KKK

Kui olen lõpetanud kooli välismaal, kuidas kandideerida?

Kui Sa oled lõpetanud eelneva hariduse välismaal, siis soovitame oma haridusdokumentidega pöörduda Eesti ENIC/NARIC Keskuse poole hinnangu saamiseks. Arvestada tuleb sellega, et hinnangu saamine võib võtta kuni 30 päeva. Välisriigis kooli lõpetanutelt ei eeldata eesti keele riigieksami sooritamist, testi saab sooritada EKAs kohapeal.

Avalduse saad SAISis esitada ka ilma haridusandmeteta, vastuvõtutöötaja saab andmed avaldusele lisada esitatud dokumentide alusel.

Millal algab EKA-sse sisseastumine?

Alates 1. veebruarist saab esitada sisseastumisavaldusi kõikidele EKA õppekavadele SAISis. Erinevad on vaid avalduste esitamise tähtajad:
– 4. märtsil lõpeb avalduste vastuvõtt järgmistel magistritaseme õppekavadel: animatsioon, graafiline disain, interaktsioonidisain, kaasaegne kunst, ringdisain, sotsiaalne disain, taidestuudium ja urbanistika.
– 31. märtsil lõpeb avalduste vastuvõtt doktoritaseme õppekavadel.
– 27. juunil lõpeb avalduste vastuvõtt kõigil bakalaureusetaseme õppekavadel ja järgmistel magistritaseme õppekavadel: arhitektuur ja linnaplaneerimine (4. kursus), kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud, muinsuskaitse ja konserveerimine ning sisearhitektuur.

 

Mida teha kui mul pole ID-kaarti? Kas siis ei saagi avaldust esitada?

Saab küll. Selleks võta kaasa pass või juhiload ja tule ajakavas ettenähtud päevadel kohapeale avaldust esitama. Vastuvõtutöötaja saab isikukoodi alusel esitada avalduse sinu eest. Aga kindlasti muretse omale kas ID-kaart või Mobiili-ID kuna palju infot sisseastumiskatsete kohta on SAISis. Samuti läheb ID-kaarti vaja hiljem lepingu sõlmimiseks kui oled vastuvõetud.

Milliseid riigieksameid on vaja sisseastumisel?

Kõigil erialade on sisseastumisel nõutud eesti keele/eesti keele kui teise keele ja inglise keele tulemus. Lisaks peab arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal olema tehtud laia matemaatika (enne 2014a. lõpetanutel võib olla ka füüsika riigieksam) riigieksam. Kõigil soovijatel on võimalik EKAs kohapel teha matemaatika test. Rohkem infot riigieksamite ja kohapeal toimuvate testide kohta leiad siit

Kui mul puuduvad riigieksamid kas siis on võimalik EKAsse kandideerida?

Kui keskkool on lõpetatud enne 1997. aastat siis arvestatakse riigieksami tulemusena lõputunnistuse hindeid (hinded 4 ja 5). Selleks tuleb peale avalduse esitamist SAISis saata oma keskkooli tunnistus eposti aadressile vastuvott@artun.ee. Uuesti riigieksameid sooritada ei ole vajalik.

Isikutel, kes omavad juba ühte kõrgharidust, arvestatkse kõrgkooli diplomi ja akadeemilise õiendi esitamisel riigieksami tulemusi vastavalt Vastuvõtu tingimustes ja korras kehtestatule. Erialade puhul kus riigieksami tulemus läheb pingereas arvesse seda punkti ei rakendata.

Inglise keele puhul on lisaks eelnevale võimalik esitada ka rahvusvaheline keeletesti tulemus. Täpse nimekirjaga on võimalik tutvuda siin

Matemaatika riigeksami puudumisel on võimalik sooritada test EKAs kohapeal. Samuti on võimalik testil osaleda ka kõigil neil, kes soovivad oma tulemust parandada. Rohem infot siin

Lisaks on võimalik sooritada kohapeal eesti keele test vene õppekeelega kooli lõpetanud sisseastujatel ,kellel puudub (või punktisumma on alla nõutud miinimumi) eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus. Rohkem infot siin

Kas riigieksami tulemused aeguvad?

Ei, riigieksamid ei aegu.

Mida teha kui SAISis puuduvad minu haridusandmed?

Esita avaldus ilma haridusandmeteta ja saada oma haridusdokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile helen.jyrgens@artun.ee või vastuvott@artun.ee. Sellisel juhul tuleb kindlasti vastuvõtuperioodil esitada kooli vastuvõtutöötajale ka originaaldokumendid.

Kus ma näen oma vestluse aega, kas seda on võimalik muuta?

Individuaalse vestluse aja leiab iga sisseastuja SAISist oma avalduse juurest peale seda, kui vastuvõtutöötaja on avalduse kinnitanud. Kiiremal perioodil võib see võtta paar päeva aega. Kui selgub, et antud aeg ei sobi, siis palun kirjutada sellest vastuvott@artun.ee.

Pääsesin kahel erialal sisseastumiseksamitele, aga mõlema eriala sisseastumiseksamid on samal ajal. Mida teha?

Avalduse saab esitada küll kahele erialale ja ka vestluse aegu on võimalik muuta nii, et oleks võimalik osaleda mõlema eriala sisseastumivestlustel, aga kui sisseastuja pääseb mõlema eriala sisseastumiseksamitele, siis tuleb teha valik. Sisseastumiseksamid toimuvad ainult ühel ajal ja neid aegu muuta ei saa.

Millal saan tulemused teada?

Tulemused avalikustatakse SAISis jooksvalt sisseastumiseksamite lõppedes aga hiljemalt 7. juuliks.

Mida peab veel teadma?

  • Oma õppima tulekut tuleb SAISis kinnitada hiljemalt ajakavas ettenähtud kuupäevaks.
  • Kui mõni kandidaat loobub oma õppekohast siis märgitakse pingereas järgmine kandidaat “Vastuvõetavaks” ja saadetakse teade meilile.
  • Oma eksamitööd saad tagasi kokkuleppel erialaosakonnaga.

Avalduse staatuste tähendused SAISis

SAISis avaldust esitades võib Sinu avaldus saada erinevaid staatusi. Alljärgnevalt on lahti kirjutatud erinevate staatuste tähendused.

Esitamata – sa oled alustanud avalduse sisestamist aga ei ole seda esitanud st. oled jätnud vajutamata Esita nupu. Esitamata avaldusega kandideerida ei saa.

Tühistatud – staatus tekib, kui sa vajutad Tühista nuppu enne avalduste esitamise tähtaja lõppu. Tühistatud avaldust saab kandidaat uuesti esitada kuni avalduste vastuvõtu perioodi lõpuni kasutades Muuda nuppu.

Avaldusest loobunud – sa oled ise loobunud kandideerimisest peale avalduste vastuvõtu perioodi lõppu.

Tagasi lükatud – avaldus ei osale vastuvõtuprotsessis. Tagasi lükatakse avaldused, mis ei kvalifitseeru kandideerima st. kas puuduvad riigieksamid, avaldusele on lisamata nõutud lisad jne.

Ülevaatamisel – avaldus tuleb ülevaatamisele juhul kui mõni vastuvõtukriteerium on täitmata. Vastuvõtutöötaja tegeleb avaldusega ja vajadusel küsib lisadokumente, küsimusi jne.

Suunatud eelduskatsele – tähendab seda, et erialal kuhu kandideerid, toimub eelvoor ja oled suunatud eelvooru. Näiteks vaadatakse üle esitatud portfooliod/esitatud dokumendid ja selle alusel otsustakse, kes pääsevad vestlusele. Kui esimene voor on vestlus ja siis oled oodatud vestlusele.

Lubatud sisseastumikatsetele – kui erialal toimus vestlus siis läbisid vestluse positiivselt ja oled oodatud sisseastumiskatsetele. Kui erialal ei toimugi vestlust siis oled oodatud otse sisseastumiskatsetele.

Kandideeriv – läbisid kõik sisseastumiskatsed positiivselt. Vastuvõtu otsust ei ole veel koolipoolt tehtud.

Konkurentsist väljas – kahjuks ei läbinud sa kõikki katseid positiivselt ja pingereas kandideerida enam ei saa.

Vastuvõetav – kool on teinud sulle ettepaneku õppima tulemiseks. Kindlasti tuleb oma õppimatulekut kinnitada hiljemalt etteantud kuupäevaks, muuljuhul kaotad oma õppekoha.

Tuleb õppima – oled kinnitanud oma õppima tulekut.

Õppekohast loobunud – oled omal soovil õppekohast loobunud.

Määratud loobunuks – sa ei kinnitanud oma õppima tulekut tähtaegselt ja süsteem määras su õppekohast loobunuks.

Milliseid õppetoetusi on võimalik taotleda?

Õppetoetuste kohta saad lugeda siit

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, ruum D206

helen.jyrgens@artun.ee