Tiina Tuuliku doktoritöö loomingulise osa eelretsenseerimine

Neljapäeval, 1. detsembril 2016. a kell 18:00 toimub EKA Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna raamatukogus (Suur-Kloostri 11, II korrus) muinsuskaitse ja konserveerimise eriala doktorandi Tiina Tuuliku doktoritöö loomingulise töö „Tallinna Metsakalmistu kolumbaarium“ eelretsenseerimine.

Doktoritöö juhendajad on dr Anneli Randla ja dr Marju Kõivupuu.

Loomingulise töö eelretsensendid on prof Ülle Grišakov ja dr Kristiina Hellstöm.

———————————————————————————————-

Tallinna Metsakalmistu kolumbaarium

1990. aastate lõpus laiemalt levima hakanud tuhastamismatus tõi kaasa muutusi nii matusekultuuris kui ka kalmistute välisilmes. Eesti esimene krematoorium avati 1993.aastal Tallinnas Pärnamäe kalmistu kabelis, nüüd on seda matuseteenust pakkuvad asutused Tartus, Jõhvis,Viljandis jm. Viimase paarikümne aasta jooksul on tunduvalt suurenenud urnimatuste osakaal, ligi pooled lahkunutest tuhastatakse.

Olemasolevate kalmistute struktuur on hakanud seeläbi muutuma, sest urnimatuseks eraldatav matuseplats on mõõtmetelt tunduvalt väiksema kui traditsiooniline kirstumatuse tarbeks eraldatud hauaplats. Suurematel kalmistutel on hakatud rajama eraldi kvartaleid urnimatuste tarbeks.

Olemasolevatel ja kavandatavatel kalmistutel tuleb leida alad urnimatuste tarvis nii, et need sobituksid olemasolevasse maastikku ja kalmistu planeeringusse. Lisaks tuhastatud säilmete matmisele tuhaurnis maasse või kolumbaariumisse on võimalik ka tuhapuistematus, nimetute kalmude ala jne.

Üks sellistest lahendustest asub Tallinna Metsakalmistu urnimatuste kvartalis. 2006. aastal rajati sinna männimetsa alla madal kolumbaarium kus on 184 urnikambrit. Enamus kambreid on kasutuses.

Tutvustamisele tulev loominguline töö on uue kolumbaariumi osa lahendus Tallinna Metsakalmistul, mille avamine on kavas 2017. aasta mai kuus.

Tiina Tuulik (snd 1966) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri eriala 1991 arhitektina, õppinud 1992-1994 Taani Kuninglikus Kunstiakadeemias maastikuarhitektuuri osakonnas ja 2010. aastast õpib ta Eesti Kunstiakadeemia doktorantuuris, uurimisteemaks „Ajaloolised kalmistud 21.sajandi Eestis”. T.Tuulik on töötanud projekteeriva maastikuarhitektina 1991.aastast, kuulub Eesti Arhitektide Liitu.