KVI viib kunstiteaduse ja kaasaegse kunsti ideed keskkooliõpilasteni

Novembri lõpus algasid juba kolmandat korda toimuvad kunstiteaduse koolituurid, tutvustades keskkooliõpilastele aktiivõppe meetodite abil kunstiajaloo kaasaegseid suundi ning kunstiteaduse erialaseid võimalusi.

Seekordse kunstiteaduse koolituuri keskseks huvipunktiks on kunstiga seotud tuumküsimused: kaasaegse kunsti mõtestamine, kaasaegse kunsti areng ühiskonna muutuste keskmes, kunst kui poliitiline võim, eesti kaasaegse kunsti väli, kunstiteadlase erialased võimalused ja väljundid. Koolidel on võimalik valida kolme teemavaldkonna vahel, milleks on kujutav kunst, arhitektuur ja disain. Loengud on kombineeritud interaktiivsete rühmatöödega, kus õpilased saavad kaasa rääkida neid huvitavatel teemadel ning pakkuda omapoolseid ideid.

Kunstiteaduse koolituurid loovad mõttelise seose keskkooli õppekavadest väljajääva nüüdiskunsti ja kunstiväljal toimuvaga. Tallinna Reaalkoolis töötoa korraldanud Triin Metsla jagas oma kogemust, tuues välja, et: “Minu seminar oli sotsiaalkriitilisest kaasaegsest kunstist, mis juhib visuaalse keele kaudu tähelepanu ühiskonna valupunktidele. Laste silmaring ning kriitiline analüüsimisvõime näitas, et kaasaegse kunsti “lugemine” ei valmistanud neile raskust.”

Tunnivedajatele on koolituuride koostamine ja läbiviimine võimalus mõtestada oma uurimisteemat ning õpilastelt tagasisidet saada. Marleen Soosaar, kes külastas novembri lõpus Saue Gümnaasiumi, võttis oma kogemust järgnevalt kokku: “Gümnaasiumi õpilastega on lihtne suhelda ning nende tunnis osalemine vastas igati minu ootustele. Õpilased rääkisid kaasa ühiskondlikutel teemadel ning arutlesid aktiivselt muuseumi kui konstrueeritud ruumi ja kultuuripärandi teemal.”

Kunstiteaduse koolituurid soovivad tõsta kunstiteaduse erialateadlikkust erinevates Eesti maakondades, ka nendes kohtades, kus ligipääs kunstile ja kunstiteadusele on keerulisem. Eva- Erle Lilleaed sõnas, et “Otepää Gümnaasiumis ei käsitlenud me õpilastega mitte ainult seda, mis kuulub kunsti hulka, vaid ka mis on visuaalkultuur ning kuidas pilte lugeda. Interaktiivse töötoa käigus analüüsisime nii vanade meistrite teoseid kui tänapäeva reklaamfotosid. Harjutuse eesmärgiks oli lugeda piltide sõnumit läbi neis leiduvate detailide ning märgata korduvaid elemente vanema kunsti ja kaasaegse kujutusviisi vahel, millega tulid õpilased hästi toime.”

Sellel õppeaastal viiakse läbi kolmteist kohtumist ning projekt kestab novembrist järgmise aasta veebruarini. Novembris käisime Saue Gümnaasiumis, Tallinna Reaalkoolis ja Otepää Gümnaasiumis. Jaanuaris osaleme Vanalinna Hariduskolleegiumi, Rocca al Mare Kooli, Prantsuse Lütseumi, Tallinna Saksa Gümnaasiumi, Tartu Emajõe Kooli, Viljandi Gümnaasiumi, Noarootsi Gümnaasiumi, Narva Eesti Gümnaasiumi ja Võru Gümnaasiumi õppetöös. Veebruaris külastatakse Pärnu Ühisgümnaasiumit.

Kunstiteaduse koolituurid tuginevad mõtteliselt kahele eelnevalt läbiviidud loenguseeria kogemusele. Esimeseks oli 2014. aastal alguse saanud John Smithi koolituur ning teine algatati 2015.–2016. aastal Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse poolt ning toimus koostöös Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudiga. Gümnaasiumites tuuritavad kuus Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi magistranti ja doktoranti. Projekti juhivad Madli Ehasalu ja Triin Metsla.

Lisainfo:

Madli Ehasalu
Tel +372 5621 8422 madli.ehasalu@artun.ee

Triin Metsla
Tel +372 5628 8625 triin.metsla@artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Mart Vainre
Viimati muudetud