022.a. lähetuste lendudest eralduv tCO2e kogus tõusis 75 % võrreldes 2021. aastaga

2019.a. läbiti EKA lähetustega seotult kokku 1 110 071 km, mille tõttu eraldus atmosfääri 161.47 tCO2e. Sellest lennukiga läbiti 1 006 084 km, mille tõttu eraldus õhku 154.94 tCO2e. 2020.a. läbiti 194 953 km, millest lennukiga 109 767 km. 2020.a. eraldus õhku lähetustega seotult 32.33 tCO2e, millest lendudest oli põhjustatud 16.90 tCO2e. 2021.a. läbiti EKA lähetuste tõttu 369 144 km, mille tulemusena eraldus õhku 51.28 tCO2e, sellest lähetuste lendude tõttu eraldus õhku 45.20 tCO2e, lähetustega seotud lennukilomeetreid oli 2021.a. 293 495 km. 2022.a. läbiti 1 452 194 km, millest lähetuste lendudena 1 236 890 km. 2022.a eraldus seetõttu õhku 203.58 tCO2e, lähetuste lendudest lähtuvalt 190.48 tCO2e.

Antud tulemused on arvutatud keskmiste distantside põhjal võttes EKA lähetuste sihtpaigad, mida külastati minimaalselt 30 korda viimase 7 aasta jooksul, pluss lisati ka juhuslikult mõned harvemini külastatavad paigad. Lendude arvutamiseks kasutati lennukilomeetreid, lähetuste arvud korrutati kahega, tagamaks nii edasi kui ka tagasi kilomeetrite arvestamist. 2020.a. lähetustest tulenev tCO2e kogus oli vaid 16 % 2022.a. lähetustest tulenevast tCO2e kogusest. 2021.a. lähetusest tulenev tCO2e kogus moodustas 25 % võrreldes 2022.a. lähetuste tõttu eraldunud tCO2e kogusega. On väga selgelt näha, kuidas COVID-19 leviku piirangute tõttu oli keskkonnasurve süsinikdioksiid ekvivalendi kogusena 2020.a rohkem kui 6 korda väiksem ja 2021.a. oli 4 korda väiksem.

Jaga sõpradega:

Postitas Maarja Pabut
Viimati muudetud