“Stiil ja tähendus. Eesti kunstiteaduse distsiplinaarsed teisenemised” (EKA teadusgrant, 2021–2022)

Projekti eesmärk on keskenduda Eesti kunstiteaduse „kriitilistele mõistetele“, uurides nende rolli kunstiajaloo kõneviisi kujunemises ja tähendusloomes läbi kahe viimase sajandi. Meie fookus on suunatud valdkonna ühele kesksele mõistele „stiil“, millega pole kriitiliste historiograafiliste uurimuste vormis tegeletud, ning selle ideoloogilisele, perioodist või žanrist tulenevale jne tähenduslikkusele. Lähtume oletusest, et „stiil“, nagu mõned teisedki mõisted, on olnud kunstiajalookirjutuse ajaloo vaates n-ö üleajaline, rännanud diskursusest diskursusesse, kuid omandanud neis erineva kaalu ja paigutuse. Kuidas reageerivad mõisted ja diskursused ajalistele muutujatele: ideoloogiatele, poliitikatele ning kunstiteaduse rahvusvahelisel väljal ja teistel teadusaladel toimunule? Kuidas on stiili mõiste kujundanud kunstiteoste tähendust ja väärtusi? Selleks valime välja ja analüüsime tekste, näitusi ja pärandiloome juhtumeid, milles iseloomulikult peegeldub nii mõistete kui diskursuse loov „võim“.

Projekti vastutav täitja: Krista Kodres

Projekti põhitäitjad: Tiina Abel, Kristina JõekaldaKädi Talvoja, Johannes Saar

Projekti täitjad: Liisa-Helena Lumberg, Mari-Liis Krautmann (doktorandid)

Projekti kestus: 2021–2022

Projekti tüüp: EKA teadusgrant, A6033UKK

Rahastaja: EKA

Vaata ETISes

Jaga sõpradega:

Postitas Kristina Jõekalda
Viimati muudetud

Käimasolevad teadusprojektidKunstiteadus ja visuaalkultuur