Kalender

Eesti Kunstiakadeemias toimuv

Õppeosakond

2017/18 õppeaasta akadeemiline kalender

Teisipäev 01 august, 2017 — Pühapäev 26 august, 2018

August 2017
14-18 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) avalduste esitamine õppeosakonda koos
erialaosakonna kooskõlastusega
21 Üliõpilaste staatuse fikseerimine ÕIS-is
21-25 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
28 Sügissemestri algus
29-1 Sissejuhatav nädal esmakursuslastele
31 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 2. kursuse õppetöö algus
September 2017
1 Avaaktus
1 VÕTA taotluste õppeosakonda esitamise tähtaeg
4 Sügissemestri õppetöö algus
4-5 Ülemajaliste vabaainete valimine sügissemestriks
7 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 1. ja 3. kursuse õppetöö algus
15 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2018
kevad)
29 Doktoriõppe lepingute sõlmimise tähtaeg
29 Doktoriõppe individuaalsete õppeplaanide esitamise tähtaeg
Oktoober 2017
15 Tasuliste üliõpilaste sügissemestri õppeteenustasu I osa maksmise tähtaeg
November 2017
24 Talvisel kaitsmisperioodil kaitsmise sooviavalduse tähtaeg
Detsember 2017
1 Tasuliste üliõpilaste õppekulude hüvitamise II osa maksmise tähtaeg
18-22 Eriala hindamiste nädal
19 Üldteooria ainete hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg
ÕIS-is
23 Algab talvevaheaeg
Jaanuar 2018
7 Talvevaheaja lõpp
8 Üldteooria ainete järeleksamite päev
8 IV aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamine
8-12 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduse
esitamine õppeosakonda koos erialaosakonna kooskõlastusega
8.1-29.4 Magistritöö teostamine
9-19 Õppetöö eriala valikainetes
17 Sügissemestri hindamisprotokollide kinnitamise tähtaeg ÕIS-is (v.a
jaanuari eriala ained)
18 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 2. kursuse õppetöö algus
19 Üliõpilase staatuse fikseerimine ÕIS-is
21 Sügissemestri lõpp
22 Kevadsemestri algus
22-23 Ülemajaliste vabaainete valimine kevadsemestriks
22 IV aasta doktorantide atesteerimine
22-26 Lõputööde kaitsmine
25 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 1. ja 3. kursuse õppetöö algus
26 VÕTA taotluste esitamise tähtaeg
Veebruar 2018
15 Doktoritöö eelretsenseerimisele esitamise tähtaeg
15 Tasuliste üliõpilaste õppeteenustasu kevadsemestri I osa maksmise tähtaeg
Märts 2018
1 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2018-2019
sügis/aasta)
Aprill 2018
2 Tasuliste üliõpilaste õppeteenustasu (kevadsemestri II osa) maksmise
tähtaeg
11 Doktorikooli konverents
Mai 2018
7-11 Õppetöö eriala valikainetes
14-18 Eriala hindamiste nädal
21-28 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) või õpingute pikendamise avalduse
esitamise tähtaeg lõpukursuste üliõpilastele, kes ei kaitse mõjuvatel
põhjustel lõputööd
24 Lõpukursuse üliõpilaste hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise
tähtaeg ÕIS-is
28-13.6 Lõputööde kaitsmine
28.5-26.8 Praktikad (v.a lõpetajad)
Juuni 2018
1 I-III aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamise tähtaeg
14-15 I-III aasta doktorantide atesteerimine
19 Kevadsemestri hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg
ÕIS-is
21 Lõpuaktused
22 Doktoritööde eelretsenseerimisele esitamise tähtaeg
22 Kevadsemestri lõpp
23.6-26.8 Suvevaheaeg
Juuli 2018
August 2018
13-17 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) avalduste esitamine õppeosakonda koos
erialaosakonna kooskõlastusega
21-24 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
27 2018/2019. õppeaasta sügissemestri algus
Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Hea õpetamise seminaride sari

Esmaspäev 28 august, 2017 — Neljapäev 31 mai, 2018

050917_leiaomatee_artun_banner

Augustis 2017 alustasime Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele hea õpetamise seminaride sarja “Leia oma tee!”, kus EKA õppejõud saavad oma kogemusi jagada ning oma õpetamispraktikat mõtestada.

Seminarid toimuvad kord kuus neljapäeviti kl 15-18 erinevates EKA õpperuumides.

Seminarid on EKA koosseisulisele ja mittekoosseisulisele õppejõule tasuta.

TOIMUMISAEG / TEEMA / LÄBIVIIJAD / KOHT

5.10.2017 / HINDAMINE. HINDAMINE! HINDAMINE? / Ingrid Allik (keraamika dotsent), Kalle Komissarov (arhitektuur), Ülle Marks (joonistamine), Indrek Sirkel (graafiline disain), Urmas Puhkan (keraamika) jt Estonia pst 7, ruumis E-241

12.10.2017 / MIDA TÄHENDAVAD MÕISTED NAGU ÕPPIJAKESKNE ÕPPIMINE, ÕPIVÄLJUNDID, ÕPPEKAVA EKA KONTEKSTIS? / Maiki Udam (PhD, Eesti Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri rahvusvahelise koostöö juht), Lia Toro (MA, õppeosakonna juhataja) / Suur Kloostri 11, ruumis S-104

9.11.2017 / MILLISED ON TULEVASED JA PRAEGUSED EKA TUDENGID? / Marju Lauristin (TÜ emeriitprofessor), Anne Pikkov (õppeprorektor, professor) / Suur Kloostri 11, ruumis S-103

7.12.2017 / KUNSTNIK, DISAINER, ARHITEKT, KUNSTIAJALOOLANE JA MUINSUSKAITSJA ÕPPEJÕUNA EHK KUIDAS LOOMING, UURIMISTÖÖ JA ÕPETAMINE ÜHTE ISIKUSSE ÄRA MAHUTADA? / rektor Mart Kalm, Piret Puppart, Lilja Blumenfeld, Tiit Ojasoo, Liisa-Helena Lumberg jt /Eesti Teaduste Akadeemia saal (Kohtu 6)

11.01.2018 / MAGISTRITASE EKAs – ELU PEALE BAKAT JA MIS ON EKA MA ERIPÄRAKS? / Maarin Ektermann (MA, üldainete keskuse juhataja), Anne Pikkov (õppeprorektor, professor) / Suur Kloostri 11, ruum S-103

NB! Erakorraliselt kolmpäeval, 28.03.2018 kl 14–17 / SUURED KÜSIMUSED EHK KUIDAS TEHA ÕPPEKAVA TURUNDUST JA KOMMUNIKATSIOONI? /Ilmar Raag (kommunikatsioonistrateeg, filmikriitik ja -režissöör), Solveig Jahnke (EKA kommunikatsioonijuht), Mart Vainre (EKA kommunikatsioonispetsialist), Maarja Pabut (EKA turundusspetsialist) ning Maarin Ektermann (MA, üldainete keskuse juhataja) / Suur Kloostri 11, ruum S-103

26.04.2018 / KUIDAS RAKENDADA GRUPITÖÖD? / Eik Hermann (MA, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri osakonna lektor), Anu Sarv (TÜ õpetamisoskuste arendamise konsultant, PhD semiootika ja kultuuriteooria) jt / Suur Kloostri 11, ruum S-103

3.05.2018 / KUIDAS TULLA TOIME PINGELISTE SITUATSIOONIDEGA ÕPPES? / Kadri Kõiv (MBA, täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreener), Kaia-Leena Pino (EKA psühholoog) jt / Suur Kloostri 11, ruum S-103

 

ÕPIVÄLJUNDID. Kursusel osalenud õppejõud:

teab erinevaid nüüdisaegseid õppe käsitlusi kõrghariduse kontekstis,

on kirjeldanud ja analüüsinud oma õpetamistegevust,

on kogenud erinevaid õppemeetodeid ja -vahendeid,

teab oma kolleegide seisukohti õppega seoses.

Õppejõul, kes osaleb vähemalt viiel seminaril ja kirjutab kokkuvõtva eneseanalüüsi on võimalik saada EKA täienduskoolituse tunnistus (1EAP mahus), mida saab esitada õppejõuks kandideerimisel või atesteerimisel ning on abiks akrediteerimisprotsessis. Kokkuvõttev eneseanalüüs hõlmab seminarides kõnetanud aspektidide välja toomist, enda õpetamispraktika kirjeldust ning analüüsi ning selle arendamisvõimalusi. Maht ca 2 lk.

Seminaride sarja on aidanud välja töötada kevadel 2017 töörühm koosseisus Anne Pikkov, Maarin Ektermann, Lia Toro, Dagmar Raide, Kristiina Krabi-Klanberg, EKA õppenõukogu ja rektor.

Kolleegid hääletasid sarja “EKA aasta teoks” 2017. aastal.

Seminaride visuaalse näo on kujundanud EKA vilistlane Mariana Hint-Rääk.

EKA hea õpetamise seminarid toimuvad “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus” projekti raames. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink

Näitus “Riik ei ole kunstiteos” Tallinna Kunstihoones

Laupäev 17 veebruar, 2018 — Pühapäev 29 aprill, 2018

italians-1-751x500

Katerina Gregose kureeritud rahvusvaheline kaasaegse kunsti näitus “Riik ei ole kunstiteos” avab uksed 16. veebruaril 2018 osana Eesti vabariigi 100. aastapäeva pidustuste kunstiprogrammist.

„Riik ei ole kunstiteos“ uurib riigi, rahvuse ja rahvusliku identiteedi keerukust ja problemaatikat ning nende praegust muutlikku olukorda Euroopas natsionalismi ja populismi taaselustumise tingimustes, pakkudes sellele teemale nüansirikkamat käsitlust, mis ulatub kaugemale tavapärasest vastandumise retoorikast. Tuues eri riikidest kokku üle kahekümne eripalgelise kunstniku, sh mitu uut tellimust, kaardistab näitus Mandri-Euroopa muutuvat poliitilist maastikku ja selle piire ning samuti eristava identiteedipoliitika probleemi.

Joonistuste, skulptuuride, fotograafia, tekstipõhiste tööde, filmide ja installatsioonide kaudu uurib „Riik ei ole kunstiteos“ identiteedi, kuuluvuse ja ühismälu mõisteid ning natsionalistliku mõttelaadi ja riigiüleste institutsioonide (näiteks Euroopa Liidu) vahel valitsevat ebamugavat pinget.„Näitus „Riik ei ole kunstiteos“ tegeleb natsionalismi tõusu hiljutiste nähtudega Euroopas. Kommunismi kokkuvarisemise järel kuulutasid paljud ajaloolased ajaloo lõppu ja rahvusriigi surma. Tagantjärele vaadates näib, et see ei osutunud tõeks. Siiski on olud hoopis teised ning eeldavad uut nägemust rahvusriigist vastavalt praegusele poliitilisele, kultuurilisele ja majanduslikule reaalsusele.“ Kuraator Katerina Gregos

Kuraatori esseed saab lugeda siit.

Näitusel osalevad kunstnikud (* tähistab uut tellimust)

Ewa Axelrad / Loulou Cherinet / Marta Górnicka / *Lise Harlev / *Femke Herregraven/ *Flo Kasearu / Thomas Kilpper / Szabolcs KissPál / *Stéphanie Lagarde / Ella Littwitz/ *Thomas Locher / Cristina Lucas / *Damir Muratov / *Tanja Muravskaja / *Marina Naprushkina / *Kristina Norman / Daniela Ortiz / Katarzyna Przezwańska / *Jaanus Samma / *Ivar Sakk / Larissa Sansour / *Jonas Staal / *Kristina Solomoukha & Paolo Codeluppi /

Pealinna keskväljaku ääres asuvas neljas kunstiasutuses, Tallinna Kunstihoones ja selle lisaruumides, Kunstihoone galeriis, Tallinna Linnagaleriis ning lähedalasuvas Vabaduse galeriis toimuv näitus juhatab meid ootamatu nurga alt läbi teemade, mis puututavad migratsiooni, majanduskriisi, mälupraktikaid ning avaliku ja isikliku ruumi hõõrdeseisundeid.

„Riik ei ole kunstiteos“ on Tallinna Kunstihoone panus Eesti Vabariik 100 programmi ning ühtlasi 2018. aasta näitusekava põhinäitus, mis on avatud 16. veebruarist 29. aprillini 2018. Näitusega kaasneb kirjastuse Lugemik välja antud, täielikult illustreeritud kataloog, mille on kujundanud Indrek Sirkel ning mille tekstide autorid on Katerina Gregos, Jonas Staal, Ivar Sakk ja Marek Tamm.

Eesti Vabariik 100 programmist

2018. aastal möödub sada aastat Eesti Vabariigi loomisest. Sünnipäevapidustused toimuvad 2017. aasta aprillist kuni 2020. aasta veebruarini. Lisateavet ürituste kohta leiab Eesti 100 veebilehelt.

Katerina Gregosest

Katerina Gregos on Brüsselis elav kuraator, kirjanik ja lektor. Kuraatorina uurib ta kunsti, ühiskonna ja poliitika vahelisi seoseid, keskendudes eeskätt demokraatia, inimõiguste, kapitalismi, kriisi ja muutuvate globaalsete tootmistsüklite teemadele. Ta on praegu 1. Riia Biennaali (2018) peakuraator ning Münchenis ja Samoses tegutseva Schwarzi Fondi kuraator.

Näituse kujundus: arhitektuuribüroo b210. Autorid: Aet Ader, Mari Hunt, Zane Kalnina, Kadri Klementi, Karin Tõugu.

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Disaini eelakadeemia sisseastujale. Erialaosakondade õpitoad

Laupäev 10 märts, 2018 — Laupäev 05 mai, 2018

20180124-0080_600x300_acf_cropped

Disaini eelakadeemia disainiteaduskonna osakondades. Erialaosakondades tekib eelakadeemias osalejal selgem arusaam eriala olemusest ja haridusest ehk sellest, kelleks õpitakse ja kuidas valitud eriala teadmisi ja oskusi tänapäeval rakendatakse. Samuti saavad osalejad teavet EKA sisseastumiseksamite ja edasiõppimisvõimaluste kohta.

Õpituba kestab laupäeviti kl 10–17, kokku 8 akadeemilist tundi.

Õpitoad toimuvad:

 • Keraamika, 10. märts
 • Moedisain, 17. märts
 • Tootedisain, 24. märts
 • Tekstiilidisain, 7. aprill
 • Nahakunst, aksessuaari- ja köitedisain, 14. aprill
 • Ehte- ja sepakunst, 21. aprill
 • Klaasikunst ja -disain, 28. aprill
 • Graafiline disain, 5. mai

HIND: 40 eurot kord, alla 21aastastele 25 eurot kord

Loe lähemalt SIIT

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink
Avatud akadeemia

Moekrokii

Teisipäev 20 märts, 2018 — Laupäev 05 mai, 2018

Koolitus on mõeldud neile moe- ja kunstihuvilistele, kes soovivad arendada oma joonistamis- ja visualiseerimisoskusi, saada ülevaate moekrokiist ja -illustratsioonist ning nende kasutamise võimalustest moemaailmas ja mujal.

Koolituse põhirõhk on moekrokiil ehk modelli joonistamisel natuurist. Keskendume moejoonistamises olulistele vaatenurkadele (tehnikad, proportsioonid, stiliseering, poosid jms). Õpime visandama modelli, kasutama erinevaid tehnikaid (süsi, pastellid, akvarell, tušš). Vaatleme ka moeillustratsiooni ja selle omapära.

Koolituse lõpuks loome moeillustratsioonide sarja. Vormistame ja esitleme kursuse jooksul valminud visandeid.

Koolitus kulmineerub kahepäevase töötoaga, mida juhendab Kätlin Kaljuvee koos Björn Koopiga. Valmistame ette ühe või kaks installatsiooni, kus modell asetub futuristliku maailma keskele. See tähendab, et osalejad ei joonista mitte ainult modelli, vaid ka teda ümbritsevat keskkonda ja proovivad tuua pilti sisse disainitud maailma, milles modell asub. Selle sarja jaoks loovad juhendajad spetsiifilised futuristlikud kostüümid ja taustaks modernse arhitektuurilise maastiku. Tehnikatest proovime erinevaid meediume: tušši, värvipliiatseid, markereid, akvarelli, pliiatseid ja tintenpenni. Töötoa tulemusena valmib vähemalt kaks illustratsiooni A1-formaadis.

Vaata videot Kätlini Kaljuvee ja Björni Koopi ühistöö protsessist: https://vimeo.com/102835969.

Koolituse läbinu

 • on saanud algteadmised moekrokiist (proportsioonid, poosid ja nende kujutamine)
 • on saanud algteadmised moeillustratsioonist, tunneb selle eripära
 • oskab luua illustratsiooni etteantud teemadel
 • tunneb ja on õppinud kasutama erinevaid tehnikaid: süsi, pastellid, akvarell, tušš, segatehnika

Juhendajad

Kätlin Kaljuvee on saanud Eesti Kunstiakadeemia moedisaini erialal bakalaureusekraadi 2006. Ta on auhinnatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnik, kelle loomingus on kesksel kohal looduse müütiline jõud ja elu oma mitmekesises kauniduses. Tema tindipliiatsiga käsitsi joonistatud ja siidikangale trükitud illustratsioonid on saanud ainest Eesti kummituslikest metsadest ja ürgsest loodusest ning kannavad endas vaba ja hingestatud vaimu. Kaljuvee loomingut on tellinud näiteks legendaarne Patti Smith, kelle muusikast ammutab kunstnik inspiratsiooni. Tindi ja vesivärvidega käsitsi illustreeritud töid on Kaljuveelt tellinud ka Givenchy, Rotring ja Samsung. Eesti klientuuri hulka kuulub kohalik poliitiline ja ühiskondlik eliit, lisaks JOIK, Swedbank, Starman, Ivo Nikkolo, Baltika jpt.

Björn Koop on Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini bakalaureus 2005, Saksamaal elav ja töötav autodisainer.

Aeg: 20. märtsil 2018 kl 17.30–19, 27. märtsil ning 3., 10., 17. ja 24. aprillil kl 17.30–20.30 (teisipäeviti), 4. mail kell 17.30–20.30 ja 5. mail kell 10.00–13.00

Koht: ruum 245, Estonia pst 7, Tallinn

Maht: 30 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 22 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)

Hind: 270 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink

Eelakadeemia: joonistamise kiirkursus algajale

Esmaspäev 02 aprill, 2018 — Kolmapäev 09 mai, 2018

Eesti Kunstiakadeemia osale erialadele sisseastumisel ei ole joonistamisnõuet. Kui aga soovite astuda ehte- ja sepakunsti, graafilise disaini, kujunduskunsti, klaasikunsti, moedisaini, (sise)arhitektuuri, muinsuskaitse ja konserveerimise, stsenograafia või kunstide bakalaureuseõppesse, tuleb sooritada ka joonistamisülesanded.

Joonistamisoskus aitab sisseastumisele ja õpingutele väga palju kaasa. Kuidas olla teadlikum joonistaja? Millised on võimalused joonistamisel?

Kursusel mõtestatakse joonistamist laiemalt ning avastatakse selle väljundeid ja võimalusi. Osalejal on võimalus mitmesuguste näidete ja praktiliste ülesannete tulemusel areneda joonistajana, olla paindlikum ning kujundada endas analüüsivõimet. Edeneb ka tema oskus ja motiveeritus kasutada joonistamist oma ideede teostamiseks.

Vaata lähemalt SIIT

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink

Eelakadeemia: muinsuskaitse ja restaureerimise kiirkursus

Kolmapäev 04 aprill, 2018 — Kolmapäev 16 mai, 2018

avaleht_teadus2_contrast_1680x600_acf_cropped

Esimest korda avatakse muinsuskaitse ja restaureerimise kiirkursus neile, kes on huvitatud selle eriala õppimisest Eesti Kunstiakadeemias, aga ka kunstiõpetajatele.

Selle valdkonna asjatundjaid on Eesti ja Euroopa rohke kultuuripärandi kontekstis väga vaja. Peale selle on nende alade õpingud suure tulevikuväljavaatega ja äärmiselt huvitavad, pakkudes nii erialast kui ka isiklikku väljakutset.

Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond on Euroopas tunnustatud juhtiv pädevuskeskus ning saanud viimastel aastatel palju Eesti ja rahvusvahelisi tunnustusi (nt teadusürituse aastapreemia, Euroopa muinsuskaitseauhind, teaduse populariseerimise auhind).

Loe lähemalt SIIT

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink
Moedisain

EKA moedisain Pärnu Muuseumi näitusel “Eesti oma sinine”

Reede 06 aprill, 2018 — Pühapäev 27 mai, 2018

EESTI OMA SININE Virge Viertek
eos_palakat

6. aprillil avatakse Pärnu Muuseumis kaks Eesti moest inspireeritud näitust. Huvilisteni jõuab EV100 kunstiprogrammi kuuluv Eesti Kunstiakadeemia moeosakonna näitus “Eesti oma sinine” ja Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi väljapanek “Kaadris ja kaadri taga”.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva juubelikingituseks valminud näitus “Eesti oma sinine” toob kokku moe, looduse ja pärandkultuuri. Rõivakollektsioonid on Eesti oma sinistes toonides, mis saadi Eesti looduses leitavate taimedest.  „Sinine värv kirjeldab meie rahvust, väärtusi ja kultuurilugu harukordselt hästi – natukene külm ja põhjamaine, natukene sügav ja vaikiv, esmapilgul kättesaamatu ja kauge,“ ütles Eesti Kunstiakadeemia moedisaini osakonna juhataja Piret Puppart .„Eesti loodusest pärit sinise värvitooni otsimiseks sukeldus noorem põlvkond lausa laiadesse laantesse ja sohu,“ lisas Puppart.

Näitus põhineb Eesti rahvarõivaste traditsioonilistel motiividel, kuid teosed peegeldavad loojate tõlgendust eestlusest, Eesti moekultuuri arengust ja seostest loodusega. Näitus jääb avatuks kuni 26.maini.

 

“Eesti oma sinine” loovjuht ja idee autor: Piret Puppart

Konsultant: Liisa-Maria-Anette Samm

Kunstnikud: Edvard Hiietam, Külli-Triin Laanet, Karita Kärmet, Hannes Rüütel, Kreet Kärner, Nele Kurvits, Andreas Kübar, Eliise Saar (BA II kursus) ja Kadi Adrikorn (MA II kursus)

Fotograaf: Virge Viertek

Stilistika: Gerly Tinn

Meik ja juuksed: Mammu

Modellid: Hanna Brita Kähari (AL Model Management) ja Alan (Sage Management)

Kuraator: Aleksandra Ehte

 

Samas näitusesaalis on väljas Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi näitus “Kaadris ja kaadri taga“. Väljapanek tutvustab Boris Mäemetsa 1960.–1970. aastatest pärinevat moefotoloomingut laiemalt.

„Esitletud on nii toimetuse heakskiidu saanud ja ajakirja jõudnud materjalid kui ka pildid, mis jäid avaldamata ja pakkusid rõõmu fotograafile endale,“ sõnas kuraator Anne Vetik. Nende ühenduslüliks on omakorda kaadritaguse elu jäädvustused, mis on eksponeeritud esmakordselt.

Boris Mäemets  kujundas Eesti moe ilmet aastatel 1959–1975 töötades 1954. aastast Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklikus Liidus, kus moodustati 1959. aastal ENSV esimene reklaamibüroo. Oma kollektiivis tuntud amatöörfotograaf kutsuti uude büroosse professionaalseks piltnikuks. Samal ajal hakkas Mäemets pildistama näitusi ja interjööre ning nii kasvas tema tuntus kunsti- ja moeringkondades. Leping 1957. aastal asutatud Tallinna Moemajaga sõlmiti Silueti tehnilise toimetaja Valter Muruki ettepanekul 1967. aastal. Tallinna Moemajaga oli Mäemets seotud 1975. aastani, seejärel hakkas ta pildistama Leningradi moemajale.

 

Pärnu Muuseumi ja EKA moeosakonna ühisprojekt „Eesti oma sinine“ valmimist toetasid Riigikantselei EV100 korraldustoimkond ja SA Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse. Teavitustegevuste läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Lähem info juubeliürituste kohta on leitav veebilehelt www.EV100.ee

Link üritusele FB-s: https://www.facebook.com/events/1846203125402502/

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Nuga, paber, käärid. Lõiked vaatlusse

Teisipäev 10 aprill, 2018 — Teisipäev 15 mai, 2018

02_Tere_Jumalime_600x300_acf_cropped_600x300_acf_cropped

Paberlõiketehnika inspireerib oma lõputute võimalustega. Sellel tehnikal on pikk ajalugu – esimene säilinud paberlõige pärineb Hiina lääneosast 6. sajandist.

Paberlõiketehnika nimetus on Jaapanis mon, Poolas wycinanki, Saksamaal scherenschnitte ja Hollandis knippen. Prantsuse rahandusministri Étienne de Silhouette’i kokkuhoiumeetodi ehk musta siluettportree järgi kannab see ka nimetust siluetikunst.

Paberlõige on moes. Internetis ja arvukates trükistes leiavad eri maade kunstnikud paberlõiketehnikas endale uusi väljendusvõimalusi.

Kursusel saab osaleja üle pika aja jälle lõigata – lapsena on ju kõik rõõmuga paberist maske lumehelbeid ja piparkooke välja lõiganud. Lõikame musta paberisse sälke ning vaatame, kuidas kujundid üksteist täiendades ja muutudes edasi arenevad. Ilmuvad lemmikmotiivid (kunagi vaadeldud, joonistatud või maalitud hetked), mida analüüsime. Kavas on paberlõiked hinge, lõige hingest, olemisest, olemusest, nähtava kaudu kujutusse valguvasse voolavasse sisemusse ja selle kaudu uuesti pinnale.

Osalejail endilgi on kursusel hämmastav vaadata, kuidas erineva kogemuspagasi ja erinevate oskustega inimesed teostavad imelisi lõikeid ja ruumilisi paberobjekte. Äratab imetlust, kui palju on erinevaid ideid ja võimalusi.

Lõikamine (laser-, tikksae-, kääri- või cutter-lõige) algab alati lapsepõlvest tuttavast paberi lõikamise ärevusest. Must paber, must pind – valgus lõikab musta ja tumma äratamist ootavasse öösse. Värvilistest paberitest ilmuvad lugematud lõustad. Paber muutub skulpturaalseks ja heidab varje.

Kursuse sisu

 • Sissejuhatus paberlõike ajalukku ja võimalustesse. Paberlõike ja joonistuse ühendamine. Proovitakse Liquitexi akrüülimarkereid Vunder Skizze valikust
 • Portree ja siluettportree. Inimene ja vari
 • Siluetilõikamine krokii vormis. Modelli järgi lõikamine. Dekoratiivne moonutatud stiliseeritud tõlgendamine
 • Maskid värvilistest paberitest. Kaartide tegemise võlu
 • Ruumiline skulpturaalne lõige. Ruumiprojekti ettevalmistamine ja teostamine. Arvestus

Paberlõige on väga võimalusterohke ja katsetamisrõõmu on palju. Sissejuhatavas tunnis räägime kõigest lähemalt.

Vajalikud vahendid: vahetatava või lükatava teraga paberinuga, käärid, erinevad paberid (hea on värviline pastellipaber, sobib vatman, dekoratiivpaberid). Lisaks sobivad A4-mõõdus värvilised paberid, mille osaleja võtab ise kaasa.

Kursuse läbinu on

 • tutvunud paberlõike ajalooga
 • tutvunud paberlõiketehnikate ja kasutamisvõimalustega
 • teostanud lõiketehnikas ülesandeid

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisu on valminud tööde esitlus. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Maria-Kristiina Ulas on lõpetanud 1991. aastal Eesti Kunstiakadeemia graafika eriala. Ta on osalenud näitustel alates 1988. aastast. Tema loomingus on tähtsal kohal värv, formaadiküsimused ja inimolemuse uurimine. Ta on teinud graafikat ja akrüülmaali, tema looming põhineb suuresti joonistuskogemusel. Viimastel aastatel on ta kasutanud meistri abi, et luua suuremõõtmelisi vineerist saetud interaktiivseid inimvigureid, mida ta on esitlenud kolme isikunäitusel Tallinnas disainigaleriis, samuti kevadnäitustel. Viimased näitused: „Midagi on õhus“ http://www.kultuur.info/syndmus/maria-kristiina-ulase-naitus-midagi-on-ohus/.

 

Aeg: 8. aprillst –15. maini teisipäeviti  kl 17.30–20.30 (va 1. mail)

Koht: ruum 342, Estonia pst 7, Tallinn

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)

Hind: 180 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Tekstiilidisain

Katrin Kabuni näitus “ARHAILISELT HIGH-TECH” HOP galeriis

Neljapäev 12 aprill, 2018 — Esmaspäev 30 aprill, 2018

Kutse

Neljapäeval, 12.aprillil kell 17.00 avatakse HOP galeriis Katrin Kabuni näitus “ARHAILISELT HIGH-TECH”

Vill on meie kultuuriruumis olnud hindamatu väärtusega tekstiilimaterjal. See oli üks põhilistest materjalidest, mis meie esivanematele riided selga andis ja millest valmisid majapidamises vajaminevad tekstiilid. Ilmselt poleks ilma villata saanud siisnses kliimas ellugi jääda. Meie aineline kultuuripärand on nii rikas just tänu lambavillale: alates arhailistest kõlavöödest triibuseelikute või lambanahksete kasukateni välja, rääkimata kirikinnastest või meeste kampsunitest – Kihnu troid, Ruhnu vamsad või Muhu vatid.

Vill on unikaalsete omadustega biolagunev materjal, mis vaatamata ajaloolisele väärtusele ei leia enam piisavalt väärikat rakendust. Teaduskirjanduses on villa küll hakatud nimetama looduslikult kõrgtehnoloogiliseks kiuks ja targaks kiuks, kuid reaalses elus suurem osa lambavillatoodangust hävitatakse põletamise või matmise teel. Ametlikult on lambavillast saanud 3. kategooria loomne jääde.

Näituse eesmärgiks ongi tähelepanu juhtimine alakasutuses olevale, samas eriliste omadustega taastuvale ressursile.

Katrin Kabun on Eesti Kunstiakadeemia doktorant, kes oma disainiuurimuses tegeleb lambavilla kui väärtusliku taastuva ressursi rakendusküsimustega. Ta on kaitsnud EKAs magistritöö jääkvilla teemal, kus keskmes taastuvatel ressurssidel põhineva biolaguneva komposiitmaterjali loomine. Magistritöö eest pälvis ta ka EKA Noore Tarbekunstniku preemia.

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Maal

Mihkel Ilusa monokroomsed maaliotsingud jätkuvad Bergeni Hordaland Kunstsenteris

Reede 13 aprill, 2018 — Pühapäev 03 juuni, 2018

Alates 13. aprillist on Bergenis Hordaland Kunstsenteris avatud Mihkel Ilusa isikunäitus „Kuidas saaksingi teisiti“. Tallinna Kunstihoone ja Hordaland Kunstsenteri koostöös valminud näitusel otsib Ilus uusi viise lõuendist, õlivärvist ja puidust maalide loomiseks. Näituse kuraator on Siim Preiman.

Näituse avamine toimub reedel, 13. aprillil kell 17.00 ning see jääb avatuks 3. juunini.

„Kuidas saaksingi teisiti“ arendab edasi Ilusa 2017. aasta suvel Hobusepea galeriis toimunud näitusel „Pista see omale seina“ alguse saanud monokroomset puidu- ja valgekarva pildikeelt, mille algosakesteks on jätkuvalt õli, lõuend ja puit. Kuigi võib tunduda, et pika traditsiooniga materjalidega julgelt ringi käiva Ilusa kunst näeb üha vähem maalikunsti moodi välja, näeb kunstnik ise oma praktikat kindlameelselt just maali laiendatud väljana.

„Ilusat on mõnes mõttes palju huvitavam jälgida isiksuse kui maalikunstnikuna,“ kommenteerib kunstihoone kuraator Tamara Luuk, viidates tõsiasjale, et sõltumata valitud meediumist kumab kunstniku projektidest alati läbi formaadikriitika, küsitlev hoiak või siiras soov uuenduse järele. Kuigi Ilusa loomingut on lihtne mõista vastuhakuna traditsioonidele, on tema kunst pigem nende asjatundlik edasiarendus.

„Hoolimata sellest, et me ei leia käesolevalt näituselt ühtegi tavapärast maali, on näituse materjalid valitud maalikunstnikule omase hoolsusega,“ kirjeldab näituse kuraator Siim Preiman kunstniku tööprotsessi. „Kui me mõni nädal tagasi koos lõuendit ostsime, pidi see kindlasti olema linane. Mina võhikuna ei teinud sõrmede vahel mudides linasel ja odavamal puuvillasel vahet ja küsisin, et kes sellest aru saab, kui ta selle niikuinii ribadeks lõikab. „Mina saan,“ vastas Ilus lihtsalt.“

Mihkel Ilus (1987) on Tallinnas elav ja töötav visuaalkunstnik, kes tegutseb maali laiendatud väljal. Ta pistab sageli rinda suuremõõtmeliste installatsioonidega, lähenedes neile maalija loogikaga. Õppinud maalikunsti Tartu Ülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias, moodustab olulise osa tema tegevusest kaasaegse näitusekultuuri ja etenduskunsti põimimine. Viimaste isikunäituste hulka kuuluvad: „Kapriisid: Eelvõim“ (koos Henri Hütiga) Disaini ja Arhitektuurigaleriis (2017), „Pista see omale seina“ Hobusepea galeriis (2017) ja „Tupik“ (koos Marten Eskoga) Kunstihoone galeriis (2016).

Täname: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tallinna Kultuuriamet, Sadolin.

1976. aastal asutatud Hordaland Kunstsenter on esimene artist-run kunstikeskus Norras ja kuulub nüüdseks Norra Kunstikeskuste Liitu. Hordaland Kunstsenter, mille eesmärk on arendada ja edendada kaasaegse kunsti loomist ja vahendamist, teeb aktiivselt näitusi ning pakub kunstiresidentuuri ja avaliku ruumi programmi. Keskuses asub ka raamatupood. Lahtiolekuajad: kolmapäev – pühapäev 12.00–18.00.

www.kunstsenter.no/

SA Kunstihoone on kaasaegse kunsti asutus, mille näituseprogrammi näeb kolmes galeriis Tallinna keskväljakul – Tallinna Kunstihoones ning samas lähedal asuvates Linnagaleriis ja Kunstihoone galeriis. Tallinna Kunstihoone näitusi paigaldab Valge Kuup.

www.kunstihoone.ee

www.facebook.com/TallinnaKunstihoone/

www.instagram.com/tallinnarthall/

Rohkem infot:

Siim Preiman

53432526

siim@kunstihoone.ee

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Adobe Indesign algajale 16.–26. aprillil

Esmaspäev 16 aprill, 2018 — Neljapäev 26 aprill, 2018

Trükitööstuses populaarses küljendusprogrammis Adobe InDesign saab luua kõikvõimalikke trükiseid flaieritest raamatuteni. Algajaile mõeldud kursusel käsitletakse InDesigni tööakna elemente ja tööriistu, nõudeid imporditavatele elementidele, lehekülje layout’i loomist, tekstiga töötamist, teksti ja graafika omavahel kombineerimist, teksti redigeerimise seadeid, kujunduselementide loomist, värvihaldust, digitaalse originaali tehnilisi nõudeid, erinevaid PDF-tüüpe ja maketti.

Praktilise töö käigus kujundatakse kursuse lõpuks voldik ja brošüür.

Koolituse läbinu kasutab Adobe InDesigni programmi algtasemel.

Koolitus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud töö esitlemine. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja: Kadri Uustalu, EKA kunstipedagoogika magister 2007, Eesti Kunstiakadeemia kujundusprogrammide õppejõud

Aeg: 16., 18., 23., 25. ja 26. aprillil 2018 kl 17–20

Koht: ruum 544, Estonia pst 7, Tallinn

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)

Hind: 280 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Fotograafia

Kaasaegse foto kiirkursus (EKA fotoosakonna ettevalmistuskursus)

Teisipäev 17 aprill, 2018 — Neljapäev 17 mai, 2018

kfk18_2

EKA fotoosakonna ettevalmistuskursuse eesmärgiks on suunata osalejaid mõtlema fotograafiast kui kunstivormist laiemalt ja kriitiliselt. Lisaks loomingulise fotoseeria väljaarendamisele loetakse üheskoos teoreetilisi tekste, et mõtestada fotomeediumit tänapäeva visuaalkultuuri kontekstis; tutvustatakse kaasaegseid fotokunstipraktikaid, külastatakse kunstnike stuudioid ja näituseid ning korraldatakse kunstnikevestlusi.

Registreerumine fotokursus@artun.ee. Tähtaeg 10. aprill!

Vaata ka: www.facebook.com/fotokiirkursus

 

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink

Ringmajanduse hackathlon “Looming ettevõtlusesse”

Reede 20 aprill, 2018 — Pühapäev 22 aprill, 2018

20-22 aprill toimub Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (IVKHK) Narva kutseõppekeskuses (Kreenholmi 45, Narva) häkaton TeamLab “Looming ettevõtlusesse”, kus saab koos erinevate valdkondade loomeinimeste, käsitööliste, tudengite, disainerite, ühiskonnaaktivistide, ettevõtjate ja teiste huvilistega kogenud mentorite juhendamisel luua uusi loovaid lahendusi, ühendades omavahel loovust ja ringmajandust.

“Tänane Euroopa liigub üha pikemate sammudega ringmajanduse suunas ja pikas perspektiivis on eesmärgiks jäätmevaba ühiskond. Nn “zero-waste” mudel ei tähenda siiski mitte null-jäätmeteket, vaid seda tuleb mõista eelkõige jäätmete ladestamise lõpetamise ja tekkivate jäätmete uuesti materjalina ringlusse suunamisena,” räägib ringmajandusest jäätmekäitluse ekspert (PhD) Jana Põldnurk ning lisab, et ringmajanduse tõhus elluviimine eeldab panust ja teadlikkuse tõusu nii jäätmetekitajate kui ka potentsiaalsete ringlussevõtjate ehk teisese toorme kasutajate poolelt, samuti uute kogumisskeemide arendamist ja teisese toorme väärtustamist.

TeamLab on 48-tunnine äriideede maraton, mille eesmärgiks on uute innovaatiliste äriideede valideerimine, meeskondade moodustamine, tootearendus sealjuures prototüüpimine ja ärimudeli loomine.

Eesmärgiga tunnustada osalejaid meie partnerid toovad järgmised auhinnad:

– Ühele meeskonnale on Loov Eesti poolt auhinnaks koht ainulaadses veebipõhises arendusprogrammis PESA, mis alustab november 2018. Selle vahendusel saab loomeettevõtja tuge oma idee edasirendamiseks. Auhinna väärtus on 1500€.

– Ühele meeskonnale on Hollandi Suursaatkonna poolt välja pakutud teenusepakett nende toote edasiseks arendamiseks. Auhinna väärtus on 300€.

– Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit pakub ühele meeskonnale stipendiumi ning mentorlus-programmi tekstiiliettevõttes;

– Pank Luminor pakub ka omalt poolt eriauhinda ühele meeskonnale.

 

Registreerimine kuni 19. aprillini: Osalemine TeamLab’is  koos koolituse, mentorluse, lõuna-, õhtusöögi ja kohvipausidega maksab õpilastele ja tudengitele 5€, kõikidele teistele huvilistele 15€.

Tasumine toimub sularahas kohapeal või MTÜ Loov Eesti pangakontole: EE211010220245381228. Tasumisel ülekandega palume selgituseks märkida “TeamLab 20-22.04 2018”. Arve väljastatakse peale makse laekumist.

 

Registreeri end üritusele SIIN.

Lisainfot ürituse kohta leiad SIIT.

 

Ürituse korraldajad on Loov Eesti, Ida-Viru Loomemajanduskeskus ja Textileinventory. TeamLab on osa “Loov Eesti+Maa” programmist, mida toetavad EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, Briti Nõukogu ja Euroakadeemia.

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Graafika

Liina Siib kõneleb KUMUs ajaloolistest kompromissidest

Laupäev 21 aprill, 2018

image002

Kumu kunstimuuseumi näitusel „Ajalugu pildis – pilt ajaloos“ saab näha, kuidas pildid on läbi aegade aidanud kujundada arusaama Eesti ajaloo tähtsamatest mälupaikadest – sündmustest, tegelastest ja sümbolitest.

Näitust saadab kohtumisõhtute sari, kus vestlusringis on ajaloolased ja kunstnikud, arutletakse ajaloopiltide sünniloo ja tähenduse üle Eesti ajaloomälus ja identiteedis.

Järgmine kohtumisõhtu leiab aset laupäeval, 21. aprillil kell 16.00. Eesti Kunstiakadeemia professor Liina Siib vaatleb, milliseid kompromisse teevad need, kes ütlevad, et kompromiss on välistatud ja tehakse katse visualiseerida monofoonilist ajalookirjutust Eestis 20. sajandil aset leidnud ajaloosündmuste näitel tesoses „Kompromiss välistatud“.

Osalemine muuseumipiletiga.

Vestlusi juhivad näituse kuraatorid Linda Kaljundi ja Tiina-Mall Kreem

 

Näituse „Kas pildid teevad ajalugu?“ tutvustus ja üritustesarja ajakava on KUMU veebilehel.

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Klaasikunst

Tšehhi klaasikunstniku Pavlina Cambalov loomingu presentatsioon

Neljapäev 26 aprill, 2018

Neljapäeval, 26. aprillil kell 15.45 – 17.30 ruumis 241 Tšehhi klaasikunstniku Pavlina Cambalova loomingu presentatsioon.

Vaata lisaks: http://cambalova.cz/

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink

Kuidas rakendada grupitööd? Hea õpetamise seminar

Neljapäev 26 aprill, 2018

Anu sarv2
eik hermann

Üliõpilased pingutamas ühise eesmärgi nimel, kirglikud (aga konstruktiivsed!) arutelud, õhk on sünergiast paks, silmad säravad, õppejõud naeratavad õnnelikult … Kuidas selle ilupildini jõuda? Seminaris arutatakse võimalusi, kuidas panna üliõpilasi kollektiivselt tööle ja neid protsessi käigus toetada, millised võivad olla takistused, mis grupitöid pidurdavad. Oma kogemust, kuidas ehitada ülemajalisi massiloenguid üles grupitöö erinevaid lähenemisi kasutades, jagab filosoof Eik Hermann.

  

Seminaris panustavad Tartu Ülikooli õpetamisoskuste arendamise konsultant Anu Sarv (semiootika ja kultuuriteooria PhD) ning kunstiteaduse ja visuaalkultuuri osakonna lektor Eik Hermann (MA).

Kohtumine on osa hea õpetamise seminaride sarjast.

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 20. aprilliks.

Seminarid on EKA koosseisulisele ja mittekoosseisulisele õppejõule tasuta.

EKA hea õpetamise seminarid toimuvad “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus” projekti raames. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink

Adamson Ericu stipendiumi taotlusvoor

Esmaspäev 30 aprill, 2018

Adamson-Eric. Dekoratiivplaat. 1968

LC Tallinn Hansa ja Adamson-Ericu muuseum kuulutavad taas välja taotlusvooru Adamson-Ericu stipendiumile kandideerimiseks.Stipendiumi suurus on 2 500 eurot.

Adamson-Ericu stipendiumit saavad taotleda Eesti kodakondsusega magistri või doktoriõpingutega seotud kunstivaldkondade tudengid olenemata riigist, kus nad praegu õpivad. Selle taotlemiseks tuleb stipendiumikomisjonile esitada:

– avaldus,

– elulookirjeldus koos isiku- ja kontaktandmetega,

– portfoolio,

– sõnastatud stipendiumi kasutamise eesmärk.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill 2018.

Nimetatud dokumentide ja materjalide laekumist oodatakse e-posti aadressil adamson-eric@ekm.ee.

 

 

Lisainfo:

Ingrid Lepp

LC Tallinn Hansa poolne stipendiumi žürii liige

Tel: +372 504 4698

ingrid.lepp001@mail.ee

 

Ülle Kruus

Adamson-Ericu muuseumi direktor

Tel: + 372 5561 6570

ylle.kruus@ekm.ee

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink

Kuidas tulla toime pingeliste situatsioonidega õppes? Hea õpetamise seminar

Neljapäev 03 mai, 2018

Kõigil õppejõududel on tulnud ette, et õppes kujuneb pingeline olukord – arvamuste erinevus õppetööd või selle tulemuste hindamist puudutavates küsimustes, mis võib minna teravaks ning mida on keeruline omapead lahendada jne.

Seminaril analüüsitaksegi juhtumeid EKA õppejõudude praktikast ja seda, kuidas keegi on olukorraga toime tulnud.

Oma keerulise juhtumi kokkuvõtte võib ka osaleja saata enne seminari Kaia-Leena Pinole.

 

Seminari juhivad täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreener Kadri Kõiv (MBA) ning EKA psühholoog Kaia-Leena Pino.

Kohtumine on osa hea õpetamise seminaride sarjast.

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 26. aprilliks.

Seminarid on EKA koosseisulisele ja mittekoosseisulisele õppejõule tasuta.

EKA hea õpetamise seminarid toimuvad “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus” projekti raames. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink

Eelakadeemia: Nüüdismaali kiirkursus

Teisipäev 15 mai, 2018 — Teisipäev 12 juuni, 2018

Eesti Kunstiakadeemia mis tahes teaduskonda õppima asuja eelis on maalide olemasolu. Näiteks saab neid esitada igas teaduskonnas sisseastumisel vajalike loominguliste töödena.

Kursus koosneb loengutest ja praktilisest tööst. Heidame kiirpilgu maalikunstile, nagu see on meie traditsioonilises ettekujutuses – renessansi ja impressionismi vahel – ning uurime, kuidas suhestub sellega nüüdisaja lähenemine maalikunstile. Praktilised tunnid on töötoad, kus osaleja loob loengutes käsitletud teemadest lähtuvalt kunstiteose. Selleks on võimalus kasutada traditsioonilisi vahendeid (näiteks lõuendit ja õlivärvi) või leida hoopis uusi väljendusvahendeid. Nendeks võivad olla nii skulptuur, installatsioon, video kui ka luuletus, või midagi sootuks uut, mida kunstnik suudab välja haududa!

Vaata lähemalt SIIT

Fotol kursuse juhendaja Holger Looduse maal

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink
Teadus- ja arendusosakond

15.05 infotund: EKAs valminud teostega “kauplemine” turul

Teisipäev 15 mai, 2018

958E98FD-7CC6-4DFC-B4F7-6213A74AFD9F

EKAs valmib igapäevaselt palju erinevaid teoseid: fotod, kursuse- ja lõputööd, raamatud, maalid, skulptuurid, tellimustööd koostöös ettevõtete ja organisatsioonidega jne. Iga loometegevuse alguses on osapooltel võimalik kirjalikult kokku leppida kuidas jagunevad teose autorid ja õigused ning milline saab olema teosega “kauplemise” viis.

Anna enda tulekust teada SIIN!

Küsimused, mida infotunnis käsitleme:
1) Kes on õppeprotsessis valminud teoste autoriteks EKAs ?
2) Missugused on autoriõigused?
3) Kuidas jaotuvad autorite varalised õigused tudengite, õppejõudude ja EKA vahel?
4) Missugused on võimalikud autoriõigustega seotud kokkulepped koostöölepingutes, et vältida hilisemaid vaidlusi ja varalisi kahjusid?

Käsitleme küsimusi jooksva arutelu vormis. Kui teil on konkreetseid küsimusi, millele soovite infotunnis vastust saada, siis palun saata küsimused juba eelnevalt e-posti aadressile: kelli.turmann@artun.ee, et saaksime konkreetseid huvisid arvesse võtta infotunniks ettevalmistamisel.

Infotundi korraldab EKA teadus- ja arendusosakond. Sissejuhatavad ettekanded ettevõtluskoordinaatorilt Ingela Heinaste’lt ja jurist Anne-Riin Kütt’ilt.

Postitas Kelli Turmann
Püsilink

Eelakadeemia: portfoolio kursus

Esmaspäev 11 juuni, 2018

Paljudel Eesti Kunstiakadeemia erialadel tuleb sisseastujal esitada portfoolio või koondatud loomingulised tööd. Kiirkursus ongi pühendatud oma loovtööde mapi ehk portfoolio koostamise põhimõtetele.

Kiirkursus koosneb loengust, mis on mõeldud nii BA- kui ka MA-taseme sisseastujaile, kes soovivad saada konkreetseid näiteid nii paberil kui ka digitaalse portfoolio koostamiseks. Räägitakse liigendamise ja tööde valiku põhimõtetest, sellest, millist tekstilist infot lisada ja mida fotode või tööde valikul tähele panna. Vaadatakse portfooliote näiteid.

Kiirkursus on eelkõige vajalik BA graafilise disaini ja fotograafia eriala ning MA-taseme sisseastujatele. Lisaks sobib see kõigi teiste erialade sisseastujatele, kel on vaja teha enda töödest valik.

Vaata lähemalt SIIT

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink

The Contemporary Art Field in Estonia

Esmaspäev 06 august, 2018 — Kolmapäev 08 august, 2018

Dates: 6-8 August 2018

Location: Estonian Academy of Arts – Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, room 440A

Volume: 24 academic hours, 1 ECTS

Number of participants: max 22

Cost: FREE (Please note that this course is meant for higher education students only.)

Registration deadline: 6th of May

In addition to the general required materials, candidates are expected to submit a letter of motivation explaining why they are applying (max A4).

The Contemporary Art Field in Estonia short course is meant for international art history or curatorship students who are who are studying contemporary Estonian or Baltic art, are interested in the contemporary Estonian art world and in working with Estonian artists, curators or art historians, plan to enrol at the Estonian Academy of Arts and are looking for an overview of how the local art landscape operates. The workshop will be led by Academy of Arts teaching staff member, head of the Centre for General Theory Subjects and freelance art critic Maarin Ektermann.

The short course provides an overview of how contemporary art scene in Estonia functions – the most important organizations, the movers and shakers, the currently important and active artists from different disciplines, and the types of events being held. The causal factors behind the art scene are also explored, starting from the restoration of independence, Estonian art in the context of the regional and broader international art scene, and much more.

 

Topics to be discussed:

 • Trends in contemporary art (social criticism, new painting, installation – architectural approach – public space, photography, graphic design, applied arts, etc.). Examples of artists and their work.
 • The functioning of the art scene – who is active (what types of professions are feasible in Estonia), how are they funded (Ministry of Culture, Cultural Endowment of Estonia, creative industries, the law that requires a 1% art budget for public buildings, private capital, the art market, artists and work), general diagnostics – bottlenecks and success stories. The development of the art scene since the 1990s, illustrated by keywords.
 • Central institutions and platforms (public and private capital-based). What is characteristic for, e.g. galleries, town galleries in county seats, creative industries centres, etc.? Other examples: artists’ residencies, culture factories, Tallinn Art Hall, Tartu Art Museum, Temnikova and Kasela Gallery, Centre of Contemporary Art Estonia, Artists Union.
 • Formats and locations of various events. Concentration of art scene mainly in Tallinn and Tartu – what’s going on elsewhere?

More info and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/the-contemporary-art-field-in-estonia/

Postitas Olivia Verev
Püsilink

The Anatomy of Couture

Esmaspäev 06 august, 2018 — Laupäev 11 august, 2018

Dates:  6-11 August 2018

Volume: 6 days, 3 ECTS

Location:  Estonian Academy of Arts

Number of participants: max 22

Cost: FREE (Please note that this course is meant for higher education students only.)

Registration deadline:  6th of May

Students applying for a slot in this workshop are asked to submit a CV and cover letter describing why they wish to participate and whether they have any old article of clothing to bring with them to Estonia. The cover letter should also reveal why they are interested in restoring textiles and haute couture.

Aim of the course:

 • bring a disappearing specialized manual skill to Estonia and teach it to Estonian and international students
 • restore articles of clothing in the collection of some Estonian museum and thereby contribute to the preservation of an exhibit item with historical value.

Course content:

The course provides practical and theoretical knowledge of how to restore old clothing – selection of fabrics, stitches and seams, treatment of the material, how different materials age, how to care for and restore different fabrics. In the course of the workshop, students will learn about the internal structure of haute couture clothing, allowing them to later create period-specific silhouettes or re-interpretations of them – pattern solutions for textiles, materials. The course will provide knowledge and skills that can be used to get closer to the secrets of high fashion. All of the participants in the course will be able to restore a part of dresses brought in by the lecturer.

The course teaches handicraft skills that have become a rarity, something highly sought-after among professionals. ˇFewer and fewer people practise these skills in a world dominated by modern fashions. Today clothing made 40, 50, even 100 years ago are held in high regard, as they involved the use of original patterns, hand stitching, high-quality tailoring. To this point, the creation of such clothing have remained shrouded in arcane mystery – they seem easy to imitate at first glance but it is impossible to achieve the right effect without knowing what is going on “under the dress.”

The course is mainly meant for fashion design, theatre design, restoration and design students.

More information and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/the-anatomy-of-couture/

Postitas Olivia Verev
Püsilink
Avatud akadeemia

Interaction Design Tomorrow

Esmaspäev 06 august, 2018 — Reede 10 august, 2018

Dates:  6-10 August 2018

Volume: 40 hours, 3 ECTS

Location:  Tallinn, Estonia

Number of participants: max 20

Cost: FREE (Please note that this course is meant for higher education students only)

Registration deadline:  6th of May

Aimed at design students; no programming skills necessary.

In addition to the general required materials, candidates are expected to submit a letter of motivation explaining why they are applying  and outlining their experience with Interaction Design so far (max A4). Students are expected to bring their own sketchbooks, markers and laptops.

Over the course of a week you will learn about the foundations, history and possible futures of interaction design within a studio environment. This 5-day hands-on workshop provides a solid foundational knowledge of user experience (UX) design  for new practitioners, as well as an in-depth exploration of interaction design for experienced designers. The course gives participants space and guidance to delve deeply into theoretical and practical aspects of interaction design by investigating contemporary issues and proposing design solutions.

Through a series of lectures, films, historic case studies and studio practice, participants will explore the nature and aesthetics of interaction design in the digital and physical space, in individual and group studio practice from ideation and the iterative design process to presentations and critique.

Learning outcomes:

 • Learn about design foundations, theory, history and practice
 • Understand how to look at problems from social, technological, economic and cultural perspectives
 • Practice design research and synthesis
 • Learn how to be creative in the digital realm
 • Improve your ability to present your design concepts
 • Practice working individually and in small teams

More information and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/interaction-design-tomorrow/

 

Postitas Olivia Verev
Püsilink

Clay 3D Printing

Esmaspäev 13 august, 2018 — Reede 17 august, 2018

summer-academy-2018-website-banners-04

Dates:  13-17 August 2018

Volume: 40 hours, 2 ECTS

Location:  Estonian Academy of Arts

Number of participants: max 13

Cost: FREE (Please note that this course is meant for higher education students only.)

Registration deadline:  6th of May

In addition to the general required materials, candidates are expected to submit a letter of motivation explaining why they are applying and what is their experience with 3D printing so far (max A4).

The Department of Ceramics at the Estonian Academy of Arts invites you to participate in an international Clay 3D Printing workshop. Ceramics have properties that allow it to be used in the most disparate fields. We usually don’t consider that ceramics are all around us, not just in kitchenware, but also in bathrooms, swimming pools and public interiors, and that stoves and fireplaces, even houses, are made of fired clay. Top-quality ceramics can be found in medical equipment, audio technology and air and space industry. Clay is sensitive, flexible and versatile material with its’ own technological limits which the participants will learn during the workshop.

3D printing in clay allows us to print three-dimensional objects or models at lower cost and more easily. For ceramists, it represents a new technological possibility, while for others it gives a chance to convert digital sketches into real three-dimensional objects. During this course, participants will learn the technical skills of 3D printing and printing in clay: creating G-code and STL files, plus preparation of the clay and printing. The aim of the course is to use innovative thinking to discover new ways of printing, using clay and the printed ceramics. The end of the workshop will feature a pop-up exhibition of the objects created.

The workshop is aimed at ceramics, architecture and design students, but admission is open to all students who have had experience with 3D printing and know how to create 3D files. Every participant needs to bring their own laptop. All other materials are provided, and students may keep the objects they print.

Homework assignment for selectees:

1) students will be asked to bring one of their 3D-file, print ready

2) students will be asked to come up with a design they would like to execute in the workshop. They will be asked to give a presentation on the design in person. As in a hackathon, they will then set to work on the problem.

More information and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/clay-3d-printing/

Postitas Olivia Verev
Püsilink
Avatud akadeemia

Short Photography and Image-Making Course – Visual Recognition and AI-related Technologies

Neljapäev 16 august, 2018 — Reede 17 august, 2018

Supervised by Paul Paper

Dates:  16-17 August 2018

Volume: 12 hours + 14 independent work hours, 1 ECTS

Location:  Tallinn, Estonia

Number of participants: max 20

Cost: 290 €

Registration deadline:  6th of May

This short course will explore how visual recognition and AI-related technologies are changing the discourse of photography, challenging the traditional boundaries of the medium. Empowered by machine learning, visual recognition systems are entering the sphere of everyday life. From student dorms equipped with facial recognition in China to privately-owned surveillance systems in the US and UK, the technology is being rapidly deployed in a global rise of biometrics. What this transformation – and the resultant streams of endless machine-made images – offers is some innovative ways to think about the practice of image-making.

The course will provide students with the historical background of facial recognition and an opportunity to test and discuss some of the new technological features, as well as ask why and in what ways do these developments matter? Specific attention will be given to some of the problematic aspects of biometric surveillance and various ways artists are using new systems to produce meanings that challenge the dominant political discourse.

This course is meant for photography and visual arts students and those interested in the current technological developments in image-making, as well as their political, social and cultural implications.

Topics to be discussed:

– Visual recognition technology, apps and programmes using it and current development.

– Politics of (technological) vision and machine seeing.

– The historical context of 19th century facial recognition discourse, as well as current research.

– The idea of pre-crime prevention and problematic aspects of biometric surveillance: prejudices in-built in the current systems of facial recognition and the “right to remain anonymous”.

– Artistic series that use – and comment on – current technology and ways of resisting visual identification.

More information and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/photography-and-image-making/

Postitas Olivia Verev
Püsilink
Avatud akadeemia

How to Develop User Experience (UX) as a Key Component of Branding

Neljapäev 16 august, 2018 — Laupäev 18 august, 2018

Supervised by Jaanus Sakkis

Dates:  16-18 August 2018

Volume: 18 hours + 12 independent work hours, 1 ECTS

Location:  Tallinn, Estonia

Number of participants: max 20

Cost: 490 €
Price includes breakfasts, lunches, refreshments throughout, course materials, certificate of completion.

The course is aimed at graphic/web designers with 2+ years experience (page layout, colour, typography, visual communication).

Registration deadline:  6th of May

In addition to the general required materials, candidates are expected to submit a letter of motivation explaining why they are applying and what is their experience with User Experience and Branding so far(max A4). Participants are expected to bring their own sketchbooks, markers and laptops.

In this course, we will focus on brand-building in the context of the user experience (UX). If you look at the most popular brands in the digital field – Instagram, Uber, Dropbox etc – they are all built on a user experience design.

“Today, a brand is the holistic sum of customers’ experiences, composed of visual, tonal and behavioral brand components, many of which are shaped by interaction design.”
(Kate Kaplan /Nielsen Norman Group)

Great designers justify every decision in their design process in the interests of the best possible final product. If you need to justify your ideas and methods, you need to know the answers or solutions and that requires challenging yourself and asking the right questions. Our main topic will be understanding the user – what the user sees and how they feel when interacting with your product or service. How to make yourself as visual as possible? How to see these blind spots? These are places where we can lose our customers because we can’t understand why they don’t see how things are working.

We will also talk about how to ask questions. Questions are the main tools for the designers. If we don’t collect any data from our users, we make assumptions about what they like and want. When we make those assumptions, we begin to design for ourselves, not our users. We shouldn’t forget we are not our users.

In our lecture, we will talk about how UX is the future of branding. We’ll start from the beginning and talk about the main principles and differences in branding and UX.

*As designers, we know both user experience and branding are fighting a common enemy – people are confusing it with the visual elements alone. People might say they’re building a brand but they’re actually working on a logo design. As famously put by Marty Neumeier: “The brand isn’t what you say it is, it’s what they say it is.”

 

During this 3-day session, you will learn:

 • History and background of UX
 • Introduction to the UX Fundamentals
 • Learn to sketch smarter – wireframes and prototypes
 • Visual design principles
 • How to take “You” out of the user
 • How to make your content make sense
 • Watching users – listen and observe
 • Understand the true idea of branding and why people buy brands
 • Define a real value of your product
 • Real-world tips and tricks
 • A clear understanding of the principles and benefits of good UX and how to apply it to your design.

More information and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/how-to-develop-ux/

Postitas Olivia Verev
Püsilink

Numbers and Cognition in the Urban Environment

Esmaspäev 20 august, 2018 — Reede 24 august, 2018

Dates: 20-24 August 2018

Volume: 40 hours, 3 ECTS

Location: Department of Architecture at the Estonian Academy of Arts, Pikk tn 20, Tallinn

Number of participants: max 25

Cost: FREE (Please note that this course is meant for higher education students only)

Registration deadline: 6th of May

In case of high volume of applications, prospective participants are asked to write an essay one A4-format page in length (approximately 250 words).

Content of the course

This workshop is structured on architecture, numbers and cognition with the focus mainly on public space. Two broader topics pervade the workshop. One of them is more physical, involving translating the world into parameters, and the other is mapping social activities. The broad goal is to find connections between the two sets of topics. The environment around us consists of a number of physically countable and measurable parameters, which we can use to describe it (width of a carriageway, location of a cafe). Which parameters are the best for describing or designing the world?  As another important topic, we will map the movements or activities of human masses, using photo and image analysis and Wi-Fi positioning to this end. When, why and where are people moving and how long do they stop – this is an important set of topics, because the quality of space is largely dependent on the presence of people.  The participants in the summer academy course will be challenged to find relationships between the physical world and human activity. It will be important to find a means and method for measuring and documenting the environment. Cognition referred to in the course name refers to experience that can be used in future to make decisions to design and re-design space.  Ideally, we envision the participants who complete the academy to be capable of imagining and perceiving the implications of 1,000 people or 100 cars passing a point.

Picking key parameters (properties) from this environment has long received attention from urbanism scholars: William H. Whyte, who attempted to trace patterns of use of public space, or Kevin Lynch, who tried to find the mental model people use to understand a city.

The late 20th century brought a rise in computing power, which has resulted in change in the accuracy and use of many calculations. In the past, it was not conceivable to calculate trajectories from one building to another manually, but it is now possible. Alongside this trend, a completely new field has arisen: various kinds of simulations. Simulations make it possible to model traffic, pedestrians or both at the same time. Gathering data has become more intensive with a focus moving from gathering qualitative data to collecting quantitative data.  A large part of the summer school involves field observations, which helps instil intuition in participants as to what a given indicator means. This will also give them a clearer understanding of the computational processes and outcomes and they will be able to rationally assess the outcomes of some simulation or facts presented to them.

Participants will become well-versed in methods and means for quantitatively and qualitatively documenting the street-level space, which can in turn later be used for analysis of other places. The participant will also receive an overview of and access to software used in the framework of the workshop. At the end of the summer school, all of the data that was gathered will be made public to allow third parties to use them in their projects – for example, to plan more fluid, safer traffic conditions.

More information and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/numbers-and-cognition/

Postitas Olivia Verev
Püsilink

Wood and Design

Esmaspäev 20 august, 2018 — Laupäev 25 august, 2018

Dates:  20-25 August 2018

Volume: 6 days, 3 ECTS

Location:  Viljandi, Estonia

Number of participants: max 22

Cost: FREE (Please note that this course is meant for higher education students only)

Registration deadline:  6th of May

In addition to the general admissions requirements, candidates are expected to submit a letter of intent describing their interest in attending the workshop, and a PDF portfolio including documentation of at least one project relevant to the use and/or attributes of wood.

This 6-day workshop Wood and Design in the lush woodlands of Viljandi, Estonia, focuses on the design aesthetics, ecology, and sustainability of wood. Exploring the material properties of wood through its use in design, the workshop invites participants to build a set of functional wooden objects for outdoor living with the simplest of means. Participants will utilise wood, as a naturally-occurring renewable material, in two forms: solid slab and left-over scraps from local lumber mills. The workshop is therefore not only community-inspired, with materials sourced or found locally, but also meets the ever-growing need to reclaime and recycle waste wood.

Level:

2nd and 3rd year BA students and MA students in Interior Architecture, Furniture Design, or the equivalent.

More information and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/wood-and-design/

Postitas Olivia Verev
Püsilink
Teadus- ja arendusosakond

EKA rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurss, tähtaeg 6.09.2018

Neljapäev 06 september, 2018

2018_Rakenduslik_konkursskodukasFB-01-3-1440x600

EKA teadus- ja arendusosakond koos Tallinna Ettevõtlusametiga korraldab igal aastal rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurssi, mille eesmärk on motiveerida ülikooli liikmeid senisest enam rakendama oma õppe- ja teadustöö tulemusi ettevõtlus-, avalikus ja mittetulundussektoris; tõsta ülikooli poolt ettevõtete ja ühiskonnale pakutavate teadmusteenuste kvaliteeti ja mahtu ning teavitada üldsust ülikooli oskusteabe rakendamisest majandustegevuses ja ühiskonnas.

Konkursi kaudu selgitatakse välja kõige silmapaistvam majandustegevust tõhustava väljundiga töö (auhind 800 eurot), millest on kasu ühele või mitmele ettevõttele või asutusele ja kõige silmapaistvam ühiskondlikku heaolu ja/või elukeskkonda parendava potentsiaaliga töö (auhind 800 eurot). Lisaks on välja pandud kategooriateülene eriauhind (600 eurot), mis antakse ühele tugeva töö autorile, kes kõnnib peaauhinna saajate kannul.

Käimasoleva konkursi komisjoni liikmed on Ettevõtlusametist Jaanus Vahesalu, EKA teadus- ja arendusosakonnast Maria Jäärast ja Kelli Turmann, EKA disainiteaduskonnast Ruth-Helene Melioranski ja esindaja EKA arhitektuuriteaduskonnast. Komisjoni liikmed ei hinda enda juhendatud tudengi tööd.

Konkurss sobib hästi EKA tudengitele, kes oma kursuse- või lõputööga on saavutanud rakendusliku väljundi, st töö tulemust võidakse hakata kasutama kas ettevõtetes või muudes organisatsioonides. Konkursile on oodatud ka kõikide töötajate ja teadurite rakenduslike väljundiga uurimus- või projektitööd. Töö peab olema lõpetatud perioodis 1.09.2017-31.08.2018.

Tööde esitamiseks konkursile tuleb saata täidetud ankeet koos ankeedis nimetatud
täiendavate materjalidega hiljemalt 06. septembriks 2018 e-posti
aadressile kelli.turmann@artun.ee , kirja pealkirjaks lisage „Konkurss ja autori nimi”. E-kirja adressaatide hulgas peavad olema kõigi töö teostamises osalenute e-posti aadressid.

Lae alla- 2018_EKA_rakenduslike_teadus-ja_arendustööde_konkursi_kord_ankeet

Komisjon vaatab materjalid läbi ja valib võidutööd välja hiljemalt 14. septembriks 2018. Majandustegevust tõhustava töö auhind antakse pidulikult üle Tallinna Ettevõtluspäeval 2018 oktoobri alguses.

Konkursi läbiviimist kaasrahastab Tallinna Ettevõtlusamet.

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink