KVI uudiskiri oktoober 2016

Oktoobri uudiskiri annab ülevaate Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi personali ning tudengite erialastest tegemistest juulist oktoobrini.

Kutse KVI konverentsile

Käib registreerimine konverentsile “Art History and Socialism(s) after World War II: The 1940s until the 1960s“, mida korraldavad Krista Kodres, Kristina Jõekalda ja Kädi Talvoja KVI uurimisrühmast “Kunsti ajaloostades: kunstiajaloo-alane teadmisloome Eestis muutuvate ideoloogiate ja distsiplinaarsete arengute ühisväljal“ (PUT788). Ingliskeelne konverents toimub 27.–29. oktoobril 2016 Teaduste Akadeemia majas Toompeal. Esinevad hinnatud kunstiteadlased Euroopast, Venemaalt ja Ameerikast; KVI liikmetest Epp Lankots, avasõnad ütleb Andres Kurg, moderaatorina astub üles Virve Sarapik. Programmis on nii historiograafilisi kui teoreetilisi käsitlusi endise Nõukogude Liidu, aga ka teiste sotsialistlike maade kunstiajaloo kirjutusest ning periodiseerimisest. Programm, täpsem info ja registreerimine konverentsi kodulehel

Kroonika

24. juunil osales Andres Kurg Berliinis workshopil „Writing (in) the Margins“, mida korraldasid ARTMargins Collective ja Forum Transregionionale Studien.

13.-14. juulil toimus Frankfurt am Oderis konverents „Cultures in Transition“, kus Ingrid Ruudi pidas ettekande „Unbuilt utopias of the transition era: Envisioning post-1989 urban environment in Tallinn“.

2. augustil leidis aset Eesti Kirjandusmuuseumi korraldatud nõukogude uuringute suvesümpoosium. Kädi Talvoja esines ettekandega „Kunsti rahvuslikkuse/rahvuslikustamise küsimusest sulaperioodil” ning Andres Kurg arutles teemal „Millest unistas 1980. aastate arhitektuur?“

24.-27. augustil toimus Helsinkis Euroopa linnaajaloolaste assotsiatsiooni EAUH aastakonverents „Reinterpreting Cities“, kus Ingrid Ruudi rääkis teemal „Tallinn urban visions of the transition era: From Soviet trauma to neoliberal mirage”.

13. septembril toimus esimene EKA Teaduskohvik „Kunstnik/disainer/arhitekt kui teadlane“, sarja algatajateks on Epp Lankots, Maria Jäärats ja Kristina Jõekalda. Kohvikus Must Puudel arutleti loomeuurimuse üle ning seejärel toimus Teaduste Akadeemia korraldatava noorteadlaste populariseerimiskonkursi EKA eelfinaal.

15.-22. septembril võttis Virve Sarapik osa 34. rahvusvahelisest kunstiteadlaste kongressist Pekingis ja Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA) üldassambleest. Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing on CIHA liige alates 2008. aastast.

6.-8. oktoobril toimus Riias konverents „Representing Art History in the Baltic countries: Esperiences and Prospects“, mida korraldas Läti kunstiakadeemia kunstiajaloo osakond koostöös Läti kunstimuuseumiga. Andres Kurg pidas ettekande „Beyond Comparison: Writing the History of Postmodern Architecture in the Soviet Union.“ Konverentsil käisid meie osakonnast veel Krista Kodres, Virve Sarapik, Kädi Talvoja ja Tiina Abel.

27.-28. oktoobril toimub BFMi Supernoova kinos kolmas Läänemeremaade filmiajaloo konverents „World War II and Its Aftermath in the Cinemas of the Baltic Sea Region“, mille kaaskorraldaja on Eva Näripea. Virve Sarapik peab ettekande teemal „Traces of War in Estonian Movies in the Late 1960s and Early 1970s“.

Publikatsioonid

Ingrid Ruudi, Women architects in Soviet Estonia: Four approaches to design in a rural context. – Pepchinski, Mary; Simon, Mariann (Eds.). Ideological Equals: Women architects in Socialist Europe, 1945-1990. London: Routledge 2016, lk 91-104.

Eva Näripea, Ewa Mazierska, Lars Kristensen, Gazing at the Baltic: Tourist Discourse in the Cinema of the Baltic Sea Countries. – Music, Art and Diplomacy: East-West Cultural Interactions and the Cold War, koost. Simo Mikkonen, Pekka Suutari; Farnham: Ashgate Publishing, 2016, lk 49-66.

Eva Näripea, Soviet and Post-Soviet Images of Capitalism: Ideological Fissures in Marek Piestrak’s Polish-Estonian Coproductions. – Red Alert: Marxist Approaches to Science Fiction Cinema. Koost. Ewa Mazierska ja Alfredo Suppia; Detroit: Wayne State University Press, 2016, lk 48-71.

Kriitika

Ingrid Ruudi, Eesti Rahva Muuseum kui eksistentsialistlik arhitektuur. – Vikerkaar 9/2016.

Järgi Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi tegemisi ka Facebookis!

Jaga sõpradega:

Postitas Karin Vicente
Viimati muudetud

Kunstiteadus ja visuaalkultuur