Ralf Lõoke

Ralf Lõoke

Ralf Lõoke on asutajaliige 2004. aastal loodud büroos Salto Arhitektid, kes oma töös keskenduvad eeskätt arhitektuuri, maastikuarhitektuuri ja kunsti piirimaile jäävatele teemadele. Arhitektuuri ääremaid kombates eksperimenteerivad nad muuhulgas sotsiaalse ja majandusliku kontekstiga ning püüavad ühtlasi ka alati uusi võtteid leida. Üheteistaastase praktika vältel on Salto Arhitekte köitnud peamiselt avalikud hooned ning teised avaliku mõõtmega projektid, kus on oluline roll kanda interdistsiplinaarsel ja kriitilisel lähenemisel. Nad on noppinud auhindu enam kui 60 konkursil ning võitnud 20 arhitektuuri-, kunsti- ja maastikuarhitektuuri preemiat. Samuti on nad pidanud ettekandeid nii Euroopas kui Venemaal. www.salto.ee

***

Ralf Lõoke is a founding partner of Salto Architects, a Tallinn-based office established in 2004 interested in the fascinating area between architecture, landscape design and art. By operating in the border areas of architecture, they try to experiment among other things with the social and economic context and also rethink their methods along the way.

During their eleven-year practice, Salto Architects have mainly focused on public buildings and other kinds of projects with a public dimension where the interdisciplinary and critical approach has a major role to play. Salto Architects have won prizes in more than 60 competitions and received altogether 20 architecture, art or landscape design awards. Similarly, they have been lecturing in several institutions in Europe and Russia. www.salto.ee

Õppejõud, erialastuudio juhendaja