Koguteos “Eesti kunsti ajalugu” (1999–2024)

“Eesti kunsti ajalugu” on EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi kõige vanem teadusprojekt, millega alustati 1999. aastal. Seitsmeköitelise “Eesti kunsti ajaloo” eesmärgiks on hõlmata Eesti kunsti- ja visuaalkultuuri ajalugu võimalikult laialt, tehes selle kättesaadavaks nii akadeemilisele kui laiale publikule. Tegu on ühelt poolt uue materjali esiletoomise, teisalt aga ka varasemate kunstikäsitluste ümbermõtestamisega. “Eesti kunsti ajaloo” sihiks on näidata kunsti, arhitektuuri, disaini ja muid visuaalkultuuri valdkondi nende sotsiokultuurilises kontekstis, ühtlasi demonstreerides nende rolli sellesama sotsiaalse ja kultuurilise koe loomes.

Projekti vastutav täitja: peatoimetaja Krista Kodres

Projekti täitjad: Mart Kalm, Virve Sarapik, Andres Kurg, Katrin Kivimaa, Karin Vicente, Tiina Abel, Jaak Kangilaski, Johannes Saar jt. Lisaks on autorkonnas palju kunsti- ja kultuuriajaloolaseid erinevatest Eesti akadeemilistest institutsioonidest ja muuseumidest.

Projekti kestus 1999–2024

Seni on ilmunud:

2005 – köide 2 (1520–1770; koostaja ja toimetaja Krista Kodres)

2010 – köide 5 (1900–1940; koostaja ja toimetaja Mart Kalm), pälvis Eesti ajalookirjanduse aastapreemia

2013 – köide 6/I (1940–1969; koostaja ja toimetaja Jaak Kangilaski)

2016 – köide 6/II (1969–1991; koostaja ja toimetaja Jaak Kangilaski), pälvis Eesti ajalookirjanduse aastapreemia

2017 – köide 3 (1770–1840; koostaja ja toimetaja Juhan Maiste)

2020 – köide 4 (1840–1900; koostaja ja toimetaja Juta Keevallik)

Ilmumas:

köide 1 (aegade algusest keskaja lõpuni; koostaja ja toimetaja Kersti Markus)

köide 7 (1991–2010; koostaja ja toimetaja Virve Sarapik)

Jaga sõpradega:

Postitas Virve Sarapik
Viimati muudetud