KVI uudiskiri detsember 2016

Uudiskiri annab ülevaate Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi töötajate ja tudengite erialastest tegemistest ning ilmunud publikatsioonidest oktoobrist detsembrini. Uudiskiri ilmub neli korda aastas ning sinna saab lisada infot kirjutades Karin Nugisele.

Kaitstud doktoritööd

25. novembril kaitses Indrek Rünkla doktoritöö „Arhitektuursest mõtlemisest: seostest tunnetuslike ja ühiskondlike konstruktsioonide vahel arhitektuuri praktika näitel“. Doktoritöö juhendajad olid dr Margus Vihalem (Tallinna Ülikool) ja dr Clarissa Moreira (Fluminense Föderaalne Ülikool, Rio de Janeiro, Brasiilia), eelretsensendid dr Epp Lankots ning dr Margus Ott (Tallinna Ülikool). Väitekirja oponeeris dr Margus Ott. Doktoritöö kaitsmiskomisjoni liikmed olid dr Krista Kodres, dr Epp Lankots, dr Anneli Randla, dr Virve Sarapik, dr Tõnu Viik (Tallinna Ülikool), dr Marek Volt (Tartu Ülikool).

Indrek Rünkla pälvis doktoritöö eest EKA teaduspreemia, mille määrab EKA teadusnõukogu aasta jooksul ilmunud parimate ülikooliga seotud publikatsioonide seast.

21. detsembril kaitses Elnara Taidre doktoritöö „Mudel, metafoor, mäng. Omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis“, mis pälvis tunnustuse cum laude. Doktoritöö juhendaja oli dr Virve Sarapik, eelretsensendid dr Anu Allas (Eesti Kunstimuuseum) ja dr Tiina Kirss (Tartu Ülikool). Väitekirja oponeeris dr Tiina Kirss. Doktoritöö kaitsmiskomisjoni liikmed olid dr Krista Kodres, dr Anneli Randla, dr Andres Kurg, dr Mari Laanemets, dr Tõnu Viik (Tallinna Ülikool), dr Juhan Maiste (Tartu Ülikool).

Tunnustus

17. detsembril anti pidulikult David Vseviovile üle Eesti ringhäälingute liidu aastapreemia Kuldmikrofon. Lisaks põhitööle KVI professorina on Vseviov juba 20 aastat oma tegevusega ringhäälingus avardanud Eesti inimeste silmaringi. Armastatud raadiosaade “Müstiline Venemaa” jõudis selle aasta novembris 700. saateni ning veebruaris 2017 täitub 20 eetriaastat. Saate materjalide põhjal on ilmunud raamatusari “Venemaa – lähedane ja kauge” ja raamat “Bütsantsi keisrid”. 2004. aastal pälvis David Vseviov saatesarja ja raamatute eest Eesti Vabariigi kultuuripreemia. “Müstiline Venemaa” on korduvalt valitud kuulajate lemmiksaateks ning saated troonivad igakuiselt Vikerraadio järelkuulamise edetabeli tipus.

Personali uudised

2017. aasta kevadsemestril töötab Andres Kurg Juris Padegs’ nimelise külalis-vanemteadurina Euroopa uuringute alal Yale’i Ülikooli juures MacMillani Keskuses. Sel ajal juhatab osakonda Ingrid Ruudi.

Kroonika

6.−15. oktoobrini toimus Teater NO99 kammersaalis V Artishoki Biennaal, mida kureeris Evelyn Raudsepp. Biennaal pakkus kümne päeva jooksul publikule valiku eesti kunstnike uutest teostest, mille hulgas oli performance’eid, video- ja heliinstallatsioone, skulptuure ja fotosid. Kümnel päeval järjest avati igal õhtul teatrisaalis uus näitus, mis jäi avatuks hilisõhtuni.

27.–29. oktoobril toimus Teaduste Akadeemia majas konverents “Art History and Socialism(s) after World War II: The 1940s until the 1960s“, mida korraldasid Krista Kodres, Kristina Jõekalda ja Kädi Talvoja KVI uurimisrühmast “Kunsti ajaloostades: kunstiajaloo-alane teadmisloome Eestis muutuvate ideoloogiate ja distsiplinaarsete arengute ühisväljal“ (PUT788). Rahvusvaheliste kolleegide kõrval astusid KVI liikmetest üles Kädi Talvoja ettekandega, avasõnadega Andres Kurg, moderaatorina Virve Sarapik. Kavandamisel on ingliskeelne konverentsi kogumik.

27.-28. oktoobril toimus Balti Filmi- ja Meediakoolis kolmas rahvusvaheline Läänemeremaade filmiajaloo konverents, mis käsitles Teise maailmasõja aegseid filme ning sõja representatsioone hilisemas kinos. Eva Näripea oli üks konverentsi korraldajatest.

22. novembril pidas Mari Laaniste ettekande “Nüüdisnooruse ruumid ja maastikud Eesti mängufilmis” KVI ja TLÜ Humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskuse seminaril Tallinna Ülikoolis.

9. detsembril toimus KVI jõulurebaste pidu, mida korraldasid baka II ja III kursus. Tutvusime uute esmakursuslastega, kes andsi rebasevande ning tõotasid et õige kunstiteadlasena ei ole nende nina kunagi püsti vaid alati raamatus. Suur tänu korraldajatele!

19. detsembril toimus Tallinna Kunstihoones Kunstiteadlaste ja Kuraatorite
Ühingu aastakonverents, mis oli pühendatud ajakirja Kunstiteaduslikke uurimusi
40. juubelile. Ettekanded pidasid Virve Sarapik („Maailma kunsti ajalugu ja Eesti,
ehk reis Hiina ja tagasi“) ning Krista Kodres („Enesekriitika ja autopoees:
muutuv eesti kunstiteadus“). Konverentsile järgnes ühingu jõuluvastuvõtt.

Publikatsioonid

Ingrid Ruudi, Tõnis Vint’s Vision for Naissaar Island: An Extraterritorial Utopia Zone of the Transition Era. – Kunstiteaduslikke Uurimusi 3/4 2016, lk 7-37.

Eva Näripea, Ewa Mazierska, Transcending ‘Cold Intimacies’ in Veiko Õunpuu’s Works. – Baltic Screen Media Review, kd 4, 2016, lk 60-87.

Andres Kurg, Courtyards, Corners, Streetfronts: Re-Imagining Mass Housing Areas in Tallinn. – Re-scaling the Environment. New Landscapes of Design, 1960 –1980. Ed. Ákos Moravánszky, Karl Kegler. Birkhauser Verlag AG, 2017, lk 233-251.

Kriitika

Evelyn Raudsepp, Musta kasti kohtumine valge kuubiga. –Müürileht, 6.10.2016.

Ingrid Ruudi, Valged seinad on seest õõnsad. – Sirp 9.12.2016 

Karin Pastak, Ehte teooria otsingutel värske Eesti ehte näitel. – kunst.ee, 4/2016.

Krista Kodres, Sotsialistliku kunstiajaloo mitu nägu. –Sirp 9.12.2016 

Epp Lankots, Raamat idabloki naisarhitektidest. – Sirp 9.12.2016 

Mari Laaniste, Salatoa maskiball [näitusest “Agu Pilt 65. Homohetero”] – KesKus, detsember 2016, lk 16-17.

Jaga sõpradega:

Postitas Karin Vicente
Viimati muudetud