Koguteos “Eesti kunsti ajalugu” (1999–2021)

Eesti kunsti ajalugu on EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi kõige vanem teadusprojekt, millega alustati 1999. aastal. Kuueköitelise Eesti kunsti ajaloo eesmärgiks on hõlmata Eesti kunsti- ja visuaalkultuuri ajalugu võimalikult laialt, tehes selle kättesaadavaks nii akadeemilisele kui laiale publikule. Tegu on ühelt poolt uue materjali esiletoomise, teisalt aga ka varasemate kunstikäsitluste ümbermõtestamisega. Kindlasti on uue Eesti kunsti ajaloo eesmärgiks näidata kunsti, arhitektuuri, disaini ja muid visuaalkultuuri valdkondi nende sotsiokultuurilises kontekstis, ühtlasi demonstreerides nende rolli sellesama sotsiaalse ja kultuurilise koe loomes.

Projekti vastutav täitja: peatoimetaja Krista Kodres

Projekti täitjad: Mart Kalm, Virve Sarapik, Andres Kurg, Katrin Kivimaa, Karin Vicente, Tiina Abel, Jaak Kangilaski, Johannes Saar jt. Lisaks on autorkonnas palju kunsti- ja kultuuriajaloolaseid erinevatest Eesti akadeemilistest institutsioonidest ja muuseumidest.

Projekti kestus 1999–2021

Seni on ilmunud:

2005 – Köide 2 (periood 1520–1770; koost. Krista Kodres)

2010 – Köide 5 (periood 1900–1940; koost. Mart Kalm), pälvis Eesti ajalookirjanduse aastapreemia

2013 – Köide 6/I (periood 1940–1969; koost. Jaak Kangilaski)

2016 – Köide 6/II (periood 1969–1991; koost. Jaak Kangilaski), pälvis Eesti ajalookirjanduse aastapreemia

2017 – Köide 3 (periood 1770–1840; koost. Juhan Maiste)

2020 – Köide 4 (periood 1840–1900; koost. Juta Keevallik)

 

TULEMAS:

Köide 1 (aegade algusest keskaja lõpuni; koost. Kersti Markus)

Köide 7 (periood 1991–2020; koost. Virve Sarapik)

Jaga sõpradega:

Postitas Virve Sarapik
Viimati muudetud

Käimasolevad teadusprojektidKunstiteadus ja visuaalkultuur