Kalender

05.09.2018 — 29.05.2019

Keraamika algõpe

NB! Grupp on täitunud

Savi kui materjaliga on võimalik dialoogi astuda kohe esimesel kokkupuutel.

Kursuse eesmärk on anda põhiteadmised keraamika tehnilistest ja loomingulistest väljendusvahenditest ning ajaloost. Osaleja saab praktilised oskused keraamikaga tegelemiseks.

Käsitletavad teemad:

 • materjaliõpetus ja töövahendid
 • vormiõpetus ja kompositsioon
 • keraamika vormimise lihtsamad tehnikad
 • savi treimise alused
 • ahju pakkimine ja põletamine
 • viimistlemine ja glasuurimine
 • ühe- ja kaheosalise kipsvormi valmistamine

Õppekava läbinu on saanud

– ülevaate keraamika ajaloost, kasutatavatest savi- ja glasuuriliikidest, töövahenditest, tööohutusest töökojas ning ahju pakkimisest ja põletamisest

– algteadmised kompositsioonist

– esmased praktilised oskused savi käsitsi vormimiseks, treimiseks ja glasuurimiseks, ümarvormi joonestamiseks ja õõnesvormi mahu arvutamiseks

– teadmised ja oskused savist mudeli valmistamiseks ning sellest ühe- või kaheosalise kipsvormi võtmiseks

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õpe toimub Eesti Kunstiakadeemia keraamika töökojas, kus on töölaud ja treipingid. Kipsitööd tehakse kipsitöökojas. Esemed põletab keraamikaosakonna meister.

Juhendajad on Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja juhendajad.

Sihtrühm: hobikeraamikud ja inimesed, kes on huvitatud edaspidi õppima asumisest EKA keraamika osakonna tasemeõppesse.

Eeldused osalejale: põhiharidus.

Vaata õppekava: https://drive.google.com/file/d/0B4TjO0nsiGzySm9Dd2MxQTRrZ2h3NE9YQTM3NENSUWYxUTBj/view?usp=sharing

Aeg: septembri algusest 2018 kuni mai lõpuni 2019 kolmapäeviti kell 18–21

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn
Õppeaeg: üks õppeaasta

Maht: 10 EAP / 260 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 140 tundi iseseisvat tööd
Hind: 1150 eurot (võimalik tasuda kolmes osas)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

Keraamika algõpe

Kolmapäev 05 september, 2018 — Kolmapäev 29 mai, 2019

Avatud akadeemia

NB! Grupp on täitunud

Savi kui materjaliga on võimalik dialoogi astuda kohe esimesel kokkupuutel.

Kursuse eesmärk on anda põhiteadmised keraamika tehnilistest ja loomingulistest väljendusvahenditest ning ajaloost. Osaleja saab praktilised oskused keraamikaga tegelemiseks.

Käsitletavad teemad:

 • materjaliõpetus ja töövahendid
 • vormiõpetus ja kompositsioon
 • keraamika vormimise lihtsamad tehnikad
 • savi treimise alused
 • ahju pakkimine ja põletamine
 • viimistlemine ja glasuurimine
 • ühe- ja kaheosalise kipsvormi valmistamine

Õppekava läbinu on saanud

– ülevaate keraamika ajaloost, kasutatavatest savi- ja glasuuriliikidest, töövahenditest, tööohutusest töökojas ning ahju pakkimisest ja põletamisest

– algteadmised kompositsioonist

– esmased praktilised oskused savi käsitsi vormimiseks, treimiseks ja glasuurimiseks, ümarvormi joonestamiseks ja õõnesvormi mahu arvutamiseks

– teadmised ja oskused savist mudeli valmistamiseks ning sellest ühe- või kaheosalise kipsvormi võtmiseks

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õpe toimub Eesti Kunstiakadeemia keraamika töökojas, kus on töölaud ja treipingid. Kipsitööd tehakse kipsitöökojas. Esemed põletab keraamikaosakonna meister.

Juhendajad on Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja juhendajad.

Sihtrühm: hobikeraamikud ja inimesed, kes on huvitatud edaspidi õppima asumisest EKA keraamika osakonna tasemeõppesse.

Eeldused osalejale: põhiharidus.

Vaata õppekava: https://drive.google.com/file/d/0B4TjO0nsiGzySm9Dd2MxQTRrZ2h3NE9YQTM3NENSUWYxUTBj/view?usp=sharing

Aeg: septembri algusest 2018 kuni mai lõpuni 2019 kolmapäeviti kell 18–21

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn
Õppeaeg: üks õppeaasta

Maht: 10 EAP / 260 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 140 tundi iseseisvat tööd
Hind: 1150 eurot (võimalik tasuda kolmes osas)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

05.09.2018 — 01.12.2018

Stipendiumi taotlemise võimalus humanitaarteaduste üliõpilastele

Alanud on kandideerimine president Lennart Meri stipendiumile ja preemiale. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2018.

Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuudi eesmärk on jäädvustada Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri mälestust.

Määruse kohaselt antakse välja kahte liiki rahalist toetust: preemiat ja stipendiumi eelarvega kuni 3200 eurot, mida Viimsi vald eraldab valla eelarvest üldjuhul igal aastal. President Lennart Meri stipendiumi eelarvesse võivad teha ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi füüsilised ja juriidilised isikud.

Stipendiumi maksmise eesmärk on innustada ja toetada kõrgkooli üliõpilast, kes õpib mõnel humanitaarteaduste õppekaval ja on seadnud sihiks erialase uurimustöö koostamise. Stipendiumit võib taotleda mõnel humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks. Stipendiumi taotlus tuleb esitada stipendiumile kandideerijal isiklikult.

Preemia maksmise eesmärk on eelkõige premeerida ja tunnustada magistrikraadi omandanud isikut, kes on koostanud silmapaistva uurimustöö (magistritöö) humanitaarteaduste valdkonnas. Preemiale võib kandideerida humanitaarteaduste valdkonna magister, kes on magistrikraadi omandanud kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul. Seega, kui taotlus preemia maksmiseks esitatakse detsembris 2018, lähevad arvesse magistritööd, mis on kaitstud 2018., 2017. või 2016. aastal. Määruse reguleerimisalast on välja jäetud doktorandid ja doktoritööd kaitsnud isikud. Preemiale kandideerimise puhul võib taotluse esitada nii kandideerija kui ka kolmas isik.

Humanitaarteaduste all peetakse eelkõige silmas filoloogiat, ajalugu, folkloristikat, teoloogiat, kunsti- ja teatriteadust, semiootikat jms.

Kandideerija ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt olema Viimsi valla elanik, kuid tal peab olema elulooline või hariduslik seos Viimsi vallaga.

Stipendium või preemia antakse üle president Lennart Meri perekonna liikme ja Viimsi vallavanema või tema poolt volitatud isiku poolt president Lennart Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel. Viimsi vallal on au ja kohustus stipendiumi või preemia abil väärtustada valla aukodaniku president Lennart Meri vaimset pärandit.

Viimsi Vallavolikogu 12.03.2013 määrus nr 6 “Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuut” on avaldatud 22.03.2013 “Viimsi Teatajas” ning valla kodulehel viimsivald.ee. Lisainfo: tel 6028 866, marje@viimsivv.ee,

Lisainfo:

Marje Plaan
Kultuuritöö koordinaator
Haridus- ja kultuuriamet
Viimsi Vallavalitsus
Nelgi tee 1, Viimsi alevik,
Viimsi vald, 74001 Harjumaa
Tel. +372 602 8866
Mob.+372 506 0119
E-mail marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

Postitas Maarja Pabut — Püsilink

Stipendiumi taotlemise võimalus humanitaarteaduste üliõpilastele

Kolmapäev 05 september, 2018 — Laupäev 01 detsember, 2018

Alanud on kandideerimine president Lennart Meri stipendiumile ja preemiale. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2018.

Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuudi eesmärk on jäädvustada Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri mälestust.

Määruse kohaselt antakse välja kahte liiki rahalist toetust: preemiat ja stipendiumi eelarvega kuni 3200 eurot, mida Viimsi vald eraldab valla eelarvest üldjuhul igal aastal. President Lennart Meri stipendiumi eelarvesse võivad teha ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi füüsilised ja juriidilised isikud.

Stipendiumi maksmise eesmärk on innustada ja toetada kõrgkooli üliõpilast, kes õpib mõnel humanitaarteaduste õppekaval ja on seadnud sihiks erialase uurimustöö koostamise. Stipendiumit võib taotleda mõnel humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks. Stipendiumi taotlus tuleb esitada stipendiumile kandideerijal isiklikult.

Preemia maksmise eesmärk on eelkõige premeerida ja tunnustada magistrikraadi omandanud isikut, kes on koostanud silmapaistva uurimustöö (magistritöö) humanitaarteaduste valdkonnas. Preemiale võib kandideerida humanitaarteaduste valdkonna magister, kes on magistrikraadi omandanud kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul. Seega, kui taotlus preemia maksmiseks esitatakse detsembris 2018, lähevad arvesse magistritööd, mis on kaitstud 2018., 2017. või 2016. aastal. Määruse reguleerimisalast on välja jäetud doktorandid ja doktoritööd kaitsnud isikud. Preemiale kandideerimise puhul võib taotluse esitada nii kandideerija kui ka kolmas isik.

Humanitaarteaduste all peetakse eelkõige silmas filoloogiat, ajalugu, folkloristikat, teoloogiat, kunsti- ja teatriteadust, semiootikat jms.

Kandideerija ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt olema Viimsi valla elanik, kuid tal peab olema elulooline või hariduslik seos Viimsi vallaga.

Stipendium või preemia antakse üle president Lennart Meri perekonna liikme ja Viimsi vallavanema või tema poolt volitatud isiku poolt president Lennart Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel. Viimsi vallal on au ja kohustus stipendiumi või preemia abil väärtustada valla aukodaniku president Lennart Meri vaimset pärandit.

Viimsi Vallavolikogu 12.03.2013 määrus nr 6 “Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuut” on avaldatud 22.03.2013 “Viimsi Teatajas” ning valla kodulehel viimsivald.ee. Lisainfo: tel 6028 866, marje@viimsivv.ee,

Lisainfo:

Marje Plaan
Kultuuritöö koordinaator
Haridus- ja kultuuriamet
Viimsi Vallavalitsus
Nelgi tee 1, Viimsi alevik,
Viimsi vald, 74001 Harjumaa
Tel. +372 602 8866
Mob.+372 506 0119
E-mail marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

Postitas Maarja Pabut — Püsilink

06.09.2018 — 16.05.2019

Maalikunsti A, B, C, . . . ja Z

khara-woods-80967-unsplash
khara-woods-80967-unsplash_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitunud

Kursusel toetatakse osaleja eksperimentaalse visuaalsuse otsinguid, kogemusmaailma laienemist, teadmiste-oskuste kujunemist maalikunsti alal ning teadliku ja eristuva pildikeele leiutamist. Maalikunst on vahend, et toetada individuaalse visuaalse keele välja töötamist ja selles ladusalt ja isikupäraselt “kõnelemist.” Seda õpitud keelt saab hiljem kasutada ka ükskõik millises muus visuaaltööstuse valdkonnas.

Kursusel “Maalikunsti A, B, C,  . . . ja Z” ei ole õiget ega valet visuaalsust, head ega halba maalikunsti. Tegeletakse eelkõige pildikeele tundlikkuse ja teadlikkuse kasvatamise ning silma ja käe sünergiaga. Õppetöö käigus teadvustab osaleja end juhtivaid impulsse ja saavutab nende pildilise väljenduse üle suurema kontrolli.

Visuaalsuse meeletu kasv infoühiskonna lopsakate väljendusvahendite kaudu on tänapäeva inimese silmad küllastanud. Staatiline ja liikuv, dokumentaalne ja fiktiivne pilt, kõikvõimalikud märgid, logod, tekstitüübid ja mitmekesiste visuaalsete identiteetide paljusus jõuavad hoogustuvas tempos iga päev meieni. See info koguneb inimese silma ja teadvusse ning hakkab seal oma elu elama. Kui me infoühikuid enam teineteisest ei erista, muutub see ühtlaseks vooluks, justkui järjest enam tempot tõstvaks jõeks, mis kipub üle kallaste tõusma. Silma tähelepanelikkus hajub ning lepib olukorraga, väsib ja vajub kinni? Või hakkab vastu ning muutub järjest valivamaks, kriitilisemaks ja (enese)teadlikumaks?

Kaasaegne maalikunst reageerib just sellele olukorrale. Olgugi et seda peetakse vana kooli meediumiks, on läinud uue ja eksperimentaalse visuaalsuse otsingud uuesti õitsele just siin. Iseteadlik silm ei lepi sellega, kui temast üle sõidetakse. Ta rakendab käe – inimliku käe, mis ei taha passiivselt vooluga kaasa minna. Ta tahab ise seda kujundada, selles mängida ja luua, et teadlikult osaleda enese inforuumi loomise protsessis. Tõenäoliselt haarab säärane käsi pintsli järele. See pistetakse mingit tüüpi värviolluse sisse ning käsi hakkab ise vastutama selle eest, kes ta on ja mida ta teeb.

Kuidas eristuda oma piltidega maailmas, kus on ehk liiga palju pilte? Sellele vastamiseks läheb kursus “Maalikunsti A, B, C,  . . . ja Z” tagasi algusesse, kujutamise algelementide juurde. Visuaalse keele nö tähestiku loomise juurde. Selleks, et leiutada oma sõnad ja keel, katsetatakse võimalikult laia visuaalsuse spektrit, alustades algelementidest – alustades A-st.

 

“Maalikunsti A, B, C,  . . . ja Z” koosneb osadest:

A – Kuidas üldse endast märki maha jätta? Kas peab alati pintsliga maalima? Kas seda peab alati paberile või lõuendile tegema? Kuidas mõjuks maal hoopis igapäevasel tarbeesemetel? Piimapakil? Üle värvitud päevakajalisel ajalehel? Eksperimentaalses võtmes katsetatakse erinevaid maalitehnikaid ja vahendeid. Juhendab Mihkel Ilus.

B – Kuidas neid õpitud väljendusvahendeid omavahel seostada? Erinevat tüüpi visuaalsuste omavahelised suhted. Nende suhete abil pildi kaudu “kõnelemine” ja väljendusvahendite eesmärgipärane kasutamine. Neid teemasid avatakse värvusõpetuse, kompositsiooni ja abstraktne maali kaudu. Juhendab Holger Loodus.

C – Mida siis maalida? Kuidas maalida asja? Kuidas maalida keskkonda? Kuidas maalida inimest? Ja kuidas mina suhestun sellega, mida ma kujutan? Kujutav kunst. Juhendab Saskia Järve.

. . . – Mis toimub minu ümber? Mida teised autorid teevad? Miks? Mida on minul neilt õppida? Madli Ehasalu kunstikultuuri kursuse “Kümme autoripositsiooni” raames tomuvad kunstiteaduslikud loengud, arutelud, kunstnike ateljeevisiidid ja näitusekülastused. Juhendab Madli Ehasalu.

Z – Millist visuaalset maailma ma luua tahan? Milline on minu autoripositsioon? Osaleja valib enesele läbitud ainete juhendajate seast individuaalse juhendaja, et teostada oma loominguline projekt ja seda eksponeerida.

 

Kursuse läbinu on omandanud esmased teadmised ja kogemused maalitehnikate võimalustest (akrüül-, akvarell, õlivärviga ja segatehnika), värvusõpetusest ja kompositsioonist ning oskab nendega eksperimenteerida. Samuti saab ta aru käsitsi tehtud teose eripärast, maalikunsti tehnika kui väljendusvahendi tugevatest külgedest, et arendada enese individuaalset pildikeelt. Kursuse lõpuks oskab osaleja koos juhendaja abiga teostada loomingulise ülesandepüstituse ja selle lahendust eksponeerida.

Kursuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus. Õppetöö toimub Eesti Kunstiakadeemia uue õppehoone maalistuudios ja loengusaalis. Juhendajad on professionaalsed kunstnikud, EKA vilistlased ja õppejõud.

Vajalikud materjalid võtab osaleja ise kaasa.

Sihtrühm: maalikunstist huvitatud, kes soovivad teha tutvust visuaalse maailmaga, ennast täiendada või hiljem edasi õppida; inimesed, kelle põhifookus asub teistel visuaalsetel meediumitel, kuid kes tahaksid arendada maali kaudu oma eripärast käekirja ja pildikeelt.

Vaata õppekava

Kursuse toimumise aeg: 6. septembrist 2018 kuni 16. maini 2019 neljapäeviti kl 18–21 ja esmaspäeviti 28.01., 4.02., 11.02., 18.02., 25.02.2019

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn

Õppeaeg: üks aasta

Maht: 14 EAP / 364 akadeemilist tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (20 tundi auditoorset õpet ja 120 tundi praktilist tööd) ning 224 tundi iseseisvat tööd

Hind: 1150 eurot (võimalik on tasuda kolmes osas)

Registreeru

Õppekava juht: Mart Vainre

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

 

Lisainfo:

koolitus@artun.ee
626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

Maalikunsti A, B, C, . . . ja Z

Neljapäev 06 september, 2018 — Neljapäev 16 mai, 2019

Avatud akadeemia
khara-woods-80967-unsplash
khara-woods-80967-unsplash_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitunud

Kursusel toetatakse osaleja eksperimentaalse visuaalsuse otsinguid, kogemusmaailma laienemist, teadmiste-oskuste kujunemist maalikunsti alal ning teadliku ja eristuva pildikeele leiutamist. Maalikunst on vahend, et toetada individuaalse visuaalse keele välja töötamist ja selles ladusalt ja isikupäraselt “kõnelemist.” Seda õpitud keelt saab hiljem kasutada ka ükskõik millises muus visuaaltööstuse valdkonnas.

Kursusel “Maalikunsti A, B, C,  . . . ja Z” ei ole õiget ega valet visuaalsust, head ega halba maalikunsti. Tegeletakse eelkõige pildikeele tundlikkuse ja teadlikkuse kasvatamise ning silma ja käe sünergiaga. Õppetöö käigus teadvustab osaleja end juhtivaid impulsse ja saavutab nende pildilise väljenduse üle suurema kontrolli.

Visuaalsuse meeletu kasv infoühiskonna lopsakate väljendusvahendite kaudu on tänapäeva inimese silmad küllastanud. Staatiline ja liikuv, dokumentaalne ja fiktiivne pilt, kõikvõimalikud märgid, logod, tekstitüübid ja mitmekesiste visuaalsete identiteetide paljusus jõuavad hoogustuvas tempos iga päev meieni. See info koguneb inimese silma ja teadvusse ning hakkab seal oma elu elama. Kui me infoühikuid enam teineteisest ei erista, muutub see ühtlaseks vooluks, justkui järjest enam tempot tõstvaks jõeks, mis kipub üle kallaste tõusma. Silma tähelepanelikkus hajub ning lepib olukorraga, väsib ja vajub kinni? Või hakkab vastu ning muutub järjest valivamaks, kriitilisemaks ja (enese)teadlikumaks?

Kaasaegne maalikunst reageerib just sellele olukorrale. Olgugi et seda peetakse vana kooli meediumiks, on läinud uue ja eksperimentaalse visuaalsuse otsingud uuesti õitsele just siin. Iseteadlik silm ei lepi sellega, kui temast üle sõidetakse. Ta rakendab käe – inimliku käe, mis ei taha passiivselt vooluga kaasa minna. Ta tahab ise seda kujundada, selles mängida ja luua, et teadlikult osaleda enese inforuumi loomise protsessis. Tõenäoliselt haarab säärane käsi pintsli järele. See pistetakse mingit tüüpi värviolluse sisse ning käsi hakkab ise vastutama selle eest, kes ta on ja mida ta teeb.

Kuidas eristuda oma piltidega maailmas, kus on ehk liiga palju pilte? Sellele vastamiseks läheb kursus “Maalikunsti A, B, C,  . . . ja Z” tagasi algusesse, kujutamise algelementide juurde. Visuaalse keele nö tähestiku loomise juurde. Selleks, et leiutada oma sõnad ja keel, katsetatakse võimalikult laia visuaalsuse spektrit, alustades algelementidest – alustades A-st.

 

“Maalikunsti A, B, C,  . . . ja Z” koosneb osadest:

A – Kuidas üldse endast märki maha jätta? Kas peab alati pintsliga maalima? Kas seda peab alati paberile või lõuendile tegema? Kuidas mõjuks maal hoopis igapäevasel tarbeesemetel? Piimapakil? Üle värvitud päevakajalisel ajalehel? Eksperimentaalses võtmes katsetatakse erinevaid maalitehnikaid ja vahendeid. Juhendab Mihkel Ilus.

B – Kuidas neid õpitud väljendusvahendeid omavahel seostada? Erinevat tüüpi visuaalsuste omavahelised suhted. Nende suhete abil pildi kaudu “kõnelemine” ja väljendusvahendite eesmärgipärane kasutamine. Neid teemasid avatakse värvusõpetuse, kompositsiooni ja abstraktne maali kaudu. Juhendab Holger Loodus.

C – Mida siis maalida? Kuidas maalida asja? Kuidas maalida keskkonda? Kuidas maalida inimest? Ja kuidas mina suhestun sellega, mida ma kujutan? Kujutav kunst. Juhendab Saskia Järve.

. . . – Mis toimub minu ümber? Mida teised autorid teevad? Miks? Mida on minul neilt õppida? Madli Ehasalu kunstikultuuri kursuse “Kümme autoripositsiooni” raames tomuvad kunstiteaduslikud loengud, arutelud, kunstnike ateljeevisiidid ja näitusekülastused. Juhendab Madli Ehasalu.

Z – Millist visuaalset maailma ma luua tahan? Milline on minu autoripositsioon? Osaleja valib enesele läbitud ainete juhendajate seast individuaalse juhendaja, et teostada oma loominguline projekt ja seda eksponeerida.

 

Kursuse läbinu on omandanud esmased teadmised ja kogemused maalitehnikate võimalustest (akrüül-, akvarell, õlivärviga ja segatehnika), värvusõpetusest ja kompositsioonist ning oskab nendega eksperimenteerida. Samuti saab ta aru käsitsi tehtud teose eripärast, maalikunsti tehnika kui väljendusvahendi tugevatest külgedest, et arendada enese individuaalset pildikeelt. Kursuse lõpuks oskab osaleja koos juhendaja abiga teostada loomingulise ülesandepüstituse ja selle lahendust eksponeerida.

Kursuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus. Õppetöö toimub Eesti Kunstiakadeemia uue õppehoone maalistuudios ja loengusaalis. Juhendajad on professionaalsed kunstnikud, EKA vilistlased ja õppejõud.

Vajalikud materjalid võtab osaleja ise kaasa.

Sihtrühm: maalikunstist huvitatud, kes soovivad teha tutvust visuaalse maailmaga, ennast täiendada või hiljem edasi õppida; inimesed, kelle põhifookus asub teistel visuaalsetel meediumitel, kuid kes tahaksid arendada maali kaudu oma eripärast käekirja ja pildikeelt.

Vaata õppekava

Kursuse toimumise aeg: 6. septembrist 2018 kuni 16. maini 2019 neljapäeviti kl 18–21 ja esmaspäeviti 28.01., 4.02., 11.02., 18.02., 25.02.2019

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn

Õppeaeg: üks aasta

Maht: 14 EAP / 364 akadeemilist tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (20 tundi auditoorset õpet ja 120 tundi praktilist tööd) ning 224 tundi iseseisvat tööd

Hind: 1150 eurot (võimalik on tasuda kolmes osas)

Registreeru

Õppekava juht: Mart Vainre

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

 

Lisainfo:

koolitus@artun.ee
626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

08.09.2018 — 16.03.2019

Raamatu­illustratsioon

Il1

NB! Grupp on täitunud

ILLUKAS – mis kursus see on?

ILLUKAS – see on kursus raamatuillustratsioonist huvitatud täiskasvanud õppijale, kes on huvitatud professionaalsest arengust erialal.

Kursusel osalejad saavad teadmisi raamatuillustratsioonist ja esmase kogemuse illustraatoritöö tegemiseks. Neile tutvustatakse valdkonna põhioskusi ja -teadmisi. Ülesannete ja projektide käigus arendavad õppijad  oma isikupärast autorikäekirja, mis on nii oluline tänapäeva konkurentsitihedas maailmas.

Õpetajateks on kursusel tuntud eesti illustraatorid ja graafikud. Kursuse igal moodulil on erinev põhiõppejõud. Lisaks on kavas meistriklassid, loengud ja töötoad, mida juhendavad tunnustatud illustraatorid, uurijad ja kirjastusmaailma asjatundjad. Vähemalt ühe töötoa juhendaja on välisõppejõud.

Kursuse lõputööna valmib osalejal volditud raamat ehk leporello, mis ka valmis trükitakse.

Õppima asujailt eeldatakse eelnevat kunsti tegemise kogemust.

1. moodul. Pildi sisse minek

Esimese mooduli eesmärk on anda kursusel osalejale esmased teadmised illustratsioonikunstist, selle tänapäeva suundadest ja rahvusvahelistest trendidest, olulistest raamatutest viimastel kümnenditel. Tutvustada illustraatoritöö etappe, töövahendeid. Iseseisvaks info kogumiseks ja teemasse sisseelamiseks nõustada õppijaid asjakohaste info leidmisel.

Mooduli jooksul saadakse illustraatoritööga esmane kokkupuude katseliste ja mänguliste lühiülesannete kaudu. Mooduli lõpuks valmib õppijal seeria eriilmelisi töid, mis on talle abiks oma väljendusvahendite rikastamisel; need on ühtlasi pikaajalisemate illustratsiooniprojektide ettevalmistav osa. Seeria ei ole stiililiselt ühtne – töö eesmärk on võimaldada õppijal otsida ja leida illustreerimiseks erinevaid lahendusi. Mooduli ülesehitus toetab mitmekülgseid püüdlusi ja katsetusi.

2. moodul. “Pilt võimendab lugu”

Pildi roll tekstilise sõnumi võimendamisel. Pilt kui kommunikatsioonivahend. Arutame ja vaatleme, kuidas teksti toetav pilt annab emotsiooni tekstist arusaamiseks. Püütakse leida vastus küsimusele, kuidas pilt “töötab”.

Olulised teemad:

• Mida panna pildile?

• Kuidas pildiga teksti sõnumit võimendada, täiendada ja/või muuta?

• Teksti ja pildi koosmõju (pildiraamatu ja illustreeritud raamatu erinevus).

• Loo jutustamise stiilid.

• Erinevad vaatepunktid pildil.

• Fookuspunkt.

• Detailirohkuse head ja vead.

• Individuaalse stiili kujundamine.

Mooduli lõpuks valmib seeria pilte (umbes 3) ühele tekstile, stiililiselt omavahel sobivaid, autori mitmekülgset kujutamisoskust näitavaid töid. 

3. moodul.  Erialased väljendusvahendid 

Mooduli jooksul loovad õpilased pildiseeria kasutades graafika tehnikaid.

Eesmärgiks on rikastada illustraatori tööriistakohvrit.

4. moodul. Pilt jõuab raamatusse

Eesmärk on arendada piltidega loo jutustamise oskust, isikupärast visuaalset väljenduskeelt.  omandatud illustraatori oskusi proovile panna ja kinnistada.

Mooduli jooksul teostavad õpilased  pikaajalisema illustratsiooni projekti. Valmib leporelloraamat, mis võib olla nii lastele adresseritud pildiraamat, sõnatu raamat, kui  koomiks.

Teoreetiline osa tutvustab erinevaid pildiraamatutüüpe, räägitakse pildiraamatu ja illustreeritud raamatu erinevusest ja pisut ka koomiksikunstist.

Lugude ja kontseptsioonide alusel loovad õppijad storyboardid, millest valitakse üks pikemaajaliseks arendamiseks ja voldikraamatu teostamiseks.

5. moodul. Ettevõtlus ja ellujäämine

Viienda mooduli eesmärk on õpetada, kuidas illustraatorina alustada ja tööd leida.

Õppijale tutvustatakse autoriõiguse põhitõdesid sh lepingute koostamist ja terminoloogiat.

Kunstiteadlase loeng on abiks illustraatori koha mõtestamisel kaasaegse kunsti maailmas.

Kirjastaja tutvustab kirjastuse ootusi alustavatele illustraatoritele.

Illustraatori töökeskkonnaga tutvumiseks korraldatakse külaskäik ateljeesse.

Jagatakse teadmsi oma tööde esitlemisest ja näituse püstitamisest.

Kursuse läbinu on

 • arendanud isikupärast visuaalset väljendusoskust ja oma ideid illustratsiooni kaudu
 • omandanud raamatuillustratsiooni põhialused
 • tutvunud nüüdisaja illustratsioonikunstiga
 • katsetanud uusi tehnikaid
 • tegelenud pildiraamatu koostamisega
 • tutvunud kirjastustegevusega
 • teostanud oma raamatu ja esitlenud seda

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on lõputööna valminud loominguline projekt. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekava on koostanud Anne Pikkov ja Kertu Sillaste.

Lisaks Anne Pikkovile ja Kertu Sillastele juhendavad kursust Gerda Märtens jt.

Anne Pikkov on omandanud Eesti Kunstiakadeemias graafilise disaini alal magistrikraadi. Kertu Sillastel on magistrikraad nii tekstiilikunsti (Eesti Kunstiakadeemia) kui ka kunstiõpetuse (Tallinna Ülikool) alal. Mõlemad juhendajad on rahvusvaheliselt avaldatud illustraatorid.

Kursusel on Eesti Kunstiakadeemia õppejõududest lisajuhendajaid. Osa meistriklasse, loenguid ja töötube juhendavad ka teised tunnustatud illustraatorid, uurijad ja spetsialistid kirjastusmaailmast.

Aeg: 8. septembrist 2018 kuni 16. märtsini 2019 laupäeviti kell 10–13

Koht: Põhja puiestee 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia

Maht: 100 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 160 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (10 EAP)

Hind: 1100 eurot (tasuda saab osade kaupa)

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

 

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

Raamatu­illustratsioon

Laupäev 08 september, 2018 — Laupäev 16 märts, 2019

Avatud akadeemia
Il1

NB! Grupp on täitunud

ILLUKAS – mis kursus see on?

ILLUKAS – see on kursus raamatuillustratsioonist huvitatud täiskasvanud õppijale, kes on huvitatud professionaalsest arengust erialal.

Kursusel osalejad saavad teadmisi raamatuillustratsioonist ja esmase kogemuse illustraatoritöö tegemiseks. Neile tutvustatakse valdkonna põhioskusi ja -teadmisi. Ülesannete ja projektide käigus arendavad õppijad  oma isikupärast autorikäekirja, mis on nii oluline tänapäeva konkurentsitihedas maailmas.

Õpetajateks on kursusel tuntud eesti illustraatorid ja graafikud. Kursuse igal moodulil on erinev põhiõppejõud. Lisaks on kavas meistriklassid, loengud ja töötoad, mida juhendavad tunnustatud illustraatorid, uurijad ja kirjastusmaailma asjatundjad. Vähemalt ühe töötoa juhendaja on välisõppejõud.

Kursuse lõputööna valmib osalejal volditud raamat ehk leporello, mis ka valmis trükitakse.

Õppima asujailt eeldatakse eelnevat kunsti tegemise kogemust.

1. moodul. Pildi sisse minek

Esimese mooduli eesmärk on anda kursusel osalejale esmased teadmised illustratsioonikunstist, selle tänapäeva suundadest ja rahvusvahelistest trendidest, olulistest raamatutest viimastel kümnenditel. Tutvustada illustraatoritöö etappe, töövahendeid. Iseseisvaks info kogumiseks ja teemasse sisseelamiseks nõustada õppijaid asjakohaste info leidmisel.

Mooduli jooksul saadakse illustraatoritööga esmane kokkupuude katseliste ja mänguliste lühiülesannete kaudu. Mooduli lõpuks valmib õppijal seeria eriilmelisi töid, mis on talle abiks oma väljendusvahendite rikastamisel; need on ühtlasi pikaajalisemate illustratsiooniprojektide ettevalmistav osa. Seeria ei ole stiililiselt ühtne – töö eesmärk on võimaldada õppijal otsida ja leida illustreerimiseks erinevaid lahendusi. Mooduli ülesehitus toetab mitmekülgseid püüdlusi ja katsetusi.

2. moodul. “Pilt võimendab lugu”

Pildi roll tekstilise sõnumi võimendamisel. Pilt kui kommunikatsioonivahend. Arutame ja vaatleme, kuidas teksti toetav pilt annab emotsiooni tekstist arusaamiseks. Püütakse leida vastus küsimusele, kuidas pilt “töötab”.

Olulised teemad:

• Mida panna pildile?

• Kuidas pildiga teksti sõnumit võimendada, täiendada ja/või muuta?

• Teksti ja pildi koosmõju (pildiraamatu ja illustreeritud raamatu erinevus).

• Loo jutustamise stiilid.

• Erinevad vaatepunktid pildil.

• Fookuspunkt.

• Detailirohkuse head ja vead.

• Individuaalse stiili kujundamine.

Mooduli lõpuks valmib seeria pilte (umbes 3) ühele tekstile, stiililiselt omavahel sobivaid, autori mitmekülgset kujutamisoskust näitavaid töid. 

3. moodul.  Erialased väljendusvahendid 

Mooduli jooksul loovad õpilased pildiseeria kasutades graafika tehnikaid.

Eesmärgiks on rikastada illustraatori tööriistakohvrit.

4. moodul. Pilt jõuab raamatusse

Eesmärk on arendada piltidega loo jutustamise oskust, isikupärast visuaalset väljenduskeelt.  omandatud illustraatori oskusi proovile panna ja kinnistada.

Mooduli jooksul teostavad õpilased  pikaajalisema illustratsiooni projekti. Valmib leporelloraamat, mis võib olla nii lastele adresseritud pildiraamat, sõnatu raamat, kui  koomiks.

Teoreetiline osa tutvustab erinevaid pildiraamatutüüpe, räägitakse pildiraamatu ja illustreeritud raamatu erinevusest ja pisut ka koomiksikunstist.

Lugude ja kontseptsioonide alusel loovad õppijad storyboardid, millest valitakse üks pikemaajaliseks arendamiseks ja voldikraamatu teostamiseks.

5. moodul. Ettevõtlus ja ellujäämine

Viienda mooduli eesmärk on õpetada, kuidas illustraatorina alustada ja tööd leida.

Õppijale tutvustatakse autoriõiguse põhitõdesid sh lepingute koostamist ja terminoloogiat.

Kunstiteadlase loeng on abiks illustraatori koha mõtestamisel kaasaegse kunsti maailmas.

Kirjastaja tutvustab kirjastuse ootusi alustavatele illustraatoritele.

Illustraatori töökeskkonnaga tutvumiseks korraldatakse külaskäik ateljeesse.

Jagatakse teadmsi oma tööde esitlemisest ja näituse püstitamisest.

Kursuse läbinu on

 • arendanud isikupärast visuaalset väljendusoskust ja oma ideid illustratsiooni kaudu
 • omandanud raamatuillustratsiooni põhialused
 • tutvunud nüüdisaja illustratsioonikunstiga
 • katsetanud uusi tehnikaid
 • tegelenud pildiraamatu koostamisega
 • tutvunud kirjastustegevusega
 • teostanud oma raamatu ja esitlenud seda

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on lõputööna valminud loominguline projekt. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekava on koostanud Anne Pikkov ja Kertu Sillaste.

Lisaks Anne Pikkovile ja Kertu Sillastele juhendavad kursust Gerda Märtens jt.

Anne Pikkov on omandanud Eesti Kunstiakadeemias graafilise disaini alal magistrikraadi. Kertu Sillastel on magistrikraad nii tekstiilikunsti (Eesti Kunstiakadeemia) kui ka kunstiõpetuse (Tallinna Ülikool) alal. Mõlemad juhendajad on rahvusvaheliselt avaldatud illustraatorid.

Kursusel on Eesti Kunstiakadeemia õppejõududest lisajuhendajaid. Osa meistriklasse, loenguid ja töötube juhendavad ka teised tunnustatud illustraatorid, uurijad ja spetsialistid kirjastusmaailmast.

Aeg: 8. septembrist 2018 kuni 16. märtsini 2019 laupäeviti kell 10–13

Koht: Põhja puiestee 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia

Maht: 100 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 160 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (10 EAP)

Hind: 1100 eurot (tasuda saab osade kaupa)

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

 

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

08.09.2018 — 30.05.2020

Kujundusgraafika

apple-computer-decor-326502_800x800_acf_cropped_600x300_acf_cropped_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitunud

Kursuse eesmärk on toetada õppija teadmiste, praktiliste oskuste ja vilumuste kujunemist töötamiseks erialadel, kus kasutatakse graafikat ning kujundusprogramme ja -oskusi.

Esimesel õppeaastal käsitletavad teemad (240 akadeemilist tundi)

 • Arvutiõpe (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)
 • Kompositsioon
 • Joonistus, visualiseerimine
 • Värv ja maalikunst
 • Kujundusgraafika keel
 • Visuaalkultuuri ajalugu
 • Diagraafika I
 • Tüpograafika
 • Fotograafia

 

Teisel õppeaastal käsitletavad teemad (240 akadeemilist tundi)

 • Arvutiõpe (Adobe InDesign, Adobe Animate)
 • Diagraafika II
 • Digitaalne illustratsioon I ja II
 • Märgi taksonoomia
 • Erikujuline trükis
 • Pre-pressi tehnoloogia
 • Firmastiil
 • Reklaamgraafika
 • Graafika ja muusika
 • Veebilehe kujundus

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on teadmiste test ja praktiliste ülesannete lahendamine. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õpe toimub Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis ja loenguruumis.

Juhendajad on magistrikraadi ja erialase töökogemusega oma ala asjatundjad: Villu Järmut, Maris Lindoja, Arno Mäger, Anni Mäger, Marko Levin, Sergei Didõk, Margus Haavamägi, Maria Sidljarevitš, Heiki Terras.

Sihtrühm: kõik huvilised, kes soovivad töötada

 • reklaami- või disainibüroos assistendina
 • teabegraafika koostajana
 • trükikojas trükimaterjalide ettevalmistajana
 • meediaväljaandes tarbegraafika materjalide koostajana
 • kirjastuses küljendajana

Eeldused osalejale: algtasemel arvutikasutusoskus.

Vaata õppekava:

https://drive.google.com/file/d/0B4TjO0nsiGzyakMzcjFTQkU4d2ZhY1J1MW1Ga2pTQXgzQjlF/view?usp=sharing

Aeg: septembrist 2018 kuni maini 2020 laupäeviti kell 10–17

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn

Õppeaeg: kaks aastat

Maht: 48 EAP / 1248 akadeemilist tundi, millest 480 tundi on kontaktõpet ja 768 tundi iseseisvat tööd

Hind: 3200 eurot  (võimalik tasuda neljas osas)

Registreeru: SIIN
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Kujundusgraafika

Laupäev 08 september, 2018 — Laupäev 30 mai, 2020

Avatud akadeemia
apple-computer-decor-326502_800x800_acf_cropped_600x300_acf_cropped_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitunud

Kursuse eesmärk on toetada õppija teadmiste, praktiliste oskuste ja vilumuste kujunemist töötamiseks erialadel, kus kasutatakse graafikat ning kujundusprogramme ja -oskusi.

Esimesel õppeaastal käsitletavad teemad (240 akadeemilist tundi)

 • Arvutiõpe (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)
 • Kompositsioon
 • Joonistus, visualiseerimine
 • Värv ja maalikunst
 • Kujundusgraafika keel
 • Visuaalkultuuri ajalugu
 • Diagraafika I
 • Tüpograafika
 • Fotograafia

 

Teisel õppeaastal käsitletavad teemad (240 akadeemilist tundi)

 • Arvutiõpe (Adobe InDesign, Adobe Animate)
 • Diagraafika II
 • Digitaalne illustratsioon I ja II
 • Märgi taksonoomia
 • Erikujuline trükis
 • Pre-pressi tehnoloogia
 • Firmastiil
 • Reklaamgraafika
 • Graafika ja muusika
 • Veebilehe kujundus

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on teadmiste test ja praktiliste ülesannete lahendamine. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õpe toimub Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis ja loenguruumis.

Juhendajad on magistrikraadi ja erialase töökogemusega oma ala asjatundjad: Villu Järmut, Maris Lindoja, Arno Mäger, Anni Mäger, Marko Levin, Sergei Didõk, Margus Haavamägi, Maria Sidljarevitš, Heiki Terras.

Sihtrühm: kõik huvilised, kes soovivad töötada

 • reklaami- või disainibüroos assistendina
 • teabegraafika koostajana
 • trükikojas trükimaterjalide ettevalmistajana
 • meediaväljaandes tarbegraafika materjalide koostajana
 • kirjastuses küljendajana

Eeldused osalejale: algtasemel arvutikasutusoskus.

Vaata õppekava:

https://drive.google.com/file/d/0B4TjO0nsiGzyakMzcjFTQkU4d2ZhY1J1MW1Ga2pTQXgzQjlF/view?usp=sharing

Aeg: septembrist 2018 kuni maini 2020 laupäeviti kell 10–17

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn

Õppeaeg: kaks aastat

Maht: 48 EAP / 1248 akadeemilist tundi, millest 480 tundi on kontaktõpet ja 768 tundi iseseisvat tööd

Hind: 3200 eurot  (võimalik tasuda neljas osas)

Registreeru: SIIN
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

12.09.2018 — 29.05.2019

Keraamika algõpe

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Haidi-Ratas-Looduse-viljad-800x600

NB! Grupp on täitunud

Savi kui materjaliga on võimalik dialoogi astuda kohe esimesel kokkupuutel.

Kursuse eesmärk on anda põhiteadmised keraamika tehnilistest ja loomingulistest väljendusvahenditest ning ajaloost. Osaleja saab praktilised oskused keraamikaga tegelemiseks.

Käsitletavad teemad:

 • materjaliõpetus ja töövahendid
 • vormiõpetus ja kompositsioon
 • keraamika vormimise lihtsamad tehnikad
 • savi treimise alused
 • ahju pakkimine ja põletamine
 • viimistlemine ja glasuurimine
 • ühe- ja kaheosalise kipsvormi valmistamine

Õppekava läbinu on saanud

– ülevaate keraamika ajaloost, kasutatavatest savi- ja glasuuriliikidest, töövahenditest, tööohutusest töökojas ning ahju pakkimisest ja põletamisest

– algteadmised kompositsioonist

– esmased praktilised oskused savi käsitsi vormimiseks, treimiseks ja glasuurimiseks, ümarvormi joonestamiseks ja õõnesvormi mahu arvutamiseks

– teadmised ja oskused savist mudeli valmistamiseks ning sellest ühe- või kaheosalise kipsvormi võtmiseks

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õpe toimub Eesti Kunstiakadeemia keraamika töökojas, kus on töölaud ja treipingid. Kipsitööd tehakse kipsitöökojas. Esemed põletab keraamikaosakonna meister.

Juhendajad on Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja juhendajad.

Sihtrühm: hobikeraamikud ja inimesed, kes on huvitatud edaspidi õppima asumisest EKA keraamika osakonna tasemeõppesse.

Eeldused osalejale: põhiharidus.

 

Vaata õppekava: https://drive.google.com/file/d/0B4TjO0nsiGzySm9Dd2MxQTRrZ2h3NE9YQTM3NENSUWYxUTBj/view?usp=sharing

Aeg: 12. septembri algusest 2018 kuni 29. maini 2019 kolmapäeviti kell 18–21

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn
Õppeaeg: üks õppeaasta

Maht: 10 EAP / 260 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 140 tundi iseseisvat tööd
Hind: 1150 eurot (võimalik tasuda kolmes osas)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Keraamika algõpe

Kolmapäev 12 september, 2018 — Kolmapäev 29 mai, 2019

Avatud akadeemia
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Haidi-Ratas-Looduse-viljad-800x600

NB! Grupp on täitunud

Savi kui materjaliga on võimalik dialoogi astuda kohe esimesel kokkupuutel.

Kursuse eesmärk on anda põhiteadmised keraamika tehnilistest ja loomingulistest väljendusvahenditest ning ajaloost. Osaleja saab praktilised oskused keraamikaga tegelemiseks.

Käsitletavad teemad:

 • materjaliõpetus ja töövahendid
 • vormiõpetus ja kompositsioon
 • keraamika vormimise lihtsamad tehnikad
 • savi treimise alused
 • ahju pakkimine ja põletamine
 • viimistlemine ja glasuurimine
 • ühe- ja kaheosalise kipsvormi valmistamine

Õppekava läbinu on saanud

– ülevaate keraamika ajaloost, kasutatavatest savi- ja glasuuriliikidest, töövahenditest, tööohutusest töökojas ning ahju pakkimisest ja põletamisest

– algteadmised kompositsioonist

– esmased praktilised oskused savi käsitsi vormimiseks, treimiseks ja glasuurimiseks, ümarvormi joonestamiseks ja õõnesvormi mahu arvutamiseks

– teadmised ja oskused savist mudeli valmistamiseks ning sellest ühe- või kaheosalise kipsvormi võtmiseks

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õpe toimub Eesti Kunstiakadeemia keraamika töökojas, kus on töölaud ja treipingid. Kipsitööd tehakse kipsitöökojas. Esemed põletab keraamikaosakonna meister.

Juhendajad on Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja juhendajad.

Sihtrühm: hobikeraamikud ja inimesed, kes on huvitatud edaspidi õppima asumisest EKA keraamika osakonna tasemeõppesse.

Eeldused osalejale: põhiharidus.

 

Vaata õppekava: https://drive.google.com/file/d/0B4TjO0nsiGzySm9Dd2MxQTRrZ2h3NE9YQTM3NENSUWYxUTBj/view?usp=sharing

Aeg: 12. septembri algusest 2018 kuni 29. maini 2019 kolmapäeviti kell 18–21

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn
Õppeaeg: üks õppeaasta

Maht: 10 EAP / 260 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 140 tundi iseseisvat tööd
Hind: 1150 eurot (võimalik tasuda kolmes osas)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

24.09.2018 — 25.02.2019

Ruumi­targ(em)aks

ruumikujundusruut
ruumikujunduslandscape
architectural-design-architecture-building-340151
architectural-design-architecture-building-340151_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitunud

Kõik inimesed elavad, toimetavad ja ON alati mingis ruumis, keskkonnas – kõige avaramas mõttes. Nad kasutavad ja võtavad ruumi, väljendavad end ruumi vahendusel, suhtlevad ja suhestuvad sellega. Kõik me oleme ruumilised olendid ning räägime ühel või teisel viisil nn ruumikeelt.

Kursuse eesmärk on ärgitada ruumi teadlikumalt kasutama ja mõistma, kasvada ruumitundlikumaks ja -nõudlikumaks loojaks ja kasutajaks. Loengute-vestluste ja lihtsate harjutuste kaudu räägime inimeste ruumilisest käitumisest ja vajadustest ning ruumi füüsilistest ja sotsiaalsetest omadustest.

Visandamise, analüüsimise ja mõtestamise abil harjutame ruumilist eneseväljendust. Kavandame ühe ruumi, kus saab paberil katsetada, rakendada ja väljendada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning tekkinud mõtteid.

Käsitletavad teemad
1. Ruumikeel, ruumiline käitumine ja inimese põhivajadused. Illustreeritud loeng-vestlus ja „harjutused iseseisvaks eluks“.

2. Ruum kui füüsiline ja sotsiaalne nähtus. Ruum võimaldab, väljendab, vahendab.

3. Ruumi- ja elamistüpoloogiad – arhitekti entsüklopeedia. Illustreeritud loeng-vestlus ja „harjutused iseseisvaks eluks“. Mida tähendavad tüpoloogiad ja miks me neid kasutame? Uus-, taas- ja vahekasutus. Juhtumi(te) kirjeldus, protsessi analüüs ja tagantjärele tarkus.

4. Füüsiline ruum. Kuidas me ruumi tajume? Mitme väikese ülesandega loeng-töötuba. Proportsioon, kompositsioon, funktsioon, emotsioon ja kommunikatsioon.

5. Ruum ja valgus. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“. Valgustid ja nende tüübid. Valguse abil loodud keskkond. Valgusprojekteerimine lähtuvalt ruumi funktsioonist.

6. Ruumiakustika. Kõrvadega nägemine. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“.

7. Materjalid. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“. Vaibaparadiis, Põrandamaailm ja teised imetabased kohad. Kuidas seal orienteeruda, valida ja otsustada? OSB, MDF, PLP, RKP – mis ja milleks?

8. Ruumi ja kasutaja vastastikune kohanemine. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“.

9. Kuidas tekib ruumi kasutaja kogemus? Teekond.

10. Olemasoleva ruumi uuskasutus. Ülesande ühine koostamine. Kujundusprotsess. Tekkinud küsimuste ja lahenduste analüüs ühiselt ja individuaalselt. Väikesed harjutused visandamisoskuse ja ruumilise eneseväljenduse arendamiseks.

Õppekava läbinu

 • tajub ruumi adekvaatselt
 • suudab luua ülesande idee kohta narratiivi ja seda tutvustada
 • väljendab ennast visandamise kaudu
 • oskab joonistada ruumilist keskkonda
 • oskab esitleda oma ideid ruumilise maketi kujul
 • suudab ennast väljendada mõtestatult ja kriitiliselt

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on projekti esitlus ja analüüs. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õpe toimub Eesti Kunstiakadeemia auditooriumis.

Juhendajad on kogenud sisearhitektid Kariina-Kristiina Kaufmann, Piret Noor, Kadri Tonto, Mari-Liis Sõber, Gerda Kaasik, Alina Nurmist ja Malle Jürgenson.

Sihtrühm: ruumist ja keskkonnast huvitatud inimesed, oma eluruumi kavandajad.

Vaata õppekava:

https://drive.google.com/file/d/17q1pVzVzAAB6LGtIrfZC4I39cYKyPOB2/view?usp=sharing

Aeg: 24. septembrist 2018 kuni 25. veebruarini 2019 esmaspäeviti kell 18–21

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn

Õppeaeg: üks semester

Maht: 8 EAP / 208 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on kontaktõpet ja 128 tundi iseseisvat tööd

Hind: 980 eurot (võimalik tasuda kolmes osas)

Registreeru:SIIN

Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

Ruumi­targ(em)aks

Esmaspäev 24 september, 2018 — Esmaspäev 25 veebruar, 2019

Avatud akadeemia
ruumikujundusruut
ruumikujunduslandscape
architectural-design-architecture-building-340151
architectural-design-architecture-building-340151_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitunud

Kõik inimesed elavad, toimetavad ja ON alati mingis ruumis, keskkonnas – kõige avaramas mõttes. Nad kasutavad ja võtavad ruumi, väljendavad end ruumi vahendusel, suhtlevad ja suhestuvad sellega. Kõik me oleme ruumilised olendid ning räägime ühel või teisel viisil nn ruumikeelt.

Kursuse eesmärk on ärgitada ruumi teadlikumalt kasutama ja mõistma, kasvada ruumitundlikumaks ja -nõudlikumaks loojaks ja kasutajaks. Loengute-vestluste ja lihtsate harjutuste kaudu räägime inimeste ruumilisest käitumisest ja vajadustest ning ruumi füüsilistest ja sotsiaalsetest omadustest.

Visandamise, analüüsimise ja mõtestamise abil harjutame ruumilist eneseväljendust. Kavandame ühe ruumi, kus saab paberil katsetada, rakendada ja väljendada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning tekkinud mõtteid.

Käsitletavad teemad
1. Ruumikeel, ruumiline käitumine ja inimese põhivajadused. Illustreeritud loeng-vestlus ja „harjutused iseseisvaks eluks“.

2. Ruum kui füüsiline ja sotsiaalne nähtus. Ruum võimaldab, väljendab, vahendab.

3. Ruumi- ja elamistüpoloogiad – arhitekti entsüklopeedia. Illustreeritud loeng-vestlus ja „harjutused iseseisvaks eluks“. Mida tähendavad tüpoloogiad ja miks me neid kasutame? Uus-, taas- ja vahekasutus. Juhtumi(te) kirjeldus, protsessi analüüs ja tagantjärele tarkus.

4. Füüsiline ruum. Kuidas me ruumi tajume? Mitme väikese ülesandega loeng-töötuba. Proportsioon, kompositsioon, funktsioon, emotsioon ja kommunikatsioon.

5. Ruum ja valgus. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“. Valgustid ja nende tüübid. Valguse abil loodud keskkond. Valgusprojekteerimine lähtuvalt ruumi funktsioonist.

6. Ruumiakustika. Kõrvadega nägemine. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“.

7. Materjalid. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“. Vaibaparadiis, Põrandamaailm ja teised imetabased kohad. Kuidas seal orienteeruda, valida ja otsustada? OSB, MDF, PLP, RKP – mis ja milleks?

8. Ruumi ja kasutaja vastastikune kohanemine. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“.

9. Kuidas tekib ruumi kasutaja kogemus? Teekond.

10. Olemasoleva ruumi uuskasutus. Ülesande ühine koostamine. Kujundusprotsess. Tekkinud küsimuste ja lahenduste analüüs ühiselt ja individuaalselt. Väikesed harjutused visandamisoskuse ja ruumilise eneseväljenduse arendamiseks.

Õppekava läbinu

 • tajub ruumi adekvaatselt
 • suudab luua ülesande idee kohta narratiivi ja seda tutvustada
 • väljendab ennast visandamise kaudu
 • oskab joonistada ruumilist keskkonda
 • oskab esitleda oma ideid ruumilise maketi kujul
 • suudab ennast väljendada mõtestatult ja kriitiliselt

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on projekti esitlus ja analüüs. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õpe toimub Eesti Kunstiakadeemia auditooriumis.

Juhendajad on kogenud sisearhitektid Kariina-Kristiina Kaufmann, Piret Noor, Kadri Tonto, Mari-Liis Sõber, Gerda Kaasik, Alina Nurmist ja Malle Jürgenson.

Sihtrühm: ruumist ja keskkonnast huvitatud inimesed, oma eluruumi kavandajad.

Vaata õppekava:

https://drive.google.com/file/d/17q1pVzVzAAB6LGtIrfZC4I39cYKyPOB2/view?usp=sharing

Aeg: 24. septembrist 2018 kuni 25. veebruarini 2019 esmaspäeviti kell 18–21

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn

Õppeaeg: üks semester

Maht: 8 EAP / 208 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on kontaktõpet ja 128 tundi iseseisvat tööd

Hind: 980 eurot (võimalik tasuda kolmes osas)

Registreeru:SIIN

Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

28.09.2018 — 31.03.2019

Karin Vicente kureeritud näitus ETDMis tutvustab Anu Rank-Soansi loomingut

Madalam_kui_muru[2]

Klassikud
Anu Rank-Soans
28.09.2018-31.03.2019

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi klassikute sari on jõudnud 19. näituseni, mis tutvustab disaineri ja kunstniku Anu Rank-Soansi loomingut. Esmakordselt eksponeeritakse tema mahukat tööstuskeraamikapärandit ja unikaalloomingut nii suures ulatuses, analüüsides ja avades nende maailmade erinevusi ja kokkupuutepunkte alates 1960. aastatest.

Anu Rank-Soans on keraamik, kes töötas pea terve elu tööstuses massitoodangut kujundades. Paralleelselt funktsionaalsete tarbevormide kujundamisega on ta loonud ka keraamilisi skulptuure, poppi, prügikunsti, monumentaalkunsti ja installatsioone.

Anu Rank-Soans lõpetas ERKI keraamika eriala cum laude 1967. aastal ning siirdus tööle Tallinna Ehituskeraamika Tehase Siimusti tsehhi Jõgeval. Seejärel jäigi ta aastakümneteks tööstusesse, töötades Pärnu Ehitusmaterjalide Tehases ja pärast taas Tallinna Ehituskeraamika Tehases. Rank-Soansi kujundatud tarbekeraamika on rikastanud siinset argikeskkonda juba pool sajandit, kuid mõjub siiani värskelt. Ta tõi masstootmisesse uudse vormi ja hea proportsiooniga tarbeesemeid, kujundades enamasti dekoorita, ebahariliku siluetiga nõusid ja omavahel komplekteeritavaid tootesarju. Mitmes sarjas rakendas ta moodulsüsteemi, mis lubas vorme omavahel kombineerida, muutes nad samaaegselt dekoratiivseks ja mitmeotstarbeliseks.

Samal ajal osales Rank-Soans näitusel unikaalloominguga. Kunstnikuna on ta savisse suhtunud suure lugupidamisega ning katsetanud erinevaid savi töötlemise tehnoloogiaid. Mitme oma teosega on ta avardanud moodsa keraamika olemust ja tõstnud tarbekunsti potentsiaali kaasa rääkida olulistel, ka kriitilistel teemadel.

Näitusega kaasnevad publiku- ja haridusprogrammid, täpsem info peagi muuseumi kodulehel.

Näitusega kaasneb eesti- ja ingliskeelne kataloog, mille koostaja on Karin Vicente, fotograaf Madis Kurss, graafiline disain Stuudio Stuudio.

Näituse kuraator on Karin Vicente (EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut), näituse kujundasid Karli Luik, Johan Tali ja Maria Helena Luiga arhitektuuribüroost Molumba, graafilise kujunduse tegi Stuudio Stuudio.

Näituse meeskond: Kai Lobjakas, Ketli Tiitsar, Kristi Paap, Toomas Übner, Sandra Sirp, Helen Adamson, Dagmar Siida, Hille Saluäär (Antenna Translations OÜ), Refiner OÜ.

Näituse toimumist ja kataloogi ilmumist toetavad Eesti Kultuurkapital ja AS Silikaat.

Näituse avamine toimub neljapäeval, 27. septembril kell 17.00.

Näitus jääb avatuks 31. märtsini 2019.

Näitustesari Klassikud toimub ETDM-is 2000. aastast eesmärgiga esitleda ja tutvustada pikka aega tegusenud Eesti kunstnikke ja disinereid, kelle looming on olnud püsivalt kõnekas ja silmapaistev.

Täname: Eesti Kunstnike Liit, Pärnu Muuseum, Eesti Filmiarhiiv, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Kunstimuuseum, Eesti Arhitektuurimuuseum, EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut, Tõnis Milling, erakogude omanikud.

Lisainfo:

Karin Vicente
karin.vicente@artun.ee
5393 1344

Ketli Tiitsar
ketli@etdm.ee
627 4602, 552 8904

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Karin Vicente kureeritud näitus ETDMis tutvustab Anu Rank-Soansi loomingut

Reede 28 september, 2018 — Pühapäev 31 märts, 2019

Kunstiteadus ja visuaalkultuur
Madalam_kui_muru[2]

Klassikud
Anu Rank-Soans
28.09.2018-31.03.2019

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi klassikute sari on jõudnud 19. näituseni, mis tutvustab disaineri ja kunstniku Anu Rank-Soansi loomingut. Esmakordselt eksponeeritakse tema mahukat tööstuskeraamikapärandit ja unikaalloomingut nii suures ulatuses, analüüsides ja avades nende maailmade erinevusi ja kokkupuutepunkte alates 1960. aastatest.

Anu Rank-Soans on keraamik, kes töötas pea terve elu tööstuses massitoodangut kujundades. Paralleelselt funktsionaalsete tarbevormide kujundamisega on ta loonud ka keraamilisi skulptuure, poppi, prügikunsti, monumentaalkunsti ja installatsioone.

Anu Rank-Soans lõpetas ERKI keraamika eriala cum laude 1967. aastal ning siirdus tööle Tallinna Ehituskeraamika Tehase Siimusti tsehhi Jõgeval. Seejärel jäigi ta aastakümneteks tööstusesse, töötades Pärnu Ehitusmaterjalide Tehases ja pärast taas Tallinna Ehituskeraamika Tehases. Rank-Soansi kujundatud tarbekeraamika on rikastanud siinset argikeskkonda juba pool sajandit, kuid mõjub siiani värskelt. Ta tõi masstootmisesse uudse vormi ja hea proportsiooniga tarbeesemeid, kujundades enamasti dekoorita, ebahariliku siluetiga nõusid ja omavahel komplekteeritavaid tootesarju. Mitmes sarjas rakendas ta moodulsüsteemi, mis lubas vorme omavahel kombineerida, muutes nad samaaegselt dekoratiivseks ja mitmeotstarbeliseks.

Samal ajal osales Rank-Soans näitusel unikaalloominguga. Kunstnikuna on ta savisse suhtunud suure lugupidamisega ning katsetanud erinevaid savi töötlemise tehnoloogiaid. Mitme oma teosega on ta avardanud moodsa keraamika olemust ja tõstnud tarbekunsti potentsiaali kaasa rääkida olulistel, ka kriitilistel teemadel.

Näitusega kaasnevad publiku- ja haridusprogrammid, täpsem info peagi muuseumi kodulehel.

Näitusega kaasneb eesti- ja ingliskeelne kataloog, mille koostaja on Karin Vicente, fotograaf Madis Kurss, graafiline disain Stuudio Stuudio.

Näituse kuraator on Karin Vicente (EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut), näituse kujundasid Karli Luik, Johan Tali ja Maria Helena Luiga arhitektuuribüroost Molumba, graafilise kujunduse tegi Stuudio Stuudio.

Näituse meeskond: Kai Lobjakas, Ketli Tiitsar, Kristi Paap, Toomas Übner, Sandra Sirp, Helen Adamson, Dagmar Siida, Hille Saluäär (Antenna Translations OÜ), Refiner OÜ.

Näituse toimumist ja kataloogi ilmumist toetavad Eesti Kultuurkapital ja AS Silikaat.

Näituse avamine toimub neljapäeval, 27. septembril kell 17.00.

Näitus jääb avatuks 31. märtsini 2019.

Näitustesari Klassikud toimub ETDM-is 2000. aastast eesmärgiga esitleda ja tutvustada pikka aega tegusenud Eesti kunstnikke ja disinereid, kelle looming on olnud püsivalt kõnekas ja silmapaistev.

Täname: Eesti Kunstnike Liit, Pärnu Muuseum, Eesti Filmiarhiiv, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Kunstimuuseum, Eesti Arhitektuurimuuseum, EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut, Tõnis Milling, erakogude omanikud.

Lisainfo:

Karin Vicente
karin.vicente@artun.ee
5393 1344

Ketli Tiitsar
ketli@etdm.ee
627 4602, 552 8904

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

29.09.2018 — 11.11.2018

Paul Kuimeti näitus “Five Volumes” Narva kunstiresidentuuris

3709e959-c671-40b2-8a0b-0aa41d1bbed0

29. septembril avatakse Paul Kuimeti isikunäitus Five Volumes koostöös kuraator Nico Anklamiga EKA Narva kunstiresidentuuris (Joala 18, Narva). Näitus jääb avatuks 11. novembrini (kolmapäevast reedeni 12:00-20:00 ja laupäevast pühapäevani 12.00-18:00).

AJAKAVA 29.09:
15:00 Preview ja kuraatorituur Nico Anklami ja Paul Kuimetiga
16:00 Filmiprogramm Öö – kas see on aeg või ruum? Kuraator: Ingel Vaikla
18:00 Näituse Five Volumes avamine
Muusikat mängivad DJ Endamisi Salamisi ja Siim Karro

Registreerimine Tallinn – Narva – Tallinn bussile
Registreerimine Tartu – Narva – Tartu bussile

Paul Kuimeti isikunäitus Five Volumes võtab enda alla kogu Narva kunstiresidentuuri peamaja esimese korruse 250 m2 suuruse pinna. Tegu on kunstniku seni kõige mahukama näitusega, mis hõlmab kolme 16 mm filmiprojektsiooni, üht slaidiesitlust, esemeid ja fotosid – nende seas kolme uut tööd.

Berliinis tegutseva kuraatori Nico Anklamiga koostöös valminud näitus Five Volumes rõhutab ja avardab Kuimeti pikaaegset suhet liikuva pildi ja arhitektuurilise modernismi diskursusega, mis on seotud Pärnu KEKi töötajate kooperatiivelamuga Kuldne Kodu.

Five Volumes ei käsitle ainult fotograafilise ja kinematograafilise kujutise muutumist, vaid pakub ka ruumilist kogemust: Kuimeti kaamerasilm on õrnalt tabanud modernistlikke arhitektuurivorme ning paigutanud need Eesti ja Venemaa piiril asuva hääbuva tööstuslinna konteksti. Five Volumes on oma aineseks võtnud utoopilised lubadused ja nende esteetilised väljundid.

Paul Kuimet (sünd. 1984) on Tallinnas tegutsev kunstnik. Tema töid on viimasel ajal eksponeeritud sellistes institutsioonides nagu Schirn Kunsthalle, Frankfurt; Euroopa Keskpank, Frankfurt; KUMU Kunstimuuseum, Tallinn; WNTRP, Berliin ja BOZAR Center for Fine Arts, Brüssel. 2018. aastal osales ta residentuuriprogrammis WIELS Contemporary Art Centre, Brüssel ja võtab osa residentuurist International Studio & Curatorial Program (ISCP), New York.

Öö – on see aeg või ruum? on Ingel Vaikla poolt kureeritud filmiprogramm, mis on sisuliseks laienduseks Paul Kuimeti isikunäitusele Five Volumes. Filmiprogramm toimub kahel korral, millest esimene osa tuleb näitamisele 29. septembril kell 16:00 Narva kunstiresidentuuri kinosaalis. Filmiprogrammi keskseteks märksõnadeks on modernism, utoopia, arhitektuur ning skulpturaalsus kunstnike filmides. Valitud filmitegijate loomingu fookus on eelkõige vormi, ruumi ja kaamera vahelisel pingestatud dialoogil. Näitamisele tulevad viis rahvusvaheliselt tunnustatud audiovisuaalteost kunstnikelt Kanadast, Mehhikost, Eestist, Itaaliast ning Suurbritanniast.

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, EV100 kunstiprogramm, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK), Eesti Kunstiakadeemia fotoosakond, Goethe Instituut Eestis, High Voltage, Go Bus, Moe Õllevabrik

 

Üritus Facebookis

Korraldaja: EKA Narva kunstiresidentuur
Kontakt: ann.vaikla@artun.ee

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Paul Kuimeti näitus “Five Volumes” Narva kunstiresidentuuris

Laupäev 29 september, 2018 — Pühapäev 11 november, 2018

Fotograafia
3709e959-c671-40b2-8a0b-0aa41d1bbed0

29. septembril avatakse Paul Kuimeti isikunäitus Five Volumes koostöös kuraator Nico Anklamiga EKA Narva kunstiresidentuuris (Joala 18, Narva). Näitus jääb avatuks 11. novembrini (kolmapäevast reedeni 12:00-20:00 ja laupäevast pühapäevani 12.00-18:00).

AJAKAVA 29.09:
15:00 Preview ja kuraatorituur Nico Anklami ja Paul Kuimetiga
16:00 Filmiprogramm Öö – kas see on aeg või ruum? Kuraator: Ingel Vaikla
18:00 Näituse Five Volumes avamine
Muusikat mängivad DJ Endamisi Salamisi ja Siim Karro

Registreerimine Tallinn – Narva – Tallinn bussile
Registreerimine Tartu – Narva – Tartu bussile

Paul Kuimeti isikunäitus Five Volumes võtab enda alla kogu Narva kunstiresidentuuri peamaja esimese korruse 250 m2 suuruse pinna. Tegu on kunstniku seni kõige mahukama näitusega, mis hõlmab kolme 16 mm filmiprojektsiooni, üht slaidiesitlust, esemeid ja fotosid – nende seas kolme uut tööd.

Berliinis tegutseva kuraatori Nico Anklamiga koostöös valminud näitus Five Volumes rõhutab ja avardab Kuimeti pikaaegset suhet liikuva pildi ja arhitektuurilise modernismi diskursusega, mis on seotud Pärnu KEKi töötajate kooperatiivelamuga Kuldne Kodu.

Five Volumes ei käsitle ainult fotograafilise ja kinematograafilise kujutise muutumist, vaid pakub ka ruumilist kogemust: Kuimeti kaamerasilm on õrnalt tabanud modernistlikke arhitektuurivorme ning paigutanud need Eesti ja Venemaa piiril asuva hääbuva tööstuslinna konteksti. Five Volumes on oma aineseks võtnud utoopilised lubadused ja nende esteetilised väljundid.

Paul Kuimet (sünd. 1984) on Tallinnas tegutsev kunstnik. Tema töid on viimasel ajal eksponeeritud sellistes institutsioonides nagu Schirn Kunsthalle, Frankfurt; Euroopa Keskpank, Frankfurt; KUMU Kunstimuuseum, Tallinn; WNTRP, Berliin ja BOZAR Center for Fine Arts, Brüssel. 2018. aastal osales ta residentuuriprogrammis WIELS Contemporary Art Centre, Brüssel ja võtab osa residentuurist International Studio & Curatorial Program (ISCP), New York.

Öö – on see aeg või ruum? on Ingel Vaikla poolt kureeritud filmiprogramm, mis on sisuliseks laienduseks Paul Kuimeti isikunäitusele Five Volumes. Filmiprogramm toimub kahel korral, millest esimene osa tuleb näitamisele 29. septembril kell 16:00 Narva kunstiresidentuuri kinosaalis. Filmiprogrammi keskseteks märksõnadeks on modernism, utoopia, arhitektuur ning skulpturaalsus kunstnike filmides. Valitud filmitegijate loomingu fookus on eelkõige vormi, ruumi ja kaamera vahelisel pingestatud dialoogil. Näitamisele tulevad viis rahvusvaheliselt tunnustatud audiovisuaalteost kunstnikelt Kanadast, Mehhikost, Eestist, Itaaliast ning Suurbritanniast.

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, EV100 kunstiprogramm, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK), Eesti Kunstiakadeemia fotoosakond, Goethe Instituut Eestis, High Voltage, Go Bus, Moe Õllevabrik

 

Üritus Facebookis

Korraldaja: EKA Narva kunstiresidentuur
Kontakt: ann.vaikla@artun.ee

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

29.09.2018 — 04.11.2018

Näitus “omavahel. oskustest” EKKMis

EKKM_kaksikn2itus_6

Kuraatorid: Laura Põld, Kati Saarits
Kunstnikud: Mona Aghababaee, Katja Beckman, Leesi Erm, Nadia Hebson, Anna Mari Liivrand, Eva Mustonen, Leo Rohlin, Kaisa Sööt ja Koit Randmäe, Mall Tomberg, Helle Videvik
Graafiline disain: Aadam Kaarma & Sandra Kosorotova

EKKMis saab esmakordselt näha eesti tarbekunsti klassikute teoseid dialoogis noorema põlvkonna autorite materjalitundliku ning protsessipõhise loominguga. Näitus „omavahel. oskustest” toob ühte ruumi traditsioonidele toetuva tarbekunsti ning nüüdiskunstis üha enam domineerivad materjalipõhised praktikad.

Väljapaneku südamiku moodustavad kaasaegse kunsti konteksti asetatud nelja eesti tarbekunsti klassiku Leesi Ermi, Leo Rohlini, Mall Tombergi ning Helle Videviku meisterlikud teosed. Ajas muutunud, püsivaid või taasilmuvaid oskuspõhiseid loomemeetodeid aitavad avada Mona Aghababaee (Iraan), Katja Beckman (Rootsi), Nadia Hebson (Ühendkuningriik), Anna Mari Liivrand, Eva Mustonen, Kaisa Sööt ja Koit Randmäe. Näitus on mõtisklus sellistel teemadel nagu eneseküllase vormi võimalikkus kaasaegse kunsti näitusel, meisterlikkus materjalipõhiste tehnoloogiate valdamises ning aeganõudvates käsitöötehnikates töötavate autorite enesepositsioneerimise erinevused lähiminevikus vs. kaasaegsel kunstiväljal. Näitus toob esile küsimused nagu kuidas hinnata seda osa käelistes tehnikates tegutseva kunstniku tööst, mida nimetatakse tacit knowledge’iks ehk loomulikuks või kombatavaks teadmiseks? Kuidas anda edasi teadmisi oskusest? Millest koosneb oskus?

Näitusega kaasneb kataloog, mille esitlus toimub 4. novembril.

Toetajad ja koostööpartnerid: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kunstnike Liit, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Akzo Nobel Baltics AS, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Briti Nõukogu Eesti esindus.

Näitus on avatud 29. septembrist 4. novembrini.

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Näitus “omavahel. oskustest” EKKMis

Laupäev 29 september, 2018 — Pühapäev 04 november, 2018

EKKM_kaksikn2itus_6

Kuraatorid: Laura Põld, Kati Saarits
Kunstnikud: Mona Aghababaee, Katja Beckman, Leesi Erm, Nadia Hebson, Anna Mari Liivrand, Eva Mustonen, Leo Rohlin, Kaisa Sööt ja Koit Randmäe, Mall Tomberg, Helle Videvik
Graafiline disain: Aadam Kaarma & Sandra Kosorotova

EKKMis saab esmakordselt näha eesti tarbekunsti klassikute teoseid dialoogis noorema põlvkonna autorite materjalitundliku ning protsessipõhise loominguga. Näitus „omavahel. oskustest” toob ühte ruumi traditsioonidele toetuva tarbekunsti ning nüüdiskunstis üha enam domineerivad materjalipõhised praktikad.

Väljapaneku südamiku moodustavad kaasaegse kunsti konteksti asetatud nelja eesti tarbekunsti klassiku Leesi Ermi, Leo Rohlini, Mall Tombergi ning Helle Videviku meisterlikud teosed. Ajas muutunud, püsivaid või taasilmuvaid oskuspõhiseid loomemeetodeid aitavad avada Mona Aghababaee (Iraan), Katja Beckman (Rootsi), Nadia Hebson (Ühendkuningriik), Anna Mari Liivrand, Eva Mustonen, Kaisa Sööt ja Koit Randmäe. Näitus on mõtisklus sellistel teemadel nagu eneseküllase vormi võimalikkus kaasaegse kunsti näitusel, meisterlikkus materjalipõhiste tehnoloogiate valdamises ning aeganõudvates käsitöötehnikates töötavate autorite enesepositsioneerimise erinevused lähiminevikus vs. kaasaegsel kunstiväljal. Näitus toob esile küsimused nagu kuidas hinnata seda osa käelistes tehnikates tegutseva kunstniku tööst, mida nimetatakse tacit knowledge’iks ehk loomulikuks või kombatavaks teadmiseks? Kuidas anda edasi teadmisi oskusest? Millest koosneb oskus?

Näitusega kaasneb kataloog, mille esitlus toimub 4. novembril.

Toetajad ja koostööpartnerid: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kunstnike Liit, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Akzo Nobel Baltics AS, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Briti Nõukogu Eesti esindus.

Näitus on avatud 29. septembrist 4. novembrini.

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

01.10.2018 — 15.12.2018

EKA eelakadeemia sügiskursus

lyza jarvis4
_MG_4004

EKA EELAKADEEMIA „Enne tee ja siis mõtle“

Sügissemestril algav eelakadeemia on mõeldud neile, kes huvituvad EKAs õppimisest. Sügissemestril keskendume vabadele kunstidele ja katsetamisele. Eelakadeemia toimub EKA uues õppehoones!

Me ei oota mitte geniaalsete ideedega õppijaid, vaid alustame algusest. Käsitleme erinevaid väljendusvahendeid ja visuaalse keele algelemente. Maali, joonistamise, kompositsiooni ja skulptuuri õppeaineid läbides on võimalus proovida mitmesuguseid kujutamisvõimalusi nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt. Pideva praktikaga arendame katsetamisjulgust. Koostöös õppejõududega kujundab õppija oma individuaalset pildikeelt, milles võib ta edaspidi juba ise oma tööde kaudu „kõnelema“ hakata.

Programm pakub üldist ettevalmistust ja kunstipraktikaid, mis lähtuvad nüüdiskunsti tegevusväljal toimuvast.

Sügissemester eelakadeemias on eksperimenteeriv ja avastav, tutvustab väljendusvahendite võimalusi ning jätkub kevadel. Loe kevadsemestri kohta SIIT.

 

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse tulemusel õppija

 • omab ülevaadet erinevatest kunstilistest väljendusvahenditest joonistamise, maalimise ja skulptuuri/installatsiooni alal,
 • tunneb elementaarseid kunstnikutööks vajalikke materjale ja on saanud kogemuse enda valitud tehnikate kasutamisel,
 • tunneb peamisi klassikalisi kompositsioonireegleid ja suudab neid vajaduse korral oma töödes rakendada.

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinutele väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Õpingute alustamise tingimused: oodatud on huvilised alates 16. eluaastast, vanuse ülempiiri ei ole

 

Vabade kunstide eelakadeemia sügissemestri kursused (võimalik osaleda ka eraldi kursustel):

 1. Joonistamine (15 akadeemilist tundi). Juhendab Ann Pajuväli
 2. Maalimine (15 at). Juhendab Saskia Järve
 3. Kompositsioon (12 at). Juhendab Mihkel Ilus
 4. Skulptuur ja installatsioon (15 at). Juhendab Edith Karlson

HINDAMINE (4 at). Osalevad kõik juhendajad

 

MAHT, AEG JA MAKSUMUS

Maht: 3 EAP, sellest 60 akadeemilist tundi lähiõppes 2018. a oktoobri algusest detsembri keskpaigani

Aeg: kaks korda nädalas õhtuti kl 18–20.15 või laupäeviti kl 10–17.00.

 • Esimene grupp esmaspäeval ja kolmapäeval kl 18–20.15.
 • Teine grupp laupäeviti kl 10–17 (eelistatud on Tallinnast väljaspool õppijad).
 • Kolmas grupp pühapäeviti kl 10–17 (juhendavad Lilli-Krõõt Repnau, Maria Sidljarevitš, Saskia Järve ja Sten Saarits)

Maksumus: 280 eurot. Võimalik tasuda kolme osamaksena (130 eurot, 75 eurot, 75 eurot). Alla 21aastastele on maksumus 180 eurot, mis on samuti võimalik tasuda kolme osamaksena (à 60 eurot)

Võimalik on valida ka üksikkursusi hinnaga 70 eurot (alla 21aastasel 50 eurot) kursus

Koht: Põhja pst 7, Tallinn

Eelakadeemia algab oktoobri alguses ja lõpeb detsembri keskel hindamisega.

 

ÕPPEKAVARÜHM

Kujutav kunst ja kunstiteadus

 

REGISTREERUMINE kursusele on lõppenud.

 

JUHENDAJAD (võib muutuda)

Mihkel Ilus on kunstnik ja EKA maaliosakoona meister ja külalisassistent. Ta lõpetas 2015. aastal Eesti Kunstiakadeemia kunstide magistriõppe.  Viimastel aastatel on Mihkel teinud aktiivselt isikunäitusi, osalenud mahukatel ühisnäitustel ning tegelenud ka mitmete etenduskunsti projektidega. Ta pälvis 2015. a oma magistritööga “Väljalaske tööruum” TASE15 lõpetaja suure preemia laureaadi tiitli ning 2012. a Eduard Wiiralti stipendiumi.
http://mihkelilus.com/

Ann Pajuväli on graafik. Ann on omandanud bakalaureuse- (2012) ja magistrikraadi (2017) Eesti Kunstiakadeemias graafika erialal. Anni looming on jõudnud mitmetele grupinäitustele ning leidnud kajastust nii eesti- kui ka välismaistes väljaannetes. Viimased aastad on Pajuväli huvitunud koomiksikultuurist ja selle avaramast ning abstraktsemast käsitlusest.
http://annpajuvali.tumblr.com

Saskia Järve on Eesti kunstnik, kes on omandanud 2009. aastal Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal magistrikraadi. Sellest ajast alates õpetab ta EKAs ja kunstikoolis DAK Stuudio. Näitustel esineb Saskia oma loominguga alates aastast 2005. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema loomingus segunevad kaadrid isiklikust arhiivist rahvasuus ja popkultuuris levivate kujundite ja lugudega. Saskia töid on eksponeeritud Eestis, Kanadas, Inglismaal, Itaalias, Saksamaal, Soomes, Venemaal, Lätis ja Leedus. Hiljutisi näituseid: „Mälu kaob II“, Tallinna Linnagalerii, Tallinn (2017); „Mälu kaob“, Toompea lossi kunstisaal, Tallinn (2016); „VIGA“, Leydeni galerii, London (2015). Lisateave: www.saskiajarve.com

Edith Karlson on Eesti kunstnik, kes on lõpetanud 2008. aastal Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri magistriõppe. Peale magistriõpingute lõppu on juhendanud Eesti Kunstiakadeemias oma eriala kursuseid. Oma installatiivsetes skulptuurides kujutab ta peaasjalikult loomi ja inimesi. Tema peamised näitused on olnud üleval Eestis, aga ka Leipzigis, Londonis, Veneetsia biennaalil jm. Vaata ka ERRi arhiivist saadet „Meie aja kunst: Edith Karlson“. Aastal 2006 võitis Karlson EKA noore kunstniku preemia ning 2015. aastal Köler Prize’i publikupreemia.

 

LISAINFO

Avatud akadeemia büroo
Eesti Kunstiakadeemia
Põhja pst 7, Tallinn
Tel 6 267 326

piret.frosch@artun.ee

Postitas Kristiina Krabi — Püsilink

EKA eelakadeemia sügiskursus

Esmaspäev 01 oktoober, 2018 — Laupäev 15 detsember, 2018

Avatud akadeemia
lyza jarvis4
_MG_4004

EKA EELAKADEEMIA „Enne tee ja siis mõtle“

Sügissemestril algav eelakadeemia on mõeldud neile, kes huvituvad EKAs õppimisest. Sügissemestril keskendume vabadele kunstidele ja katsetamisele. Eelakadeemia toimub EKA uues õppehoones!

Me ei oota mitte geniaalsete ideedega õppijaid, vaid alustame algusest. Käsitleme erinevaid väljendusvahendeid ja visuaalse keele algelemente. Maali, joonistamise, kompositsiooni ja skulptuuri õppeaineid läbides on võimalus proovida mitmesuguseid kujutamisvõimalusi nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt. Pideva praktikaga arendame katsetamisjulgust. Koostöös õppejõududega kujundab õppija oma individuaalset pildikeelt, milles võib ta edaspidi juba ise oma tööde kaudu „kõnelema“ hakata.

Programm pakub üldist ettevalmistust ja kunstipraktikaid, mis lähtuvad nüüdiskunsti tegevusväljal toimuvast.

Sügissemester eelakadeemias on eksperimenteeriv ja avastav, tutvustab väljendusvahendite võimalusi ning jätkub kevadel. Loe kevadsemestri kohta SIIT.

 

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse tulemusel õppija

 • omab ülevaadet erinevatest kunstilistest väljendusvahenditest joonistamise, maalimise ja skulptuuri/installatsiooni alal,
 • tunneb elementaarseid kunstnikutööks vajalikke materjale ja on saanud kogemuse enda valitud tehnikate kasutamisel,
 • tunneb peamisi klassikalisi kompositsioonireegleid ja suudab neid vajaduse korral oma töödes rakendada.

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinutele väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Õpingute alustamise tingimused: oodatud on huvilised alates 16. eluaastast, vanuse ülempiiri ei ole

 

Vabade kunstide eelakadeemia sügissemestri kursused (võimalik osaleda ka eraldi kursustel):

 1. Joonistamine (15 akadeemilist tundi). Juhendab Ann Pajuväli
 2. Maalimine (15 at). Juhendab Saskia Järve
 3. Kompositsioon (12 at). Juhendab Mihkel Ilus
 4. Skulptuur ja installatsioon (15 at). Juhendab Edith Karlson

HINDAMINE (4 at). Osalevad kõik juhendajad

 

MAHT, AEG JA MAKSUMUS

Maht: 3 EAP, sellest 60 akadeemilist tundi lähiõppes 2018. a oktoobri algusest detsembri keskpaigani

Aeg: kaks korda nädalas õhtuti kl 18–20.15 või laupäeviti kl 10–17.00.

 • Esimene grupp esmaspäeval ja kolmapäeval kl 18–20.15.
 • Teine grupp laupäeviti kl 10–17 (eelistatud on Tallinnast väljaspool õppijad).
 • Kolmas grupp pühapäeviti kl 10–17 (juhendavad Lilli-Krõõt Repnau, Maria Sidljarevitš, Saskia Järve ja Sten Saarits)

Maksumus: 280 eurot. Võimalik tasuda kolme osamaksena (130 eurot, 75 eurot, 75 eurot). Alla 21aastastele on maksumus 180 eurot, mis on samuti võimalik tasuda kolme osamaksena (à 60 eurot)

Võimalik on valida ka üksikkursusi hinnaga 70 eurot (alla 21aastasel 50 eurot) kursus

Koht: Põhja pst 7, Tallinn

Eelakadeemia algab oktoobri alguses ja lõpeb detsembri keskel hindamisega.

 

ÕPPEKAVARÜHM

Kujutav kunst ja kunstiteadus

 

REGISTREERUMINE kursusele on lõppenud.

 

JUHENDAJAD (võib muutuda)

Mihkel Ilus on kunstnik ja EKA maaliosakoona meister ja külalisassistent. Ta lõpetas 2015. aastal Eesti Kunstiakadeemia kunstide magistriõppe.  Viimastel aastatel on Mihkel teinud aktiivselt isikunäitusi, osalenud mahukatel ühisnäitustel ning tegelenud ka mitmete etenduskunsti projektidega. Ta pälvis 2015. a oma magistritööga “Väljalaske tööruum” TASE15 lõpetaja suure preemia laureaadi tiitli ning 2012. a Eduard Wiiralti stipendiumi.
http://mihkelilus.com/

Ann Pajuväli on graafik. Ann on omandanud bakalaureuse- (2012) ja magistrikraadi (2017) Eesti Kunstiakadeemias graafika erialal. Anni looming on jõudnud mitmetele grupinäitustele ning leidnud kajastust nii eesti- kui ka välismaistes väljaannetes. Viimased aastad on Pajuväli huvitunud koomiksikultuurist ja selle avaramast ning abstraktsemast käsitlusest.
http://annpajuvali.tumblr.com

Saskia Järve on Eesti kunstnik, kes on omandanud 2009. aastal Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal magistrikraadi. Sellest ajast alates õpetab ta EKAs ja kunstikoolis DAK Stuudio. Näitustel esineb Saskia oma loominguga alates aastast 2005. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema loomingus segunevad kaadrid isiklikust arhiivist rahvasuus ja popkultuuris levivate kujundite ja lugudega. Saskia töid on eksponeeritud Eestis, Kanadas, Inglismaal, Itaalias, Saksamaal, Soomes, Venemaal, Lätis ja Leedus. Hiljutisi näituseid: „Mälu kaob II“, Tallinna Linnagalerii, Tallinn (2017); „Mälu kaob“, Toompea lossi kunstisaal, Tallinn (2016); „VIGA“, Leydeni galerii, London (2015). Lisateave: www.saskiajarve.com

Edith Karlson on Eesti kunstnik, kes on lõpetanud 2008. aastal Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri magistriõppe. Peale magistriõpingute lõppu on juhendanud Eesti Kunstiakadeemias oma eriala kursuseid. Oma installatiivsetes skulptuurides kujutab ta peaasjalikult loomi ja inimesi. Tema peamised näitused on olnud üleval Eestis, aga ka Leipzigis, Londonis, Veneetsia biennaalil jm. Vaata ka ERRi arhiivist saadet „Meie aja kunst: Edith Karlson“. Aastal 2006 võitis Karlson EKA noore kunstniku preemia ning 2015. aastal Köler Prize’i publikupreemia.

 

LISAINFO

Avatud akadeemia büroo
Eesti Kunstiakadeemia
Põhja pst 7, Tallinn
Tel 6 267 326

piret.frosch@artun.ee

Postitas Kristiina Krabi — Püsilink

01.10.2018 — 17.10.2018

Adobe Illustrator algajale

Illustrator_600x300
adobe-illustrator
adobe-illustrator_600x300_acf_cropped
Illustrator_600x300-2_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitnud

Kursus on mõeldud neile, keda paelub kujundite ja värvide muutmine logodeks, ikoonideks ja illustratsioonideks. Vektorjoonistamise oskus tuleb kasuks, et oma loodut saaks rakendada nii trükis kui ka veebis, sest vektorkujul on graafika suurendatav ja vähendatav ilma kadudeta kvaliteedis.

Adobe Illustrator on enimkasutatav vektorgraafika programm. Mitmekülgsed võimalused ja hea ühilduvus Adobe sarja teiste programmidega muudavad selle graafilise disaini asendamatuks töövahendiks. Peale graafika on Illustratoris võimalik koostada väiksemahulisi trükiseid – koos joonistusvahenditega on olemas teksti töövahendid ja importida saab fotosid. Illustratori graafikat saab importida teistesse Adobe programmidesse, trükiste kujundamiseks InDesigni, animeerimiseks Animate’i jne.

Kursus ei eelda Illustratoriga töötamise kogemust.

Ligikaudne ajakava

1.  päev. Sissejuhatus: mis on vektorgraafika ja millal kasutada Illustratorit? Töökeskkonna ülevaade ja kohandamine. Joonistamine algkujunditega ja liitkujundid. Ikooni joonistamise ülesanne

2. päev. Pen-töövahendiga joonistamise harjutused ja polygon art

3. päev. Värvipaneelide kasutamine ja värvi valiku abivahendid. Milleks on erinevad värvisüsteemid? Kihtide paneeli kasutamine. Geomeetriline illustratsioon näite järgi

4. päev. Objektidele ruumilisuse andmine värviüleminekute (gradient) ja sulatustega (blend)

5. päev. Pikselgraafika importimine ja maskimine. Mis on pikselgraafika resolutsioon? Pikselgraafika vektoriseerimine. Erinevate failiformaatide eksportimine

6. päev. Teksti töövahendid ja artboard’ide kasutamine. Arvestustöö: kahepoolne voldik

Osalejate huve ja oskusi arvestades saab ajakavas olevaid teemasid täpsustada.

Kursuse läbinu

 • on saanud ülevaate Adobe Illustratori võimalustest
 • oskab luua lihtsamat vektorgraafikat ja salvestada selle vajalikku formaati
 • oskab koostada Adobe Illustratoris lihtsa trükise

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisu on ülesande lahendamine. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Maris Lindoja on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias graafilises disainis ja interaktiivses multimeedias. Tal on 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on Lindoja seitse aastat õpetanud kasutama erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid.

Maris Lindoja: „Disainerina tegelen logode, märgigraafika, vektorillustratsiooni ja trükiste disainiga. Minu kursuste ülesehitus ja ülesanded põhinevad pikaaegsel praktikal: õpetan seda, kuidas olen ise programme omandanud ja kuidas kasutan neid igapäevatöös.“

Aeg: 1., 3., 8., 10., 15., 17. oktoober 2018 kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, ruum A407, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis, mis on varustatud mac-tüüpi arvutitega.
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 2 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 335 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

Adobe Illustrator algajale

Esmaspäev 01 oktoober, 2018 — Kolmapäev 17 oktoober, 2018

Avatud akadeemia
Illustrator_600x300
adobe-illustrator
adobe-illustrator_600x300_acf_cropped
Illustrator_600x300-2_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitnud

Kursus on mõeldud neile, keda paelub kujundite ja värvide muutmine logodeks, ikoonideks ja illustratsioonideks. Vektorjoonistamise oskus tuleb kasuks, et oma loodut saaks rakendada nii trükis kui ka veebis, sest vektorkujul on graafika suurendatav ja vähendatav ilma kadudeta kvaliteedis.

Adobe Illustrator on enimkasutatav vektorgraafika programm. Mitmekülgsed võimalused ja hea ühilduvus Adobe sarja teiste programmidega muudavad selle graafilise disaini asendamatuks töövahendiks. Peale graafika on Illustratoris võimalik koostada väiksemahulisi trükiseid – koos joonistusvahenditega on olemas teksti töövahendid ja importida saab fotosid. Illustratori graafikat saab importida teistesse Adobe programmidesse, trükiste kujundamiseks InDesigni, animeerimiseks Animate’i jne.

Kursus ei eelda Illustratoriga töötamise kogemust.

Ligikaudne ajakava

1.  päev. Sissejuhatus: mis on vektorgraafika ja millal kasutada Illustratorit? Töökeskkonna ülevaade ja kohandamine. Joonistamine algkujunditega ja liitkujundid. Ikooni joonistamise ülesanne

2. päev. Pen-töövahendiga joonistamise harjutused ja polygon art

3. päev. Värvipaneelide kasutamine ja värvi valiku abivahendid. Milleks on erinevad värvisüsteemid? Kihtide paneeli kasutamine. Geomeetriline illustratsioon näite järgi

4. päev. Objektidele ruumilisuse andmine värviüleminekute (gradient) ja sulatustega (blend)

5. päev. Pikselgraafika importimine ja maskimine. Mis on pikselgraafika resolutsioon? Pikselgraafika vektoriseerimine. Erinevate failiformaatide eksportimine

6. päev. Teksti töövahendid ja artboard’ide kasutamine. Arvestustöö: kahepoolne voldik

Osalejate huve ja oskusi arvestades saab ajakavas olevaid teemasid täpsustada.

Kursuse läbinu

 • on saanud ülevaate Adobe Illustratori võimalustest
 • oskab luua lihtsamat vektorgraafikat ja salvestada selle vajalikku formaati
 • oskab koostada Adobe Illustratoris lihtsa trükise

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisu on ülesande lahendamine. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Maris Lindoja on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias graafilises disainis ja interaktiivses multimeedias. Tal on 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on Lindoja seitse aastat õpetanud kasutama erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid.

Maris Lindoja: „Disainerina tegelen logode, märgigraafika, vektorillustratsiooni ja trükiste disainiga. Minu kursuste ülesehitus ja ülesanded põhinevad pikaaegsel praktikal: õpetan seda, kuidas olen ise programme omandanud ja kuidas kasutan neid igapäevatöös.“

Aeg: 1., 3., 8., 10., 15., 17. oktoober 2018 kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, ruum A407, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis, mis on varustatud mac-tüüpi arvutitega.
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 2 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 335 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

02.10.2018 — 20.11.2018

Moejoonistus. Loomine paberil ja digitaalselt

15259561_1198110260258173_4541922800110952898_o

NB! Grupp on täitunud

Kursus on mõeldud neile, keda huvitab disain, joonistamine ja illustratsioon, ning soov enda oskuseid täiendada. Kursusele on oodatud juba eelteadmistega  kujundusega tegelevad kui ka alles kooli sisseastumist planeerivad disainihuvilised.

Kursuse lõpuks valmib mapp töödega, mida ideeaalne kasutada edaspidi oma töös kui ka kooli sisseastumisel.

Kursus arvestab eritasemetega ja on huvitav kõigile!

Kursuse eesmärk on tutvustada erinevate joonistamistehnikate kaudu moejoonistust ja õpetada moelikult joonistama. Tähelepanu pööratakse proportsioonidele, rõhuasetustele ja stiliseerimisele, kostüümide ja karakterite tabamisele ning isikliku käekirja arendamisele.

Kursus koosneb kahest osast. Esimeses osas keskendutakse modelli ja aksessuaaride järgi paberile joonistamisele. Teises osas õpitakse tehtud tööd digiteerima, efekte kasutama ja töid portfoolioks siduma.

Ajakava

I osa

 1. Moekrokii, moejoonistuse proportsioonid.
 2. Modelli joonistamine moejoonistuse stiilis, tehnikad 1.
 3. Aksessuaaride joonistamine, tehnikad 2.
 4. Modelli joonistamine moejoonistuse stiilis, tehnikad 3.
 5. Modelli joonistamine moejoonistuse stiilis, tehnikad 4. Tööde esitlus.

II osa

 1. Tööde skannimine, pildistamine ja puhastamine.
 2. Efektide kasutamine ja failide salvestamine.
 3. Valitud töödest portfoolio PDF-faili loomine.

Kursuse lõpuks valmib igal osalejal portfoolio jagu moejoonistusi.

Vajalikud materjalid (pliiatsid, süsi, sangviin, pastell, tušš, akvarell, eri suuruses pintslid, kollaažitehnika töövahendid) võtab osaleja ise kaasa.

Arvutiklassis on olemas vajalikud arvutid ja programmid.

Töös kasutatakse nii nais- kui ka meesmodelli, kelle järgi kujutatakse figuuri.

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on tehtud tööde esitlus. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Kursuse I osa läbinu

 • tunnebmoekrokii ülesehitust ja proportsioone ning oskab visandada modelli järgi
 • tunneb erinevaid tehnikad ja joonistusvahendeid
 • oskab stiliseerida figuure, rõivaesemeid ja aksessuaare ning leiab moejoonistustes sobivaid rõhuasetusi
 • arendab välja isikupärase käekirjaga väljenduslaadi ja kujundab originaalseid graafilisi moelehekülgi

Kursuse II osa läbinu oskab

 • joonistuse digiteerida ja puhastada ning Adobe Photoshopi programmis salvestada
 • valida erinevate töövõtete seast sobiliku efekti teostamiseks
 • luua Adobe Indesigni programmis portfoolio PDF-faili

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisu on moejoonistuse osas esitlus ja arutelu ning moegraafika osas digitaalse PDF-formaadis portfoolio esitlus ja arutelu.

Juhendaja Eike Malva on omandanud Eesti Kunstiakadeemias (EKA) 2012. aastal magistrikraadi moedisaini erialal. Ta töötab vabakutselise disaineri ja illustraatorina ning on EKA moejoonistuse ja portfoolio õppejõud. Ta õpetab ka Tallinna Kunstigümnaasiumis. Eike Malva prindib oma moejoonistusi T-särkidele ja käib üritustel külalistest moejoonistusi tegemas.
Ta on loonud oma illustratsioonide brändi
Eike Malva Illustrations & wall art,vt https://www.facebook.com/eikemalva/https://www.instagram.com/eike_illustrations_and_wallart/.

Aeg: 2. oktoober kuni 20. november teisipäeviti kell 18–21

I osa 2., 9., 16., 23., 30.oktoober ruumis A206

II osa  6., 13., 20. november ruumis A407
Koht: Põhja puiestee 7, ruum A 206  ja A407, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklass
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Hind: 280 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

Moejoonistus. Loomine paberil ja digitaalselt

Teisipäev 02 oktoober, 2018 — Teisipäev 20 november, 2018

Avatud akadeemia
15259561_1198110260258173_4541922800110952898_o

NB! Grupp on täitunud

Kursus on mõeldud neile, keda huvitab disain, joonistamine ja illustratsioon, ning soov enda oskuseid täiendada. Kursusele on oodatud juba eelteadmistega  kujundusega tegelevad kui ka alles kooli sisseastumist planeerivad disainihuvilised.

Kursuse lõpuks valmib mapp töödega, mida ideeaalne kasutada edaspidi oma töös kui ka kooli sisseastumisel.

Kursus arvestab eritasemetega ja on huvitav kõigile!

Kursuse eesmärk on tutvustada erinevate joonistamistehnikate kaudu moejoonistust ja õpetada moelikult joonistama. Tähelepanu pööratakse proportsioonidele, rõhuasetustele ja stiliseerimisele, kostüümide ja karakterite tabamisele ning isikliku käekirja arendamisele.

Kursus koosneb kahest osast. Esimeses osas keskendutakse modelli ja aksessuaaride järgi paberile joonistamisele. Teises osas õpitakse tehtud tööd digiteerima, efekte kasutama ja töid portfoolioks siduma.

Ajakava

I osa

 1. Moekrokii, moejoonistuse proportsioonid.
 2. Modelli joonistamine moejoonistuse stiilis, tehnikad 1.
 3. Aksessuaaride joonistamine, tehnikad 2.
 4. Modelli joonistamine moejoonistuse stiilis, tehnikad 3.
 5. Modelli joonistamine moejoonistuse stiilis, tehnikad 4. Tööde esitlus.

II osa

 1. Tööde skannimine, pildistamine ja puhastamine.
 2. Efektide kasutamine ja failide salvestamine.
 3. Valitud töödest portfoolio PDF-faili loomine.

Kursuse lõpuks valmib igal osalejal portfoolio jagu moejoonistusi.

Vajalikud materjalid (pliiatsid, süsi, sangviin, pastell, tušš, akvarell, eri suuruses pintslid, kollaažitehnika töövahendid) võtab osaleja ise kaasa.

Arvutiklassis on olemas vajalikud arvutid ja programmid.

Töös kasutatakse nii nais- kui ka meesmodelli, kelle järgi kujutatakse figuuri.

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on tehtud tööde esitlus. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Kursuse I osa läbinu

 • tunnebmoekrokii ülesehitust ja proportsioone ning oskab visandada modelli järgi
 • tunneb erinevaid tehnikad ja joonistusvahendeid
 • oskab stiliseerida figuure, rõivaesemeid ja aksessuaare ning leiab moejoonistustes sobivaid rõhuasetusi
 • arendab välja isikupärase käekirjaga väljenduslaadi ja kujundab originaalseid graafilisi moelehekülgi

Kursuse II osa läbinu oskab

 • joonistuse digiteerida ja puhastada ning Adobe Photoshopi programmis salvestada
 • valida erinevate töövõtete seast sobiliku efekti teostamiseks
 • luua Adobe Indesigni programmis portfoolio PDF-faili

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisu on moejoonistuse osas esitlus ja arutelu ning moegraafika osas digitaalse PDF-formaadis portfoolio esitlus ja arutelu.

Juhendaja Eike Malva on omandanud Eesti Kunstiakadeemias (EKA) 2012. aastal magistrikraadi moedisaini erialal. Ta töötab vabakutselise disaineri ja illustraatorina ning on EKA moejoonistuse ja portfoolio õppejõud. Ta õpetab ka Tallinna Kunstigümnaasiumis. Eike Malva prindib oma moejoonistusi T-särkidele ja käib üritustel külalistest moejoonistusi tegemas.
Ta on loonud oma illustratsioonide brändi
Eike Malva Illustrations & wall art,vt https://www.facebook.com/eikemalva/https://www.instagram.com/eike_illustrations_and_wallart/.

Aeg: 2. oktoober kuni 20. november teisipäeviti kell 18–21

I osa 2., 9., 16., 23., 30.oktoober ruumis A206

II osa  6., 13., 20. november ruumis A407
Koht: Põhja puiestee 7, ruum A 206  ja A407, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklass
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Hind: 280 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

02.10.2018 — 04.12.2018

Brändi loomise põhimõtted

FBcover_incognito
r1
apple-computer-decor-326502
apple-computer-decor-326502_800x800_acf_cropped_600x300_acf_cropped
FBcover_incognito
photo-1506097425191-7ad538b29cef
photo-1506097425191-7ad538b29cef_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitunud

Brändi loomise kursus on mõeldud neile, kes on turundusvaldkonnas alles algajad. See sobib näiteks väikeettevõtjale, kes soovib luua oma tootele brändi, ning teistele, kes soovivad viia ennast kurssi reklaami- ja turundusvaldkonnaga.

Kursuse kava
Mis on kaubamärk ja bränd?
Kuidas luua ja arendada sihtrühmas ettekujutus brändist?
Ülevaade brändi loomiseks vajalikest teadmistest
Sihtrühmad, meedia, tööprotsessi etapid
Ülevaade Eesti reklaami- ja turundusvaldkonnast

Praktiline ülesanne on oma brändi kujundamine, võttes arvesse käsitletud teooriat.

Kursuse läbinu teab,
millistest etappidest koosneb brändi loomine,
kuidas brändi positsioneerida ja valida selle sihtrühm,
kuidas toimub turunduskommunikatsioon.

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on iseseiseva töö esitlus. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Veiko Tammjärv töötab reklaamiagentuuris AD Angels loovjuhina ja tegutseb reklaamivaldkonnas juba ligikaudu 20 aastat. Ta on võitnud kodu- ja välismaistel konkurssidel pakendi, reklaami, illustratsiooni ja graafilise disaini kategoorias auhindu.

Aeg: teisipäeviti 2. oktoobrist kuni 4. detsembrini 2018 kell 18–19.30
Koht: Põhja puiestee 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 300 eurot
Registreeru SIIN
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

Brändi loomise põhimõtted

Teisipäev 02 oktoober, 2018 — Teisipäev 04 detsember, 2018

Avatud akadeemia
FBcover_incognito
r1
apple-computer-decor-326502
apple-computer-decor-326502_800x800_acf_cropped_600x300_acf_cropped
FBcover_incognito
photo-1506097425191-7ad538b29cef
photo-1506097425191-7ad538b29cef_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitunud

Brändi loomise kursus on mõeldud neile, kes on turundusvaldkonnas alles algajad. See sobib näiteks väikeettevõtjale, kes soovib luua oma tootele brändi, ning teistele, kes soovivad viia ennast kurssi reklaami- ja turundusvaldkonnaga.

Kursuse kava
Mis on kaubamärk ja bränd?
Kuidas luua ja arendada sihtrühmas ettekujutus brändist?
Ülevaade brändi loomiseks vajalikest teadmistest
Sihtrühmad, meedia, tööprotsessi etapid
Ülevaade Eesti reklaami- ja turundusvaldkonnast

Praktiline ülesanne on oma brändi kujundamine, võttes arvesse käsitletud teooriat.

Kursuse läbinu teab,
millistest etappidest koosneb brändi loomine,
kuidas brändi positsioneerida ja valida selle sihtrühm,
kuidas toimub turunduskommunikatsioon.

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on iseseiseva töö esitlus. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Veiko Tammjärv töötab reklaamiagentuuris AD Angels loovjuhina ja tegutseb reklaamivaldkonnas juba ligikaudu 20 aastat. Ta on võitnud kodu- ja välismaistel konkurssidel pakendi, reklaami, illustratsiooni ja graafilise disaini kategoorias auhindu.

Aeg: teisipäeviti 2. oktoobrist kuni 4. detsembrini 2018 kell 18–19.30
Koht: Põhja puiestee 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 300 eurot
Registreeru SIIN
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

03.10.2018 — 30.03.2019

Veebidisain

Disain_FB_03-1
blur-business-commerce-326514
D1
lee-campbell-106610-unsplash
jay-wennington-393218-unsplash
jay-wennington-393218-unsplash_600x300_acf_cropped

Kursusel käsitleme digitaalmeedia toimimist eri keskkondades ja veebiarenduse protsessi etappe. Põhjalikult vaatleme veebipõhist graafilist disaini. Osaleja saab algteadmised programmeerimises vähemalt ühes veebiarenduses laialt levinud keeles (Javascript). Selgitatakse ka digitaalkeskkondade (iPhone, iPad, Android) erinevusi ja sarnasusi kujunduse, kasutuseesmärgi ja tarkvara vaatepunktist.

Eesmärk on toetada õppija jõudmist programmeerimises tasemeni, kus ta on suuteline iseseisvalt veebi arendama. Lisaks tutvustatakse valdkondi, mis on tihedas seoses digikeskkondade kasutusmugavuse tajumise ja testimisega (ingl usability, user experience, sisuhaldus, puudega inimeste kasutajaliides jms).

 

Õppekava läbinu

 • on omandanud oskused, mis võimaldavad tööülesande põhjal iseseisvalt arendada ja disainida funktsionaalse ja kasutajasõbraliku veebilehe
 • tunneb HTM/HTML5 keelt ja oskab veebilehte küljendades kasutada CSSi. Programmeerimiskeeled: HTML5, CSS JavaScript

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud töö esitlus. Lõputöid kommenteerivad valdkonna spetsialistid. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Kursus toimub Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis.

Praktikamooduli jooksul valmib vabalt valitud sisuga veebileht.

Juhendajad on EKA õppejõud ja oma ala asjatundjad digiagentuuridest.

Sihtrühm: elukutselised disainerid ja harrastajad, kes on huvitatud arengust või ümberõppest digitaaldisaini valdkonnas; reklaami- ja disainiagentuurid, kes on huvitatud oma töötajate (ümber)koolitamisest.

Eeldused osalejale: programmide Sketch, Adobe Photoshop ja Adobe Illustrator valdamine ning Apple’i arvuti olemasolu, sest Sketch on ainult iOS-süsteemile; töökogemus disainerina.

Vaata õppekava: https://drive.google.com/file/d/0B4TjO0nsiGzyZ3E4NUVOLXJLb21aM0RmZ3Qzc2MzMVozRW5V/view?usp=sharing

Aeg: 3. oktoober 2018 kuni 30. märts 2019 laupäeviti kell 10–17 (lõunapaus kell 13–14)

Koht:  Põhja pst 7, Tallinn

Õppeaeg: üks õppeaasta
Maht: 19 EAP / 494 akadeemilist tundi, millest 190 tundi on kontaktõpet ja 304 tundi iseseisvat tööd

Hind: 1600 eurot (võimalik tasuda kolmes osas)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Veebidisain

Kolmapäev 03 oktoober, 2018 — Laupäev 30 märts, 2019

Avatud akadeemia
Disain_FB_03-1
blur-business-commerce-326514
D1
lee-campbell-106610-unsplash
jay-wennington-393218-unsplash
jay-wennington-393218-unsplash_600x300_acf_cropped

Kursusel käsitleme digitaalmeedia toimimist eri keskkondades ja veebiarenduse protsessi etappe. Põhjalikult vaatleme veebipõhist graafilist disaini. Osaleja saab algteadmised programmeerimises vähemalt ühes veebiarenduses laialt levinud keeles (Javascript). Selgitatakse ka digitaalkeskkondade (iPhone, iPad, Android) erinevusi ja sarnasusi kujunduse, kasutuseesmärgi ja tarkvara vaatepunktist.

Eesmärk on toetada õppija jõudmist programmeerimises tasemeni, kus ta on suuteline iseseisvalt veebi arendama. Lisaks tutvustatakse valdkondi, mis on tihedas seoses digikeskkondade kasutusmugavuse tajumise ja testimisega (ingl usability, user experience, sisuhaldus, puudega inimeste kasutajaliides jms).

 

Õppekava läbinu

 • on omandanud oskused, mis võimaldavad tööülesande põhjal iseseisvalt arendada ja disainida funktsionaalse ja kasutajasõbraliku veebilehe
 • tunneb HTM/HTML5 keelt ja oskab veebilehte küljendades kasutada CSSi. Programmeerimiskeeled: HTML5, CSS JavaScript

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud töö esitlus. Lõputöid kommenteerivad valdkonna spetsialistid. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Kursus toimub Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis.

Praktikamooduli jooksul valmib vabalt valitud sisuga veebileht.

Juhendajad on EKA õppejõud ja oma ala asjatundjad digiagentuuridest.

Sihtrühm: elukutselised disainerid ja harrastajad, kes on huvitatud arengust või ümberõppest digitaaldisaini valdkonnas; reklaami- ja disainiagentuurid, kes on huvitatud oma töötajate (ümber)koolitamisest.

Eeldused osalejale: programmide Sketch, Adobe Photoshop ja Adobe Illustrator valdamine ning Apple’i arvuti olemasolu, sest Sketch on ainult iOS-süsteemile; töökogemus disainerina.

Vaata õppekava: https://drive.google.com/file/d/0B4TjO0nsiGzyZ3E4NUVOLXJLb21aM0RmZ3Qzc2MzMVozRW5V/view?usp=sharing

Aeg: 3. oktoober 2018 kuni 30. märts 2019 laupäeviti kell 10–17 (lõunapaus kell 13–14)

Koht:  Põhja pst 7, Tallinn

Õppeaeg: üks õppeaasta
Maht: 19 EAP / 494 akadeemilist tundi, millest 190 tundi on kontaktõpet ja 304 tundi iseseisvat tööd

Hind: 1600 eurot (võimalik tasuda kolmes osas)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

03.10.2018 — 24.10.2018

Adobe Photoshop algajale

kass_600x300_acf_cropped_600x300_acf_cropped_600x300_acf_cropped-1-500x250

Kursus annab algajale ülevaate programmist Adobe Photoshop ja selle kasutusvõimalustest ning selgitab pikselgraafika baasmõisteid.

Kursuse käigus tutvume programmi töölaua ja tööriistadega. Vaatame, kuidas avada faile ja luua uusi dokumente, kadreerida fotosid ja parandada värve. Lisaks õpime liitma mitut fotot ja eemaldama piltidelt ebasoovitavaid elemente, kasutama pildi teravustamiseks või udutamiseks filterefekte ning tekstitööriista. Kursusel räägime ka erinevatest pildifailivormingutest ja salvestamisest veebi või trüki jaoks. Praktilised oskused kinnistatakse jooskvalt erinevate ülesannete abil. Kursuse läbinu saab hakkama enamiku pilditöötlusülesannetega. Kursus lõpeb arvestusega, milleks on plakati kujundamine. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Eva Labotkin on omandanud interdistsiplinaarsete kunstide magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias 2011. Õpetab Eesti Kunstiakadeemias kujundusprogramme fotograafia osakonnas ning täienduskoolituses.


 

Aeg: 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24. oktoobril kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, Tallinn, ruum B307, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis, mis on varustatud mac-tüüpi arvutitega.
Maht: 28 akadeemilist tundi kontaktõpet
Hind: 390 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisaainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

Adobe Photoshop algajale

Kolmapäev 03 oktoober, 2018 — Kolmapäev 24 oktoober, 2018

Avatud akadeemia
kass_600x300_acf_cropped_600x300_acf_cropped_600x300_acf_cropped-1-500x250

Kursus annab algajale ülevaate programmist Adobe Photoshop ja selle kasutusvõimalustest ning selgitab pikselgraafika baasmõisteid.

Kursuse käigus tutvume programmi töölaua ja tööriistadega. Vaatame, kuidas avada faile ja luua uusi dokumente, kadreerida fotosid ja parandada värve. Lisaks õpime liitma mitut fotot ja eemaldama piltidelt ebasoovitavaid elemente, kasutama pildi teravustamiseks või udutamiseks filterefekte ning tekstitööriista. Kursusel räägime ka erinevatest pildifailivormingutest ja salvestamisest veebi või trüki jaoks. Praktilised oskused kinnistatakse jooskvalt erinevate ülesannete abil. Kursuse läbinu saab hakkama enamiku pilditöötlusülesannetega. Kursus lõpeb arvestusega, milleks on plakati kujundamine. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Eva Labotkin on omandanud interdistsiplinaarsete kunstide magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias 2011. Õpetab Eesti Kunstiakadeemias kujundusprogramme fotograafia osakonnas ning täienduskoolituses.


 

Aeg: 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24. oktoobril kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, Tallinn, ruum B307, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis, mis on varustatud mac-tüüpi arvutitega.
Maht: 28 akadeemilist tundi kontaktõpet
Hind: 390 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisaainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

03.10.2018 — 10.11.2018

Esimene näitus uue maja EKA Galeriis “Olevik kui tundmatu” 3.10–10.11

EKA_galerii_FB_NSP_cover_1
olevikkuitundmatu_kodukabänner
olevik_kodukal

Olete oodatud Noore skulptori preemianäituse 2018 “Olevik kui tundmatu” avamisele 3. oktoobril kell 18.00. Tegemist on esimese näitusega galerii uues asukohas Eesti Kunstiakadeemias, Põhja pst 7.

Nele Tiideleppa performance “Kunstnik residentuuris”
teisipäeviti kl 14.00-17.30
neljapäeviti kl 13.00-16.30
reedeti kl 13.00-16.30

Izabella Neffi performance “Tuhkatriinu II”
teisipäeviti 17.30–18.00
laupäeviti 17.30–18.00

Osalevad kunstnikud: Darja Krasnopevtseva, Izabella Neff, Johannes Luik, Katrin Enni, LAURi, Nele Tiidelepp, Olesja Semenkova, Richard Engel, Valetto Alexandre

Näitus keskendub oleviku otsingutele. Seitse noort kunstnikku, kes end ruumi ja objekti kaudu väljendavad, kutsuvad vaatajat praegusesse hetke, kus on kasutada reaalne ruum ja aktiivne ajaühik. Teoste kaudu küsitakse, kuidas ja mida me olevikuruumis näeme ning millisena jääb see paistma, muutudes minevikuks?

Seitsmendat korda toimuva Noore skulptori preemianäitus tõstab esile noori skulptoreid ja installatsioonikunstnikke, toetab nende loomingut ja avab seda laiemale publikule. Avatud konkursi korras näitusele pakutud tööd on teostatud viimase akadeemilise aasta vältel. Rahvusvaheline žürii autasustab grand prix ning II ja III preemia saajaid reisiga olulisele kunstisündmusele maailmas, preemia kuulutatakse välja näituse avamise õhtul.

Näitust korraldab EKA installatsiooni- ja skulptuuri õppetool, juhendasid Taavi Talve, Taavi Piibemann, Kirke Kangro, Art Allmägi. Tehniline abi: Sander Haugas. Graafiline disain: Stuudio Stuudio

Näitust toetab  Eesti Kultuurkapital.

Postitas Pire Sova — Püsilink

Esimene näitus uue maja EKA Galeriis “Olevik kui tundmatu” 3.10–10.11

Kolmapäev 03 oktoober, 2018 — Laupäev 10 november, 2018

Galerii
EKA_galerii_FB_NSP_cover_1
olevikkuitundmatu_kodukabänner
olevik_kodukal

Olete oodatud Noore skulptori preemianäituse 2018 “Olevik kui tundmatu” avamisele 3. oktoobril kell 18.00. Tegemist on esimese näitusega galerii uues asukohas Eesti Kunstiakadeemias, Põhja pst 7.

Nele Tiideleppa performance “Kunstnik residentuuris”
teisipäeviti kl 14.00-17.30
neljapäeviti kl 13.00-16.30
reedeti kl 13.00-16.30

Izabella Neffi performance “Tuhkatriinu II”
teisipäeviti 17.30–18.00
laupäeviti 17.30–18.00

Osalevad kunstnikud: Darja Krasnopevtseva, Izabella Neff, Johannes Luik, Katrin Enni, LAURi, Nele Tiidelepp, Olesja Semenkova, Richard Engel, Valetto Alexandre

Näitus keskendub oleviku otsingutele. Seitse noort kunstnikku, kes end ruumi ja objekti kaudu väljendavad, kutsuvad vaatajat praegusesse hetke, kus on kasutada reaalne ruum ja aktiivne ajaühik. Teoste kaudu küsitakse, kuidas ja mida me olevikuruumis näeme ning millisena jääb see paistma, muutudes minevikuks?

Seitsmendat korda toimuva Noore skulptori preemianäitus tõstab esile noori skulptoreid ja installatsioonikunstnikke, toetab nende loomingut ja avab seda laiemale publikule. Avatud konkursi korras näitusele pakutud tööd on teostatud viimase akadeemilise aasta vältel. Rahvusvaheline žürii autasustab grand prix ning II ja III preemia saajaid reisiga olulisele kunstisündmusele maailmas, preemia kuulutatakse välja näituse avamise õhtul.

Näitust korraldab EKA installatsiooni- ja skulptuuri õppetool, juhendasid Taavi Talve, Taavi Piibemann, Kirke Kangro, Art Allmägi. Tehniline abi: Sander Haugas. Graafiline disain: Stuudio Stuudio

Näitust toetab  Eesti Kultuurkapital.

Postitas Pire Sova — Püsilink

03.10.2018 — 05.12.2018

Fotograafia ja looming

kalev_vapper_2008_teekond_l2bi_k6rveküla_kurgu_02_800x800_pixlit
Untitled
kalev_vapper_2008_teekond_l2bi_k6rveküla_kurgu_02_800x800_pixlit_800x800_acf_cropped-600x600

NB! Grupp täitunud

Kursus FOTOGRAAFIA JA LOOMING  sobib nii laiema kui väiksema kogemusega fotograafiahuvilisele, kes soovib oma loomingus selgema ja teadlikuma suuna võtta.

Kursusele on oodatud loomingulised ja avatud inimesed, kes on avastanud ja ikka veel avastamas enda jaoks fotograafiat. Oluline on kaamera olemasolu ja selle kasutamise oskused.

Kursus aitab oma fotoloomingulisi impulsse paremini suunata ja ohjata, pakkudes asjakohast tagasisidet ning kõrvalpilku enda ja teiste loomingu selgemaks vaatluseks.

 

Tutvutakse erinevate kunstnike ja fotograafide loomingulise tegevusega, analüüsitakse osalejate iganädalasi etteantud ülesandeid ning tutvutakse loomeprotsessi eri faasidega. Igas faasis püütakse ärgitada osalejaid lähenema pildistamisprotsessile teadlikult ning analüüsima enda ja teiste töid. Selle käigus arendatakse iga osaleja iseseisvat või kollektiivset projekti ühise arutelu, näidete ja nõustamise kaudu.

Kursuse läbinu
• suudab enda loomingulist tegevust ja töid paremini mõtestada ning suunata
• on saanud selgema ettekujutuse toimivast loomingulisest võttestikust
• on saanud laiema pilgu ja suurendanud teadlikkust

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on tööde esitlus (võimaluse korral rühmanäitus) koos vahetu tagasisidega. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Osalemiseks on vajalik fotokaamera (vägagi soovitatav on digipeegelkaamera), et teha iganädalasi ülesandeid ja analüüsida fotosid. Sama oluline on tehniline võimekus oma kaamerat kasutada.

Juhendaja Kalev K Vapper on mitmekülgne kunstnik ja laiade kogemustega fotograafiaõppejõud, kes õpetab kunstnikke nii Tartu Kõrgemas Kunstikoolis kui ka Eesti Kunstiakadeemias.

 

Aeg: 3. oktoobrist kuni 5. detsembrini 2018 kolmapäeviti kell 18–20.15

Koht: Põhja puiestee 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A201

Maht: 30 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 48 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)

Hind: 290 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee

 

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

Fotograafia ja looming

Kolmapäev 03 oktoober, 2018 — Kolmapäev 05 detsember, 2018

Avatud akadeemia
kalev_vapper_2008_teekond_l2bi_k6rveküla_kurgu_02_800x800_pixlit
Untitled
kalev_vapper_2008_teekond_l2bi_k6rveküla_kurgu_02_800x800_pixlit_800x800_acf_cropped-600x600

NB! Grupp täitunud

Kursus FOTOGRAAFIA JA LOOMING  sobib nii laiema kui väiksema kogemusega fotograafiahuvilisele, kes soovib oma loomingus selgema ja teadlikuma suuna võtta.

Kursusele on oodatud loomingulised ja avatud inimesed, kes on avastanud ja ikka veel avastamas enda jaoks fotograafiat. Oluline on kaamera olemasolu ja selle kasutamise oskused.

Kursus aitab oma fotoloomingulisi impulsse paremini suunata ja ohjata, pakkudes asjakohast tagasisidet ning kõrvalpilku enda ja teiste loomingu selgemaks vaatluseks.

 

Tutvutakse erinevate kunstnike ja fotograafide loomingulise tegevusega, analüüsitakse osalejate iganädalasi etteantud ülesandeid ning tutvutakse loomeprotsessi eri faasidega. Igas faasis püütakse ärgitada osalejaid lähenema pildistamisprotsessile teadlikult ning analüüsima enda ja teiste töid. Selle käigus arendatakse iga osaleja iseseisvat või kollektiivset projekti ühise arutelu, näidete ja nõustamise kaudu.

Kursuse läbinu
• suudab enda loomingulist tegevust ja töid paremini mõtestada ning suunata
• on saanud selgema ettekujutuse toimivast loomingulisest võttestikust
• on saanud laiema pilgu ja suurendanud teadlikkust

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on tööde esitlus (võimaluse korral rühmanäitus) koos vahetu tagasisidega. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Osalemiseks on vajalik fotokaamera (vägagi soovitatav on digipeegelkaamera), et teha iganädalasi ülesandeid ja analüüsida fotosid. Sama oluline on tehniline võimekus oma kaamerat kasutada.

Juhendaja Kalev K Vapper on mitmekülgne kunstnik ja laiade kogemustega fotograafiaõppejõud, kes õpetab kunstnikke nii Tartu Kõrgemas Kunstikoolis kui ka Eesti Kunstiakadeemias.

 

Aeg: 3. oktoobrist kuni 5. detsembrini 2018 kolmapäeviti kell 18–20.15

Koht: Põhja puiestee 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A201

Maht: 30 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 48 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)

Hind: 290 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee

 

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

05.10.2018 — 08.11.2018

EKA raamatukogu näitusel saab näha Ülle Marksi ja Jüri Kassi kujundustöid ja visandeid

EstoniaPlokk 200 72res

5. oktoobril kell 16 avatakse EKA raamatukogus (Põhja pst 7) näitus
“Ülle Marks & Jüri Kass: TANDEM”, kus saab näha kahe tuntud EKA õppejõu kujundatud postmarke ja raamatukujundusi. Valmis töid rikastavad ka visandid.

Näitusel on eksponeeritud u 50 postmarki, margiplokki, tervikasja, FDC ümbrikku ja esimese päeva templit, mis on emiteeritud Eesti Vabariigis alates aastast 2000. Samuti ka mitmekesine valik raamatu- ja ajakirjakujundusi. Trükiste väljapanekut rikastavad joonistatud visandid. Vastukaaluks väikevormidele ja visanditele täiendab ekspositsiooni suureformaadiline joonistus lõuendil.

Ülle Marks on lõpetanud ERKI graafika eriala 1989 ning töötab alates 2013. aastast EKA disainiteaduskonna joonistusstuudio juhataja ja õpetajana. Ta on EKLi liige 1990. aastast, Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige 1991. aastast.
Marks on õpetanud ligi 20 aastat nii EKAs, Tallinna Rahvaülikoolis kui ka VHKs. Ta on esinenud loominguga nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, saanud mitmeid olulisi rahvusvahelisi erialaseid tunnustusi ja auhindu nagu Tallinna Graafikatriennaali Grand Prix 1992, World Award Winners Galleri Grand Prix 1994, Yehhudi Menuhin Fondation Prize 2007, jt.
Marksi töid on erinevates kollektsioonides, k.a KUMU kollektsioonis.

Jüri Kass on lõpetanud ERKIs tööstusdisaini eriala 1979. aastal ja EKLi liige alates 1986. Ta on EKA disainiteaduskonna õppejõud, teinud näituseid nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, saanud mitmeid tunnustusi. Kassi töid on erinevates kollektsioonides, k.a. KUMU kollektsioonis.

Ülle Marks ja Jüri Kass on paar nii elus kui ka loomingus, kahepaiksed seoses kodudega nii mandril kui Hiiumaal.

Näitus EKA raamatukogus Põhja pst. 7, jääb avatuks kuni 8. novembrini 2018.
EKA raamatukogu on avatud E, T, K, R 9.00 – 18.00; N  9.00 – 20.00

Linke:
Valik kujundatud postmarke
Valik kujundatud raamatuid
Yehudi Menuhini auhinna pävinud postmark “Estonia” 2007
Eesti postmargid

Lisainfo:
Ülle Marks
ylle.marks@artun.ee

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

EKA raamatukogu näitusel saab näha Ülle Marksi ja Jüri Kassi kujundustöid ja visandeid

Reede 05 oktoober, 2018 — Neljapäev 08 november, 2018

Raamatukogu
EstoniaPlokk 200 72res

5. oktoobril kell 16 avatakse EKA raamatukogus (Põhja pst 7) näitus
“Ülle Marks & Jüri Kass: TANDEM”, kus saab näha kahe tuntud EKA õppejõu kujundatud postmarke ja raamatukujundusi. Valmis töid rikastavad ka visandid.

Näitusel on eksponeeritud u 50 postmarki, margiplokki, tervikasja, FDC ümbrikku ja esimese päeva templit, mis on emiteeritud Eesti Vabariigis alates aastast 2000. Samuti ka mitmekesine valik raamatu- ja ajakirjakujundusi. Trükiste väljapanekut rikastavad joonistatud visandid. Vastukaaluks väikevormidele ja visanditele täiendab ekspositsiooni suureformaadiline joonistus lõuendil.

Ülle Marks on lõpetanud ERKI graafika eriala 1989 ning töötab alates 2013. aastast EKA disainiteaduskonna joonistusstuudio juhataja ja õpetajana. Ta on EKLi liige 1990. aastast, Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige 1991. aastast.
Marks on õpetanud ligi 20 aastat nii EKAs, Tallinna Rahvaülikoolis kui ka VHKs. Ta on esinenud loominguga nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, saanud mitmeid olulisi rahvusvahelisi erialaseid tunnustusi ja auhindu nagu Tallinna Graafikatriennaali Grand Prix 1992, World Award Winners Galleri Grand Prix 1994, Yehhudi Menuhin Fondation Prize 2007, jt.
Marksi töid on erinevates kollektsioonides, k.a KUMU kollektsioonis.

Jüri Kass on lõpetanud ERKIs tööstusdisaini eriala 1979. aastal ja EKLi liige alates 1986. Ta on EKA disainiteaduskonna õppejõud, teinud näituseid nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, saanud mitmeid tunnustusi. Kassi töid on erinevates kollektsioonides, k.a. KUMU kollektsioonis.

Ülle Marks ja Jüri Kass on paar nii elus kui ka loomingus, kahepaiksed seoses kodudega nii mandril kui Hiiumaal.

Näitus EKA raamatukogus Põhja pst. 7, jääb avatuks kuni 8. novembrini 2018.
EKA raamatukogu on avatud E, T, K, R 9.00 – 18.00; N  9.00 – 20.00

Linke:
Valik kujundatud postmarke
Valik kujundatud raamatuid
Yehudi Menuhini auhinna pävinud postmark “Estonia” 2007
Eesti postmargid

Lisainfo:
Ülle Marks
ylle.marks@artun.ee

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

15.10.2018 — 19.10.2018

Workshop: Smart information systems for cultural heritage

EKA_logo_gmail_50pxväike-ja-terav-1
Date and time: October: 15-19, at 9.00 – 15.45
Venue: Estonian Academy of Arts, Põhja pst 7, Tallinn, room D306 (15.-17.10), D412 (18.-19.10)

Theme
The theme of the workshop focuses on the informative systems and applications developed for documentation, management and enhancement of Cultural Heritage, including an overview on advanced methods and technologies for 3D surveying and modelling of architecture and works of art.

The lectures include an overview on tools for heritage cataloguing and dissemination through information systems, with some of the latest implementation by the scientific community. The participants will learn the basics in 3D surveying with photogrammetry, data acquisition with digital cameras, models processing and practice for the construction of a Cultural Heritage 3D digital model. Some practical exercises will be arranged to complement theoretical lectures.

Lectures will be delivered by Ph.D. Arch. Fabrizio I. Apollonio, Full Professor at the Department of Architecture University of Bologna, and Ph.D. Arch. Silvia Bertacchi, Adjunct Professor at University of Bologna.

Registration
The final registration deadline is October 11 (max 20 participants).

Registration form.

Students participating will have to bring along:
Material:
• Digital camera (Reflex)
• PC/Laptop (high performances)

Software:
• Agisoft PhotoScan Professional Edition (30-day trial at www.agisoft.ru)

Contact:
CULTHERIS2018@gmail.com

This event is organised by the Graduate School of Culture Studies and Arts, supported by the ASTRA project of the Estonian Academy of Arts – EKA LOOVKÄRG (European Union, European Regional Development Fund).

Postitas Elika Kiilo — Püsilink

Workshop: Smart information systems for cultural heritage

Esmaspäev 15 oktoober, 2018 — Reede 19 oktoober, 2018

Disainiteaduskond
EKA_logo_gmail_50pxväike-ja-terav-1
Date and time: October: 15-19, at 9.00 – 15.45
Venue: Estonian Academy of Arts, Põhja pst 7, Tallinn, room D306 (15.-17.10), D412 (18.-19.10)

Theme
The theme of the workshop focuses on the informative systems and applications developed for documentation, management and enhancement of Cultural Heritage, including an overview on advanced methods and technologies for 3D surveying and modelling of architecture and works of art.

The lectures include an overview on tools for heritage cataloguing and dissemination through information systems, with some of the latest implementation by the scientific community. The participants will learn the basics in 3D surveying with photogrammetry, data acquisition with digital cameras, models processing and practice for the construction of a Cultural Heritage 3D digital model. Some practical exercises will be arranged to complement theoretical lectures.

Lectures will be delivered by Ph.D. Arch. Fabrizio I. Apollonio, Full Professor at the Department of Architecture University of Bologna, and Ph.D. Arch. Silvia Bertacchi, Adjunct Professor at University of Bologna.

Registration
The final registration deadline is October 11 (max 20 participants).

Registration form.

Students participating will have to bring along:
Material:
• Digital camera (Reflex)
• PC/Laptop (high performances)

Software:
• Agisoft PhotoScan Professional Edition (30-day trial at www.agisoft.ru)

Contact:
CULTHERIS2018@gmail.com

This event is organised by the Graduate School of Culture Studies and Arts, supported by the ASTRA project of the Estonian Academy of Arts – EKA LOOVKÄRG (European Union, European Regional Development Fund).

Postitas Elika Kiilo — Püsilink

17.10.2018

Disain probleemi lahendusena

rawpixel-661940-unsplash
rawpixel-661940-unsplash_600x300_acf_cropped

Igaüks võib olla disainer! Selle kiires ja praktilises disanitöötoas avame oma loovuse ning astume ise disaineri kingadesse. Töötoa käigus mängime läbi disaineri tööriistakasti põhilisi meetodeid ja teeme selgeks disainimõtlemise põhitõed, mõistmaks, et disain algab eeskätt õigest suhtumisest püstitatud probleemi.

Juhendaja Tanel Kärp on interaktsioonidisainer, iduettevõtja, õppejõud ning eestvedaja disainistuudios Ars Experentia. Omandanud bakalaureusekraadi graafilise disainerina ning magistri virtuaalkeskkondade loomises, kasutab ta oma kriitilise mõtlemise oskusi kasutajakesksete lahenduste väljatöötamiseks. Alustanud veebidisainerina 2001. aastal, jõudis Tanel proaktiivse õppijana kasutajakogemuse (UX) disaini maailma ning leidis end peagi temaatikat teistele õpetamas. Tanel on seitsme aasta jooksul korraldanud erialaseid loenguid ja töötubasid Eesti Kunstiakadeemias, Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, arvukatel iduettevõtetele suunatud üritustel ja koolitustel.


 

Toimumise aeg: 17. oktoober kell 18.0021.00
Koht: Põhja pst. 7, EKA õpperuum A204
Hind: 25 eurot
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

Disain probleemi lahendusena

Kolmapäev 17 oktoober, 2018

rawpixel-661940-unsplash
rawpixel-661940-unsplash_600x300_acf_cropped

Igaüks võib olla disainer! Selle kiires ja praktilises disanitöötoas avame oma loovuse ning astume ise disaineri kingadesse. Töötoa käigus mängime läbi disaineri tööriistakasti põhilisi meetodeid ja teeme selgeks disainimõtlemise põhitõed, mõistmaks, et disain algab eeskätt õigest suhtumisest püstitatud probleemi.

Juhendaja Tanel Kärp on interaktsioonidisainer, iduettevõtja, õppejõud ning eestvedaja disainistuudios Ars Experentia. Omandanud bakalaureusekraadi graafilise disainerina ning magistri virtuaalkeskkondade loomises, kasutab ta oma kriitilise mõtlemise oskusi kasutajakesksete lahenduste väljatöötamiseks. Alustanud veebidisainerina 2001. aastal, jõudis Tanel proaktiivse õppijana kasutajakogemuse (UX) disaini maailma ning leidis end peagi temaatikat teistele õpetamas. Tanel on seitsme aasta jooksul korraldanud erialaseid loenguid ja töötubasid Eesti Kunstiakadeemias, Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, arvukatel iduettevõtetele suunatud üritustel ja koolitustel.


 

Toimumise aeg: 17. oktoober kell 18.0021.00
Koht: Põhja pst. 7, EKA õpperuum A204
Hind: 25 eurot
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

17.10.2018

Käitumisjooned ruumis

christian-fregnan-759414-unsplash
christian-fregnan-759414-unsplash_600x300_acf_cropped

Miks häid lambaid mahub rohkem ühte lauta? Arhitektuuritöötuba otsib sellele küsimusele vastust. Suunatud vestluse ja praktiliste harjutuste kaudu analüüsime inimeste ruumiliste käitumist ja vajadusi ning ruumi füüsilisti ja sotsiaalseid omadusi. Töötoa praktilises osas õpime ruumi oma keha abil mõõtma, visandame keskkonda ning otsime häid lahendusi elulistele olukordadele ruumis. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

 

Juhendajad Malle Jürgenson  (disainibüroo Laika, Belka ja Strelka) ja Alina Nurmist  (EKA sisearhitektuur) on tunnustatud Eesti sisearhitektid.


Toimumise aeg: 17. oktoobril kell 18.00–21.00
Koht: Põhja pst. 7, EKA õpperuum A204
Hind: 25 eurot
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

 

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

Käitumisjooned ruumis

Kolmapäev 17 oktoober, 2018

christian-fregnan-759414-unsplash
christian-fregnan-759414-unsplash_600x300_acf_cropped

Miks häid lambaid mahub rohkem ühte lauta? Arhitektuuritöötuba otsib sellele küsimusele vastust. Suunatud vestluse ja praktiliste harjutuste kaudu analüüsime inimeste ruumiliste käitumist ja vajadusi ning ruumi füüsilisti ja sotsiaalseid omadusi. Töötoa praktilises osas õpime ruumi oma keha abil mõõtma, visandame keskkonda ning otsime häid lahendusi elulistele olukordadele ruumis. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

 

Juhendajad Malle Jürgenson  (disainibüroo Laika, Belka ja Strelka) ja Alina Nurmist  (EKA sisearhitektuur) on tunnustatud Eesti sisearhitektid.


Toimumise aeg: 17. oktoobril kell 18.00–21.00
Koht: Põhja pst. 7, EKA õpperuum A204
Hind: 25 eurot
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

 

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

17.10.2018

Kuraatorituur eksperimentaalmaterjalide labori näitusel Mektorys!

Kolmapäeval, 17. oktoobril kell 18.30 on kõik tudengid, õppejõud ja muud huvilised teretulnud kuraatorituurile EKA eksperimentaalmaterjalide labori näitusel Mustamäel Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses (Raja 15). Näitust tutvustavad ja labori uurimissuundadest räägivad tudengite juhendajad ja väljapaneku kuraatorid, disainer Kärt Ojavee ning sisearhitekt Annika Kaldoja. NB! Trolliga nr 5 kulub Mektorysse jõudmiseks ligi pool tundi!

EKA sisearhitektuuri osakonna juures tegutsev eksperimentaalmaterjalide labor on Mektorys (Raja 15) korraldanud juba kolm näitust. Värskel näitusel tuuakse publiku ette põnevad edasiarendamise potentsiaaliga materjalikatsetused, mis on valminud viimase nelja aasta jooksul EKA disaini- ja arhitektuuri teaduskondades õppetöö käigus. Juhendajad on suunanud tudengeid tööstuslike materjalide tagamaid uurima ning avastama iseseisva materjaliloome erinevaid võimalusi.

Erinevalt mitmetest plastidest, mis on disainitud kestma igavesti, on Mektory näitusel olevate materjalide kestvuse aeg kontrollitav – olenevalt nende kasutamisest ja ümbritsevast keskkonnast. Mitmed projektid arutlevad tulevikuvõimaluste üle, kuid eksponeeritud materjalide seas on ka näiteid juba rakenduse leidnud materjalidest. Lisaks saab näitusel tutvuda nelja magistritööga, millest kolm tegelevad kohalike jäätmete väärindamise ja taas ringlusesse võtmisega ning üks siidi morfoloogiaga (Märten Peterson (arhitektuur), Katrin Kabun (tekstiil) Marie Vinter (tekstiil) ja Annika Kaldoja (sisearhitektuur).

Näituse keskmes on seenemütseeli ja saepuru segust spetsiaalselt näituse jaoks kasvatatud eksponeerimispind, mis on valminud eksperimentaalmaterjalide laboris käesoleva aasta kevadel.

Näituse valmimisel aitasid kaasa EKA sisearhitektuuri magistrandid:
Amr Elshaaer
Ahmad Hussein
Tamara Istanbouli
Kadri Kallaste
Seyedeh Sarina Masoumi
Kristiine Špongolts
Andrea Lozano
Eva-Maria Truusalu

Eksponeerimispind: Kaisa Sööt

Juhendajad:
Annika Kaldoja
Erki Nagla
Kärt Ojavee

Näitus jääb avatuks aasta lõpuni.

Mektory lahtiolekuajad:
esmaspäevast reedeni 8.30 – 21.00
laupäeval 10.00 – 18.00
pühapäeval suletud

Lisainfo:
Merilin Tee
EKA sisearhitektuuri osakonna projektikoordinaator
+372 5112234
merilin.tee@artun.ee

Postitas Triin Männik — Püsilink

Kuraatorituur eksperimentaalmaterjalide labori näitusel Mektorys!

Kolmapäev 17 oktoober, 2018

Kolmapäeval, 17. oktoobril kell 18.30 on kõik tudengid, õppejõud ja muud huvilised teretulnud kuraatorituurile EKA eksperimentaalmaterjalide labori näitusel Mustamäel Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses (Raja 15). Näitust tutvustavad ja labori uurimissuundadest räägivad tudengite juhendajad ja väljapaneku kuraatorid, disainer Kärt Ojavee ning sisearhitekt Annika Kaldoja. NB! Trolliga nr 5 kulub Mektorysse jõudmiseks ligi pool tundi!

EKA sisearhitektuuri osakonna juures tegutsev eksperimentaalmaterjalide labor on Mektorys (Raja 15) korraldanud juba kolm näitust. Värskel näitusel tuuakse publiku ette põnevad edasiarendamise potentsiaaliga materjalikatsetused, mis on valminud viimase nelja aasta jooksul EKA disaini- ja arhitektuuri teaduskondades õppetöö käigus. Juhendajad on suunanud tudengeid tööstuslike materjalide tagamaid uurima ning avastama iseseisva materjaliloome erinevaid võimalusi.

Erinevalt mitmetest plastidest, mis on disainitud kestma igavesti, on Mektory näitusel olevate materjalide kestvuse aeg kontrollitav – olenevalt nende kasutamisest ja ümbritsevast keskkonnast. Mitmed projektid arutlevad tulevikuvõimaluste üle, kuid eksponeeritud materjalide seas on ka näiteid juba rakenduse leidnud materjalidest. Lisaks saab näitusel tutvuda nelja magistritööga, millest kolm tegelevad kohalike jäätmete väärindamise ja taas ringlusesse võtmisega ning üks siidi morfoloogiaga (Märten Peterson (arhitektuur), Katrin Kabun (tekstiil) Marie Vinter (tekstiil) ja Annika Kaldoja (sisearhitektuur).

Näituse keskmes on seenemütseeli ja saepuru segust spetsiaalselt näituse jaoks kasvatatud eksponeerimispind, mis on valminud eksperimentaalmaterjalide laboris käesoleva aasta kevadel.

Näituse valmimisel aitasid kaasa EKA sisearhitektuuri magistrandid:
Amr Elshaaer
Ahmad Hussein
Tamara Istanbouli
Kadri Kallaste
Seyedeh Sarina Masoumi
Kristiine Špongolts
Andrea Lozano
Eva-Maria Truusalu

Eksponeerimispind: Kaisa Sööt

Juhendajad:
Annika Kaldoja
Erki Nagla
Kärt Ojavee

Näitus jääb avatuks aasta lõpuni.

Mektory lahtiolekuajad:
esmaspäevast reedeni 8.30 – 21.00
laupäeval 10.00 – 18.00
pühapäeval suletud

Lisainfo:
Merilin Tee
EKA sisearhitektuuri osakonna projektikoordinaator
+372 5112234
merilin.tee@artun.ee

Postitas Triin Männik — Püsilink

18.10.2018

Autobiograafiline illustratsioon

Screen Shot 2018-09-27 at 11.06.50
Screen-Shot-2018-09-27-at-11.06.50_600x300_acf_cropped-1
Illustratsioon_Anne Pikkov

Sirgeldused vihiku servades, naivistlikud maalid, rahavakunst — see kõik innustab rändama katsetusteradadel. Kuhu need rajad võivad viia ja keda seal kohata saab? Illustratsiooni töötoas on võimalik seda avastada või vargsi piiluda. Töötoa juhatab sisse vestlusring ja arutelu Anne Pikkoviga. Töötoa praktilises osas loob iga õpilane autobiograafilise karakteri ja teeb sellest postkaardi. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Juhendaja Anne Pikkov on aastaid tegutsenud illustraatorina ja ühildanud seda tegevust disaineri tegevusega või viimasel ajal õppetegevuse juhtimisega Eesti Kunstiakadeemias. Pikkovi illustreeritud raamatud on ilmunud seitsmes erinevas riigis, leidnud tunnustust 25 kaunima raamatu valimistel, rännanud näitusepiltidena Euroopas. Lisaks raamatutele on ta illustreerinud ajakirjadele, ajalehtedele ja raamatukaante tarvis.


 

Toimumise aeg: 18. oktoober kell 18.00—20.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA õpperuum A202 ja aatrium A200
Hind: 25 eurot
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

Autobiograafiline illustratsioon

Neljapäev 18 oktoober, 2018

Screen Shot 2018-09-27 at 11.06.50
Screen-Shot-2018-09-27-at-11.06.50_600x300_acf_cropped-1
Illustratsioon_Anne Pikkov

Sirgeldused vihiku servades, naivistlikud maalid, rahavakunst — see kõik innustab rändama katsetusteradadel. Kuhu need rajad võivad viia ja keda seal kohata saab? Illustratsiooni töötoas on võimalik seda avastada või vargsi piiluda. Töötoa juhatab sisse vestlusring ja arutelu Anne Pikkoviga. Töötoa praktilises osas loob iga õpilane autobiograafilise karakteri ja teeb sellest postkaardi. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Juhendaja Anne Pikkov on aastaid tegutsenud illustraatorina ja ühildanud seda tegevust disaineri tegevusega või viimasel ajal õppetegevuse juhtimisega Eesti Kunstiakadeemias. Pikkovi illustreeritud raamatud on ilmunud seitsmes erinevas riigis, leidnud tunnustust 25 kaunima raamatu valimistel, rännanud näitusepiltidena Euroopas. Lisaks raamatutele on ta illustreerinud ajakirjadele, ajalehtedele ja raamatukaante tarvis.


 

Toimumise aeg: 18. oktoober kell 18.00—20.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA õpperuum A202 ja aatrium A200
Hind: 25 eurot
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

18.10.2018

Avatud Loeng, arhitektuur: Levente Polyak

Spreefeld Housing Cooperative, Berlin. Photo (cc) Eutropian

Neljapäeval, 18. oktoobril algusega kell 18.30 toimub Eesti Kunstiakadeemia auditooriumis A501 (Põhja pst 7) avaliku ruumi nõuniku Levente Polyaki avatud loeng. Polyak pühendub oma töös eelkõige linnakeskondade taastamisele, kultuurilistele arengutele ja kogukondlikule kaasamisele. Polyak tuleb Tallinnasse esinema EKA arhitektuuriteaduskonna Avatud Loengute sarja raames ning ta on väljavalitud Tuleviku Arhitektuuri Foorumi finalistidest (FAP)– loengud toimuvad neljapäeviti iga kahe nädala tagant, on inglise keeles ning tasuta.

Levente Polyak on linnaplaneerija, uurija ning sotsiaal-poliitilise agendaga avaliku ruumi nõunik. Pühendudes linnakeskondade taastamisele, kultuurilistele arengutele, kogukondlikule kaasamisele ja innovatsioonile, keskendub tema uurimustöö hoone ehituslikele probleemidele, juhindudes kohalikest materjalidest. Polyak õppis arhitektuuri Budapesti Tehnoloogiaülikoolis, urbanistikat Pariisi Linnaplaneerimise Instituudis ning sotsioloogiat Eötvös Loránd’i Ülikoolis Budapestis ja EHESSis Pariisis. Ta on töötanud külalislektorina Moholy-Nagy Disaini- ja Kunstiülikoolis, Budapesti Tehnoloogiaülikoolis ja Viini Tehnikaülikoolis. Doktorikraadi sotsioloogias kaitses ta Kesk-Euroopa Ülikoolis. Ta on tegelenud linnaosade taaselustamisega New Yorgi linnaplaneerimise ametis ning Pariisis ja Roomas. Aastatel 2012-13 töötas ta Budapesti linnaplaneerimise direktori nõunikuna, olles Budapesti linnaarengu strateegia 2030 kaastoimetaja.

Polyak on kohalikke omavalitsusi linnaplaneerimise ja kogukondade kaasamisel konsulteeriva büroo Eutropian Research & Action kaasasutaja. Hetkel töötab ta Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Regioonide Komitee kodanikedialoogi konsultandina.

Oma loengus pealkirjaga “Rahastades ühistulisi linnu: kogukonnarahandus ja avaliku ruumi ökonoomika” räägib Polyak sellest, kuidas viimastel aastatel on kultuuriline, sotsiaalne, ühiskondlik ja hariduslik ruum muutunud uute elamise, töötamise, õppimise ja kollektiivse läbikäimise viiside laboratooriumiteks. Sellise avaliku ruumi puhul on aga tihti keeruline leida stabiilseid majandusstruktuure või piisavalt finantsvahendeid pikaajalise, jätkusuutliku ja sõltumatu tegutsemise tagamiseks. Uurimusprojekt “Ühistuliste linnade rahastamine” on püüdnud välja selgitada, kuidas kodanikeinitsiatiivid, ühistud, MTÜd, ühisrahastusplatformid, eetilised pangad ja spekuleerimise vastased sihtasutused suudavad toimida väljaspool tavapärase kinnisvaraarenduse dünaamikat ning luua uusi mehhanisme saamaks ligipääsu, osta, renoveerida või ehitada hooneid kogukondadele. “Ühistuliste linnade rahastamine” üritab kogemuste toel aidata ja inspireerida kodanikuühiskonna initsiatiive, aidates neil koguda ühist kapitali, luues stabiilseid finantsmudeleid, tugevdades lokaalset majandust, hoides kasumid naabruskondades ning tagades avalikku ruumi, mis takistab avalikkuse mahasurumist ja kasumi väljaviimise majandusmudelit.

Kuulama on oodatud kõikide Eesti koolide tudengid – olgu siis arhitektuuri, urbanistika, sisearhitektuuri või ka robootika, programmeerimise, disaini ning vabade kunstide valdkonnast; samuti tegutsevad arhitektid, õppejõud ning lihtsalt arhitektuuri- ja ruumihuvilised – eriti aga kõik, kes kaaluvad tulevikus arhitektuuri õppima asumist. Avatud loengud on alati tasuta ja inglise keeles.

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond on arhitektuuri avatud loenguid korraldanud 2012. aastast alates – igal õppeaastal astub Tallinnas erialase publiku ette kümmekond valdkonna omanäolist praktikut ja hinnatud teoreetikut. EKA arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ja olulisim kompetentsikeskus kõigis tehiskeskkonda loovates distsipliinides, hõlmates sisearhitektuuri, arhitektuuri ja linnaplaneerimise valdkonda.

Loengusarja toetab Eesti Kultuurkapital. Levente Polyaki loeng on osa Future Architecture programmist. Tegu on innovatsiooni ning eksperimenteerimist edendava programmiga, mis tutvustab arhitektuuri ja Euroopa linnu lähitulevikus kujundama hakkavat noort põlvkonda. Täpsem info: http://futurearchitectureplatform.org.

 

Kuraatorid: Sille Pihlak, Johan Tali

www.avatudloengud.ee

https://www.facebook.com/EKAarhitektuur/

 

Lisainfo:

Pille Epner

E-post: arhitektuur@artun.ee

Postitas Triin Männik — Püsilink

Avatud Loeng, arhitektuur: Levente Polyak

Neljapäev 18 oktoober, 2018

Arhitektuur ja linnaplaneerimine
Spreefeld Housing Cooperative, Berlin. Photo (cc) Eutropian

Neljapäeval, 18. oktoobril algusega kell 18.30 toimub Eesti Kunstiakadeemia auditooriumis A501 (Põhja pst 7) avaliku ruumi nõuniku Levente Polyaki avatud loeng. Polyak pühendub oma töös eelkõige linnakeskondade taastamisele, kultuurilistele arengutele ja kogukondlikule kaasamisele. Polyak tuleb Tallinnasse esinema EKA arhitektuuriteaduskonna Avatud Loengute sarja raames ning ta on väljavalitud Tuleviku Arhitektuuri Foorumi finalistidest (FAP)– loengud toimuvad neljapäeviti iga kahe nädala tagant, on inglise keeles ning tasuta.

Levente Polyak on linnaplaneerija, uurija ning sotsiaal-poliitilise agendaga avaliku ruumi nõunik. Pühendudes linnakeskondade taastamisele, kultuurilistele arengutele, kogukondlikule kaasamisele ja innovatsioonile, keskendub tema uurimustöö hoone ehituslikele probleemidele, juhindudes kohalikest materjalidest. Polyak õppis arhitektuuri Budapesti Tehnoloogiaülikoolis, urbanistikat Pariisi Linnaplaneerimise Instituudis ning sotsioloogiat Eötvös Loránd’i Ülikoolis Budapestis ja EHESSis Pariisis. Ta on töötanud külalislektorina Moholy-Nagy Disaini- ja Kunstiülikoolis, Budapesti Tehnoloogiaülikoolis ja Viini Tehnikaülikoolis. Doktorikraadi sotsioloogias kaitses ta Kesk-Euroopa Ülikoolis. Ta on tegelenud linnaosade taaselustamisega New Yorgi linnaplaneerimise ametis ning Pariisis ja Roomas. Aastatel 2012-13 töötas ta Budapesti linnaplaneerimise direktori nõunikuna, olles Budapesti linnaarengu strateegia 2030 kaastoimetaja.

Polyak on kohalikke omavalitsusi linnaplaneerimise ja kogukondade kaasamisel konsulteeriva büroo Eutropian Research & Action kaasasutaja. Hetkel töötab ta Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Regioonide Komitee kodanikedialoogi konsultandina.

Oma loengus pealkirjaga “Rahastades ühistulisi linnu: kogukonnarahandus ja avaliku ruumi ökonoomika” räägib Polyak sellest, kuidas viimastel aastatel on kultuuriline, sotsiaalne, ühiskondlik ja hariduslik ruum muutunud uute elamise, töötamise, õppimise ja kollektiivse läbikäimise viiside laboratooriumiteks. Sellise avaliku ruumi puhul on aga tihti keeruline leida stabiilseid majandusstruktuure või piisavalt finantsvahendeid pikaajalise, jätkusuutliku ja sõltumatu tegutsemise tagamiseks. Uurimusprojekt “Ühistuliste linnade rahastamine” on püüdnud välja selgitada, kuidas kodanikeinitsiatiivid, ühistud, MTÜd, ühisrahastusplatformid, eetilised pangad ja spekuleerimise vastased sihtasutused suudavad toimida väljaspool tavapärase kinnisvaraarenduse dünaamikat ning luua uusi mehhanisme saamaks ligipääsu, osta, renoveerida või ehitada hooneid kogukondadele. “Ühistuliste linnade rahastamine” üritab kogemuste toel aidata ja inspireerida kodanikuühiskonna initsiatiive, aidates neil koguda ühist kapitali, luues stabiilseid finantsmudeleid, tugevdades lokaalset majandust, hoides kasumid naabruskondades ning tagades avalikku ruumi, mis takistab avalikkuse mahasurumist ja kasumi väljaviimise majandusmudelit.

Kuulama on oodatud kõikide Eesti koolide tudengid – olgu siis arhitektuuri, urbanistika, sisearhitektuuri või ka robootika, programmeerimise, disaini ning vabade kunstide valdkonnast; samuti tegutsevad arhitektid, õppejõud ning lihtsalt arhitektuuri- ja ruumihuvilised – eriti aga kõik, kes kaaluvad tulevikus arhitektuuri õppima asumist. Avatud loengud on alati tasuta ja inglise keeles.

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond on arhitektuuri avatud loenguid korraldanud 2012. aastast alates – igal õppeaastal astub Tallinnas erialase publiku ette kümmekond valdkonna omanäolist praktikut ja hinnatud teoreetikut. EKA arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ja olulisim kompetentsikeskus kõigis tehiskeskkonda loovates distsipliinides, hõlmates sisearhitektuuri, arhitektuuri ja linnaplaneerimise valdkonda.

Loengusarja toetab Eesti Kultuurkapital. Levente Polyaki loeng on osa Future Architecture programmist. Tegu on innovatsiooni ning eksperimenteerimist edendava programmiga, mis tutvustab arhitektuuri ja Euroopa linnu lähitulevikus kujundama hakkavat noort põlvkonda. Täpsem info: http://futurearchitectureplatform.org.

 

Kuraatorid: Sille Pihlak, Johan Tali

www.avatudloengud.ee

https://www.facebook.com/EKAarhitektuur/

 

Lisainfo:

Pille Epner

E-post: arhitektuur@artun.ee

Postitas Triin Männik — Püsilink

18.10.2018 — 19.10.2018

Baltimaade arhitektuurikoolide parimate diplomitööde võistlus

41755265_1840890529339582_2921254824219508736_o

18.–19. oktoobril toimub Eesti Kunstiakadeemias Baltimaade arhitektuurikoolide 2018. aasta parimate diplomitööde ülevaatus. Kahe päeva jooksul esitletakse magistri-, rakendusarhitektuuri-bakalaureuse taseme lõputöid, valitakse välja parimad, avatakse diplomitöödest koosnev näitus ning tutvustatakse veebikataloogi.

Võistlustöödega saab juba eelnevalt tutvuda näitusel, mis avatakse pidulikult neljapäeval, 18. oktoobril kell 16.00 EKA II korruse galeriis (Põhja pst 7, Tallinn), kus see jääb avatuks kuni 2. novembrini.

Bakalaureuse- ja magistritööde presentatsioonid toimuvad reedel, 19. oktoobril algusega kell 10.00 EKA suures saalis. Igale osalejale on ette nähtud 15 minutit oma töö presenteerimiseks. Päeva lõpuks selgitab rahvusvaheline žürii välja parimad.

Võistlusel osalevad kokku seitsme Balti arhitektuurikooli BA ja MA tudengid ning võistlustulle astub 17 projekti: 10 Leedust, 4 Eestist ja 3 Lätist.

Sündmused on avalikud, tasuta ning kõik huvilised on oodatud osalema!

Võistlust korraldab Eesti Arhitektide Liit koostöös Leedu ja Läti Arhitektide Liitudega (BAUA).

Lisaks toetavad: Eesti Kultuurkapital, Läti Kultuuriministeerium, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuriinstituut, Riia Tehnikaülikool ja Knauf.

Rohkem infot 18.–19. oktoobril EKAs toimuvate sündmuste kohta ning täpsema ajakava leiate kirjaga kaasas olevast dokumendist.

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Baltimaade arhitektuurikoolide parimate diplomitööde võistlus

Neljapäev 18 oktoober, 2018 — Reede 19 oktoober, 2018

Arhitektuur ja linnaplaneerimine
41755265_1840890529339582_2921254824219508736_o

18.–19. oktoobril toimub Eesti Kunstiakadeemias Baltimaade arhitektuurikoolide 2018. aasta parimate diplomitööde ülevaatus. Kahe päeva jooksul esitletakse magistri-, rakendusarhitektuuri-bakalaureuse taseme lõputöid, valitakse välja parimad, avatakse diplomitöödest koosnev näitus ning tutvustatakse veebikataloogi.

Võistlustöödega saab juba eelnevalt tutvuda näitusel, mis avatakse pidulikult neljapäeval, 18. oktoobril kell 16.00 EKA II korruse galeriis (Põhja pst 7, Tallinn), kus see jääb avatuks kuni 2. novembrini.

Bakalaureuse- ja magistritööde presentatsioonid toimuvad reedel, 19. oktoobril algusega kell 10.00 EKA suures saalis. Igale osalejale on ette nähtud 15 minutit oma töö presenteerimiseks. Päeva lõpuks selgitab rahvusvaheline žürii välja parimad.

Võistlusel osalevad kokku seitsme Balti arhitektuurikooli BA ja MA tudengid ning võistlustulle astub 17 projekti: 10 Leedust, 4 Eestist ja 3 Lätist.

Sündmused on avalikud, tasuta ning kõik huvilised on oodatud osalema!

Võistlust korraldab Eesti Arhitektide Liit koostöös Leedu ja Läti Arhitektide Liitudega (BAUA).

Lisaks toetavad: Eesti Kultuurkapital, Läti Kultuuriministeerium, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuriinstituut, Riia Tehnikaülikool ja Knauf.

Rohkem infot 18.–19. oktoobril EKAs toimuvate sündmuste kohta ning täpsema ajakava leiate kirjaga kaasas olevast dokumendist.

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

18.10.2018

Kanade kunstniku Tor Lukasik-Foss kunstnikuvestlus

DressRehearsaldetail-600x800

Neljapäeval, 18. oktoobril kell 17.00 toimub EKAs (ruumis A302) )Kanada kunstniku Tor Lukasik-Fossi kunstnikuvestlus.

Tor Lukasik-Foss(1967) on Kanadast pärit kunstnik ja kirjanik, kelle teosed uurivad avaliku ruumi ja sotsiaalse ärevuse toimemehanisme. Viimase kümne aasta jooksul on ta tegelenud performatiivsete skultpuuride seeriaga “ebatõenäolised kontserdid”, mis kasutades varjuteatri elemente kompavad skulptuuri avaliku ja privaatse ruumi piire. Lisaks kujutava kunsti praktikale on Lukasik-Foss viimase kahekümne aasta jooksul avaldanud mitu originaalloomingut sisaldavat muusikaalbumit pseudonüümi “tiny bill cody” alt. Tor Lukasik-Foss on hetkel Eesti Kunstnike Liidu ja Hamiltoni Kunsti Euroopa Nõukogu poolt korraldatud neljanädalases reisdentuuris Tallinna Kunstihoones.

Neljapäeval Eesti Kunstiakadeemias toimuval kunstnikuvestlusel kõneleb Tor Lukasik-Foss oma varasemast praktikast, Tallinna residentuurikogemusest ning vaatleb laiemalt sotsiaalset ärevust ning selle mõju skulptuurile ja performance’ile.

www.torlukasikoss.ca  

Vestlus toimub inglise keeles.

Postitas Maarja Pabut — Püsilink

Kanade kunstniku Tor Lukasik-Foss kunstnikuvestlus

Neljapäev 18 oktoober, 2018

Installatsioon ja skulptuur
DressRehearsaldetail-600x800

Neljapäeval, 18. oktoobril kell 17.00 toimub EKAs (ruumis A302) )Kanada kunstniku Tor Lukasik-Fossi kunstnikuvestlus.

Tor Lukasik-Foss(1967) on Kanadast pärit kunstnik ja kirjanik, kelle teosed uurivad avaliku ruumi ja sotsiaalse ärevuse toimemehanisme. Viimase kümne aasta jooksul on ta tegelenud performatiivsete skultpuuride seeriaga “ebatõenäolised kontserdid”, mis kasutades varjuteatri elemente kompavad skulptuuri avaliku ja privaatse ruumi piire. Lisaks kujutava kunsti praktikale on Lukasik-Foss viimase kahekümne aasta jooksul avaldanud mitu originaalloomingut sisaldavat muusikaalbumit pseudonüümi “tiny bill cody” alt. Tor Lukasik-Foss on hetkel Eesti Kunstnike Liidu ja Hamiltoni Kunsti Euroopa Nõukogu poolt korraldatud neljanädalases reisdentuuris Tallinna Kunstihoones.

Neljapäeval Eesti Kunstiakadeemias toimuval kunstnikuvestlusel kõneleb Tor Lukasik-Foss oma varasemast praktikast, Tallinna residentuurikogemusest ning vaatleb laiemalt sotsiaalset ärevust ning selle mõju skulptuurile ja performance’ile.

www.torlukasikoss.ca  

Vestlus toimub inglise keeles.

Postitas Maarja Pabut — Püsilink

19.10.2018

Tarmo Salini koomiksiraamatu esitlus

TS-II-Tihti-mõtleb-kunstnik.

Reedel, 19. oktoobril kell 17 toimub Eesti Kunstiakadeemia uues hoone ruumis A100 (söökla kõrval) kunstnik Tarmo Salini uue koomiksiraamatu “Tihti mõtleb kunstnik koomiliselt / Kunstnik & projekt” esitlus.

Tarmo Salin on skulptor, installatsiooni-, maali- ja koomiksikunstnik, kelle käekirja iseloomustab napp, kujunditihe ja eneseirooniline, autobiograafial põhinev, ent suure üldistusastmega kujundiloome ning absurdile orienteeritud jutustusviis. Oma koomiksites, mis on vahest ka saateks konkreetsele installatsioonile või kollaaži- ja maaliseeriale, tegeleb Salin kunstniku kohaga ühiskonnas, tema staatusega ning üldisemalt loomingulise inimese ees seisvate valikutega. Näituseformaadi kõrval – tema eelmiseks isiknäituseks oli koos Ekke Väliga 2016. aastal Linnagaleriis teostatud “Mõttetu süsteem II” – on Salin alati paralleelselt töötanud koomiksiformaadis. Eelmise Salini koomiksiraamatu “Kunstnik, kunst ja kunstnikuprojekt” andsime välja tiimiga Tarmo Salin, Hanno Soans ja Anu Vahtra kirjastuse “Lugemik” alt 2013. aasta lõpus.

Skaala Publishing on mikro-kirjastus, mille taga seisavad EKA doktorant Hanno Soans ja EKA fotograafia osakonna magistrant Silvia Sosaar.

Skaala Publishing kreedo: “meie raamatute eesmärk on sünteesida rahva eetost. seega oleme enamasti emakeelsed, erandid ette nähtud. oleme rõhutatult harivad, aga püüame ka vastukarva paitada. me ei koorma teid üle, pigem spinnime sügavuti, kulutades koos teiega vaipa auku. eelistame ilu- ja ihukirjandust, aga ei põlga ei koomiksit ega dotseerivat teooriat. elame korraga eelmises ja järgmises sajandis, luues sildu alguse ja lõpu vahel ja põletades neid, ikka selleks et mittekunagi liiga kohal olla. vahendame, et olla vahetud, vahest isegi valetame, et pärale jõuda. aga ei vabanda ealeski.”

seni ilmunud: herman melville, “kirjutaja bartleby. wall street’i lugu”, 2017

Raamatu “Tihti mõtleb kunstnik koomiliselt / Kunstnik & projekt” väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital. Raamat esitlusel müügis soodushinnaga.

Lisainfo:
Hanno Soans
+372 5127021
hanno.soans@artun.ee

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Tarmo Salini koomiksiraamatu esitlus

Reede 19 oktoober, 2018

TS-II-Tihti-mõtleb-kunstnik.

Reedel, 19. oktoobril kell 17 toimub Eesti Kunstiakadeemia uues hoone ruumis A100 (söökla kõrval) kunstnik Tarmo Salini uue koomiksiraamatu “Tihti mõtleb kunstnik koomiliselt / Kunstnik & projekt” esitlus.

Tarmo Salin on skulptor, installatsiooni-, maali- ja koomiksikunstnik, kelle käekirja iseloomustab napp, kujunditihe ja eneseirooniline, autobiograafial põhinev, ent suure üldistusastmega kujundiloome ning absurdile orienteeritud jutustusviis. Oma koomiksites, mis on vahest ka saateks konkreetsele installatsioonile või kollaaži- ja maaliseeriale, tegeleb Salin kunstniku kohaga ühiskonnas, tema staatusega ning üldisemalt loomingulise inimese ees seisvate valikutega. Näituseformaadi kõrval – tema eelmiseks isiknäituseks oli koos Ekke Väliga 2016. aastal Linnagaleriis teostatud “Mõttetu süsteem II” – on Salin alati paralleelselt töötanud koomiksiformaadis. Eelmise Salini koomiksiraamatu “Kunstnik, kunst ja kunstnikuprojekt” andsime välja tiimiga Tarmo Salin, Hanno Soans ja Anu Vahtra kirjastuse “Lugemik” alt 2013. aasta lõpus.

Skaala Publishing on mikro-kirjastus, mille taga seisavad EKA doktorant Hanno Soans ja EKA fotograafia osakonna magistrant Silvia Sosaar.

Skaala Publishing kreedo: “meie raamatute eesmärk on sünteesida rahva eetost. seega oleme enamasti emakeelsed, erandid ette nähtud. oleme rõhutatult harivad, aga püüame ka vastukarva paitada. me ei koorma teid üle, pigem spinnime sügavuti, kulutades koos teiega vaipa auku. eelistame ilu- ja ihukirjandust, aga ei põlga ei koomiksit ega dotseerivat teooriat. elame korraga eelmises ja järgmises sajandis, luues sildu alguse ja lõpu vahel ja põletades neid, ikka selleks et mittekunagi liiga kohal olla. vahendame, et olla vahetud, vahest isegi valetame, et pärale jõuda. aga ei vabanda ealeski.”

seni ilmunud: herman melville, “kirjutaja bartleby. wall street’i lugu”, 2017

Raamatu “Tihti mõtleb kunstnik koomiliselt / Kunstnik & projekt” väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital. Raamat esitlusel müügis soodushinnaga.

Lisainfo:
Hanno Soans
+372 5127021
hanno.soans@artun.ee

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

19.10.2018 — 20.10.2018

Konverents! “Koostööpööre kunstis: uurimisprotsess kunstipraktikas”

Door_Events_Workshop_managers2-683x1024

Konverents Koostööpööre kunstis: uurimisprotsess kunstipraktikas tegeleb loomeuurimusega laiendatud tähenduses ja koostöö küsimustega loomingulises praktikas.

 

Mõiste “loomeuurimus” (artistic research) on aktiivses rahvusvahelises kasutuses 2000. aastate algusest. Esimene loomeuurimuslik doktoritöö õppekaval “Kunst ja disain” kaitsti Eesti Kunstiakadeemias 2011. aastal.

“Looming” on seostatav eelteadmiseta sündiva, inspiratsioonilise ja mitteratsionaalse praktikaga ning “uurimus” on mõistetav kui “teaduslik tegevus” — ratsionaalne ja mõistuslik, põhineb eelneval info ja teadmistel. Kuid loomeuurimuse termini ja praktika levik iseloomustab muutunud olukorda.

Kollektiivne uurimispraktika on teaduses tavapärane, kollektiivsus on omane ka teostusprotsessidele disainis. Kaasaegses kujutavas kunstis on kollektiivsus haruldasem, kuid siin on näha põhimõttelisi muutusi: kunstnikud loovad interdistsiplinaarsetes kollektiivides, tellivad oma projektide osi professionaalsetelt teostajatelt, kunstiteosed leiavad aset erinevate meediate, tehnoloogiate ja lokaalsuste koostöös. Varasem individualistlik, introvertne ja heroiline kunstnik on asendumas kommunikaatori ja projektijuhiga, kes on paindlik suhtluses teostajate ja kunsti vastuvõtjatega.

Konverentsi eesmärgiks on kaardistada uurimuslikku ja kollektiivset loomingut kunstis.

Kutsutud esinejad: Malin Arnell, Varvara Guljajeva, Chris Hales, Andi Hektor, Taavet Jansen, Marianne Jõgi, Jan Kaila, Raul Keller, Arne Maasik, Tuula Närhinen, Piibe Piirma, Taavi Talve, Pia Tikka, Julijonas Urbonas ja teised.

Konverentsi korraldajad: Raivo Kelomees (EKA), Chris Hales (Liepaja Ülikool), EKA vabade kunstide teaduskond.

Registreerumine kuni 15. oktoobrini.

Konverents toimub EKA ruumis A501.

Kontakt: raivo.kelomees@artun.ee

 

Conference programme

Estonian Academy of Arts, Põhja pst 7, room A501

 

Day 1

Friday, October 19, 2018

9.30 Coffee

10.00 Welcome words by prof. Epp Lankots, Vice Rector for Research, Estonian Academy of Arts

10.10 Introduction and moderation: Raivo Kelomees (EAA)

10.25 Pia Tikka. Neurocinematics & Art-Science Collaboration

10.50 Piibe Piirma. Inter- and Transdisciplinarity in Artistic Research

11.15 Chris Hales. From Tacit Knowledge to Academic Knowledge

11.35 Arne Maasik. On Geometry in Architecture of Louis Kahn

12.00 Lunch Break

13.00 Taavi Talve. Paldiski Project, Case Study

13.30 Raul Keller. Process

14.00 Andi Hektor. What is a Research Paper?

14.30 BREAK (a tour in the building)

15.30 Tuula Närhinen. Phenomenotechnics in Visual Art Practice – a hands-on approach

16.00 Julijonas Urbonas. Gravitational Aesthetics and Exodisciplinary Art

16.30 Questions and discussion

 

Day 2

 

Saturday, October 20, 2018

Estonian Academy of Arts, Põhja pst 7, room A501

 

10.00 Morning coffee

10.20 Summary of the previous day and moderation: Chris Hales

10.30 Varvara Guljajeva. From Interaction to Postparticipation: The Disappearing Role of the Active Participant

11.00 Malin Arnell. The Word for Research is Action – engaging a live dissertation.

11.30 Jan Kaila. 20 Years of Artistic Research – What has been lost and what has been found? (45 min)

12.20 Questions and discussion

12.30 Lunch Break (45 min)

13.15 Chris Hales. Creating and Running a Practice-led Doctorate in Latvia, 2009 – 2018

13.35 Marianne Jõgi. Spatio-temporal self-similarity in the creative process

14.00 Taavet Jansen. NEUROTHEATER as an interdisciplinary collaboration form: example from New Stage of Alexandrinsky Theatre

14.30 Break (15 min)

14.45 Doctoral students presentations ca 15 min each

14.45 Tze Yeung Ho

15.00 Rait Rosin

15.15 Hirohisa KOIKE

15.30 Conclusion

18.00 and later. Options in the city:

 • NU Performance Festival: avaõhtu / opening night

Koht/location: Sveta Baar (Telliskivi 62, Tallinn)

 • VI Artishok Biennial

From 20 to 28 October, the passenger terminal of the Baltic railway station in Tallinn will host the VI Artishok Biennial (VI AB) which will use the format of a fashion exhibition. Starts 18.00

/Summary of speakers’ biographies and presentations see below/

Short bios:

Malin Arnell (SE), PhD, interdisciplinary artist, researcher and educator is a frequent collaborator with other artists, activists and writers. http://www.malinarnell.org/

Varvara Guljajeva, MA, is an artists and researcher. Varvara is a PhD candidate at Estonian Academy of Arts. http://www.varvarag.info/

Taavet Jansen (EE) has been working on the field of performing art for more than 20 year – as a dancer, choreographer, director, sound-designer, light-designer, video-designer, interactivity programmer etc. http://taavetjansen.mimproject.org/

Marianne Jõgi, MA, is an artist based in Tallinn. She graduated from the Georg Ots Music School where she majored in music theory. She holds an MA in sculpture and installation from the Estonian Academy of Arts. http://www.mariannejogi.com/

Jan Kaila (FI), DFA, Dean of the Academy of Fine Arts/Art University Helsinki. He was one of the founding members of the European Artistic Research Network in 2004 and in 2010 he was nominated as a member of the executive board of the Society of Artistic Research. Between 2011-2013 he was a member of ELIA´s executive board. https://www.uniarts.fi/en/jan-kaila-0

Chris Hales (GB), PhD, is a long-time specialist of the interactive moving image, as artist-practitioner, educator (Bachelors, Masters, Doctoral) and researcher. http://smartlab-ie.com/faculty/dr-chris-hales/

Andi Hektor, PhD, is a Senior Researcher at the National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Tallinn. https://www.etis.ee/CV/Andi_Hektor/est?lang=ENG

Raul Keller, MA, is a professor and head of the New Media chair at the Estonian Academy of Arts. Based in Tallinn. http://raul.kuuratsanikud.ee/index.php/en/

Arne Maasik is a photographer and artist with an education in architecture. http://arnemaasik.org/

Tuula Närhinen, PhD, is a visual artist based in Helsinki, Finland. http://www.tuulanarhinen.net/

Piibe Piirma, PhD, is an artist and researcher based in Tallinn.

Taavi Talve earned MA from the Estonian Academy of Arts (2008) Member of the artist collective Johnson and Johnson (2005) Docent of Sculpture and Installation department at the Estonian Academy of Arts.

Pia Tikka (FI), PhD, is a professional filmmaker and EU Mobilitas Research Professor at the Baltic Film, Media, Arts and Communication School (BFM) and MEDIT Centre of Excellence, Tallinn University. http://enactivevirtuality.tlu.ee

Julijonas Urbonas (LT) is an artist, designer, researcher, engineer, Vice-Rector for Art at the Vilnius Academy of Arts in Vilnius, and PhD student in Design Interactions at the Royal College of Art, London. http://julijonasurbonas.lt/

Raivo Kelomees, PhD, is an artist, critic and new media researcher, holding a Senior Researcher position at the Estonian Academy of Arts. Lives and works in Tallinn. www.kelomees.net

Summary of speakers’ biographies and presentations:

Malin Arnell

The Word for Research is Action – engaging a live dissertation

Avhandling / Av_handling (Dissertation / Through_action)* was articulated / manifested over the course of 72 hours, situating itself within and proceeding from KTH R1 Experimental Performance Space, a decommissioned nuclear reactor hall 25 meters below ground on the campus of Royal Institute of Technology (KTH), May 27-29, 2016. The opponents and the examining committee were invited to become part for 42 hours; so was the audience—as agentially intra-acting components.

http://dissertationthroughaction.space/

* The English word dissertation translated to Swedish makes “avhandling.” When you break the word into its composite parts (“av” and “handling”), “av” can be translated to of, by, for, from, with. I chose to translate it to “through,” because I have pursued my research through the actions of my practice. “Handling” can be translated to action, document, or deed. I chose “action” to emphasize the continually unfurling and shifting nature of this research, and to echo Hannah Arendt, who maintained that actions have no end.

Biography:

Interdisciplinary artist, researcher and educator Malin Arnell, PhD, is a frequent collaborator with other artists, activists and writers. Through these collaborative practices, Malin works with key issues for participating in (social) domains by emphasising the porous intimacy between environments and actions. In doing so, Malin focuses on the experiences around/in/through/of the body (my body, their body, our body) by incorporating the affectivity between relationalities, territories, and power.

Longer bio: http://www.malinarnell.org/bio/bio/

Varvara Guljajeva

From Interaction to Postparticipation: The Disappearing Role of the Active Participant

The presentation introduces my practice-based dissertation which analyses and contextualises passive audience interaction, in the form of post-participation. The research explores the paradoxical situation in interactive art, where the artworks that demonstrate no direct audience interaction are addressed as interactive ones. It is argued that the concept of post-participation helps to address the shift from an active to a passive spectator in the complex age of dataveillance—an age where humans are continuously tracked, traced, monitored, and surveilled without their consent.

Biography:

Varvara Guljajeva is an artist and researcher and currently a PhD candidate at the Estonian Academy of Arts. She has been invited as a visiting researcher to IAMAS (Ogaki, Japan),  LJMU (Liverpool, UK), and Interface Cultures (Linz University of Art and Design).

Varvara unites with Mar Canet in the form of the artist duo Varvara & Mar. The duo has been exhibiting in international shows since 2009. Their works have been shown at MAD in New York, FACT in Liverpool, Santa Monica in Barcelona, Barbican in London, Onassis Cultural Centre in Athens, Ars Electronica museum in Linz, ZKM in Karlsruhe, etc. The duo’s work is frequently inspired by the digital age and in their practice they confront social change and the impact of the technological era.

http://www.varvarag.info

Taavet Jansen

NEUROTHEATER as a interdisciplinary collaboration form: an example from the New Stage of Alexandrinsky Theatre

In my short presentation, I will talk about the TLU summer school “Experimental Interaction Design: physiological computing technologies for performative arts ” held in ITMO University in St.Petersburg: how artists and scientists met in this one-week laboratory; what were the main concepts we discussed; how was the whole process held; and what are the final thoughts.

Biography:

Taavet Jansen has been working in the field of performance art for more than 20 years—as a dancer, choreographer, director, sound-designer, light-designer, video-designer, interactivity programmer etc. Studied Art and Science at Den Haag Art Academy and Dance and New Technologies at the Amsterdam Theatre school. Taavet is one of the founders of the technological art network MIMproject, and head of the performing arts department at TÜ Viljandi Cultural Academy.

http://taavetjansen.mimproject.org/

http://www.mimproject.org/

Marianne Jõgi

Spatio-temporal self-similarity in the creative process

Neurological evidence suggests a specialisation of the cerebral hemispheres when processing temporal and spatial information from the sound field. Further studies have revealed optimal geometric principles as well as digital technologies for creating sustainable sound fields. The presentation will focus on links between the concepts of physiological and cultural sustainability.

Biography:

Marianne Jõgi (b.1983 in Tallinn, Estonia) is an artist based in Tallinn. She graduated from the Georg Ots Music School where she majored in music theory. She holds an MA in sculpture and installation from the Estonian Academy of Arts. Her postgraduate research and practice involves investigations at the intersection of architectural acoustics and art, with the aim of integrating sensory environmental technologies with spatial forms. She has been exhibiting work since 2005. In 2013, Jõgi was awarded the Young Artist Award (Estonia) for her installation Inaudibles.

Jan Kaila

20 Years of Artistic Research – What has been lost and What has been found?

I will talk about the situation within Artistic Research (AR) in 2005 or so, in comparison with how it looks today. My questions are: Do arts need fundamental research (like in the sciences)? Is the PhD in the arts educating “better” artists or is it educating researchers that  have a completely different context than for example MA-students? Is AR a new player in the “hierarchy of the art world ? if it is – what are the consequences?

Biography:

Jan Kaila (born 1957) studied at the Doctoral Studies Program at the Finnish Academy of Fine Arts from 1997 to 2002. The subject of his doctorate, completed in 2002, was Photographicality and Representation in Contemporary Art.

Kaila worked in the 1980s and 1990s as a teacher and lecturer in several Nordic photography schools, including the University of Art and Design Helsinki and the School of Photography at Gothenburg University. In 2001, he was elected Professor of Photography at the Estonian Academy of Arts, and, in 2004, he was appointed Professor of Artistic Research at the Finnish Academy of Fine Arts. In 2008, he was elected Vice Rector of the Academy.

Kaila was one of the founding members of the European Artistic Research Network in 2004 and in 2010 he was nominated as a member of the executive board of the Society of Artistic Research. Between 2011-2013 he was a member of ELIA´s executive board.

Kaila has worked as an evaluator of fine art educations and artistic research in Estonia, Sweden, Norway, Germany, Austria and Ireland and he has lectured about research in United States, France, Germany, Hungary and Latvia.

Since 1980, Kaila has held one-man exhibitions and participated in group shows in many Nordic and Central European countries, Russia, the United States, Japan, South Korea and China. Kaila has also worked as a curator and has published writings about visual art and photography.

Since 2014 Kaila worked as Scientific Advisor of Artistic Research at the Swedish Research Council and as a Senior Researcher at the Art University Helsinki being in charge of the by Swedish Research Council funded project Poetic Archaeology. In 2018 Kaila started working as the Dean of the Academy of Fine Arts/Art University Helsinki.

Chris Hales

From Tacit Knowledge & Collaborative Practice to Academic Knowledge & Individual Practice

This short talk will present a personal journey starting from the enthusiasm of making interactive artworks in an intuitive manner to the drudgery of a more informed and methodologic approach for doctoral purposes. The willing collaborator transforms into an individualistic academic researcher. Let’s discuss!

Creating and Running a Practice-led Doctorate in Latvia, 2009—2018

A short presentation about how a new doctoral course was developed at Liepaja University, the first practice-led arts degree in Latvia. Some conclusions will be drawn from the experiences and outcomes of creating the course and actually delivering it.

Biography:

Long-time specialist of the interactive moving image, as artist-practitioner, educator (Bachelors, Masters, Doctoral) and researcher. PhD in 2006: ‘Rethinking the Interactive Movie’. Currently working independently and as a visiting lecturer in various educational institutions. Associate Professor (Docent) at the Liepaja University ‘New Media Art’ programme and Director of Studies of its doctoral course. Exhibitions of interactive film installations date from ARTEC’95 in Japan, to ZKM’s Future Cinema (2003), the Prague Triennale of 2008, the X111 Media Forum in Moscow in 2012 and most recently the premiere of You·Who? at the Madeira Film Festival 2018.

Andi Hektor

What is a research paper?

What is a research paper? A research paper is an academic work that is published in an academic journal and follows a rather standardised structure, e.g. IMRAD (introduction, methods, results, and discussion). The paper has usually multiple authors with (or without) special roles. A new trend is that the data presented by a paper should follow FAIR (findability, accessibility, interoperability, and reusability) principles. But what is the content of a paper? Is it some new knowledge and data? In the talk I will point out similarities between a research paper and a story, a work of art and an arbiter of fashion.

Andi Hektor

is a Senior Researcher at the National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Tallinn.

Raul Keller

Process is a piece which documents a technological and somewhat mediaarcheological approach to a process of physically inscribing sound into material, of homebrewed vinyl/plastic scribing with the emphasis on the emerging artefacts and outcomes of the process. It begins with a research into online DIY cultures and history of lofi sound reproduction on X-ray film sheets and continues into revisiting/revamping the historical professional devices. Perhaps the process will evolve into new and alternative physical reproduction devices that are technologically set back from the current state-of-the-art by decades but are lead by a different mindset.

Bio
Since end of 90s has been engaged in a multitude of contemporary art practices, focusing on site-specific sound installation, performance, improvisation, DIY culture, video- and radiophonic art. Sonic performances and radio art with LokaalRaadio (with Katrin Essenson, Hello Upan). Member of Eesti Elekter, experimental electronics performance group (Kerikmäe, Leemets, Lond, Tikas, Tikas). Free impro noise duo Post Horn (with Hello Upan). Performed as Paul Cole with his group The Great Outdoors in burlesque americana rock genre. Founding member of MKDK, A Dynamic Collective of Music and Arts. Founder of radio art festival Radiaator (with Katrin Essenson). Member of artist collective MIMproject. Works commissioned / performances in Great Britain, France, Germany, The Netherlands, Iceland, Brazil, India, Poland, Russia and The Baltic States. Since 2014 professor and head of New Media chair in the Estonian Academy of Arts. Residing in Tallinn, Estonia.

http://raul.kuuratsanikud.ee/index.php/en/biocv-eng

Arne Maasik

On Geometry in the Architecture of Louis Kahn

The Louis Kahn project: Louis Kahn (1901-1974) is considered one of the greatest architects of the 20th century, and he has a direct link with Estonia—Kahn lived in Kuressaare until he was five years old and visited his home island again in 1928, when he was a young architect. The Louis Kahn Estonia Foundation, the art historian Heie Treier and Estonia’s most recognized architectural photographer Arne Maasik have looked at the striking similarities between the architecture of Louis Kahn and the sacral architecture found on Saaremaa. In his lecture Arne Maasik will give a brief overview of his journeys to Kahn-related locations in the US, India, Bangladesh and Saaremaa, Estonia.

Arne Maasik is a photographer and artist with an education in architecture.  He has participated in long-term projects involving large-scale research and had numerous solo exhibitions at home and abroad. Arne Maasik’s work is characterised by an awareness of metaphysical undercurrents and muted poetry. As an artist his focus is on metropolises as well as their outskirts, old houses and scrublands, as well as other peripheral living environments that become animated and alive in his photos.

He has worked as a faculty member in the Photography Department of the Tartu Higher Art School, Estonian Academy of Arts. Contributed to many architectural and art publications in Estonia and abroad. Member of the Estonian Artists’ Association since 2003.

http://arnemaasik.org/

Tuula Närhinen

Phenomenotechnique in Visual Art Practice 

My projects examine the inherent visual potential in naturally occurring events. I have constructed visual interfaces that enable us to move beyond the explicit and to grasp the unfurling of a world invisible to the naked eye. Empiric and experimental methods are at the core of the inquiry. This talk focuses on tracings and (photo)graphic recordings. I consider the role of various inscribing apparatuses in a process that allows natural phenomena to manifest themselves. The installations showcase the DIY instruments implicated, encouraging the spectator to participate in the re-presentation of an event.

Biography:

Tuula Närhinen is a visual artist based in Helsinki, Finland.

Her works explore the pictorial agency of natural phenomena such as water and wind. Re-adapting instruments derived from natural sciences, Närhinen has developed methods for letting trees trace the shape of wind on their branches and found techniques that the enable the waves of the sea to inscribe themselves on paper.

Närhinen holds a Doctorate of Fine Arts (DFA) from the University of the Arts Helsinki. She is a graduate of the Finnish Academy of Fine Arts (MFA), and the Helsinki University of Technology (M.Sc. in Architecture). Find her at www.tuulanarhinen.net

Piibe Piirma

Inter- and transdisciplinarity in artistic research

Interdisciplinarity as the combining of academic disciplines into a single study is a concept increasingly used in all instances where the finding of something new and unique and the crossing of boundaries between fields is considered important. This concept in more general terms is linked to the 20th century but its historical roots lie within Greek philosophy. In short, the interdisciplinary approach is related to the aim to create more perfect knowledge because in order to resolve important problems, staying within specific disciplines in a traditional or conventional manner is not enough.

Collaboration between art and science permits highly specific characteristics to be discovered that do not fit into the boundaries of conventional scientific research or the practice-based study of an artist. In what way is it important and novel both in terms of the focus on disciplines as well as the greater inclusion than before – in terms of collaboration in which the lines of thought of the scientific, societal, political, ethical and aesthetic world views are in harmony? The diversity of lines of thought and potential solutions, as well as the fact that engaging in science can involve many intuitive ideas and – until now – uninvolved groups of society leads us to analyse the term of transdisciplinarity.

Biography:

Piibe Piirma is media artist, curator and teacher based in Tallinn, Estonia. She has worked as designer and visual artist since 2002 and curated several new media art exhibitions since 2006. Piibe’s latest activities were related with PhD studies at Estonian Academy of Arts since 2009. She graduated on 2015, the title of her thesis was “Hybrid Practice. Art and Science in Artistic Research”. In her research she were focusing on her artistic experience by collaborating different Science labs in Estonia – TUT Centre of Biorobotics, TUT Department of Chemistry, UT Institute of Molecular and Cell Biology, TUT Institute of Marine Systems etc.

Taavi Talve

Paldiski project, case study

The Paldiski Project. This case study focuses on communal art practices in Paldiski by the artist group Johnson and Johnson in terms of artistic collaboration and collectively elaborated meaning.

Biography:

Born 1970, Tartu. Earned MA from the Estonian Academy of Arts (2008) Member of the artist collective Johnson and Johnson (2005) Docent of Sculpture and Installation department at the Estonian Academy of Arts.

Pia Tikka 

Neurocinematics & Art-Science Collaboration 

I will discuss the first hand knowledge gained from several collaborative projects in which I have worked as a consulting film expert, and my own neurocinematic projects in which I have functioned as the principal investigator. I will highlight the diversity of issues one faces in collaborations between artists and scientists. Especially interesting will be to reflect conceptual, technological and methodological differences between arts and sciences. The discussion will range from conceptual to technological issues, however the focus will be on challenges such as finding shared language, working methods, best division of labor and responsibilities and authorship.

Biography:

Dr. Pia Tikka is a professional filmmaker and EU Mobilitas Research Professor at the Baltic Film, Media, Arts and Communication School (BFM) and MEDIT Centre of Excellence, Tallinn University. She has directed fiction films “Daughters of Yemanjá”, “Sand Bride”, and the Möbius Prix Nordic winning cinematic installation “Obsession”. As the leader of the research groups NeuroCine and Enactive Cinema, she has published on the topics of neurocinematics and enactive media, and written the book “Enactive Cinema: Simulatorium Eisensteinense.” She has been honoured with titles of Adjunct Professor of New Narrative Media at the University of Lapland and Fellow of Life in the Society for Cognitive Studies of the Moving Image. Currently her ENACTIVE VIRTUALITY research group studies the viewer’s experience of co-presence emerging in facial encounters with an enactive screen character. http://enactivevirtuality.tlu.ee

Julijonas Urbonas

Gravitational Aesthetics and Exodisciplinary Art

For almost a decade, working between amusement park design, space medicine, choreography, sci-fi and robotics, the artist Julijonas Urbonas has been developing various creative tools of negotiating gravity: from a killer rollercoaster to an artificial planet made up entirely of human bodies. In these projects he coins the term gravitational aesthetics, an artistic approach exploiting the means of manipulating gravity to create experiences that push the body and imagination to its extremes. In this lecture he will introduce his creative methodology by surveying a selection of his projects.

Biography:

Julijonas Urbonas is an artist, designer, researcher and engineer. He is Vice-Rector for Art at the Vilnius Academy of Arts in Vilnius, and a PhD student in Design Interactions at the Royal College of Art, London.

Before embarking on an artistic career, since childhood, Julijonas worked in amusement park development. In 2004, he became the head of an amusement park in Klaipeda, Lithuania, and ran it for three years. Having worked in this field — also as a designer and engineer — he became fascinated with what in his research he calls ‘gravitational aesthetics.’ This experience is unavailable elsewhere, and he became intrigued by this under-developed topic. Since then the topic has been at the core of his artistic research, intermingling such fields as critical design, speculative engineering, social sci-fi, performative architecture, choreographic heuristics, medicine, theatre and dance.

His work has been exhibited internationally and received many awards, including the Award of Distinction in Interactive Art, Prix Ars Electronica 2010. His projects can be found in private and museum collections such as the permanent collection of the Centre for Art and Media Karlsruhe (ZKM).

Raivo Kelomees 

PhD (art history), artist, critic and new media researcher. Presently working as senior researcher at the Estonian Academy of Arts, Tallinn. He studied psychology, art history, and design at Tartu University and the Academy of Arts in Tallinn. He has published articles in the main Estonian cultural and art magazines and newspapers since 1985. His works include the book “Surrealism” (Kunst Publishers, 1993) and an article collection “Screen as a Membrane” (Tartu Art College proceedings, 2007), “Social Games in Art Space (EAA, 2013). His Doctoral thesis was “Postmateriality in Art. Indeterministic Art Practices and Non-Material Art” (Dissertationes Academiae Artium Estoniae 3, 2009).

In recent years he has been participating on conferences dedicated to new media, digital humanities, theatre and visual art in São Paulo, Manizales, Plymouth, Krems, Riga, Shanghai, Göteborg, Hong Kong, Dubai and other places.

www.kelomees.net

 

 

This event is organised by the Graduate School of Culture Studies and Arts, supported by the ASTRA project of the Estonian Academy of Arts – EKA LOOVKÄRG (European Union, European Regional Development Fund).

 

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Konverents! “Koostööpööre kunstis: uurimisprotsess kunstipraktikas”

Reede 19 oktoober, 2018 — Laupäev 20 oktoober, 2018

Doktorikool
Door_Events_Workshop_managers2-683x1024

Konverents Koostööpööre kunstis: uurimisprotsess kunstipraktikas tegeleb loomeuurimusega laiendatud tähenduses ja koostöö küsimustega loomingulises praktikas.

 

Mõiste “loomeuurimus” (artistic research) on aktiivses rahvusvahelises kasutuses 2000. aastate algusest. Esimene loomeuurimuslik doktoritöö õppekaval “Kunst ja disain” kaitsti Eesti Kunstiakadeemias 2011. aastal.

“Looming” on seostatav eelteadmiseta sündiva, inspiratsioonilise ja mitteratsionaalse praktikaga ning “uurimus” on mõistetav kui “teaduslik tegevus” — ratsionaalne ja mõistuslik, põhineb eelneval info ja teadmistel. Kuid loomeuurimuse termini ja praktika levik iseloomustab muutunud olukorda.

Kollektiivne uurimispraktika on teaduses tavapärane, kollektiivsus on omane ka teostusprotsessidele disainis. Kaasaegses kujutavas kunstis on kollektiivsus haruldasem, kuid siin on näha põhimõttelisi muutusi: kunstnikud loovad interdistsiplinaarsetes kollektiivides, tellivad oma projektide osi professionaalsetelt teostajatelt, kunstiteosed leiavad aset erinevate meediate, tehnoloogiate ja lokaalsuste koostöös. Varasem individualistlik, introvertne ja heroiline kunstnik on asendumas kommunikaatori ja projektijuhiga, kes on paindlik suhtluses teostajate ja kunsti vastuvõtjatega.

Konverentsi eesmärgiks on kaardistada uurimuslikku ja kollektiivset loomingut kunstis.

Kutsutud esinejad: Malin Arnell, Varvara Guljajeva, Chris Hales, Andi Hektor, Taavet Jansen, Marianne Jõgi, Jan Kaila, Raul Keller, Arne Maasik, Tuula Närhinen, Piibe Piirma, Taavi Talve, Pia Tikka, Julijonas Urbonas ja teised.

Konverentsi korraldajad: Raivo Kelomees (EKA), Chris Hales (Liepaja Ülikool), EKA vabade kunstide teaduskond.

Registreerumine kuni 15. oktoobrini.

Konverents toimub EKA ruumis A501.

Kontakt: raivo.kelomees@artun.ee

 

Conference programme

Estonian Academy of Arts, Põhja pst 7, room A501

 

Day 1

Friday, October 19, 2018

9.30 Coffee

10.00 Welcome words by prof. Epp Lankots, Vice Rector for Research, Estonian Academy of Arts

10.10 Introduction and moderation: Raivo Kelomees (EAA)

10.25 Pia Tikka. Neurocinematics & Art-Science Collaboration

10.50 Piibe Piirma. Inter- and Transdisciplinarity in Artistic Research

11.15 Chris Hales. From Tacit Knowledge to Academic Knowledge

11.35 Arne Maasik. On Geometry in Architecture of Louis Kahn

12.00 Lunch Break

13.00 Taavi Talve. Paldiski Project, Case Study

13.30 Raul Keller. Process

14.00 Andi Hektor. What is a Research Paper?

14.30 BREAK (a tour in the building)

15.30 Tuula Närhinen. Phenomenotechnics in Visual Art Practice – a hands-on approach

16.00 Julijonas Urbonas. Gravitational Aesthetics and Exodisciplinary Art

16.30 Questions and discussion

 

Day 2

 

Saturday, October 20, 2018

Estonian Academy of Arts, Põhja pst 7, room A501

 

10.00 Morning coffee

10.20 Summary of the previous day and moderation: Chris Hales

10.30 Varvara Guljajeva. From Interaction to Postparticipation: The Disappearing Role of the Active Participant

11.00 Malin Arnell. The Word for Research is Action – engaging a live dissertation.

11.30 Jan Kaila. 20 Years of Artistic Research – What has been lost and what has been found? (45 min)

12.20 Questions and discussion

12.30 Lunch Break (45 min)

13.15 Chris Hales. Creating and Running a Practice-led Doctorate in Latvia, 2009 – 2018

13.35 Marianne Jõgi. Spatio-temporal self-similarity in the creative process

14.00 Taavet Jansen. NEUROTHEATER as an interdisciplinary collaboration form: example from New Stage of Alexandrinsky Theatre

14.30 Break (15 min)

14.45 Doctoral students presentations ca 15 min each

14.45 Tze Yeung Ho

15.00 Rait Rosin

15.15 Hirohisa KOIKE

15.30 Conclusion

18.00 and later. Options in the city:

 • NU Performance Festival: avaõhtu / opening night

Koht/location: Sveta Baar (Telliskivi 62, Tallinn)

 • VI Artishok Biennial

From 20 to 28 October, the passenger terminal of the Baltic railway station in Tallinn will host the VI Artishok Biennial (VI AB) which will use the format of a fashion exhibition. Starts 18.00

/Summary of speakers’ biographies and presentations see below/

Short bios:

Malin Arnell (SE), PhD, interdisciplinary artist, researcher and educator is a frequent collaborator with other artists, activists and writers. http://www.malinarnell.org/

Varvara Guljajeva, MA, is an artists and researcher. Varvara is a PhD candidate at Estonian Academy of Arts. http://www.varvarag.info/

Taavet Jansen (EE) has been working on the field of performing art for more than 20 year – as a dancer, choreographer, director, sound-designer, light-designer, video-designer, interactivity programmer etc. http://taavetjansen.mimproject.org/

Marianne Jõgi, MA, is an artist based in Tallinn. She graduated from the Georg Ots Music School where she majored in music theory. She holds an MA in sculpture and installation from the Estonian Academy of Arts. http://www.mariannejogi.com/

Jan Kaila (FI), DFA, Dean of the Academy of Fine Arts/Art University Helsinki. He was one of the founding members of the European Artistic Research Network in 2004 and in 2010 he was nominated as a member of the executive board of the Society of Artistic Research. Between 2011-2013 he was a member of ELIA´s executive board. https://www.uniarts.fi/en/jan-kaila-0

Chris Hales (GB), PhD, is a long-time specialist of the interactive moving image, as artist-practitioner, educator (Bachelors, Masters, Doctoral) and researcher. http://smartlab-ie.com/faculty/dr-chris-hales/

Andi Hektor, PhD, is a Senior Researcher at the National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Tallinn. https://www.etis.ee/CV/Andi_Hektor/est?lang=ENG

Raul Keller, MA, is a professor and head of the New Media chair at the Estonian Academy of Arts. Based in Tallinn. http://raul.kuuratsanikud.ee/index.php/en/

Arne Maasik is a photographer and artist with an education in architecture. http://arnemaasik.org/

Tuula Närhinen, PhD, is a visual artist based in Helsinki, Finland. http://www.tuulanarhinen.net/

Piibe Piirma, PhD, is an artist and researcher based in Tallinn.

Taavi Talve earned MA from the Estonian Academy of Arts (2008) Member of the artist collective Johnson and Johnson (2005) Docent of Sculpture and Installation department at the Estonian Academy of Arts.

Pia Tikka (FI), PhD, is a professional filmmaker and EU Mobilitas Research Professor at the Baltic Film, Media, Arts and Communication School (BFM) and MEDIT Centre of Excellence, Tallinn University. http://enactivevirtuality.tlu.ee

Julijonas Urbonas (LT) is an artist, designer, researcher, engineer, Vice-Rector for Art at the Vilnius Academy of Arts in Vilnius, and PhD student in Design Interactions at the Royal College of Art, London. http://julijonasurbonas.lt/

Raivo Kelomees, PhD, is an artist, critic and new media researcher, holding a Senior Researcher position at the Estonian Academy of Arts. Lives and works in Tallinn. www.kelomees.net

Summary of speakers’ biographies and presentations:

Malin Arnell

The Word for Research is Action – engaging a live dissertation

Avhandling / Av_handling (Dissertation / Through_action)* was articulated / manifested over the course of 72 hours, situating itself within and proceeding from KTH R1 Experimental Performance Space, a decommissioned nuclear reactor hall 25 meters below ground on the campus of Royal Institute of Technology (KTH), May 27-29, 2016. The opponents and the examining committee were invited to become part for 42 hours; so was the audience—as agentially intra-acting components.

http://dissertationthroughaction.space/

* The English word dissertation translated to Swedish makes “avhandling.” When you break the word into its composite parts (“av” and “handling”), “av” can be translated to of, by, for, from, with. I chose to translate it to “through,” because I have pursued my research through the actions of my practice. “Handling” can be translated to action, document, or deed. I chose “action” to emphasize the continually unfurling and shifting nature of this research, and to echo Hannah Arendt, who maintained that actions have no end.

Biography:

Interdisciplinary artist, researcher and educator Malin Arnell, PhD, is a frequent collaborator with other artists, activists and writers. Through these collaborative practices, Malin works with key issues for participating in (social) domains by emphasising the porous intimacy between environments and actions. In doing so, Malin focuses on the experiences around/in/through/of the body (my body, their body, our body) by incorporating the affectivity between relationalities, territories, and power.

Longer bio: http://www.malinarnell.org/bio/bio/

Varvara Guljajeva

From Interaction to Postparticipation: The Disappearing Role of the Active Participant

The presentation introduces my practice-based dissertation which analyses and contextualises passive audience interaction, in the form of post-participation. The research explores the paradoxical situation in interactive art, where the artworks that demonstrate no direct audience interaction are addressed as interactive ones. It is argued that the concept of post-participation helps to address the shift from an active to a passive spectator in the complex age of dataveillance—an age where humans are continuously tracked, traced, monitored, and surveilled without their consent.

Biography:

Varvara Guljajeva is an artist and researcher and currently a PhD candidate at the Estonian Academy of Arts. She has been invited as a visiting researcher to IAMAS (Ogaki, Japan),  LJMU (Liverpool, UK), and Interface Cultures (Linz University of Art and Design).

Varvara unites with Mar Canet in the form of the artist duo Varvara & Mar. The duo has been exhibiting in international shows since 2009. Their works have been shown at MAD in New York, FACT in Liverpool, Santa Monica in Barcelona, Barbican in London, Onassis Cultural Centre in Athens, Ars Electronica museum in Linz, ZKM in Karlsruhe, etc. The duo’s work is frequently inspired by the digital age and in their practice they confront social change and the impact of the technological era.

http://www.varvarag.info

Taavet Jansen

NEUROTHEATER as a interdisciplinary collaboration form: an example from the New Stage of Alexandrinsky Theatre

In my short presentation, I will talk about the TLU summer school “Experimental Interaction Design: physiological computing technologies for performative arts ” held in ITMO University in St.Petersburg: how artists and scientists met in this one-week laboratory; what were the main concepts we discussed; how was the whole process held; and what are the final thoughts.

Biography:

Taavet Jansen has been working in the field of performance art for more than 20 years—as a dancer, choreographer, director, sound-designer, light-designer, video-designer, interactivity programmer etc. Studied Art and Science at Den Haag Art Academy and Dance and New Technologies at the Amsterdam Theatre school. Taavet is one of the founders of the technological art network MIMproject, and head of the performing arts department at TÜ Viljandi Cultural Academy.

http://taavetjansen.mimproject.org/

http://www.mimproject.org/

Marianne Jõgi

Spatio-temporal self-similarity in the creative process

Neurological evidence suggests a specialisation of the cerebral hemispheres when processing temporal and spatial information from the sound field. Further studies have revealed optimal geometric principles as well as digital technologies for creating sustainable sound fields. The presentation will focus on links between the concepts of physiological and cultural sustainability.

Biography:

Marianne Jõgi (b.1983 in Tallinn, Estonia) is an artist based in Tallinn. She graduated from the Georg Ots Music School where she majored in music theory. She holds an MA in sculpture and installation from the Estonian Academy of Arts. Her postgraduate research and practice involves investigations at the intersection of architectural acoustics and art, with the aim of integrating sensory environmental technologies with spatial forms. She has been exhibiting work since 2005. In 2013, Jõgi was awarded the Young Artist Award (Estonia) for her installation Inaudibles.

Jan Kaila

20 Years of Artistic Research – What has been lost and What has been found?

I will talk about the situation within Artistic Research (AR) in 2005 or so, in comparison with how it looks today. My questions are: Do arts need fundamental research (like in the sciences)? Is the PhD in the arts educating “better” artists or is it educating researchers that  have a completely different context than for example MA-students? Is AR a new player in the “hierarchy of the art world ? if it is – what are the consequences?

Biography:

Jan Kaila (born 1957) studied at the Doctoral Studies Program at the Finnish Academy of Fine Arts from 1997 to 2002. The subject of his doctorate, completed in 2002, was Photographicality and Representation in Contemporary Art.

Kaila worked in the 1980s and 1990s as a teacher and lecturer in several Nordic photography schools, including the University of Art and Design Helsinki and the School of Photography at Gothenburg University. In 2001, he was elected Professor of Photography at the Estonian Academy of Arts, and, in 2004, he was appointed Professor of Artistic Research at the Finnish Academy of Fine Arts. In 2008, he was elected Vice Rector of the Academy.

Kaila was one of the founding members of the European Artistic Research Network in 2004 and in 2010 he was nominated as a member of the executive board of the Society of Artistic Research. Between 2011-2013 he was a member of ELIA´s executive board.

Kaila has worked as an evaluator of fine art educations and artistic research in Estonia, Sweden, Norway, Germany, Austria and Ireland and he has lectured about research in United States, France, Germany, Hungary and Latvia.

Since 1980, Kaila has held one-man exhibitions and participated in group shows in many Nordic and Central European countries, Russia, the United States, Japan, South Korea and China. Kaila has also worked as a curator and has published writings about visual art and photography.

Since 2014 Kaila worked as Scientific Advisor of Artistic Research at the Swedish Research Council and as a Senior Researcher at the Art University Helsinki being in charge of the by Swedish Research Council funded project Poetic Archaeology. In 2018 Kaila started working as the Dean of the Academy of Fine Arts/Art University Helsinki.

Chris Hales

From Tacit Knowledge & Collaborative Practice to Academic Knowledge & Individual Practice

This short talk will present a personal journey starting from the enthusiasm of making interactive artworks in an intuitive manner to the drudgery of a more informed and methodologic approach for doctoral purposes. The willing collaborator transforms into an individualistic academic researcher. Let’s discuss!

Creating and Running a Practice-led Doctorate in Latvia, 2009—2018

A short presentation about how a new doctoral course was developed at Liepaja University, the first practice-led arts degree in Latvia. Some conclusions will be drawn from the experiences and outcomes of creating the course and actually delivering it.

Biography:

Long-time specialist of the interactive moving image, as artist-practitioner, educator (Bachelors, Masters, Doctoral) and researcher. PhD in 2006: ‘Rethinking the Interactive Movie’. Currently working independently and as a visiting lecturer in various educational institutions. Associate Professor (Docent) at the Liepaja University ‘New Media Art’ programme and Director of Studies of its doctoral course. Exhibitions of interactive film installations date from ARTEC’95 in Japan, to ZKM’s Future Cinema (2003), the Prague Triennale of 2008, the X111 Media Forum in Moscow in 2012 and most recently the premiere of You·Who? at the Madeira Film Festival 2018.

Andi Hektor

What is a research paper?

What is a research paper? A research paper is an academic work that is published in an academic journal and follows a rather standardised structure, e.g. IMRAD (introduction, methods, results, and discussion). The paper has usually multiple authors with (or without) special roles. A new trend is that the data presented by a paper should follow FAIR (findability, accessibility, interoperability, and reusability) principles. But what is the content of a paper? Is it some new knowledge and data? In the talk I will point out similarities between a research paper and a story, a work of art and an arbiter of fashion.

Andi Hektor

is a Senior Researcher at the National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Tallinn.

Raul Keller

Process is a piece which documents a technological and somewhat mediaarcheological approach to a process of physically inscribing sound into material, of homebrewed vinyl/plastic scribing with the emphasis on the emerging artefacts and outcomes of the process. It begins with a research into online DIY cultures and history of lofi sound reproduction on X-ray film sheets and continues into revisiting/revamping the historical professional devices. Perhaps the process will evolve into new and alternative physical reproduction devices that are technologically set back from the current state-of-the-art by decades but are lead by a different mindset.

Bio
Since end of 90s has been engaged in a multitude of contemporary art practices, focusing on site-specific sound installation, performance, improvisation, DIY culture, video- and radiophonic art. Sonic performances and radio art with LokaalRaadio (with Katrin Essenson, Hello Upan). Member of Eesti Elekter, experimental electronics performance group (Kerikmäe, Leemets, Lond, Tikas, Tikas). Free impro noise duo Post Horn (with Hello Upan). Performed as Paul Cole with his group The Great Outdoors in burlesque americana rock genre. Founding member of MKDK, A Dynamic Collective of Music and Arts. Founder of radio art festival Radiaator (with Katrin Essenson). Member of artist collective MIMproject. Works commissioned / performances in Great Britain, France, Germany, The Netherlands, Iceland, Brazil, India, Poland, Russia and The Baltic States. Since 2014 professor and head of New Media chair in the Estonian Academy of Arts. Residing in Tallinn, Estonia.

http://raul.kuuratsanikud.ee/index.php/en/biocv-eng

Arne Maasik

On Geometry in the Architecture of Louis Kahn

The Louis Kahn project: Louis Kahn (1901-1974) is considered one of the greatest architects of the 20th century, and he has a direct link with Estonia—Kahn lived in Kuressaare until he was five years old and visited his home island again in 1928, when he was a young architect. The Louis Kahn Estonia Foundation, the art historian Heie Treier and Estonia’s most recognized architectural photographer Arne Maasik have looked at the striking similarities between the architecture of Louis Kahn and the sacral architecture found on Saaremaa. In his lecture Arne Maasik will give a brief overview of his journeys to Kahn-related locations in the US, India, Bangladesh and Saaremaa, Estonia.

Arne Maasik is a photographer and artist with an education in architecture.  He has participated in long-term projects involving large-scale research and had numerous solo exhibitions at home and abroad. Arne Maasik’s work is characterised by an awareness of metaphysical undercurrents and muted poetry. As an artist his focus is on metropolises as well as their outskirts, old houses and scrublands, as well as other peripheral living environments that become animated and alive in his photos.

He has worked as a faculty member in the Photography Department of the Tartu Higher Art School, Estonian Academy of Arts. Contributed to many architectural and art publications in Estonia and abroad. Member of the Estonian Artists’ Association since 2003.

http://arnemaasik.org/

Tuula Närhinen

Phenomenotechnique in Visual Art Practice 

My projects examine the inherent visual potential in naturally occurring events. I have constructed visual interfaces that enable us to move beyond the explicit and to grasp the unfurling of a world invisible to the naked eye. Empiric and experimental methods are at the core of the inquiry. This talk focuses on tracings and (photo)graphic recordings. I consider the role of various inscribing apparatuses in a process that allows natural phenomena to manifest themselves. The installations showcase the DIY instruments implicated, encouraging the spectator to participate in the re-presentation of an event.

Biography:

Tuula Närhinen is a visual artist based in Helsinki, Finland.

Her works explore the pictorial agency of natural phenomena such as water and wind. Re-adapting instruments derived from natural sciences, Närhinen has developed methods for letting trees trace the shape of wind on their branches and found techniques that the enable the waves of the sea to inscribe themselves on paper.

Närhinen holds a Doctorate of Fine Arts (DFA) from the University of the Arts Helsinki. She is a graduate of the Finnish Academy of Fine Arts (MFA), and the Helsinki University of Technology (M.Sc. in Architecture). Find her at www.tuulanarhinen.net

Piibe Piirma

Inter- and transdisciplinarity in artistic research

Interdisciplinarity as the combining of academic disciplines into a single study is a concept increasingly used in all instances where the finding of something new and unique and the crossing of boundaries between fields is considered important. This concept in more general terms is linked to the 20th century but its historical roots lie within Greek philosophy. In short, the interdisciplinary approach is related to the aim to create more perfect knowledge because in order to resolve important problems, staying within specific disciplines in a traditional or conventional manner is not enough.

Collaboration between art and science permits highly specific characteristics to be discovered that do not fit into the boundaries of conventional scientific research or the practice-based study of an artist. In what way is it important and novel both in terms of the focus on disciplines as well as the greater inclusion than before – in terms of collaboration in which the lines of thought of the scientific, societal, political, ethical and aesthetic world views are in harmony? The diversity of lines of thought and potential solutions, as well as the fact that engaging in science can involve many intuitive ideas and – until now – uninvolved groups of society leads us to analyse the term of transdisciplinarity.

Biography:

Piibe Piirma is media artist, curator and teacher based in Tallinn, Estonia. She has worked as designer and visual artist since 2002 and curated several new media art exhibitions since 2006. Piibe’s latest activities were related with PhD studies at Estonian Academy of Arts since 2009. She graduated on 2015, the title of her thesis was “Hybrid Practice. Art and Science in Artistic Research”. In her research she were focusing on her artistic experience by collaborating different Science labs in Estonia – TUT Centre of Biorobotics, TUT Department of Chemistry, UT Institute of Molecular and Cell Biology, TUT Institute of Marine Systems etc.

Taavi Talve

Paldiski project, case study

The Paldiski Project. This case study focuses on communal art practices in Paldiski by the artist group Johnson and Johnson in terms of artistic collaboration and collectively elaborated meaning.

Biography:

Born 1970, Tartu. Earned MA from the Estonian Academy of Arts (2008) Member of the artist collective Johnson and Johnson (2005) Docent of Sculpture and Installation department at the Estonian Academy of Arts.

Pia Tikka 

Neurocinematics & Art-Science Collaboration 

I will discuss the first hand knowledge gained from several collaborative projects in which I have worked as a consulting film expert, and my own neurocinematic projects in which I have functioned as the principal investigator. I will highlight the diversity of issues one faces in collaborations between artists and scientists. Especially interesting will be to reflect conceptual, technological and methodological differences between arts and sciences. The discussion will range from conceptual to technological issues, however the focus will be on challenges such as finding shared language, working methods, best division of labor and responsibilities and authorship.

Biography:

Dr. Pia Tikka is a professional filmmaker and EU Mobilitas Research Professor at the Baltic Film, Media, Arts and Communication School (BFM) and MEDIT Centre of Excellence, Tallinn University. She has directed fiction films “Daughters of Yemanjá”, “Sand Bride”, and the Möbius Prix Nordic winning cinematic installation “Obsession”. As the leader of the research groups NeuroCine and Enactive Cinema, she has published on the topics of neurocinematics and enactive media, and written the book “Enactive Cinema: Simulatorium Eisensteinense.” She has been honoured with titles of Adjunct Professor of New Narrative Media at the University of Lapland and Fellow of Life in the Society for Cognitive Studies of the Moving Image. Currently her ENACTIVE VIRTUALITY research group studies the viewer’s experience of co-presence emerging in facial encounters with an enactive screen character. http://enactivevirtuality.tlu.ee

Julijonas Urbonas

Gravitational Aesthetics and Exodisciplinary Art

For almost a decade, working between amusement park design, space medicine, choreography, sci-fi and robotics, the artist Julijonas Urbonas has been developing various creative tools of negotiating gravity: from a killer rollercoaster to an artificial planet made up entirely of human bodies. In these projects he coins the term gravitational aesthetics, an artistic approach exploiting the means of manipulating gravity to create experiences that push the body and imagination to its extremes. In this lecture he will introduce his creative methodology by surveying a selection of his projects.

Biography:

Julijonas Urbonas is an artist, designer, researcher and engineer. He is Vice-Rector for Art at the Vilnius Academy of Arts in Vilnius, and a PhD student in Design Interactions at the Royal College of Art, London.

Before embarking on an artistic career, since childhood, Julijonas worked in amusement park development. In 2004, he became the head of an amusement park in Klaipeda, Lithuania, and ran it for three years. Having worked in this field — also as a designer and engineer — he became fascinated with what in his research he calls ‘gravitational aesthetics.’ This experience is unavailable elsewhere, and he became intrigued by this under-developed topic. Since then the topic has been at the core of his artistic research, intermingling such fields as critical design, speculative engineering, social sci-fi, performative architecture, choreographic heuristics, medicine, theatre and dance.

His work has been exhibited internationally and received many awards, including the Award of Distinction in Interactive Art, Prix Ars Electronica 2010. His projects can be found in private and museum collections such as the permanent collection of the Centre for Art and Media Karlsruhe (ZKM).

Raivo Kelomees 

PhD (art history), artist, critic and new media researcher. Presently working as senior researcher at the Estonian Academy of Arts, Tallinn. He studied psychology, art history, and design at Tartu University and the Academy of Arts in Tallinn. He has published articles in the main Estonian cultural and art magazines and newspapers since 1985. His works include the book “Surrealism” (Kunst Publishers, 1993) and an article collection “Screen as a Membrane” (Tartu Art College proceedings, 2007), “Social Games in Art Space (EAA, 2013). His Doctoral thesis was “Postmateriality in Art. Indeterministic Art Practices and Non-Material Art” (Dissertationes Academiae Artium Estoniae 3, 2009).

In recent years he has been participating on conferences dedicated to new media, digital humanities, theatre and visual art in São Paulo, Manizales, Plymouth, Krems, Riga, Shanghai, Göteborg, Hong Kong, Dubai and other places.

www.kelomees.net

 

 

This event is organised by the Graduate School of Culture Studies and Arts, supported by the ASTRA project of the Estonian Academy of Arts – EKA LOOVKÄRG (European Union, European Regional Development Fund).

 

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

20.10.2018

Alter ego maalimine

katrin-valdre-konnu-viinakook-sven-saag-79437628
katrin-valdre-konnu-viinakook-sven-saag-79437628_600x300_acf_cropped

Maalimise töötuba toimub Kõnnu Viinaköögi Kunstikojas, mis on juhendajatest kunstnike igapäevane tööruum. Töötoas õpitakse kasutama juhendajate autoritehnikat, milleks on mitmekihiline maalimine ja värvikihtide maha kraapimine. Töötoa käigus valmib igal osalejal intuitiivse loomeprotsessi kaudu autoportree.

Juhendajad Sven Saag ja Katrin Valdre on maalikunstnikud, kes elavad ja töötavad Kõnnu viinaköögis. Nad on Eesti Kunstnike Liidu liikmed ning osalenud paljudel näitustel nii Eestis kui välismaal. Valdre omandas Eesti Kunstiakadeemias vabade kunstide erialal bakalaureusekraadi aastal 2012. Saag õppis Tartu Ülikoolis maalikunsti  aastatel 1989–1994. 

 


 

Toimumise aeg: 20. oktoober kell 11.0017.15 (sh 45 min lõuna)
Koht: Kõnnu Viinaköök, Kõnnu küla, Kuusalu vald, Harjumaa
Hind: 50 eurot (ei sisalda lõunasööki)
Lõunasöök: 10 eurot, tasumine kohapeal sularahas (supp, praad, magustoit ning vesi, tee ja kohv) 
Vajalikud materjalid: lõuend või muu maalimisalus, akrüülvärvid ja pintslid. Soovi korral saab lõuendi osta ja raamida kohapeal (60x70cm tükk lõuendit ja alusraam maksavad kokku 15 eurot).
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

Alter ego maalimine

Laupäev 20 oktoober, 2018

katrin-valdre-konnu-viinakook-sven-saag-79437628
katrin-valdre-konnu-viinakook-sven-saag-79437628_600x300_acf_cropped

Maalimise töötuba toimub Kõnnu Viinaköögi Kunstikojas, mis on juhendajatest kunstnike igapäevane tööruum. Töötoas õpitakse kasutama juhendajate autoritehnikat, milleks on mitmekihiline maalimine ja värvikihtide maha kraapimine. Töötoa käigus valmib igal osalejal intuitiivse loomeprotsessi kaudu autoportree.

Juhendajad Sven Saag ja Katrin Valdre on maalikunstnikud, kes elavad ja töötavad Kõnnu viinaköögis. Nad on Eesti Kunstnike Liidu liikmed ning osalenud paljudel näitustel nii Eestis kui välismaal. Valdre omandas Eesti Kunstiakadeemias vabade kunstide erialal bakalaureusekraadi aastal 2012. Saag õppis Tartu Ülikoolis maalikunsti  aastatel 1989–1994. 

 


 

Toimumise aeg: 20. oktoober kell 11.0017.15 (sh 45 min lõuna)
Koht: Kõnnu Viinaköök, Kõnnu küla, Kuusalu vald, Harjumaa
Hind: 50 eurot (ei sisalda lõunasööki)
Lõunasöök: 10 eurot, tasumine kohapeal sularahas (supp, praad, magustoit ning vesi, tee ja kohv) 
Vajalikud materjalid: lõuend või muu maalimisalus, akrüülvärvid ja pintslid. Soovi korral saab lõuendi osta ja raamida kohapeal (60x70cm tükk lõuendit ja alusraam maksavad kokku 15 eurot).
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

20.10.2018

Illustreerimise töötuba lastele

HorseandI_small_
ForkGirl20x20cm_web
ForkGirl20x20cm_web_800x800_acf_cropped_600x300_acf_cropped

Lastele vanuses 913 eluaastat mõeldud illusteerimise töötoas vaatleme, mis on illustratsioon ning kus ja kuidas seda kasutada. Töötoa käigus loob iga osaleja Kätlin Kaljuvee juhendamise abil ühe vägeva ja fantaasiarohke illustratsiooni. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Juhendaja Kätlin Kaljuvee on auhinnatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnik, kelle loomingus on kesksel kohal looduse müütiline jõud ja elu oma mitmekesises kauniduses. Kaljuvee loomingut on tellinud näiteks legendaarne Patti Smith, kelle muusikast kunstnik inspiratsiooni ammutab. Tema tindi ja vesivärvidega käsitsi illustreeritud töid on teiste seas tellinud ka Givenchy, Rotring ja Samsung.


 

Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 11.0013.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA õpperuum A201
Hind: 10 eurot
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

Illustreerimise töötuba lastele

Laupäev 20 oktoober, 2018

HorseandI_small_
ForkGirl20x20cm_web
ForkGirl20x20cm_web_800x800_acf_cropped_600x300_acf_cropped

Lastele vanuses 913 eluaastat mõeldud illusteerimise töötoas vaatleme, mis on illustratsioon ning kus ja kuidas seda kasutada. Töötoa käigus loob iga osaleja Kätlin Kaljuvee juhendamise abil ühe vägeva ja fantaasiarohke illustratsiooni. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Juhendaja Kätlin Kaljuvee on auhinnatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnik, kelle loomingus on kesksel kohal looduse müütiline jõud ja elu oma mitmekesises kauniduses. Kaljuvee loomingut on tellinud näiteks legendaarne Patti Smith, kelle muusikast kunstnik inspiratsiooni ammutab. Tema tindi ja vesivärvidega käsitsi illustreeritud töid on teiste seas tellinud ka Givenchy, Rotring ja Samsung.


 

Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 11.0013.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA õpperuum A201
Hind: 10 eurot
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

20.10.2018

Klaasikunsti töötuba lastele

color reversal: Unknown film. SBA settings neutral SBA on, color SBA on
e10a9c7d90263832296cc71a272d5fe7_600x300_acf_cropped
Screen Shot 2018-09-27 at 14.33.48
Screen-Shot-2018-09-27-at-14.33.48_600x300_acf_cropped

Lastele vanuses 913 eluaastat mõeldud klaasikunsti töötoas õpime üheskoos mateerimise tehnikat, mille abil kantakse klaasile joonis või muster. Töötoa käigus saab iga osaleja luua endale meelepärase pildi, mis tekib mati ja läikiva pinna kontrasti kaudu. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

 

Juhendaja Piret Ellamaa on omandanud klaasikunsti erialal magistrikraadi. Tänaseks on Ellamaa tuntud ja tunnustatud klaasikunstnik, kes on tegutsenud oma loomeväljal üle kümne aasta ja osalenud aktiivselt ka näitustel. Ellamaa looming eristub eeskätt meisterliku sulatustehnika kaudu, mille hulka kuulub ka pâte de verre.


 

Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 11.0013.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA klaasikunsti osakonna õpperuum B604.3
Hind: 10 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

Klaasikunsti töötuba lastele

Laupäev 20 oktoober, 2018

color reversal: Unknown film. SBA settings neutral SBA on, color SBA on
e10a9c7d90263832296cc71a272d5fe7_600x300_acf_cropped
Screen Shot 2018-09-27 at 14.33.48
Screen-Shot-2018-09-27-at-14.33.48_600x300_acf_cropped

Lastele vanuses 913 eluaastat mõeldud klaasikunsti töötoas õpime üheskoos mateerimise tehnikat, mille abil kantakse klaasile joonis või muster. Töötoa käigus saab iga osaleja luua endale meelepärase pildi, mis tekib mati ja läikiva pinna kontrasti kaudu. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

 

Juhendaja Piret Ellamaa on omandanud klaasikunsti erialal magistrikraadi. Tänaseks on Ellamaa tuntud ja tunnustatud klaasikunstnik, kes on tegutsenud oma loomeväljal üle kümne aasta ja osalenud aktiivselt ka näitustel. Ellamaa looming eristub eeskätt meisterliku sulatustehnika kaudu, mille hulka kuulub ka pâte de verre.


 

Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 11.0013.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA klaasikunsti osakonna õpperuum B604.3
Hind: 10 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

20.10.2018

Savikunsti töötuba lastele

IMG_3359
IMG_3359_600x300_acf_cropped

Lastele vanuses 913 eluaastat mõeldud keraamika töötoas valmistame üheskoos savist looma või fantaasiaeluka. Ainus piirang on see, et elukas peab lõpuks koju viimiseks oma pappkarbist pesasse või puuri mahtuma, sest kohapeal me neid ei põleta. Töötoa käigus proovime erinevaid savi vormimise võtteid. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas

Juhendaja Kersti Laanmaa on lõpetanud ERKI 1988. aastal keraamikuna ja lisaks kaitsnud 2000. aastal ka magistrikraadi, siis juba EKA keraamika osakonnas. Peale magistrikraadi kaitsmist sai Laanmaast endast omakorda Eesti Kunstiakadeemia keraamika õppejõud. Ta on alates 1991. aastast tegutsenud vabakutselise keraamiku ja ettevõtjana, valmistades tarbeesemeid ja pisiplastikat müügiks.


Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 11.0013.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA keraamika töökoda, ruum B602
Hind: 10 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

 

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

Savikunsti töötuba lastele

Laupäev 20 oktoober, 2018

IMG_3359
IMG_3359_600x300_acf_cropped

Lastele vanuses 913 eluaastat mõeldud keraamika töötoas valmistame üheskoos savist looma või fantaasiaeluka. Ainus piirang on see, et elukas peab lõpuks koju viimiseks oma pappkarbist pesasse või puuri mahtuma, sest kohapeal me neid ei põleta. Töötoa käigus proovime erinevaid savi vormimise võtteid. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas

Juhendaja Kersti Laanmaa on lõpetanud ERKI 1988. aastal keraamikuna ja lisaks kaitsnud 2000. aastal ka magistrikraadi, siis juba EKA keraamika osakonnas. Peale magistrikraadi kaitsmist sai Laanmaast endast omakorda Eesti Kunstiakadeemia keraamika õppejõud. Ta on alates 1991. aastast tegutsenud vabakutselise keraamiku ja ettevõtjana, valmistades tarbeesemeid ja pisiplastikat müügiks.


Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 11.0013.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA keraamika töökoda, ruum B602
Hind: 10 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

 

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

20.10.2018

Pinali tegemise töötuba lastele

Zero-waste_Marta Moorats
Zero-waste_Marta-Moorats_600x300_acf_cropped
IMG_1179
IMG_1179_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitunud

Lastele vanuses 913 eluaastat mõeldud nahakunsti töötoas valmistame üheskoos pinali, milles saab hiljem kõik oma vildikaid, pliiatseid ja kustukat hoida. Töötoa käigus proovime ise nahka lõigata, trukke lüüa ning nahka templitega dekoreerida. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Juhendaja Sirle Rohusaar omandas Eesti Kunstiakadeemia bakalaureuse kraadi nahakunsti erialal 2017 aastal. Rohusaar töötab  Eesti Kunstiakadeemia nahakusti osakonna aksessuaaritöökoja meistrina ning on varasemalt juhendanud erinevaid EKA avatud akadeemia töötubasid lastele ja noortele.


 

Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 11.0013.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA aksessuaari- ja köitedisaini osakonna õpperuum B511
Hind: 10 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

Pinali tegemise töötuba lastele

Laupäev 20 oktoober, 2018

Zero-waste_Marta Moorats
Zero-waste_Marta-Moorats_600x300_acf_cropped
IMG_1179
IMG_1179_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitunud

Lastele vanuses 913 eluaastat mõeldud nahakunsti töötoas valmistame üheskoos pinali, milles saab hiljem kõik oma vildikaid, pliiatseid ja kustukat hoida. Töötoa käigus proovime ise nahka lõigata, trukke lüüa ning nahka templitega dekoreerida. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Juhendaja Sirle Rohusaar omandas Eesti Kunstiakadeemia bakalaureuse kraadi nahakunsti erialal 2017 aastal. Rohusaar töötab  Eesti Kunstiakadeemia nahakusti osakonna aksessuaaritöökoja meistrina ning on varasemalt juhendanud erinevaid EKA avatud akadeemia töötubasid lastele ja noortele.


 

Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 11.0013.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA aksessuaari- ja köitedisaini osakonna õpperuum B511
Hind: 10 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

20.10.2018

Moedisaini erialast noortele

2a5201e360ec73efa9929fcaba94ef38
2a5201e360ec73efa9929fcaba94ef38_600x300_acf_cropped

Moedisaini töötuba noortele vanuses 1417 eluaastat annab kogemusliku sisekaemuse moekunstniku erialast ning tutvustab selles valdkonnas ettevõtlusega alustamise võimalusi ja väljakutseid. tutvustab. Lisaks loengule on töötoal ka praktiline osa, mille käigus valmib igal õpilasel oma moodboard. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Juhendaja Kalle Aasamäe on õppinud Tallinna kergetööstustehnikumis ja Vjatšeslav Zaitsevi koolis Moskvas, mille lõpetas rõivadisainer-stilistina 2001. aastal. Kalle on loonud autorikollektsioone nii Eestis kui välismaal, teinud koostööd teatri- ja filmiprojektides, õpetab Eesti kunstiakadeemias ja Tallinna tehnikakõrgkoolis.


 

Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 11.0013.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA moedisaini osakonna õpperuum D506
Hind: 10 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

Moedisaini erialast noortele

Laupäev 20 oktoober, 2018

Avatud akadeemia
2a5201e360ec73efa9929fcaba94ef38
2a5201e360ec73efa9929fcaba94ef38_600x300_acf_cropped

Moedisaini töötuba noortele vanuses 1417 eluaastat annab kogemusliku sisekaemuse moekunstniku erialast ning tutvustab selles valdkonnas ettevõtlusega alustamise võimalusi ja väljakutseid. tutvustab. Lisaks loengule on töötoal ka praktiline osa, mille käigus valmib igal õpilasel oma moodboard. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Juhendaja Kalle Aasamäe on õppinud Tallinna kergetööstustehnikumis ja Vjatšeslav Zaitsevi koolis Moskvas, mille lõpetas rõivadisainer-stilistina 2001. aastal. Kalle on loonud autorikollektsioone nii Eestis kui välismaal, teinud koostööd teatri- ja filmiprojektides, õpetab Eesti kunstiakadeemias ja Tallinna tehnikakõrgkoolis.


 

Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 11.0013.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA moedisaini osakonna õpperuum D506
Hind: 10 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

20.10.2018

Moekunstist rõivatrendideni

Rebecca-Atwood-4
Rebecca-Atwood-4_600x300_acf_cropped

Moekunstile keskenduv töötuba analüüsib, mis on mood ja kuidas tekivad trendid. Lisaks tutvustab rõivadisainer Kalle Aasamäe moekunsti eriala olemust ja sisu ning peab loengut teemal, kuidas mood ja disan meid igapäevaselt mõjutavad. Lisaks loengule on töötoal ka praktiline osa, mille käigus valmib igal õpilasel oma moodboard. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Juhendaja Kalle Aasamäe on õppinud Tallinna kergetööstustehnikumis ja Vjatšeslav Zaitsevi koolis Moskvas, mille lõpetas rõivadisainer-stilistina 2001. aastal. Kalle on loonud autorikollektsioone nii Eestis kui välismaal, teinud koostööd teatri- ja filmiprojektides, õpetab Eesti kunstiakadeemias ja Tallinna tehnikakõrgkoolis.

 


Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 14.0016.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA moedisaini osakonna õpperuum D506
Hind: 25 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

 

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

Moekunstist rõivatrendideni

Laupäev 20 oktoober, 2018

Rebecca-Atwood-4
Rebecca-Atwood-4_600x300_acf_cropped

Moekunstile keskenduv töötuba analüüsib, mis on mood ja kuidas tekivad trendid. Lisaks tutvustab rõivadisainer Kalle Aasamäe moekunsti eriala olemust ja sisu ning peab loengut teemal, kuidas mood ja disan meid igapäevaselt mõjutavad. Lisaks loengule on töötoal ka praktiline osa, mille käigus valmib igal õpilasel oma moodboard. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Juhendaja Kalle Aasamäe on õppinud Tallinna kergetööstustehnikumis ja Vjatšeslav Zaitsevi koolis Moskvas, mille lõpetas rõivadisainer-stilistina 2001. aastal. Kalle on loonud autorikollektsioone nii Eestis kui välismaal, teinud koostööd teatri- ja filmiprojektides, õpetab Eesti kunstiakadeemias ja Tallinna tehnikakõrgkoolis.

 


Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 14.0016.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA moedisaini osakonna õpperuum D506
Hind: 25 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Töötuppa saab registreeruda SIIN.

 

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

20.10.2018

Õpetajate päev EKAs: Erialade tulevik

TonuTunnel.com_EKA_20180914__8506081
TonuTunnel.com_EKA_20180914__8506081 copy

20. oktoobril 2018 toimub EKAs taaskord õpetajate päev üldharidus- ja huvikoolide kunsti- ning tööõpetuse õpetajatele. Oleme rõõmsad, et sel aastal saame teid kutsuda oma uude majja. Soovime teile tutvustada EKA erialade tulevikku: mis on need teemad, millega meil tegeletakse, ja milline tehnoloogia on kasutusel?

Registreeru sündmusele SIIN

 

KAVA

9.30                   Kogunemine ja registreerumine fuajees, tervituskohv ja -kringel

10.00–11.00      Uus EKA: EKA ja erialade tulevik ning võimalused. Rektor akadeemik Mart Kalm

11.15–13.15      EKA erialade tuleviku paralleeltöötoad – milline on tänapäevane disaini-, arhitektuuri- ja kunstiõpe EKAs? (Võimalik osaleda ühes töötoas)

 • Teadliku disaini töötuba “Trash to trend” (grupp täis!)
  Räägime tarbijail ja tootmises tekkivatest kohalikest jäätmetest ning sellest, mida nendega teha. Vaatame näidiseid ja teeme ise jäätmetest moetoote. Osalejad lahkuvad konkreetsete mõtetega, mida saab õpilastega üheskoos jäätmetest teha.
  Juhendaja: EKA vanemteadur ja moekunstnik Reet Aus
  Osalejaid: kuni 15
  Võta kaasa: tarbeese või rõivas, mille viskaksid ära; kirjutusvahend ja paber
 • Kaasava disaini kogemustuba
  Töötoas saad kogemuse, kuidas nägemispuudega inimesed üht või teist asja teevad. See aitab neid inimesi mõista ning saada aru, kuidas kogemus muudab olukorra tajumist. Tegeleme ka sellega, kuidas kogemust mõtestada ja kuidas on tudengid tõlgendanud kogetut loomingusse. Toome häid näiteid.
  Juhendaja: EKA kaasava disaini õppejõud Daniel Kotsjuba
  Osalejaid: kuni 15
 • Ainekava “Kunst” uuendustega haakuvad õppetegevused: 21. sajandi oskused ja tervikliku õppeühiku loomine. (grupp täis!)
  Juhendajad: EKA kunstihariduse õppejõud Helen Arov ja Anneli Porri
  Osalejaid: kuni 15
 • Kunstiteoste tehniline uurimine ja restaureerimine
  Saad ülevaate kunstiteoste tehnilise uurimise võimalustest. Sulle tutvustatakse EKA ja Eesti Kunstimuuseumi suuremaid ühisprojekte “Rode altar lähivaates”, “Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas” jt. Ühtlasi saad tuttavamaks kunstiteoste restaureerimise metoodikaga, näed restaureeritavaid objekte lähedalt ja saad teha oma käega esimesed restaureerimiskatsetused.
  Juhendajad: professor Hilkka Hiiop ja/või Merike Kallas
  Osalejaid: kuni 20
 • Mis on kaasaegne kunst? Mis on visuaalkultuur? Kuidas lugeda pilti?
  Kuigi visuaalkultuur on ümbritsenud inimesi ühel või teisel moel varemgi, on see tänapäeval võimukam ja levinum kui iial enne. Selle tõlgendamiseks on kunstiajaloo kõrvale tekkinud uute suundadena pilditeadus ja visuaalkultuuri uuringud. Vaatleme näidete najal, mida need hõlmavad ja mida võime neist välja lugeda. Millega tuleb pilte vaadates veel arvestada? Kuidas saada aru kaasaegsest kunstist, kasutades evolutsiooniteooria, arheoloogia ja biosemiootika teadmisi? Mis see on, mille me peame kunsti mõistmiseks täielikult ümber mõtlema?
  Juhendajad: EKA kunstiteaduse õppejõud Liisa-Helena Lumberg ja Andrus Laansalu
  Osalejaid: kuni 40
 • Ruumiharidus ja uus tehnoloogia
  EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan Andres Ojari annab ülevaate teemadest ja valdkondadest, millega üliõpilased puutuvad kokku meie arhitektuuriõppes. 3D-labori juhataja Martin Melioranski tutvustab 3D-printerite ja tööstusroboti toimimist ning teeb sissejuhatuse lehtmaterjali laserlõikusesse. Arhitekt Johanna Jõekalda esitleb virtuaalreaalsuse labori võimalusi ning annab ülevaate virtuaal- ja liitreaalsuse levinuimatest kasutusviisidest tänapäeva arhitektuuripraktikas. Saad ka ise proovida immersiivse ruumi kujundamist ja vaadelda neid ruume virtuaalreaalsusprillide abil.
  Osalejaid: kuni 20
 • Loo jutustamine kaasaegses kunstis animatsiooni vaatenurgast (grupp täis!)
  Kuidas jutustada lugu animatsiooni kaudu? Vaatleme kaasaegset kunsti kui animatsiooni. Animatsioon on paljudes kunstiülikoolides hübriid, mida õpetades kasutatakse kunsti ja loo jutustamise (filmikunsti) võimalusi. Mis see ikkagi on? Teeme ka praktilise ülesande, mille käigus vaatleme kunsti loo jutustamise seisukohalt.
  Juhendaja: EKA joonistamise ja animatsiooni õppejõud Lilli-Krõõt Repnau
  Osalejaid: kuni 10
  Võta kaasa: visandiplokk ja kirjutus- või joonistusvahend

13.15–14.15       Lõuna (omal kulul EKA kohvikus või naabruskonna toidukohtades)

14.30–15.30       Paneelarutelu “Tänapäeva ja tuleviku õppija. Ootused ja võimalused kunstihariduses, sealhulgas ootused EKA-le”. Esindatud on nii EKA, üldhariduskoolide kui ka huvikoolide haridustöötajad.

15.30–16.15        Ekskursioon EKA uues hoones

 

14.00–16.15    ALTERNATIIV PÄRASTLÕUNAKS: EKA avatud akadeemia töötoad (tasulised, 25 €/töötuba)

 

REGISTREERU ÕPETAJATE PÄEVALE SIIN

Palume kindlasti registreeruda hiljemalt 15. oktoobril!

 

Õpetajate päev EKAs toimub “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus” projekti raames. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Korraldajad EKA kunstihariduse osakond, kommunikatsiooniosakond ja avatud akadeemia koostöös teaduskondadega

Päeva osalemist jääb kinnitama elektrooniline täienduskoolituse tõend, mis saadetakse teile peale päeva. Koolituspäeva maht 5 akadeemilist tundi.

Päev on osalejale tasuta, va pealelõunal tasulised avatud akadeemia töötoad.

 

 

Lisainfo:

Maarja Pabut 
Turundusspetsialist
EKA kommunikatsiooni osakond
Postitas Maarja Pabut — Püsilink

Õpetajate päev EKAs: Erialade tulevik

Laupäev 20 oktoober, 2018

TonuTunnel.com_EKA_20180914__8506081
TonuTunnel.com_EKA_20180914__8506081 copy

20. oktoobril 2018 toimub EKAs taaskord õpetajate päev üldharidus- ja huvikoolide kunsti- ning tööõpetuse õpetajatele. Oleme rõõmsad, et sel aastal saame teid kutsuda oma uude majja. Soovime teile tutvustada EKA erialade tulevikku: mis on need teemad, millega meil tegeletakse, ja milline tehnoloogia on kasutusel?

Registreeru sündmusele SIIN

 

KAVA

9.30                   Kogunemine ja registreerumine fuajees, tervituskohv ja -kringel

10.00–11.00      Uus EKA: EKA ja erialade tulevik ning võimalused. Rektor akadeemik Mart Kalm

11.15–13.15      EKA erialade tuleviku paralleeltöötoad – milline on tänapäevane disaini-, arhitektuuri- ja kunstiõpe EKAs? (Võimalik osaleda ühes töötoas)

 • Teadliku disaini töötuba “Trash to trend” (grupp täis!)
  Räägime tarbijail ja tootmises tekkivatest kohalikest jäätmetest ning sellest, mida nendega teha. Vaatame näidiseid ja teeme ise jäätmetest moetoote. Osalejad lahkuvad konkreetsete mõtetega, mida saab õpilastega üheskoos jäätmetest teha.
  Juhendaja: EKA vanemteadur ja moekunstnik Reet Aus
  Osalejaid: kuni 15
  Võta kaasa: tarbeese või rõivas, mille viskaksid ära; kirjutusvahend ja paber
 • Kaasava disaini kogemustuba
  Töötoas saad kogemuse, kuidas nägemispuudega inimesed üht või teist asja teevad. See aitab neid inimesi mõista ning saada aru, kuidas kogemus muudab olukorra tajumist. Tegeleme ka sellega, kuidas kogemust mõtestada ja kuidas on tudengid tõlgendanud kogetut loomingusse. Toome häid näiteid.
  Juhendaja: EKA kaasava disaini õppejõud Daniel Kotsjuba
  Osalejaid: kuni 15
 • Ainekava “Kunst” uuendustega haakuvad õppetegevused: 21. sajandi oskused ja tervikliku õppeühiku loomine. (grupp täis!)
  Juhendajad: EKA kunstihariduse õppejõud Helen Arov ja Anneli Porri
  Osalejaid: kuni 15
 • Kunstiteoste tehniline uurimine ja restaureerimine
  Saad ülevaate kunstiteoste tehnilise uurimise võimalustest. Sulle tutvustatakse EKA ja Eesti Kunstimuuseumi suuremaid ühisprojekte “Rode altar lähivaates”, “Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas” jt. Ühtlasi saad tuttavamaks kunstiteoste restaureerimise metoodikaga, näed restaureeritavaid objekte lähedalt ja saad teha oma käega esimesed restaureerimiskatsetused.
  Juhendajad: professor Hilkka Hiiop ja/või Merike Kallas
  Osalejaid: kuni 20
 • Mis on kaasaegne kunst? Mis on visuaalkultuur? Kuidas lugeda pilti?
  Kuigi visuaalkultuur on ümbritsenud inimesi ühel või teisel moel varemgi, on see tänapäeval võimukam ja levinum kui iial enne. Selle tõlgendamiseks on kunstiajaloo kõrvale tekkinud uute suundadena pilditeadus ja visuaalkultuuri uuringud. Vaatleme näidete najal, mida need hõlmavad ja mida võime neist välja lugeda. Millega tuleb pilte vaadates veel arvestada? Kuidas saada aru kaasaegsest kunstist, kasutades evolutsiooniteooria, arheoloogia ja biosemiootika teadmisi? Mis see on, mille me peame kunsti mõistmiseks täielikult ümber mõtlema?
  Juhendajad: EKA kunstiteaduse õppejõud Liisa-Helena Lumberg ja Andrus Laansalu
  Osalejaid: kuni 40
 • Ruumiharidus ja uus tehnoloogia
  EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan Andres Ojari annab ülevaate teemadest ja valdkondadest, millega üliõpilased puutuvad kokku meie arhitektuuriõppes. 3D-labori juhataja Martin Melioranski tutvustab 3D-printerite ja tööstusroboti toimimist ning teeb sissejuhatuse lehtmaterjali laserlõikusesse. Arhitekt Johanna Jõekalda esitleb virtuaalreaalsuse labori võimalusi ning annab ülevaate virtuaal- ja liitreaalsuse levinuimatest kasutusviisidest tänapäeva arhitektuuripraktikas. Saad ka ise proovida immersiivse ruumi kujundamist ja vaadelda neid ruume virtuaalreaalsusprillide abil.
  Osalejaid: kuni 20
 • Loo jutustamine kaasaegses kunstis animatsiooni vaatenurgast (grupp täis!)
  Kuidas jutustada lugu animatsiooni kaudu? Vaatleme kaasaegset kunsti kui animatsiooni. Animatsioon on paljudes kunstiülikoolides hübriid, mida õpetades kasutatakse kunsti ja loo jutustamise (filmikunsti) võimalusi. Mis see ikkagi on? Teeme ka praktilise ülesande, mille käigus vaatleme kunsti loo jutustamise seisukohalt.
  Juhendaja: EKA joonistamise ja animatsiooni õppejõud Lilli-Krõõt Repnau
  Osalejaid: kuni 10
  Võta kaasa: visandiplokk ja kirjutus- või joonistusvahend

13.15–14.15       Lõuna (omal kulul EKA kohvikus või naabruskonna toidukohtades)

14.30–15.30       Paneelarutelu “Tänapäeva ja tuleviku õppija. Ootused ja võimalused kunstihariduses, sealhulgas ootused EKA-le”. Esindatud on nii EKA, üldhariduskoolide kui ka huvikoolide haridustöötajad.

15.30–16.15        Ekskursioon EKA uues hoones

 

14.00–16.15    ALTERNATIIV PÄRASTLÕUNAKS: EKA avatud akadeemia töötoad (tasulised, 25 €/töötuba)

 

REGISTREERU ÕPETAJATE PÄEVALE SIIN

Palume kindlasti registreeruda hiljemalt 15. oktoobril!

 

Õpetajate päev EKAs toimub “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus” projekti raames. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Korraldajad EKA kunstihariduse osakond, kommunikatsiooniosakond ja avatud akadeemia koostöös teaduskondadega

Päeva osalemist jääb kinnitama elektrooniline täienduskoolituse tõend, mis saadetakse teile peale päeva. Koolituspäeva maht 5 akadeemilist tundi.

Päev on osalejale tasuta, va pealelõunal tasulised avatud akadeemia töötoad.

 

 

Lisainfo:

Maarja Pabut 
Turundusspetsialist
EKA kommunikatsiooni osakond
Postitas Maarja Pabut — Püsilink

20.10.2018

Keraamilised ulmeloomad

6-1_600x300_acf_cropped-2

Keraamika töötoas tutvume erinevate savi vormimise võtetega, et valmistada ise üks savist loom või hoopiski fantaasiaelukas. Seejuures on vaid oluline, et tehtud loom kojuviimiseks lõpuks ka oma pappkarbist pessa mahuks, kuna kohapeal neid ei põletata. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Juhendaja Kersti Laanmaa on lõpetanud ERKI 1988. aastal keraamikuna ja lisaks kaitsnud 2000. aastal ka magistrikraadi, siis juba EKA keraamika osakonnas. Peale magistrikraadi kaitsmist sai Laanmaast endast omakorda Eesti Kunstiakadeemia keraamika õppejõud. Ta on alates 1991. aastast tegutsenud vabakutselise keraamiku ja ettevõtjana, valmistades tarbeesemeid ja pisiplastikat müügiks.


 

Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 14.00–16.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA keraamika töökoda, ruum B602
Hind: 25 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Registreeru töötuppa SIIN.

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

Keraamilised ulmeloomad

Laupäev 20 oktoober, 2018

6-1_600x300_acf_cropped-2

Keraamika töötoas tutvume erinevate savi vormimise võtetega, et valmistada ise üks savist loom või hoopiski fantaasiaelukas. Seejuures on vaid oluline, et tehtud loom kojuviimiseks lõpuks ka oma pappkarbist pessa mahuks, kuna kohapeal neid ei põletata. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Juhendaja Kersti Laanmaa on lõpetanud ERKI 1988. aastal keraamikuna ja lisaks kaitsnud 2000. aastal ka magistrikraadi, siis juba EKA keraamika osakonnas. Peale magistrikraadi kaitsmist sai Laanmaast endast omakorda Eesti Kunstiakadeemia keraamika õppejõud. Ta on alates 1991. aastast tegutsenud vabakutselise keraamiku ja ettevõtjana, valmistades tarbeesemeid ja pisiplastikat müügiks.


 

Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 14.00–16.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA keraamika töökoda, ruum B602
Hind: 25 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Registreeru töötuppa SIIN.

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

20.10.2018

Illustratsiooni müstiline maailm

Gucci_fall_graphic01small-1_600x300_acf_cropped

Grupp on täitunud!

Illustratsiooni töötoas avastame illustratsiooni maailma salapäraseid tagatubasid juhendaja Kätlin Kaljuvee kogemuste kaudu. Seeläbi saame teada, millised on moe-, tekstiili- ja teiste kujundusgraafika valdkondade eripärad illustraatorile. Lisaks õpime töötoa praktilises osas looma ise moeillustratsiooni. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Töötoa juhendaja Kätlin Kaljuvee on auhinnatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnik, kelle loomingus on kesksel kohal looduse müütiline jõud ja elu oma mitmekesises kauniduses. Kaljuvee loomingut on tellinud näiteks legendaarne Patti Smith, kelle muusikast kunstnik inspiratsiooni ammutab. Tema tindi ja vesivärvidega käsitsi illustreeritud töid on teiste seas tellinud ka Givenchy, Rotring ja Samsung.


 

Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 14.00–16.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA õpperuum A201
Hind: 25 eurot
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Registreeru töötuppa SIIN.

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

Illustratsiooni müstiline maailm

Laupäev 20 oktoober, 2018

Gucci_fall_graphic01small-1_600x300_acf_cropped

Grupp on täitunud!

Illustratsiooni töötoas avastame illustratsiooni maailma salapäraseid tagatubasid juhendaja Kätlin Kaljuvee kogemuste kaudu. Seeläbi saame teada, millised on moe-, tekstiili- ja teiste kujundusgraafika valdkondade eripärad illustraatorile. Lisaks õpime töötoa praktilises osas looma ise moeillustratsiooni. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Töötoa juhendaja Kätlin Kaljuvee on auhinnatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnik, kelle loomingus on kesksel kohal looduse müütiline jõud ja elu oma mitmekesises kauniduses. Kaljuvee loomingut on tellinud näiteks legendaarne Patti Smith, kelle muusikast kunstnik inspiratsiooni ammutab. Tema tindi ja vesivärvidega käsitsi illustreeritud töid on teiste seas tellinud ka Givenchy, Rotring ja Samsung.


 

Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 14.00–16.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA õpperuum A201
Hind: 25 eurot
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Registreeru töötuppa SIIN.

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

20.10.2018

Nahast kaarditasku

6
6-2_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitunud

Nahakunsti töötoas avastame nahaliike ning selle erinevaid kasutamise viise. Lisaks loome ka ise praktilise õppimise käigus nahast kaarditaskuid, tänu millele saab enda loomingut edaspidi otstarbekalt ka kaasas kanda. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Töötuba juhendavad Eve Kaaret ja Sirle Rohusaar. Kaaret omandas nahakunsti erialal magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias aastal 2000. Tänaseks on Kaaret Eesti Kunstiakadeemia aksessuaari- ja nahakunsti osakonna töökoja meister ning õppejõud. Rohusaar töötab  Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti osakonna aksessuaaritöökoja meistrina ning on eelnevalt juhendanud ka teisi EKA avatud akadeemia töötubasid lastele ja noortele. Rohusaar omandas  Eesti Kunstiakadeemia bakalaureuse kraadi nahakunsti erialal aastal 2017.  


Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 14.0016.15
KohtPõhja pst. 7, EKA aksessuaari- ja köitedisaini osakonna õpperuum B511
Hind: 25 eurot
Õppekavarühmmoe-, sise- ja tööstusdisain

Registreeru töötuppa SIIN.

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Nahast kaarditasku

Laupäev 20 oktoober, 2018

6
6-2_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitunud

Nahakunsti töötoas avastame nahaliike ning selle erinevaid kasutamise viise. Lisaks loome ka ise praktilise õppimise käigus nahast kaarditaskuid, tänu millele saab enda loomingut edaspidi otstarbekalt ka kaasas kanda. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Töötuba juhendavad Eve Kaaret ja Sirle Rohusaar. Kaaret omandas nahakunsti erialal magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias aastal 2000. Tänaseks on Kaaret Eesti Kunstiakadeemia aksessuaari- ja nahakunsti osakonna töökoja meister ning õppejõud. Rohusaar töötab  Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti osakonna aksessuaaritöökoja meistrina ning on eelnevalt juhendanud ka teisi EKA avatud akadeemia töötubasid lastele ja noortele. Rohusaar omandas  Eesti Kunstiakadeemia bakalaureuse kraadi nahakunsti erialal aastal 2017.  


Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 14.0016.15
KohtPõhja pst. 7, EKA aksessuaari- ja köitedisaini osakonna õpperuum B511
Hind: 25 eurot
Õppekavarühmmoe-, sise- ja tööstusdisain

Registreeru töötuppa SIIN.

Postitas Elise Eimre — Püsilink

20.10.2018

Matt ja läikiv graafika klaasil

6764740785_e69f2fa00c_b
6764740785_e69f2fa00c_b_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitunud

Klaasikunsti töötoas õpime tundma ning kasutama mati ja läikiva pinna kontrasti klaasikunstis. Avastame, kuidas kanda klaasile kujutisi ja mustreid valge mati joonena, mis tekib sileda klaasi kriimustamisel terava ja tugevast materjalist töövahendiga. Töötoa käigus kujundame praktilise tööna ka ise selles tehnikas klaasesemeid. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Juhendaja Piret Ellamaa on omandanud klaasikunsti erialal magistrikraadi. Tänaseks on Ellamaa tuntud ja tunnustatud klaasikunstnik, kes on tegutsenud oma loomeväljal üle kümne aasta ja osalenud aktiivselt ka näitustel. Ellamaa looming eristub eeskätt meisterliku sulatustehnika kaudu, mille hulka kuulub ka pâte de verre.


 

Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 14.0016.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA klaasikunsti osakonna õpperuum B604.3
Hind: 25 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Registreeru töötuppa SIIN.

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Matt ja läikiv graafika klaasil

Laupäev 20 oktoober, 2018

6764740785_e69f2fa00c_b
6764740785_e69f2fa00c_b_600x300_acf_cropped

NB! Grupp on täitunud

Klaasikunsti töötoas õpime tundma ning kasutama mati ja läikiva pinna kontrasti klaasikunstis. Avastame, kuidas kanda klaasile kujutisi ja mustreid valge mati joonena, mis tekib sileda klaasi kriimustamisel terava ja tugevast materjalist töövahendiga. Töötoa käigus kujundame praktilise tööna ka ise selles tehnikas klaasesemeid. Vajalikud materjalid on kursuse hinnas ja kohapeal olemas.

Juhendaja Piret Ellamaa on omandanud klaasikunsti erialal magistrikraadi. Tänaseks on Ellamaa tuntud ja tunnustatud klaasikunstnik, kes on tegutsenud oma loomeväljal üle kümne aasta ja osalenud aktiivselt ka näitustel. Ellamaa looming eristub eeskätt meisterliku sulatustehnika kaudu, mille hulka kuulub ka pâte de verre.


 

Toimumise aeg: 20. oktoobril kell 14.0016.15
Koht: Põhja pst. 7, EKA klaasikunsti osakonna õpperuum B604.3
Hind: 25 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Registreeru töötuppa SIIN.

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

24.10.2018 — 28.11.2018

Kasutajakeskne disain toote- ja teenuse­arenduses

kasutajakeskne-disain-1_600x300_acf_cropped

Kursus on mõeldud veebidisaineritele, projektijuhtidele ja tooteomanikele, kes töötavad pangandus- ja telekomiettevõtetes, samuti idufirmades ja inkubaatorites osalejatele. Loomulikult on oodatud ka kõik teised huvilised.

Kasutajakeskne lähenemine on saanud eduka toote ja teenuse väljatöötamise põhikomponendiks. Tehnoloogia ülikiire areng viimase mõnekümne aasta jooksul on toonud meid punkti, kus luuakse tavainimesele hoomamatult keerukaid lahendusi. Ometi määrab uue tootetehnoloogia või teenuse edukuse see, kuidas turg selle vastu võtab. Peamine on see, kui hästi arvestasid toote või teenuse loojad sihtrühma vajaduste, kogemuste ja eeldustega, kui hästi sobib tulemus konteksti ning kui lihtsasti on see kasutatav.

Edu saavutamine eeldab seega teadlikku lähenemist toote ja teenuse kujundamisele, kasutajakeskset disainiprotsessi ning erialase mõttelaadi ja metodoloogia rakendamist.

Kava
Kursus koosneb kuuest sessioonist.

 1. päev. Kasutajakeskne disain ja protsess
 2. päev. Kasutajauuringud
 3.  päev. Ajurünnakud
 4.  päev. Prototüüpimine ja testimine
 5. päev. Visuaalne disain
 6. päev. Loo jutustamine ja esitlus

Õppemetoodika

Sessioonidel on sarnane ülesehitus: iga päev on teoreetiline loeng ja praktilised harjutused. Loengus kombineeritakse akadeemilised taustteadmised ja juhtumiuuringud terviklikuks ja kaasahaaravaks sissejuhatuseks valdkonda. Nõudlikum osaleja saab seletusi disainimetodoloogia toimimise tagamaade kohta. Kirjeldatavad juhtumid põhinevad juhendaja kogemusel ning aitavad luua hoomatavad seosed teooria ja praktika vahel. Harjutustega mängitakse läbi konkreetse teemaga seonduvad ülesanded.

 

Kursuse läbinu

 • mõistab kasutajakeskse disaini mõttelaadi ja vajadust,
 • orienteerub valdkonna metodoloogia ning disaineri tootearendusse kaasamise võimalustes ja vajalikkuses.

Osalejad saavad õpitut oma projektide hindamisel kohe rakendada ja astuda esimesi samme nende kasutajakeskseks muutmisel.

 

Kursus lõpeb arvestusega, milleks ontehtud tööde esitlus ja rühmaarutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja Tanel Kärp on cum laudelõpetanud Tartu Ülikoolis virtuaalkeskkondade disaini ja arenduse eriala magistriõppe ning Eesti Kunstiakadeemias graafilise disaini bakalaureuseõppe. Ta on interaktsioonidisainer, iduettevõtja, õppejõud ja eestvedaja disainistuudios Ars Experentia. Omandanuna graafilise disaineri ja virtuaalkeskkondade loomise hariduse, kasutab ta oma kriitilise mõtlemise oskusi kasutajakesksete lahenduste väljatöötamiseks. Alustanud veebidisainerina 2001. aastal, jõudis ta proaktiivse õppijana kasutajakogemuse (UX) disaini maailma ja leidis end peagi õpetamas seda ka teistele. Ta on seitsme aasta jooksul korraldanud erialaseid loenguid ja töötube Eesti Kunstiakadeemias, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ning arvukatel üritustel ja koolitustel iduettevõtetele.

Aeg: 24. oktoobrist kuni 28. novembrini 2018 kolmapäeviti kell 18–19.30 I osa ja 19.45–21 II osa
Koht: õpperuum A303, Põhja pst 7, Tallinn
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 28 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)

Hind: 380 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

Kasutajakeskne disain toote- ja teenuse­arenduses

Kolmapäev 24 oktoober, 2018 — Kolmapäev 28 november, 2018

kasutajakeskne-disain-1_600x300_acf_cropped

Kursus on mõeldud veebidisaineritele, projektijuhtidele ja tooteomanikele, kes töötavad pangandus- ja telekomiettevõtetes, samuti idufirmades ja inkubaatorites osalejatele. Loomulikult on oodatud ka kõik teised huvilised.

Kasutajakeskne lähenemine on saanud eduka toote ja teenuse väljatöötamise põhikomponendiks. Tehnoloogia ülikiire areng viimase mõnekümne aasta jooksul on toonud meid punkti, kus luuakse tavainimesele hoomamatult keerukaid lahendusi. Ometi määrab uue tootetehnoloogia või teenuse edukuse see, kuidas turg selle vastu võtab. Peamine on see, kui hästi arvestasid toote või teenuse loojad sihtrühma vajaduste, kogemuste ja eeldustega, kui hästi sobib tulemus konteksti ning kui lihtsasti on see kasutatav.

Edu saavutamine eeldab seega teadlikku lähenemist toote ja teenuse kujundamisele, kasutajakeskset disainiprotsessi ning erialase mõttelaadi ja metodoloogia rakendamist.

Kava
Kursus koosneb kuuest sessioonist.

 1. päev. Kasutajakeskne disain ja protsess
 2. päev. Kasutajauuringud
 3.  päev. Ajurünnakud
 4.  päev. Prototüüpimine ja testimine
 5. päev. Visuaalne disain
 6. päev. Loo jutustamine ja esitlus

Õppemetoodika

Sessioonidel on sarnane ülesehitus: iga päev on teoreetiline loeng ja praktilised harjutused. Loengus kombineeritakse akadeemilised taustteadmised ja juhtumiuuringud terviklikuks ja kaasahaaravaks sissejuhatuseks valdkonda. Nõudlikum osaleja saab seletusi disainimetodoloogia toimimise tagamaade kohta. Kirjeldatavad juhtumid põhinevad juhendaja kogemusel ning aitavad luua hoomatavad seosed teooria ja praktika vahel. Harjutustega mängitakse läbi konkreetse teemaga seonduvad ülesanded.

 

Kursuse läbinu

 • mõistab kasutajakeskse disaini mõttelaadi ja vajadust,
 • orienteerub valdkonna metodoloogia ning disaineri tootearendusse kaasamise võimalustes ja vajalikkuses.

Osalejad saavad õpitut oma projektide hindamisel kohe rakendada ja astuda esimesi samme nende kasutajakeskseks muutmisel.

 

Kursus lõpeb arvestusega, milleks ontehtud tööde esitlus ja rühmaarutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja Tanel Kärp on cum laudelõpetanud Tartu Ülikoolis virtuaalkeskkondade disaini ja arenduse eriala magistriõppe ning Eesti Kunstiakadeemias graafilise disaini bakalaureuseõppe. Ta on interaktsioonidisainer, iduettevõtja, õppejõud ja eestvedaja disainistuudios Ars Experentia. Omandanuna graafilise disaineri ja virtuaalkeskkondade loomise hariduse, kasutab ta oma kriitilise mõtlemise oskusi kasutajakesksete lahenduste väljatöötamiseks. Alustanud veebidisainerina 2001. aastal, jõudis ta proaktiivse õppijana kasutajakogemuse (UX) disaini maailma ja leidis end peagi õpetamas seda ka teistele. Ta on seitsme aasta jooksul korraldanud erialaseid loenguid ja töötube Eesti Kunstiakadeemias, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ning arvukatel üritustel ja koolitustel iduettevõtetele.

Aeg: 24. oktoobrist kuni 28. novembrini 2018 kolmapäeviti kell 18–19.30 I osa ja 19.45–21 II osa
Koht: õpperuum A303, Põhja pst 7, Tallinn
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 28 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)

Hind: 380 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

31.10.2018

EKA Galerii ootab näituseid!

opencall

Avatud on EKA Galerii näituseprogrammi taotlusvoor perioodiks jaanuar–juuni 2019!

Taotlusvoor on avatud kohalikele ja rahvusvahelistele kunstiprojektidele, isiku-ja kuraatorinäitustele, üritustele, performance’itele ja töötubadele. Näituste keskmine pikkus on 5 nädalat, muudel projektidel tulenevalt vajadustest ja võimalustest. EKA Galerii näitusepind (Põhja puiestee 7) on rendivaba.

Palume taotlused esitada hiljemalt 31.10.2018 aadressile eka.galerii@artun.ee  manusena ühte zip-faili pakituna. Taotlus loetakse esitatuks kui see on saadetud õigeaegselt, vormis on täidetud kõik väljad ja lisatud kõik nõutud materjalid. Taotlused vaatab läbi žürii.

Taotlusvormi leiab siit: https://drive.google.com/file/d/1y07UNHmCL-lJqUC5xsDqZxIWF_AZe9ZZ/view?usp=sharing

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

EKA Galerii ootab näituseid!

Kolmapäev 31 oktoober, 2018

opencall

Avatud on EKA Galerii näituseprogrammi taotlusvoor perioodiks jaanuar–juuni 2019!

Taotlusvoor on avatud kohalikele ja rahvusvahelistele kunstiprojektidele, isiku-ja kuraatorinäitustele, üritustele, performance’itele ja töötubadele. Näituste keskmine pikkus on 5 nädalat, muudel projektidel tulenevalt vajadustest ja võimalustest. EKA Galerii näitusepind (Põhja puiestee 7) on rendivaba.

Palume taotlused esitada hiljemalt 31.10.2018 aadressile eka.galerii@artun.ee  manusena ühte zip-faili pakituna. Taotlus loetakse esitatuks kui see on saadetud õigeaegselt, vormis on täidetud kõik väljad ja lisatud kõik nõutud materjalid. Taotlused vaatab läbi žürii.

Taotlusvormi leiab siit: https://drive.google.com/file/d/1y07UNHmCL-lJqUC5xsDqZxIWF_AZe9ZZ/view?usp=sharing

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

01.11.2018 — 15.11.2018

3D-modelleerimine ja renderdamine algajatele

Blender_1-1_600x300_acf_cropped

Kursus annab ülevaate 3D-modelleerimise viisidest 3D-vabavara Blender abil. Osalejad modelleerivad juhendaja abiga lihtsa objekti ja renderdavad selle kursuse jooksul omandatud võtteid kasutades. Kursuse lõpuks saab osaleja 3D-faili oma tööga, millest on tehtud ka renderdus. Blender on vabavaraline 3D- ja komposiitimistarkvara, mille funktsionaalsus on võrreldav tasuliste lahendustega. 

Kursusele on oodatud need, kes pole varem 3D-modelleerimisega kokku puutunud, ent on kogenud arvutikasutajad. 3D-programmid on nimelt väga tehnilised. Kelle jaoks on arvuti kasutamine veel veidi ebamugav või keeruline, sellele võib ka 3D-programmi tundmaõppimine olla alustuseks liiga mahukas ülesanne.

https://www.blender.org/
http://i.imgur.com/XkJUC6T.jpg

 

Kava

 1. päev. Sissejuhatus Blenderisse. Kasutajaliidese ülevaatus ja kiire sissejuhatus modelleerimisse
 2. päev. Modelleerimine. Modelleerime objekti, kasutades erinevaid tehnikaid
 3. päev. Visualiseerimine ja materjalid. Seame üles kaamera ja valime modelleeritud objektile materjalid
 4. päev. Renderdus ja eksport. Renderdame modelleeritud objekti ja uurime, millised võimalused on oma loomingu näitamiseks ja teistega jagamiseks veebis
 5. päev. Järeleaitamine-varutund. Kui aega on üle ja kõik tööd valmis, täidetakse tund renderdusdetailidega tutvumisega

Osaleja saab kursuselt kaasa salvestatud failid igas alampunktis ja videojuhendi, et vaadata protsess omal käel läbi (eesti/inglise keeles).

 

Kursuse läbinu

 • on tutvunud levinuimate tehnikatega 3D-programmides Blenderi näitel,
 • on saanud algteadmised 3D-modelleerimisest, materjalidest ja visualiseerimisest.

Kursus lõpeb arvestusega, milleks ontehtud tööde esitlus ja rühmaarutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Joakim Kuusemaa on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstilise kujundamise eriala. Ta on rakendanud 3D- ja muid erialaseid teadmisi üle kümne aasta iduettevõtetes kujundaja ja 3D-graafikuna.

Aeg: 1., 6., 8., 13. ja 15. novembril 2018 kell 18–20.30 Koht: Põhja pst 7, Tallinn, ruum B307, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis, mis on varustatud mac-tüüpi arvutietega.

Maht: 15 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 11 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)

Hind: 225 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

3D-modelleerimine ja renderdamine algajatele

Neljapäev 01 november, 2018 — Neljapäev 15 november, 2018

Blender_1-1_600x300_acf_cropped

Kursus annab ülevaate 3D-modelleerimise viisidest 3D-vabavara Blender abil. Osalejad modelleerivad juhendaja abiga lihtsa objekti ja renderdavad selle kursuse jooksul omandatud võtteid kasutades. Kursuse lõpuks saab osaleja 3D-faili oma tööga, millest on tehtud ka renderdus. Blender on vabavaraline 3D- ja komposiitimistarkvara, mille funktsionaalsus on võrreldav tasuliste lahendustega. 

Kursusele on oodatud need, kes pole varem 3D-modelleerimisega kokku puutunud, ent on kogenud arvutikasutajad. 3D-programmid on nimelt väga tehnilised. Kelle jaoks on arvuti kasutamine veel veidi ebamugav või keeruline, sellele võib ka 3D-programmi tundmaõppimine olla alustuseks liiga mahukas ülesanne.

https://www.blender.org/
http://i.imgur.com/XkJUC6T.jpg

 

Kava

 1. päev. Sissejuhatus Blenderisse. Kasutajaliidese ülevaatus ja kiire sissejuhatus modelleerimisse
 2. päev. Modelleerimine. Modelleerime objekti, kasutades erinevaid tehnikaid
 3. päev. Visualiseerimine ja materjalid. Seame üles kaamera ja valime modelleeritud objektile materjalid
 4. päev. Renderdus ja eksport. Renderdame modelleeritud objekti ja uurime, millised võimalused on oma loomingu näitamiseks ja teistega jagamiseks veebis
 5. päev. Järeleaitamine-varutund. Kui aega on üle ja kõik tööd valmis, täidetakse tund renderdusdetailidega tutvumisega

Osaleja saab kursuselt kaasa salvestatud failid igas alampunktis ja videojuhendi, et vaadata protsess omal käel läbi (eesti/inglise keeles).

 

Kursuse läbinu

 • on tutvunud levinuimate tehnikatega 3D-programmides Blenderi näitel,
 • on saanud algteadmised 3D-modelleerimisest, materjalidest ja visualiseerimisest.

Kursus lõpeb arvestusega, milleks ontehtud tööde esitlus ja rühmaarutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Joakim Kuusemaa on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstilise kujundamise eriala. Ta on rakendanud 3D- ja muid erialaseid teadmisi üle kümne aasta iduettevõtetes kujundaja ja 3D-graafikuna.

Aeg: 1., 6., 8., 13. ja 15. novembril 2018 kell 18–20.30 Koht: Põhja pst 7, Tallinn, ruum B307, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis, mis on varustatud mac-tüüpi arvutietega.

Maht: 15 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 11 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)

Hind: 225 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

05.11.2018 — 14.11.2018

Infograafika kujundamine Adobe Illustratoris

Infograafika_800x800
Infograafika_600x300
Infograafika_600x300-1_600x300_acf_cropped

Sagedasim näide infograafikast on ettevõtte aastaaruandes või mujal avaldatav statistika, mille on rahandusasjatundjad vormistanud toredate Exceli graafikutena. Sisuliselt on kõik hea ja õige, aga välja näeb kole nagu öö, sest Excel pole disainimiseks mõeldud programm.

Kuidas saada ühest Exceli tabelist kena ja avaldamiskõlbulik diagramm? Kuidas teha teenusest huvitatud kliendile selgeks, millega teie ettevõte tegeleb? Kui protsess on mitmeetapiline, võib huvi kaduda enne, kui seletus lõpule jõuab. Hästi teostatud infograafika on seepärast ettevõtte veebilehel asjakohasem kui pikk jutt. Paarileheküljelise kirjelduse asemel võiks näidata protsessi etappe ja tulemust joonisel, mis aitab kiiremini hinnata teenuse vajalikkust, kasutegurit ja muud, mis on kliendile tähtis.

Koolitusel vaadatakse infograafika parimaid näiteid ja jagatakse praktilist nõu teostuseks. Lahendatakse ka infograafika ülesandeid, et harjutada Adobe Illustratori töövahendite kasutamist. Illustratori töövõtteid õpitakse kombineerima loomingulisemate diagrammide disainimiseks.

Ligikaudne ajakava

1. päev. Infograafika lihtsamad näited: tulp-, joon- ja sektordiagrammid. Vajaduse korral meenutatakse Illustratori peamisi töövõtteid, mida läheb vaja ülesannete lahendamiseks

 • Illustratori graafikute töövahend
 • Diagrammi disaini muutmise võimalused
 • Andmefailide kasutamine või Exceli diagrammi disaini muutmine
 • Värvipaleti korrastamine
 • Piktogrammide lisamine diagrammile, visuaalide kogud

2. päev. Visuaalselt keerukamad infograafika näited

 • Illustratsiooni lisamine diagrammile
 • Pikselgraafika kasutamine ja maskimine
 • Reaalse objekti kasutamine diagrammina. Ideede kogumine rühmatööna ja ühe diagrammi teostamine

3. päev. Protsessi visualiseerimise ja suhete struktuuri näited

 • Värvivaliku põhimõtted
 • Tüpograafia kasutamine
 • Info kogumine, valimine ja struktureerimine
 • Ajatelje ülesanne

4. päev. Rühmatöö ülesanne: protsessi visualiseerimine või turismipiirkonna kaardi disain.

Ülesanne eeldab enne info kogumist, analüüsi ja loomingulisust, et saavutada informatiivne ja visuaalne tervik.

Osalejate huve ja oskusi arvestades saab ajakavas olevaid teemasid täpsustada.

Kursuse läbinu

 • teab, kuidas muuta diagramm lihtsamini mõistetavaks
 • teab, kuidas lisada diagrammile emotsionaalset väärtust ja suurendada vaataja huvi
 • oskab luua lihtsustatud struktuuri või protsessi joonist
 • oskab kasutada Adobe Illustratori graafikute töövahendit

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisu on ülesande lahendamine. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja Maris Lindoja on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias graafilises disainis ja interaktiivses multimeedias. 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on ta seitse aastat õpetanud kasutama erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid.

Maris Lindoja: „Disainerina tegelen logode, märgigraafika, vektorillustratsiooni ja trükiste disainiga.Minu kursuste ülesehitus ja ülesanded põhinevad pikaaegsel praktikal: õpetan seda, kuidas olen ise programme omandanud ja kuidas kasutan neid igapäevatöös.“

Aeg:  5., 7., 12., 14. november 2018 kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, ruum A407, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis, mis on varustatud mac-tüüpi arvutitega.
Maht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 225 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

Infograafika kujundamine Adobe Illustratoris

Esmaspäev 05 november, 2018 — Kolmapäev 14 november, 2018

Avatud akadeemia
Infograafika_800x800
Infograafika_600x300
Infograafika_600x300-1_600x300_acf_cropped

Sagedasim näide infograafikast on ettevõtte aastaaruandes või mujal avaldatav statistika, mille on rahandusasjatundjad vormistanud toredate Exceli graafikutena. Sisuliselt on kõik hea ja õige, aga välja näeb kole nagu öö, sest Excel pole disainimiseks mõeldud programm.

Kuidas saada ühest Exceli tabelist kena ja avaldamiskõlbulik diagramm? Kuidas teha teenusest huvitatud kliendile selgeks, millega teie ettevõte tegeleb? Kui protsess on mitmeetapiline, võib huvi kaduda enne, kui seletus lõpule jõuab. Hästi teostatud infograafika on seepärast ettevõtte veebilehel asjakohasem kui pikk jutt. Paarileheküljelise kirjelduse asemel võiks näidata protsessi etappe ja tulemust joonisel, mis aitab kiiremini hinnata teenuse vajalikkust, kasutegurit ja muud, mis on kliendile tähtis.

Koolitusel vaadatakse infograafika parimaid näiteid ja jagatakse praktilist nõu teostuseks. Lahendatakse ka infograafika ülesandeid, et harjutada Adobe Illustratori töövahendite kasutamist. Illustratori töövõtteid õpitakse kombineerima loomingulisemate diagrammide disainimiseks.

Ligikaudne ajakava

1. päev. Infograafika lihtsamad näited: tulp-, joon- ja sektordiagrammid. Vajaduse korral meenutatakse Illustratori peamisi töövõtteid, mida läheb vaja ülesannete lahendamiseks

 • Illustratori graafikute töövahend
 • Diagrammi disaini muutmise võimalused
 • Andmefailide kasutamine või Exceli diagrammi disaini muutmine
 • Värvipaleti korrastamine
 • Piktogrammide lisamine diagrammile, visuaalide kogud

2. päev. Visuaalselt keerukamad infograafika näited

 • Illustratsiooni lisamine diagrammile
 • Pikselgraafika kasutamine ja maskimine
 • Reaalse objekti kasutamine diagrammina. Ideede kogumine rühmatööna ja ühe diagrammi teostamine

3. päev. Protsessi visualiseerimise ja suhete struktuuri näited

 • Värvivaliku põhimõtted
 • Tüpograafia kasutamine
 • Info kogumine, valimine ja struktureerimine
 • Ajatelje ülesanne

4. päev. Rühmatöö ülesanne: protsessi visualiseerimine või turismipiirkonna kaardi disain.

Ülesanne eeldab enne info kogumist, analüüsi ja loomingulisust, et saavutada informatiivne ja visuaalne tervik.

Osalejate huve ja oskusi arvestades saab ajakavas olevaid teemasid täpsustada.

Kursuse läbinu

 • teab, kuidas muuta diagramm lihtsamini mõistetavaks
 • teab, kuidas lisada diagrammile emotsionaalset väärtust ja suurendada vaataja huvi
 • oskab luua lihtsustatud struktuuri või protsessi joonist
 • oskab kasutada Adobe Illustratori graafikute töövahendit

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisu on ülesande lahendamine. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja Maris Lindoja on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias graafilises disainis ja interaktiivses multimeedias. 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on ta seitse aastat õpetanud kasutama erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid.

Maris Lindoja: „Disainerina tegelen logode, märgigraafika, vektorillustratsiooni ja trükiste disainiga.Minu kursuste ülesehitus ja ülesanded põhinevad pikaaegsel praktikal: õpetan seda, kuidas olen ise programme omandanud ja kuidas kasutan neid igapäevatöös.“

Aeg:  5., 7., 12., 14. november 2018 kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, ruum A407, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis, mis on varustatud mac-tüüpi arvutitega.
Maht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 225 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

06.11.2018 — 04.12.2018

100 portree joonistamine

Laiv-_600x300_acf_cropped

Joonistamiskursusel osalemise eelduseks on huvi ja julgus joonistada portreed.

Kursuse käigus joonistame erinevate modellide ja videokaadrite järgi 100 lühiajalist portreed. Lisaks analüüsime elava modelli, tasapinnalise kujutise, tuntud ja tundmatu isiku portree joonistamise erinevusi ning leiame igale osalejale sobivate joonistusvahendite koosluse, mis aitab kiirelt ja ilmekalt portreteerida.

Vajalikud materjalid: markerid (erinevat värvi, laisulg- ja pintsliotsaga), pliiatsid, söe, tušši/pintsli ja 100 paberilehte (A5-A4) võtab osaleja ise kaasa.

Kursusel osalenu:

 • Oskab valida portreteerimiseks sobivat vaatenurka
 • Oskab kasutada paberi pinda portreteerimisvahendina
 • Oskab kasutada valgust ja varju portreteerimisvahendina
 • Oskab kujutada nägu ja pead ruumiliselt
 • Oskab märgata pea proportsioone ja näotüüpi

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on tehtud tööde esitlus ja rühmaarutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja Allan Kukk on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafikaeriala magistriõppe. Allan  on graafik ja graafiline disainer, EKA täienduskoolituse hinnatud juhendaja.

 

Toimumise aeg: 6. novembrist kuni 4. detsembrini, teisipäeviti kell 18–21

Koht: Põhja pst. 7, EKA joonistamise ja maaliklass A206

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1EAP)

Hind: 190 eurot

Registreerumine: SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

100 portree joonistamine

Teisipäev 06 november, 2018 — Teisipäev 04 detsember, 2018

Avatud akadeemia
Laiv-_600x300_acf_cropped

Joonistamiskursusel osalemise eelduseks on huvi ja julgus joonistada portreed.

Kursuse käigus joonistame erinevate modellide ja videokaadrite järgi 100 lühiajalist portreed. Lisaks analüüsime elava modelli, tasapinnalise kujutise, tuntud ja tundmatu isiku portree joonistamise erinevusi ning leiame igale osalejale sobivate joonistusvahendite koosluse, mis aitab kiirelt ja ilmekalt portreteerida.

Vajalikud materjalid: markerid (erinevat värvi, laisulg- ja pintsliotsaga), pliiatsid, söe, tušši/pintsli ja 100 paberilehte (A5-A4) võtab osaleja ise kaasa.

Kursusel osalenu:

 • Oskab valida portreteerimiseks sobivat vaatenurka
 • Oskab kasutada paberi pinda portreteerimisvahendina
 • Oskab kasutada valgust ja varju portreteerimisvahendina
 • Oskab kujutada nägu ja pead ruumiliselt
 • Oskab märgata pea proportsioone ja näotüüpi

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on tehtud tööde esitlus ja rühmaarutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja Allan Kukk on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafikaeriala magistriõppe. Allan  on graafik ja graafiline disainer, EKA täienduskoolituse hinnatud juhendaja.

 

Toimumise aeg: 6. novembrist kuni 4. detsembrini, teisipäeviti kell 18–21

Koht: Põhja pst. 7, EKA joonistamise ja maaliklass A206

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1EAP)

Hind: 190 eurot

Registreerumine: SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

06.11.2018 — 18.12.2018

Klassikaliste pükste modelleerimine põhilõike baasil

business-facial-expression-fashion-1220757

Kursus on mõeldud nii neile, kes ei ole varem pükste lõiget konstrueerinud, kui ka neile, kes soovivad oma oskusi sel alal lihvida.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade klassikaliste pükste lõigetest ja sellised püksid ise konstrueerida.

Ühiselt vaadeldakse erinevaid meetodeid disainimisel, modelleerimine põhilõike baasil ja mannekeeni peal.
Konstrueeritakse klassikalised püksid konkreetsete mõõtude järgi, paralleelselt vaadatakse erinevusi meeste- ja naistepükste lõigete konstrueerimisel..
Hiljem modelleeritakse konstrueeritud põhilõike alusel erinevaid variante.

Kursuse kava
· Sissejuhatus, konstrueerimismeetodid, mõõtude võtmine, töövahendid
· Pükste esiosa konstrueerimine
· Pükste tagaosa konstrueerimine
· Pükste detailide konstrueerimine
· Erinevate mudelite modelleerimine, maketi tegemine, proovi läbiviimine, paranduste tegemine ja lõigete korrigeerimine

Kursuse läbinu on
· tutvunud pükste lõike erinevate konstrueerimismeetoditega,
· saanud teadmised mõõtude õigesti võtmise kohta,
· konstrueerinud võetud mõõtude alusel põhilõike,
· teinud proovi käigus lõikeparandused,
· modelleerinud põhilõike alusel moekohase lõike.

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on iseseiseva töö esitlus. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Kalle Aasamäe on õppinud Tallinna kergetööstustehnikumis ja Vjatšeslav Zaitsevi koolis Moskvas, mille lõpetas rõivadisainer-stilistina 2001. aastal.
Kalle on loonud autorikollektsioone nii Eestis kui välismaal, teinud koostööd teatri- ja filmiprojektides, õpetab Eesti kunstiakadeemias ja Tallinna tehnikakõrgkoolis.
Teatrikostüümide autor: Jaanika Juhansoni lavastused „Jane Eyre“ (Rakvere teater, 2012), „12 tooli“ (Rakvere teater, 2008) ja „Haned võlgu“ (Teatrilabor, 2007); Vene Teatri stuudio lõputöö „Album“ (2010).
Väga omanäolise meestemoe disainerina on loonud oma meestemoe brändi Kalle HT

Aeg: 6. novembrist kuni 18. detsembrini 2018 teisipäeviti
(6. ja 13.novembril kell 18–19.20; 20., 27. novembril ja 4., 11. detsembril kell 18–20.15; 18. detsembril kell 18–19.20)
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 190 eurot
Registreeru SIIN
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

Klassikaliste pükste modelleerimine põhilõike baasil

Teisipäev 06 november, 2018 — Teisipäev 18 detsember, 2018

Avatud akadeemia
business-facial-expression-fashion-1220757

Kursus on mõeldud nii neile, kes ei ole varem pükste lõiget konstrueerinud, kui ka neile, kes soovivad oma oskusi sel alal lihvida.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade klassikaliste pükste lõigetest ja sellised püksid ise konstrueerida.

Ühiselt vaadeldakse erinevaid meetodeid disainimisel, modelleerimine põhilõike baasil ja mannekeeni peal.
Konstrueeritakse klassikalised püksid konkreetsete mõõtude järgi, paralleelselt vaadatakse erinevusi meeste- ja naistepükste lõigete konstrueerimisel..
Hiljem modelleeritakse konstrueeritud põhilõike alusel erinevaid variante.

Kursuse kava
· Sissejuhatus, konstrueerimismeetodid, mõõtude võtmine, töövahendid
· Pükste esiosa konstrueerimine
· Pükste tagaosa konstrueerimine
· Pükste detailide konstrueerimine
· Erinevate mudelite modelleerimine, maketi tegemine, proovi läbiviimine, paranduste tegemine ja lõigete korrigeerimine

Kursuse läbinu on
· tutvunud pükste lõike erinevate konstrueerimismeetoditega,
· saanud teadmised mõõtude õigesti võtmise kohta,
· konstrueerinud võetud mõõtude alusel põhilõike,
· teinud proovi käigus lõikeparandused,
· modelleerinud põhilõike alusel moekohase lõike.

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on iseseiseva töö esitlus. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Kalle Aasamäe on õppinud Tallinna kergetööstustehnikumis ja Vjatšeslav Zaitsevi koolis Moskvas, mille lõpetas rõivadisainer-stilistina 2001. aastal.
Kalle on loonud autorikollektsioone nii Eestis kui välismaal, teinud koostööd teatri- ja filmiprojektides, õpetab Eesti kunstiakadeemias ja Tallinna tehnikakõrgkoolis.
Teatrikostüümide autor: Jaanika Juhansoni lavastused „Jane Eyre“ (Rakvere teater, 2012), „12 tooli“ (Rakvere teater, 2008) ja „Haned võlgu“ (Teatrilabor, 2007); Vene Teatri stuudio lõputöö „Album“ (2010).
Väga omanäolise meestemoe disainerina on loonud oma meestemoe brändi Kalle HT

Aeg: 6. novembrist kuni 18. detsembrini 2018 teisipäeviti
(6. ja 13.novembril kell 18–19.20; 20., 27. novembril ja 4., 11. detsembril kell 18–20.15; 18. detsembril kell 18–19.20)
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 190 eurot
Registreeru SIIN
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

07.11.2018 — 08.11.2018

Seminar: Ways of drifting in research through design

estonian-academy-arts-logo

Date: November 7-8, 2018

Venue: Estonian Academy of Arts, Põhja pst 7

Lecturer: Thomas Markussen

 

Research through design is about understanding how processes of designing and creating artworks can serve as the primary method of inquiry into questions relevant for art and design. Originally, the method was described by Christopher Frayling (1993) and Bruce Archer (1995), and since then many different suggestions for what the characteristics of research through design have been presented. This 2-day seminar offers PhD students visual sketching techniques and methodological tools that can be used to clarify how they practice research through design. Based on readings and the students’ position papers, we will be using visual models and diagrams to map out the role played by designerly and artistic experiments in the students’ own projects? Questions that will be addressed are: How can experiments in art and design serve as means for inquiry? How do we account for knowledge produced by these experiments? Each day will be framed by a talk that will set up a conceptual space for collective work.

 

Thomas Markussen is associate professor and co-founder of the Social Design Research Unit, at the University of Southern Denmark. In his work, Markussen focuses on how design can be used as a political and critical aesthetic practice, notably in the fields of social design, design activism and design fiction. He is one of the contributors to the recently published book Practice-based Design Research, edited by Laurene Vaughan, and has previously been head of phd education at Kolding School of Design. His other publications include journal articles such as “The disruptive aesthetics of design activism: enacting design between art and politics” (Design Issues); “Disentangling the ‘social’ in social design’s engagement with the public realm” (CoDesign); and “The politics of design activism – from impure politics to parapolitics” appearing in Routledge’s forthcoming book Design and Dissent.

Registration

Theseminar is open to PhD and MA students and researchers with ongoing research projects. Registration is open until 26.10.

Registration form.

Requirements

Particpants must submit a position paper (max 1 page) that describe their PhD project. The paper should provide understanding of the aim of the project, primary research questions, methods and the students training and background. Please send your paper to elika.kiilo@artun.eeby 30.10

As preparation for the seminar, participants will be asked to read:

Bang., A-L; Ludvigsen, M; Krogh P-G & Markussen, T. (2012):The Role of Hypothesis in Constructive Design Research. The Art of Research Conference, Aalto University, Helsinki.

Krogh, P-G; Markussen, T & Bang, A-L (2015): ICord’15 – International Conference on Research into Design, Springer Verlag.

The text will be made available upon registration.

 

Students can earn 2 credit points (ECTS) for participation.

 

Preliminary Program

 

Wednesday, Nov 7

13:00-14:00Introduction to Research through Design – a murky concept or expanding methodology?, talk by Thomas Markussen

Break

14:15-15:30 Group work – understanding the basic elements of research through design PhD projects

Break

15:45-16:30 PhD Poster exhibition

 

Thursday, Nov 8

9:30-10:30Ways of drifting – 5 methods for experimenting in research through design, talk by Thomas Markussen

Break

10:45-11:45 Group work on the role of designerly and artistic experiments in research through design PhD projects

Lunch

12:30:-13:15 Group work on the role of designerly and artistic experiments in research through design PhD projects

13:15-14:30 Collective sharing and presenting

 

This event is organised by the Graduate School of Culture Studies and Arts, supported by the ASTRA project of the Estonian Academy of Arts – EKA LOOVKÄRG (European Union, European Regional Development Fund).

Postitas Elika Kiilo — Püsilink

Seminar: Ways of drifting in research through design

Kolmapäev 07 november, 2018 — Neljapäev 08 november, 2018

Disainiteaduskond
estonian-academy-arts-logo

Date: November 7-8, 2018

Venue: Estonian Academy of Arts, Põhja pst 7

Lecturer: Thomas Markussen

 

Research through design is about understanding how processes of designing and creating artworks can serve as the primary method of inquiry into questions relevant for art and design. Originally, the method was described by Christopher Frayling (1993) and Bruce Archer (1995), and since then many different suggestions for what the characteristics of research through design have been presented. This 2-day seminar offers PhD students visual sketching techniques and methodological tools that can be used to clarify how they practice research through design. Based on readings and the students’ position papers, we will be using visual models and diagrams to map out the role played by designerly and artistic experiments in the students’ own projects? Questions that will be addressed are: How can experiments in art and design serve as means for inquiry? How do we account for knowledge produced by these experiments? Each day will be framed by a talk that will set up a conceptual space for collective work.

 

Thomas Markussen is associate professor and co-founder of the Social Design Research Unit, at the University of Southern Denmark. In his work, Markussen focuses on how design can be used as a political and critical aesthetic practice, notably in the fields of social design, design activism and design fiction. He is one of the contributors to the recently published book Practice-based Design Research, edited by Laurene Vaughan, and has previously been head of phd education at Kolding School of Design. His other publications include journal articles such as “The disruptive aesthetics of design activism: enacting design between art and politics” (Design Issues); “Disentangling the ‘social’ in social design’s engagement with the public realm” (CoDesign); and “The politics of design activism – from impure politics to parapolitics” appearing in Routledge’s forthcoming book Design and Dissent.

Registration

Theseminar is open to PhD and MA students and researchers with ongoing research projects. Registration is open until 26.10.

Registration form.

Requirements

Particpants must submit a position paper (max 1 page) that describe their PhD project. The paper should provide understanding of the aim of the project, primary research questions, methods and the students training and background. Please send your paper to elika.kiilo@artun.eeby 30.10

As preparation for the seminar, participants will be asked to read:

Bang., A-L; Ludvigsen, M; Krogh P-G & Markussen, T. (2012):The Role of Hypothesis in Constructive Design Research. The Art of Research Conference, Aalto University, Helsinki.

Krogh, P-G; Markussen, T & Bang, A-L (2015): ICord’15 – International Conference on Research into Design, Springer Verlag.

The text will be made available upon registration.

 

Students can earn 2 credit points (ECTS) for participation.

 

Preliminary Program

 

Wednesday, Nov 7

13:00-14:00Introduction to Research through Design – a murky concept or expanding methodology?, talk by Thomas Markussen

Break

14:15-15:30 Group work – understanding the basic elements of research through design PhD projects

Break

15:45-16:30 PhD Poster exhibition

 

Thursday, Nov 8

9:30-10:30Ways of drifting – 5 methods for experimenting in research through design, talk by Thomas Markussen

Break

10:45-11:45 Group work on the role of designerly and artistic experiments in research through design PhD projects

Lunch

12:30:-13:15 Group work on the role of designerly and artistic experiments in research through design PhD projects

13:15-14:30 Collective sharing and presenting

 

This event is organised by the Graduate School of Culture Studies and Arts, supported by the ASTRA project of the Estonian Academy of Arts – EKA LOOVKÄRG (European Union, European Regional Development Fund).

Postitas Elika Kiilo — Püsilink

08.11.2018

Sisearhitektuuri osakonna kohvihommik vol 8: sihtpunkt KOPENHAAGEN!

IMG_9229

Neljapäeval, 8. novembril jätkame kohvihommikute traditsiooniga: kell 9 on kohviliste ees laval Siim Karro, kes räägib oma kogemusest Taani Kuninglikus Kunstiakadeemias, praktikast Hotel Pro Formas ja elust Kopenhaagenis üldiselt. Kohtume ruumis C406, EKAs.

Sisearhitektuuri osakonna kohvihommikud toimuvad umbes kord kuus. Lavale astuvad osakonna tudengid ja vilistlased, kes räägivad meile oma elust, tööst ja õpingutest väljaspool Eestit läbi ruumi spektri. Et kohvihommik oleks oma nime vääriline, pakutakse kõigile osalistele kohvi. On juhtunud, et saab ka kooki (koogi jaoks võiks tsipa sularaha taskusse panna).

Absoluutselt KÕIK on oodatud – tudengid ja õppejõud nii meie kui teistest EKA osakondadest ja teistest koolidest! Sobib ka neile, kes tahavad osakonnas õppimisest paremat pilti ette saada.

NB! Sel korral toimub kohvihommik eesti keeles!

Äratuskell helisema ja kohale!

Postitas Triin Männik — Püsilink

Sisearhitektuuri osakonna kohvihommik vol 8: sihtpunkt KOPENHAAGEN!

Neljapäev 08 november, 2018

Sisearhitektuur
IMG_9229

Neljapäeval, 8. novembril jätkame kohvihommikute traditsiooniga: kell 9 on kohviliste ees laval Siim Karro, kes räägib oma kogemusest Taani Kuninglikus Kunstiakadeemias, praktikast Hotel Pro Formas ja elust Kopenhaagenis üldiselt. Kohtume ruumis C406, EKAs.

Sisearhitektuuri osakonna kohvihommikud toimuvad umbes kord kuus. Lavale astuvad osakonna tudengid ja vilistlased, kes räägivad meile oma elust, tööst ja õpingutest väljaspool Eestit läbi ruumi spektri. Et kohvihommik oleks oma nime vääriline, pakutakse kõigile osalistele kohvi. On juhtunud, et saab ka kooki (koogi jaoks võiks tsipa sularaha taskusse panna).

Absoluutselt KÕIK on oodatud – tudengid ja õppejõud nii meie kui teistest EKA osakondadest ja teistest koolidest! Sobib ka neile, kes tahavad osakonnas õppimisest paremat pilti ette saada.

NB! Sel korral toimub kohvihommik eesti keeles!

Äratuskell helisema ja kohale!

Postitas Triin Männik — Püsilink

17.11.2018 — 24.11.2018

Nüüdisaegne eksperimentaalne kalligraafia

Anu-värviline-1_800x800_acf_cropped-600x600
A2

NB! Grupp on täitunud!

 

Anu Purre eksperimentaalne kalligraafiakursus

Kahel laupäeval toimuvale kursusele on oodatud noored ja täiskasvanud, kel on huvi ja soov õppida eksperimentaalset kalligraafiat ja uusi töövõtteid erinevate vahenditega. Kursusel keerutatakse nii pintsleid, sulgi kui ka isetehtud vahendeid ning valmivad imelised kompositsioonid ja kunstnikuraamatud. Eelteadmisi kursus ei nõua.

Kalligraafiakunst on maailmas väga menukas ja hinnatud, kunstnikuraamatud samuti – on väga põnev see kõik ühendada. Kalligraafiaga tegelemine võib olla nii töö kui ka elustiil. Võimalikud väljundid ulatuvad postkaardist maali ja installatsioonini, seega tasub seda kunsti osata.

Ajakava
17. november Mustvalge kalligraafia. Abstraktse kalligraafia eksperimentaalsed harjutused peen- ja laisule ning pintsliga. Cola-pen’i valmistamine ja katsetamine
24. november Värviline kalligraafia tintide ja markeritega, kunstnikuraamatu valmistamine

Vajalikud materjalid: Suled, sulepead, tušš, lõuendid, alcomarkerid, majapidamispaber, pintslid, süstlad, aluskiled, tindid, 80% alkohol (viin) on kohapeal olemas.

Metallist joogipurgi (n coca), mõned kuivatatud taimed, maalriteibi, käärid, veetopsi, A3 akvarelliploki, põlle, vajadusel kummikindad, võtab osaleja ise kaasa.

Kursuse läbinu
• tunneb peale traditsioonilise kalligraafia ka selle eksperimentaalsemat poolt
• on tutvunud eksperimentaalse kalligraafia töövahenditega
• on valmistanud ise kirjutusvahendeid
• on vormistanud oma katsetused kunstnikuraamatuks

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on tööde esitlus ja arutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Anu Purre on omandanud 1995. ja 2005. aastal Eesti Kunstiakadeemias (EKA) magistrikraadi. Ta on omanimelises kunstistuudios juhendaja, tegutsev kunstnik ja kalligraaf. Ta on töötanud peaaegu 20 aastat Eesti Kunstimuuseumis (Kumus) haridustöö kuraatori- metoodikuna, EKAs muuseumipedagoogika didaktika ja praktika õppejõuna ning magistritööde juhendajana, samuti Tallinna Ülikoolis kunstididaktika õppejõu ja magistritööde juhendajana. Anu Purre on esinenud paljudel näitustel ning andnud välja kunstiõpikuid ja -raamatuid.

Aeg: 17. ja 24. november 2018 kell 10 –17
Koht: Põhja puiestee 7, Tallinn, ruum D101, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum
Maht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 145 eurot
Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee

 

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

Nüüdisaegne eksperimentaalne kalligraafia

Laupäev 17 november, 2018 — Laupäev 24 november, 2018

Avatud akadeemia
Anu-värviline-1_800x800_acf_cropped-600x600
A2

NB! Grupp on täitunud!

 

Anu Purre eksperimentaalne kalligraafiakursus

Kahel laupäeval toimuvale kursusele on oodatud noored ja täiskasvanud, kel on huvi ja soov õppida eksperimentaalset kalligraafiat ja uusi töövõtteid erinevate vahenditega. Kursusel keerutatakse nii pintsleid, sulgi kui ka isetehtud vahendeid ning valmivad imelised kompositsioonid ja kunstnikuraamatud. Eelteadmisi kursus ei nõua.

Kalligraafiakunst on maailmas väga menukas ja hinnatud, kunstnikuraamatud samuti – on väga põnev see kõik ühendada. Kalligraafiaga tegelemine võib olla nii töö kui ka elustiil. Võimalikud väljundid ulatuvad postkaardist maali ja installatsioonini, seega tasub seda kunsti osata.

Ajakava
17. november Mustvalge kalligraafia. Abstraktse kalligraafia eksperimentaalsed harjutused peen- ja laisule ning pintsliga. Cola-pen’i valmistamine ja katsetamine
24. november Värviline kalligraafia tintide ja markeritega, kunstnikuraamatu valmistamine

Vajalikud materjalid: Suled, sulepead, tušš, lõuendid, alcomarkerid, majapidamispaber, pintslid, süstlad, aluskiled, tindid, 80% alkohol (viin) on kohapeal olemas.

Metallist joogipurgi (n coca), mõned kuivatatud taimed, maalriteibi, käärid, veetopsi, A3 akvarelliploki, põlle, vajadusel kummikindad, võtab osaleja ise kaasa.

Kursuse läbinu
• tunneb peale traditsioonilise kalligraafia ka selle eksperimentaalsemat poolt
• on tutvunud eksperimentaalse kalligraafia töövahenditega
• on valmistanud ise kirjutusvahendeid
• on vormistanud oma katsetused kunstnikuraamatuks

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on tööde esitlus ja arutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Anu Purre on omandanud 1995. ja 2005. aastal Eesti Kunstiakadeemias (EKA) magistrikraadi. Ta on omanimelises kunstistuudios juhendaja, tegutsev kunstnik ja kalligraaf. Ta on töötanud peaaegu 20 aastat Eesti Kunstimuuseumis (Kumus) haridustöö kuraatori- metoodikuna, EKAs muuseumipedagoogika didaktika ja praktika õppejõuna ning magistritööde juhendajana, samuti Tallinna Ülikoolis kunstididaktika õppejõu ja magistritööde juhendajana. Anu Purre on esinenud paljudel näitustel ning andnud välja kunstiõpikuid ja -raamatuid.

Aeg: 17. ja 24. november 2018 kell 10 –17
Koht: Põhja puiestee 7, Tallinn, ruum D101, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum
Maht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 145 eurot
Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee

 

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

19.11.2018 — 05.12.2018

Adobe InDesign algajale

InDesign_600x300
InDesign_600x300-1_600x300_acf_cropped

Kursus on mõeldud neile, kel on huvi disainida stiilse tüpograafia ja sisuka pildimaterjaliga väljaandeid. Kuigi InDesignis saab kujundada ka visiitkaarte, flaiereid ja voldikuid, on see mõeldud ennekõike mahukate väljaannete küljendamiseks. InDesignis on ülipõhjalikud teksti kujundamise võimalused ning juhtlehed layout’ide ja korduvate elementide haldamiseks. Objekti- ja tekstistiilid võimaldavad hoida ühtset disaini kogu mitmesajaleheküljelise väljaande ulatuses.

Peale InDesigni praktiliste töövõtete tutvustamise räägitakse kursusel kokkuvõtlikult kirjatüüpide laadist ja valikust, piltide ja teksti sobitamisest ning esmastest nõuetest trükistele.

Praktilise töö käigus kujundatakse kursuse lõpuks arvestustööna osa ajakirjast.

Kursus ei eelda InDesigniga töötamise kogemust.

Ligikaudne ajakava

1. päev. Sissejuhatus InDesigni. Töökeskkond ja juhtlehtede kasutamine

2. päev. Pildid ja värvid InDesignis. Ajakirja kaane kujundamine

3. päev. Fondivaliku ja küljendamise olulised „pisiasjad“. Artikli teksti paigutamine

4. päev. Piltide ja illustratsioonide sidumine tekstiga. Stiilide määramine ja kasutamine

5. päev. Mitme faili sidumine üheks väljaandeks raamatu failiga. Lihtsam interaktiivsus ja raamatu sisukord

6. päev. Iseseisev töö ajakirjaga

Osalejate huve ja oskusi arvestades saab ajakavas olevaid teemasid täpsustada.

Kursuse läbinu

 • on saanud ülevaate Adobe InDesigni võimalustest
 • on tutvunud tüpograafia põhimõistete ja kirjatüüpide valiku põhimõtetega
 • oskab luua pilkupüüdvat küljendit (ingl layout)
 • oskab kasutada juhtlehti ja määrata stiile
 • oskab eksportida erinevaid PDF-faile

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisu on ülesande lahendamine. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Maris Lindoja on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias graafilises disainis ja interaktiivses multimeedias. 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on ta seitse aastat õpetanud kasutama erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid.

Maris Lindoja: „Disainerina tegelen logode, märgigraafika, vektorillustratsiooni ja trükiste disainiga.Minu kursuste ülesehitus ja ülesanded põhinevad pikaaegsel praktikal: õpetan seda, kuidas olen ise programme omandanud ja kuidas kasutan neid igapäevatöös.“

Aeg: 19., 21., 26., 28. november ja 3., 5. detsember 2018 kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, ruum A407, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis, mis on varustatud mac-tüüpi arvutitega.
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 335 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

Adobe InDesign algajale

Esmaspäev 19 november, 2018 — Kolmapäev 05 detsember, 2018

Avatud akadeemia
InDesign_600x300
InDesign_600x300-1_600x300_acf_cropped

Kursus on mõeldud neile, kel on huvi disainida stiilse tüpograafia ja sisuka pildimaterjaliga väljaandeid. Kuigi InDesignis saab kujundada ka visiitkaarte, flaiereid ja voldikuid, on see mõeldud ennekõike mahukate väljaannete küljendamiseks. InDesignis on ülipõhjalikud teksti kujundamise võimalused ning juhtlehed layout’ide ja korduvate elementide haldamiseks. Objekti- ja tekstistiilid võimaldavad hoida ühtset disaini kogu mitmesajaleheküljelise väljaande ulatuses.

Peale InDesigni praktiliste töövõtete tutvustamise räägitakse kursusel kokkuvõtlikult kirjatüüpide laadist ja valikust, piltide ja teksti sobitamisest ning esmastest nõuetest trükistele.

Praktilise töö käigus kujundatakse kursuse lõpuks arvestustööna osa ajakirjast.

Kursus ei eelda InDesigniga töötamise kogemust.

Ligikaudne ajakava

1. päev. Sissejuhatus InDesigni. Töökeskkond ja juhtlehtede kasutamine

2. päev. Pildid ja värvid InDesignis. Ajakirja kaane kujundamine

3. päev. Fondivaliku ja küljendamise olulised „pisiasjad“. Artikli teksti paigutamine

4. päev. Piltide ja illustratsioonide sidumine tekstiga. Stiilide määramine ja kasutamine

5. päev. Mitme faili sidumine üheks väljaandeks raamatu failiga. Lihtsam interaktiivsus ja raamatu sisukord

6. päev. Iseseisev töö ajakirjaga

Osalejate huve ja oskusi arvestades saab ajakavas olevaid teemasid täpsustada.

Kursuse läbinu

 • on saanud ülevaate Adobe InDesigni võimalustest
 • on tutvunud tüpograafia põhimõistete ja kirjatüüpide valiku põhimõtetega
 • oskab luua pilkupüüdvat küljendit (ingl layout)
 • oskab kasutada juhtlehti ja määrata stiile
 • oskab eksportida erinevaid PDF-faile

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisu on ülesande lahendamine. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Maris Lindoja on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias graafilises disainis ja interaktiivses multimeedias. 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on ta seitse aastat õpetanud kasutama erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid.

Maris Lindoja: „Disainerina tegelen logode, märgigraafika, vektorillustratsiooni ja trükiste disainiga.Minu kursuste ülesehitus ja ülesanded põhinevad pikaaegsel praktikal: õpetan seda, kuidas olen ise programme omandanud ja kuidas kasutan neid igapäevatöös.“

Aeg: 19., 21., 26., 28. november ja 3., 5. detsember 2018 kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, ruum A407, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis, mis on varustatud mac-tüüpi arvutitega.
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 335 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

19.11.2018

Haapsalu piiskopilinnuse kunstikonkurss

Kuna esimene kunstikonkurss ei andnud žürii hinnangul sobivat tulemust, on taas avatud Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse kunstikonkurss. Konkursi eesmärk on leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse sisehoovi (Lossiplats
3, Haapsalu). Kunstiteose tellimise konkurss viiakse läbi kooskõlas kunstiteoste tellimise seadusega.

Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse kaevule otsitakse mahulise installatsiooni rajamiseks ideelahendust. Lahendus võiks lähtuda keskaegse kaevu pealisehitise traditsioonist. Kaev oli keskaegse linnuse
üheks tähtsamaks rajatiseks. Pidev puhta vee allikas müüridega ümbritsetud kindluses võimaldas igapäevase elu tõrgeteta kulgemise ning piiramise puhul oli puhta joomiskõlbliku vee varu olemasolu sõna
otseses mõttes strateegilise tähtsusega. Erinevalt küladest ja
linnadest, oli linnuses paiknevate kaevude arv reeglina piiratud, ületades harva ühte-kahte. Seetõttu suhtuti linnusekaevudesse erilise hoolega, kaitsti neid reostumise eest ning piirati neile ligipääsu.
Kui kaev ei paiknenud keldris, ehitati sellele ümber kaevuhoone või kaitsti veeallikat spetsiaalse pealisehitisega.

Otsitakse kunstiteost, mis oleks kaasaegse vormikeelega ning harmoneeruks ümbritseva arhitektuuriga, kuid samas oleks kompleksist selgesti eristatav.

Ideekonkursil osalemiseks tuleb:

* tutvuda Haapsalu piiskopilinnusega, teose tulevase asukohaga ja teose olemasolevate komponentidega;
* esitada osalemistaotlus, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja konkursitöö (2-4 A1 planšetti);
* esitada töökorralduskava konkursile esitatud kavandi teostamise kohta.

Kunstiteoste kogumaksumus on 37 000 eurot, mis sisaldab ka autorihonorari. Maksumusele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Žürii koosseisu kuuluvad Eesti Kunstnike Liidu esindajad Agur Kruusing, Elis Saareväli ja Margit Aule, Maarin Ektermann Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingust, Kalli Pets Muinsuskaitseametist ning Kaire Tooming esindades Sihtasutust Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid. Žürii varuliige on Margit Aule Eesti Kunstnike Liidust.

Osalemistaotlus ja konkursitöö kavand tuleb esitada hiljemalt 19. novembril 2018 kell 12.00 suletud ümbrikus Haapsalu Piiskopilinnusesse aadressil Kooli tn 5, 90502, Haapsalu. Peale tähtaja lõppu laekunuid töid vastu ei võeta.

Kunstiteos peab olema teostatud ning paigaldatud, ideekavandis pakutud ja žürii poolt kinnitatud asukohta Haapsalu linnuse pealinnuse hoovi tähtajaks 15. mai 2019.

Kunstiteose tellimise konkursi võistlusjuhendi ja selle juurde kuuluvad lisad leiate SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid kodulehelt www.salm.ee

Kunstikonkursi käigus tekkinud küsimused ning nendele vastuseks antud selgitused on leitavad hiljemalt 5 tööpäeva jooksul küsimuse saatmisest arvates samuti veebilehelt www.salm.ee.

 

Lisainfo:

Rahel Klaas
rahel.klaas@civitta.ee

Teate edastas:
Maarja Kõuts
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
Tel: +372 53327332
E-post: maarja.kouts@salm.ee
www.salm.ee

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

Haapsalu piiskopilinnuse kunstikonkurss

Esmaspäev 19 november, 2018

Kuna esimene kunstikonkurss ei andnud žürii hinnangul sobivat tulemust, on taas avatud Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse kunstikonkurss. Konkursi eesmärk on leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse sisehoovi (Lossiplats
3, Haapsalu). Kunstiteose tellimise konkurss viiakse läbi kooskõlas kunstiteoste tellimise seadusega.

Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse kaevule otsitakse mahulise installatsiooni rajamiseks ideelahendust. Lahendus võiks lähtuda keskaegse kaevu pealisehitise traditsioonist. Kaev oli keskaegse linnuse
üheks tähtsamaks rajatiseks. Pidev puhta vee allikas müüridega ümbritsetud kindluses võimaldas igapäevase elu tõrgeteta kulgemise ning piiramise puhul oli puhta joomiskõlbliku vee varu olemasolu sõna
otseses mõttes strateegilise tähtsusega. Erinevalt küladest ja
linnadest, oli linnuses paiknevate kaevude arv reeglina piiratud, ületades harva ühte-kahte. Seetõttu suhtuti linnusekaevudesse erilise hoolega, kaitsti neid reostumise eest ning piirati neile ligipääsu.
Kui kaev ei paiknenud keldris, ehitati sellele ümber kaevuhoone või kaitsti veeallikat spetsiaalse pealisehitisega.

Otsitakse kunstiteost, mis oleks kaasaegse vormikeelega ning harmoneeruks ümbritseva arhitektuuriga, kuid samas oleks kompleksist selgesti eristatav.

Ideekonkursil osalemiseks tuleb:

* tutvuda Haapsalu piiskopilinnusega, teose tulevase asukohaga ja teose olemasolevate komponentidega;
* esitada osalemistaotlus, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja konkursitöö (2-4 A1 planšetti);
* esitada töökorralduskava konkursile esitatud kavandi teostamise kohta.

Kunstiteoste kogumaksumus on 37 000 eurot, mis sisaldab ka autorihonorari. Maksumusele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Žürii koosseisu kuuluvad Eesti Kunstnike Liidu esindajad Agur Kruusing, Elis Saareväli ja Margit Aule, Maarin Ektermann Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingust, Kalli Pets Muinsuskaitseametist ning Kaire Tooming esindades Sihtasutust Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid. Žürii varuliige on Margit Aule Eesti Kunstnike Liidust.

Osalemistaotlus ja konkursitöö kavand tuleb esitada hiljemalt 19. novembril 2018 kell 12.00 suletud ümbrikus Haapsalu Piiskopilinnusesse aadressil Kooli tn 5, 90502, Haapsalu. Peale tähtaja lõppu laekunuid töid vastu ei võeta.

Kunstiteos peab olema teostatud ning paigaldatud, ideekavandis pakutud ja žürii poolt kinnitatud asukohta Haapsalu linnuse pealinnuse hoovi tähtajaks 15. mai 2019.

Kunstiteose tellimise konkursi võistlusjuhendi ja selle juurde kuuluvad lisad leiate SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid kodulehelt www.salm.ee

Kunstikonkursi käigus tekkinud küsimused ning nendele vastuseks antud selgitused on leitavad hiljemalt 5 tööpäeva jooksul küsimuse saatmisest arvates samuti veebilehelt www.salm.ee.

 

Lisainfo:

Rahel Klaas
rahel.klaas@civitta.ee

Teate edastas:
Maarja Kõuts
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
Tel: +372 53327332
E-post: maarja.kouts@salm.ee
www.salm.ee

Postitas Kunstiakadeemia — Püsilink

21.11.2018 — 12.12.2018

Praktiline turunduskoolitus

brooke-lark-609900-unsplash-1_600x300_acf_cropped

Kas sul on oma toode või teenus, mida sa tahad müüa, aga sa ei tea päris täpselt, kust pihta hakata? See koolitus on sulle abiks, et mõelda läbi, mida peaksid tegema, et su toodet või teenust ostetaks.

 

Kõige rohkem kasu saad koolitusest siis, kui sul on juba toode või teenus, mida tahad turundada. Kursus on kasulik ka neile, kelle töö on seotud turundusega või kes soovivad oma äri rajada.

Kava

1. päev. Ehitame toote või teenuse turundamiseks alusbaasi. Vaatame põhjalikult, kes on võimalik klient ning kuidas ta elab, töötab ja ostuotsuseid teeb. Loome ostja profiili. Saame vastused küsimusele, milliste kanalite kaudu on mõttekas hakata turundama.

2. ja 3. päev. Analüüsime turunduskanaleid. Loengus vaatame läbi 19 võimalikku turunduskanalit, keskendudes neile, mis osalejatele huvi pakuvad. Saame teada, palju kulub igal kanalil keskmiselt aega ja raha.

4. päev. Koostame turundusplaani. Analüüsime, milline on potentsiaalne klienditeekond. Koostame tõetruu ja kasutatava turundusplaani.

Kursusel osalenu

 • teab, kes on tema klient,
 • oskab oma kliendile läheneda ning
 • teab, kui palju aega ja raha see võtab.

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on tehtud tööde esitlus ja rühmaarutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Mari Suviste on turundusagentuuri DMKM asutaja ja tegevjuht, kellel on pikaajaline kogemus alustavate ettevõtete koolitamise ja nõustamise ning digiturundusega.

Aeg: 21. novembrist kuni 12. detsembrini kolmapäeviti kell 18–21

Koht: õpperuum A401, Põhja pst 7, Tallinn

Maht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)

Hind: 220 eurot

Registreeru SIIN.

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

Praktiline turunduskoolitus

Kolmapäev 21 november, 2018 — Kolmapäev 12 detsember, 2018

brooke-lark-609900-unsplash-1_600x300_acf_cropped

Kas sul on oma toode või teenus, mida sa tahad müüa, aga sa ei tea päris täpselt, kust pihta hakata? See koolitus on sulle abiks, et mõelda läbi, mida peaksid tegema, et su toodet või teenust ostetaks.

 

Kõige rohkem kasu saad koolitusest siis, kui sul on juba toode või teenus, mida tahad turundada. Kursus on kasulik ka neile, kelle töö on seotud turundusega või kes soovivad oma äri rajada.

Kava

1. päev. Ehitame toote või teenuse turundamiseks alusbaasi. Vaatame põhjalikult, kes on võimalik klient ning kuidas ta elab, töötab ja ostuotsuseid teeb. Loome ostja profiili. Saame vastused küsimusele, milliste kanalite kaudu on mõttekas hakata turundama.

2. ja 3. päev. Analüüsime turunduskanaleid. Loengus vaatame läbi 19 võimalikku turunduskanalit, keskendudes neile, mis osalejatele huvi pakuvad. Saame teada, palju kulub igal kanalil keskmiselt aega ja raha.

4. päev. Koostame turundusplaani. Analüüsime, milline on potentsiaalne klienditeekond. Koostame tõetruu ja kasutatava turundusplaani.

Kursusel osalenu

 • teab, kes on tema klient,
 • oskab oma kliendile läheneda ning
 • teab, kui palju aega ja raha see võtab.

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on tehtud tööde esitlus ja rühmaarutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Mari Suviste on turundusagentuuri DMKM asutaja ja tegevjuht, kellel on pikaajaline kogemus alustavate ettevõtete koolitamise ja nõustamise ning digiturundusega.

Aeg: 21. novembrist kuni 12. detsembrini kolmapäeviti kell 18–21

Koht: õpperuum A401, Põhja pst 7, Tallinn

Maht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)

Hind: 220 eurot

Registreeru SIIN.

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Avatud Akadeemia — Püsilink

03.12.2018 — 14.12.2018

Adobe Photoshop edasijõudnule

pexels-photo-693892
pexels-photo-693892_600x300_acf_cropped

Loominguline kollaaž Photoshopis. Kursus sobib foto, disaini, illustratsiooni ja digitaalse kunsti huvilistele, kel on esmatutvus Adobe Photoshopi programmiga juba tehtud ning põhilised nupud ja layer’id tuttavad.

Kursusel uurime programmi võimalusi, et luua omanäoline fotokollaaž või illustratsioon. Räägitame, kust leida inspiratsiooni ja vabalt kasutatavat fotomaterjali, kuidas skaneerida käsitsi joonistatud teksti või pilti ning kuidas teha trükkimiseks sobivat faili. Õpime, kuidas kombineerida fotot värvi, mustri, tekstuuri, teksti ja skaneeritud materjaliga. Inspiratsiooniks vaatame ka üksteise töid ja teeme praktilisi ülesandeid.

Õpitud tehnikaid saab rakendada reklaam- ja moefoto, postri, plaadi-, raamatu- ja ajakirjakaane disainimiseks, illustratsiooni ja ka iseseisva kunstiteose loomiseks.

Kursuse läbinu:

 • oskab kombineerida fotot värvi, mustri, tekstuuri, teksti ja skaneeritud materjaliga
 • valmistada trükikõlbulikku faili

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on etteantud ülesande sooritamine. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Eva Labotkin on omandanud interdistsiplinaarsete kunstide magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias 2011. Õpetab Eesti Kunstiakadeemias kujundusprogramme fotograafia osakonnas ning täienduskoolituses.

Aeg: 3., 5., 7., 12., 14. detsembril kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, ruum B307, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis, mis on varustatud mac-tüüpi arvutitega.
Maht: 20 akadeemilist tundi
Hind: 280 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

Adobe Photoshop edasijõudnule

Esmaspäev 03 detsember, 2018 — Reede 14 detsember, 2018

Avatud akadeemia
pexels-photo-693892
pexels-photo-693892_600x300_acf_cropped

Loominguline kollaaž Photoshopis. Kursus sobib foto, disaini, illustratsiooni ja digitaalse kunsti huvilistele, kel on esmatutvus Adobe Photoshopi programmiga juba tehtud ning põhilised nupud ja layer’id tuttavad.

Kursusel uurime programmi võimalusi, et luua omanäoline fotokollaaž või illustratsioon. Räägitame, kust leida inspiratsiooni ja vabalt kasutatavat fotomaterjali, kuidas skaneerida käsitsi joonistatud teksti või pilti ning kuidas teha trükkimiseks sobivat faili. Õpime, kuidas kombineerida fotot värvi, mustri, tekstuuri, teksti ja skaneeritud materjaliga. Inspiratsiooniks vaatame ka üksteise töid ja teeme praktilisi ülesandeid.

Õpitud tehnikaid saab rakendada reklaam- ja moefoto, postri, plaadi-, raamatu- ja ajakirjakaane disainimiseks, illustratsiooni ja ka iseseisva kunstiteose loomiseks.

Kursuse läbinu:

 • oskab kombineerida fotot värvi, mustri, tekstuuri, teksti ja skaneeritud materjaliga
 • valmistada trükikõlbulikku faili

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on etteantud ülesande sooritamine. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Eva Labotkin on omandanud interdistsiplinaarsete kunstide magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias 2011. Õpetab Eesti Kunstiakadeemias kujundusprogramme fotograafia osakonnas ning täienduskoolituses.

Aeg: 3., 5., 7., 12., 14. detsembril kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, ruum B307, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis, mis on varustatud mac-tüüpi arvutitega.
Maht: 20 akadeemilist tundi
Hind: 280 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

11.12.2018 — 22.01.2019

Figuratiivse joonistuse joon, värv ja meeleolu

Liisa_rong
alice_Liisa_Kruusmagi_3315

Kursus sobib neile, kel on eelnev kokkupuude ja algteadmised joonistamises juba olemas ning kellel on soov oma joonistamisoskuseid erinevate tehnikatega kombineerida.

Ajakava

 • 11. detsember: Sissejuhatav tund. Tutvustatakse kunstnikke, kes tegelevad nüüdisaegse joonistamisega, tuuakse näiteid materjalikasutusest. Tehakse katsetusi ja harjutusi
 • 18. detsember: Näoilmete, kehahoiakute ja liikumise visandid
 • 8. jaanuar: Modell, joonistamine natuurist
 • 15. jaanuar: Enda tehtud fotode kasutamine joonistuses
 • 22. jaanuar Esitlus, arvestus ja arutelu

Vajalikud materjalid (paberid ja joonistusvahendid: pliiatsid, vildikad, markerid, kriidid, tušš jne) võtab osaleja ise kaasa.

Kursuse läbinu

 • on teadlik erinevatest joonistamistehnikatest
 • oskab kasutada erinevaid materjale
 • on saanud akadeemilisi joonistusteadmisi ja oskab neid kombineerida erinevate lahendustega
 • suudab tabada emotsioone ja liikumist
 • oskab kasutada joonistamist erinevate materjalide esiletoomiseks

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on tööde esitlus ja arutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Liisa Kruusmägi on omandanud 2013. aastal Eesti Kunstiakadeemias vabade kunstide alal magistrikraadi. Ta on vabakutseline kunstnik ja illustraator, kelle peamised tegevusvaldkonnad on joonistus ja maal. Lisateave: http://liisakruusmagi.com.

Aeg: 11. detsembrist 2018 kuni 22. jaanuarini 2019 teisipäeviti kell 18–21

(Toimumise kuupäevad: 11., 18.12.2018 ja 8., 15., 22.01.2019)
Koht: Põhja puiestee 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum A206
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 180 eurot
Registreeru SIIN
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

Figuratiivse joonistuse joon, värv ja meeleolu

Teisipäev 11 detsember, 2018 — Teisipäev 22 jaanuar, 2019

Avatud akadeemia
Liisa_rong
alice_Liisa_Kruusmagi_3315

Kursus sobib neile, kel on eelnev kokkupuude ja algteadmised joonistamises juba olemas ning kellel on soov oma joonistamisoskuseid erinevate tehnikatega kombineerida.

Ajakava

 • 11. detsember: Sissejuhatav tund. Tutvustatakse kunstnikke, kes tegelevad nüüdisaegse joonistamisega, tuuakse näiteid materjalikasutusest. Tehakse katsetusi ja harjutusi
 • 18. detsember: Näoilmete, kehahoiakute ja liikumise visandid
 • 8. jaanuar: Modell, joonistamine natuurist
 • 15. jaanuar: Enda tehtud fotode kasutamine joonistuses
 • 22. jaanuar Esitlus, arvestus ja arutelu

Vajalikud materjalid (paberid ja joonistusvahendid: pliiatsid, vildikad, markerid, kriidid, tušš jne) võtab osaleja ise kaasa.

Kursuse läbinu

 • on teadlik erinevatest joonistamistehnikatest
 • oskab kasutada erinevaid materjale
 • on saanud akadeemilisi joonistusteadmisi ja oskab neid kombineerida erinevate lahendustega
 • suudab tabada emotsioone ja liikumist
 • oskab kasutada joonistamist erinevate materjalide esiletoomiseks

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on tööde esitlus ja arutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Liisa Kruusmägi on omandanud 2013. aastal Eesti Kunstiakadeemias vabade kunstide alal magistrikraadi. Ta on vabakutseline kunstnik ja illustraator, kelle peamised tegevusvaldkonnad on joonistus ja maal. Lisateave: http://liisakruusmagi.com.

Aeg: 11. detsembrist 2018 kuni 22. jaanuarini 2019 teisipäeviti kell 18–21

(Toimumise kuupäevad: 11., 18.12.2018 ja 8., 15., 22.01.2019)
Koht: Põhja puiestee 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum A206
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 180 eurot
Registreeru SIIN
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee

Postitas Pirje Kovatomas — Püsilink

09.01.2019 — 13.03.2019

Fotograafia ja looming

Foto ja looming_autor_ Anna Hints
Foto-ja-looming_autor_-Anna-Hints_600x300_acf_cropped

See on kursus loovatele ja avatud inimestele, kes ei põlga ära fotokaamerat ning soovivad sel alal areneda ning silmaringi laiendada. Osalema on oodatud nii algajad kui kogenud fotograafid, kuna kursus pakub võimalust oma töid laiemas kontekstis näha. Osalemise eelduseks on oma kaamera olemasolu ning soov, aeg ja tehniline võimekus seda kasutada. 

Õppeprotsess koosneb iganädalastest iseseisvatest ülesannetest ja kohtumistest, mille käigus kodutööd esitletakse ning ühiselt analüüsitakse. Fotograafia ja loomingu kursus aitab fotoloomingulisi impulsse paremini suunata ning ohjata, pakkudes asjakohast tagasisidet ning kõrvalpilku oma ja teiste loomingu selgemaks vaatluseks. Selle õppeprotsessi raames tekib iseseisva kunstiprojektiga töötamise kogemus fotograafia meediumit kasutades.  

Õppetegevuse käigus tutvutakse ka erinevate kunstnike ja fotograafide loomingulise tegevusega, analüüsitakse tudengite isiklikke ülesandeid ning tutvutakse loomeprotsessi erinevate faasidega. Igas faasis püütakse ärgitada tudengeid teadlikult lähenema pildistamise protsessile ning analüüsima enda ja teiste töid. Seejuures arendatakse iga õpilase iseseisvat või kollektiivset projekti ühise arutelu, näidete ja konsultatsioonide kaudu. Kursus  lõpus luuakse tehtud töödest näitus, mis annab osalejale oma tööde esitlemise ja vormistamise kogemuse. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Kursuse läbinu oskab

 • enda loomingulist tegevust paremini ohjata ja suunata
 • näha selgemalt enda motiive ja valida vastavad vahendid ja meetodid
 • oma töid paremini mõtestada, luua ning suunitleda
 • omab selgemat ettekujutust toimivast loomingulisest võttestikust
 • omab laiemat pilku ning suuremat teadlikust enda ja teiste (foto)loomingulisest väljendusest

Juhendaja Kalev K Vapper (rakenduskõrgharidus, 2007) on laialdaste kogemustega fotograafiaõppejõud ja kunstnik, kelle loomingulised rännakud väljenduvad nii pildis, sõnas, helis kui vormis. Vapper on paljude täna aktiivselt tegutsevate fotograafide, kaamerapõhiste kunstnike ning loovisikute õpetaja ning suunaja.


 

Aeg: 9. jaanuarist – 13. märtsini kolmapäeviti kell 18–20.15

Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A201

Maht: 30 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 48  tundi iseseisvat tööd (3 EAP)

Hind: 300 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Täiendav info: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Fotograafia ja looming

Kolmapäev 09 jaanuar, 2019 — Kolmapäev 13 märts, 2019

Foto ja looming_autor_ Anna Hints
Foto-ja-looming_autor_-Anna-Hints_600x300_acf_cropped

See on kursus loovatele ja avatud inimestele, kes ei põlga ära fotokaamerat ning soovivad sel alal areneda ning silmaringi laiendada. Osalema on oodatud nii algajad kui kogenud fotograafid, kuna kursus pakub võimalust oma töid laiemas kontekstis näha. Osalemise eelduseks on oma kaamera olemasolu ning soov, aeg ja tehniline võimekus seda kasutada. 

Õppeprotsess koosneb iganädalastest iseseisvatest ülesannetest ja kohtumistest, mille käigus kodutööd esitletakse ning ühiselt analüüsitakse. Fotograafia ja loomingu kursus aitab fotoloomingulisi impulsse paremini suunata ning ohjata, pakkudes asjakohast tagasisidet ning kõrvalpilku oma ja teiste loomingu selgemaks vaatluseks. Selle õppeprotsessi raames tekib iseseisva kunstiprojektiga töötamise kogemus fotograafia meediumit kasutades.  

Õppetegevuse käigus tutvutakse ka erinevate kunstnike ja fotograafide loomingulise tegevusega, analüüsitakse tudengite isiklikke ülesandeid ning tutvutakse loomeprotsessi erinevate faasidega. Igas faasis püütakse ärgitada tudengeid teadlikult lähenema pildistamise protsessile ning analüüsima enda ja teiste töid. Seejuures arendatakse iga õpilase iseseisvat või kollektiivset projekti ühise arutelu, näidete ja konsultatsioonide kaudu. Kursus  lõpus luuakse tehtud töödest näitus, mis annab osalejale oma tööde esitlemise ja vormistamise kogemuse. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Kursuse läbinu oskab

 • enda loomingulist tegevust paremini ohjata ja suunata
 • näha selgemalt enda motiive ja valida vastavad vahendid ja meetodid
 • oma töid paremini mõtestada, luua ning suunitleda
 • omab selgemat ettekujutust toimivast loomingulisest võttestikust
 • omab laiemat pilku ning suuremat teadlikust enda ja teiste (foto)loomingulisest väljendusest

Juhendaja Kalev K Vapper (rakenduskõrgharidus, 2007) on laialdaste kogemustega fotograafiaõppejõud ja kunstnik, kelle loomingulised rännakud väljenduvad nii pildis, sõnas, helis kui vormis. Vapper on paljude täna aktiivselt tegutsevate fotograafide, kaamerapõhiste kunstnike ning loovisikute õpetaja ning suunaja.


 

Aeg: 9. jaanuarist – 13. märtsini kolmapäeviti kell 18–20.15

Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A201

Maht: 30 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 48  tundi iseseisvat tööd (3 EAP)

Hind: 300 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Täiendav info: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Elise Eimre — Püsilink

29.01.2019 — 26.02.2019

Klassikaline joonistus

DSC_0167
DSC_0167_600x300_acf_cropped

Klassikalise joonistamise kursuse käigus omandatakse oskused, kuidas seade omapära joonte, valguse ja varju abil kujutada. Kursusel osalejad saavad teadmisi, kuidas kujutada seades kasutatud erinevate materjalide (näiteks puit, nahk, kips, kangas jmt) omadusi. Tutvustatakse joonistamise algtõdesid, põhioskusi ja võtteid. Joonistamiseks kasutatakse pliiatsit, sütt, markerit jmt vahendeid ning arendatakse ka isikupärast autorikäekirja. Kursusele on oodatud need, kel tõsine huvi klassikalise joonistamise oskuste omandamise vastu. Kursus sobib ka algajatele.

Kursuse läbinu on teadlik joonistamisel kasutatavate erinevate materjalide eripärast ja omadustest, oskab kasutada erinevaid materjale ning on saanud algteadmisi akadeemilise joonistamise vallas ja oskab neid teadmisi ka kasutada. Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus, analüüs ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Kava
1. päev. Materjalide, töövahendite ja töövõtete tutvustus. Praktilise tööna geomeetriliste kipsvormide joonistamine.
2. päev. Geomeetriliste vormide joonistamine.
3. päev. Erinevate materjalide (kangas, nahk, kile, puit, klaas jt) väljendamine joone abil.
4. päev. Erinevate materjalide (kangas, nahk, kile, puit, klaas jt) väljendamine joone abil.
5. Päev. Kipspea erinevates vaadetes. Tehtud tööde esitlus, tagasiside ja arutelu.

Vajalikud materjalid: paber, puusüsi, harilikud pliiatsid, markerid, võtab osaleja ise kaasa.

Juhendaja Matti Pärk (magister, ERKI 1976) on EKA joonistamise õppejõud. Tema loomingu moodustavad eeskätt pastellmaalid ja söejoonistused, lisaks sellele on Pärk teinud väga palju raamatuillustratsioone ja -kujundusi.


 

Aeg: 29. jaanuarist kuni 26. veebruarini 2019 teisipäeviti kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, EKA maali- ja joonistamise stuudios ruum A206
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 180 eurot
Registreeru SIIN
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Täiendav info: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Klassikaline joonistus

Teisipäev 29 jaanuar, 2019 — Teisipäev 26 veebruar, 2019

DSC_0167
DSC_0167_600x300_acf_cropped

Klassikalise joonistamise kursuse käigus omandatakse oskused, kuidas seade omapära joonte, valguse ja varju abil kujutada. Kursusel osalejad saavad teadmisi, kuidas kujutada seades kasutatud erinevate materjalide (näiteks puit, nahk, kips, kangas jmt) omadusi. Tutvustatakse joonistamise algtõdesid, põhioskusi ja võtteid. Joonistamiseks kasutatakse pliiatsit, sütt, markerit jmt vahendeid ning arendatakse ka isikupärast autorikäekirja. Kursusele on oodatud need, kel tõsine huvi klassikalise joonistamise oskuste omandamise vastu. Kursus sobib ka algajatele.

Kursuse läbinu on teadlik joonistamisel kasutatavate erinevate materjalide eripärast ja omadustest, oskab kasutada erinevaid materjale ning on saanud algteadmisi akadeemilise joonistamise vallas ja oskab neid teadmisi ka kasutada. Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus, analüüs ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Kava
1. päev. Materjalide, töövahendite ja töövõtete tutvustus. Praktilise tööna geomeetriliste kipsvormide joonistamine.
2. päev. Geomeetriliste vormide joonistamine.
3. päev. Erinevate materjalide (kangas, nahk, kile, puit, klaas jt) väljendamine joone abil.
4. päev. Erinevate materjalide (kangas, nahk, kile, puit, klaas jt) väljendamine joone abil.
5. Päev. Kipspea erinevates vaadetes. Tehtud tööde esitlus, tagasiside ja arutelu.

Vajalikud materjalid: paber, puusüsi, harilikud pliiatsid, markerid, võtab osaleja ise kaasa.

Juhendaja Matti Pärk (magister, ERKI 1976) on EKA joonistamise õppejõud. Tema loomingu moodustavad eeskätt pastellmaalid ja söejoonistused, lisaks sellele on Pärk teinud väga palju raamatuillustratsioone ja -kujundusi.


 

Aeg: 29. jaanuarist kuni 26. veebruarini 2019 teisipäeviti kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, EKA maali- ja joonistamise stuudios ruum A206
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 180 eurot
Registreeru SIIN
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Täiendav info: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Elise Eimre — Püsilink

03.03.2019 — 02.04.2019

Koomiksi joonistamine

Visauaalne-narratiiv_AnnPajuväli_600x300_acf_cropped
foto_AnnPajuväli
Visauaalne narratiiv_AnnPajuväli

Kursuse käigus tutvutakse kaasaegse koomiksi erinevate vormidega, omandatakse koomiksi joonistamise võtteid koos praktiliste harjutustega ja rakendatakse saadud teadmisi iseseisva koomiksi loomisel. Tundide jooksul saab iga osaleja osa koomiksi loomise protsessist. Kogutakse teadmisi ja inspiratsiooni, et välja töötada enda lugu toetav visuaalne lahendus, milles on kasutatud koomiksile omaseid võtteid. 

Kursusele on oodatud kõik, kellele pole joonistamine võõras, keda huvitab koomiksikunst ja kes soovib arendada visuaalse loo jutustamise oskust. Kasuks tuleb varasem joonistamise kogemus. Osaleja peab olema valmis ka tundide välisel ajal tööga iseseisvalt jätkama. Kursuse läbinu omab ülevaadet kaasaegsest koomiksist; on teadlik erinevatest koomiksi joonistamise tehnikatest ja võtetest; oskab saadud teadmisi rakendada loomingulisel eesmärgil ning on võimeline joonistama tervikliku narratiiviga piltide seeria.

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on valminud tööde ülevaatus, mille käigus on osalejatel võimalus teistele oma tööd tutvustada. Toimub ühine arutelu ja tagasiside jagamine.  Soovituslik on juba enne kursust koguda ideid, mida saab tunnis koos edasi arendada ja millest lõpuks valmiks koomiks. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Kava

1. päev. Koomiksi kui meediumi laiem mõtestamine, koomiksi joonistamise ABC ja reeglite rikkumine, erinevad harjutused iseseisvalt ja grupiga ning lisaks hulgaliselt näiteid Eestist ja mujalt. Tunni lõpus tutvume iga osaleja ideedega ja püstitame sellest lähtuvalt eesmärgid.

2. päev. Erinevate koomiksiraamatutega tutvumine. Alustatakse tööga tunnis.

3. päev. Valminud materjali ülevaatamine, analüüsimine ja töö jätkamine.

4. päev. Valminud materjali ülevaatamine, analüüsimine ja töö jätkamine. Tööde lõpetamine ja viimistlemine.

5. päev. Tööde lõpetamine ja viimistlemine. Arvestus, mille käigus igaüks tutvustab oma valminud tööd. Toimub ühine arutelu ja tagasiside jagamine.

Vajalikud materjalid: erinevad joonistusvahendid omal valikul, joonistuspaberit formaadis A4 või A3 paraja varuga (vähemalt 6 lehte), võtab osaleja ise kaasa.

Juhendaja Ann Pajuväli  on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonnas (2017). Tema magistritööd “Pick One Thing, Anything” tunnustati noore kunstniku preemiaga. Pajuväli on kunstnik, kelle peamiseks meediumiks on joonistus, mida ta kombineerib installatiivsete elementidega.


 

Aeg: 3. märtsist kuni 2. aprillini  2019 teisipäeviti kell 18–21

Koht: Põhja puiestee 7, ruum A206, Eesti Kunstiakadeemia maali- ja joonistamise stuudios

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)

Hind: 180 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Täiendav info: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink

Koomiksi joonistamine

Pühapäev 03 märts, 2019 — Teisipäev 02 aprill, 2019

Visauaalne-narratiiv_AnnPajuväli_600x300_acf_cropped
foto_AnnPajuväli
Visauaalne narratiiv_AnnPajuväli

Kursuse käigus tutvutakse kaasaegse koomiksi erinevate vormidega, omandatakse koomiksi joonistamise võtteid koos praktiliste harjutustega ja rakendatakse saadud teadmisi iseseisva koomiksi loomisel. Tundide jooksul saab iga osaleja osa koomiksi loomise protsessist. Kogutakse teadmisi ja inspiratsiooni, et välja töötada enda lugu toetav visuaalne lahendus, milles on kasutatud koomiksile omaseid võtteid. 

Kursusele on oodatud kõik, kellele pole joonistamine võõras, keda huvitab koomiksikunst ja kes soovib arendada visuaalse loo jutustamise oskust. Kasuks tuleb varasem joonistamise kogemus. Osaleja peab olema valmis ka tundide välisel ajal tööga iseseisvalt jätkama. Kursuse läbinu omab ülevaadet kaasaegsest koomiksist; on teadlik erinevatest koomiksi joonistamise tehnikatest ja võtetest; oskab saadud teadmisi rakendada loomingulisel eesmärgil ning on võimeline joonistama tervikliku narratiiviga piltide seeria.

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on valminud tööde ülevaatus, mille käigus on osalejatel võimalus teistele oma tööd tutvustada. Toimub ühine arutelu ja tagasiside jagamine.  Soovituslik on juba enne kursust koguda ideid, mida saab tunnis koos edasi arendada ja millest lõpuks valmiks koomiks. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Kava

1. päev. Koomiksi kui meediumi laiem mõtestamine, koomiksi joonistamise ABC ja reeglite rikkumine, erinevad harjutused iseseisvalt ja grupiga ning lisaks hulgaliselt näiteid Eestist ja mujalt. Tunni lõpus tutvume iga osaleja ideedega ja püstitame sellest lähtuvalt eesmärgid.

2. päev. Erinevate koomiksiraamatutega tutvumine. Alustatakse tööga tunnis.

3. päev. Valminud materjali ülevaatamine, analüüsimine ja töö jätkamine.

4. päev. Valminud materjali ülevaatamine, analüüsimine ja töö jätkamine. Tööde lõpetamine ja viimistlemine.

5. päev. Tööde lõpetamine ja viimistlemine. Arvestus, mille käigus igaüks tutvustab oma valminud tööd. Toimub ühine arutelu ja tagasiside jagamine.

Vajalikud materjalid: erinevad joonistusvahendid omal valikul, joonistuspaberit formaadis A4 või A3 paraja varuga (vähemalt 6 lehte), võtab osaleja ise kaasa.

Juhendaja Ann Pajuväli  on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonnas (2017). Tema magistritööd “Pick One Thing, Anything” tunnustati noore kunstniku preemiaga. Pajuväli on kunstnik, kelle peamiseks meediumiks on joonistus, mida ta kombineerib installatiivsete elementidega.


 

Aeg: 3. märtsist kuni 2. aprillini  2019 teisipäeviti kell 18–21

Koht: Põhja puiestee 7, ruum A206, Eesti Kunstiakadeemia maali- ja joonistamise stuudios

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)

Hind: 180 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Täiendav info: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Elise Eimre — Püsilink