õpitoa juhendamine Porto Ülikoolis

õpitoa juhendamine Porto Ülikoolis

EKA

muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsendi Hilkka Hiiopi välislähetus.

Urbino, Liege ja

Porto Ülikoolide professorite initsiatiivil alustati juba aastaid tagasi

projektiga, mis tegeleb lõuendalusel maalide erinevate dubleerimismeetoditega.

Dubleerimine on olnud maalirestaureerimises traditsiooniliselt tavapärane

tegevus, mille tulemusel kantakse vana lõuend üle uuele. Tänases

konserveerimises kasutatakse dubleerimist märksa vähem, kuna see rikub

originaalmaali autentse materjali. Siiski on pika

restaureerimisajaloo vältel suur osa lõuendmaale selle protsessi läbi teinud

ning konservaatoritena peame tundma traditsioonilisi konserveerimisvõtteid. 

Euroopa on olnud

ajalooliselt jagatud kolme meetodi vahel: põhjapool Alpe on kasutatud vahapõhist

dubleerimist, lõunapool Alpe jahupasta põhist dubleerimist ning Vene

traditsioon on tuginenud Volga jões ujuva tuurakala liimi põhisele

dubleerimismeetodile. Õpitoa raames

demonstreerisid Euroopa ülikoolide õppejõud erinevaid traditsioonilisi ja

kaasaegseid sünteetilistele liimainetele ning kõrgtehnoloogilistele vahenditele

tuginevaid meetodeid.

Erasmuse programmi raames läbiviidud õpitubadest esimene

toimus 2013 aastal Liege’i Ülikoolis, sellel aastal viidi see läbi Portos ning

aastal 2015 on võõrustajaks Urbino Ülikool.  Õppes osales mõlemal aastal ligi 50 tudengit

üle Euroopa. EKA dotsendi Hilkka Hiiopi roll oli tutvustada ja demonstreerida

Vene traditsioonile tuginevat kalaliimi tehnoloogiat, mis on olnud ka Eesti

konserveerimise alusmetoodika.  Lähiajal

on ilmumas ka erinevaid dubleerimismeetodeid analüüsiv publikatsioon.

Muinsuskaitse ja konserveerimine Postitatud