EKA Õpilasakadeemia: Puithoonete viimistluskihtide uurimise töötuba

20. veebruar kl 12 – Puithoonete viimistluskihtide uurimise töötuba, juhendajad

Claudid Valge ja Triin Reidla. Töötoas tutvustatakse puitmajade viimistluskihtide uurimise meetodeid nii teoorias kui praktikas.

Kogunemine kl 12 muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas aadressil Suur-Kloostri 11

Postitas Solveig Jahnke
Muinsuskaitse ja konserveerimine Viimati muudetud