Kunstikultuuri teaduskond

Muinsuskaitse ja konserveerimise tudengid. Foto: Taavi Tiidor

Kunstikultuuri teaduskond on kompetentsikeskus kolmes valdkonnas: kunstiteaduses, muinsuskaitses ja konserveerimises ning kunstihariduses.

1992. aastal asutatud Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut (KVI) on Eesti juhtiv kunstiteaduse uurimis- ja õpetamiskeskus. KVI õpetab ainsana Eestis kunstiajalugu kõigil kolmel õppetasemel.

Kunstiteaduse ja visuaalkulturi instituudis õpetatakse kunstiajalugu alates keskajast kuni kaasaegse kunstini kultuuriteooria ja sotsiaalajaloo foonil. KVI õppekavad kombineerib ajaloolist ja objektikeskset lähenemist kunstile teoreetiliste vaatenurkade tundmisega ning annavad laiapõhjalise humanitaarhariduse. Visuaalkultuuri uuringud aitavad mõtestada pildilise ja ruumilise keskkonna seoseid ning toimimist ühiskonnas. KVI magistriõppes on võimalik spetsialiseeruda kas kunstiteaduse ja visuaalkultuuri, museoloogia või kuraatoriõppe suunale.

1995. aastast on EKAs õpetatud muinsuskaitset ja restaureerimist, algul täiendusõppena, hiljem ka tasemeõppena. Muinsuskaitse ja konserveerimise osakond on ainus Eestis, kus on võimalik omandada muinsuskaitse ning arhitektuuri ja kunsti restaureerimise-konserveerimise alast akadeemilist kõrgharidust kõigil kolmel õppetasemel.

Muinsuskaitse ja konseveerimise osakonna missiooniks on kultuuripärandi väärtustamine ja säilimise tagamine järeltulevatele põlvedele. Õppe eesmärgiks on anda teoreetilised teadmised ja vajalikud praktilised oskused kvalifitseeritud kutsetööks kultuuripärandi kaitse, säilitamise, restaureerimise ja konserveerimise vallas.

EKAs on kunstiõpetajaid koolitatud alates 1998. aastast. Algselt 1-aastasest õpetajakoolitusest on tänaseks välja kasvanud Tallinna Ülikooliga ühine kunstihariduse magistriõppekava, mis võimaldab eelnevalt bakalaureusetasemel eelkõige kunsti või kunstiteadust õppinutel omandada vajalikud teadmised ja oskused õpetajatööks.

Kunstiõpetaja eriala on mõeldud neile, kes soovivad õppida kunstilisi protsesse akadeemiliselt analüüsima, mõtestama ja tõlkima eri sihtrühmadele. Samuti neile, kes isikliku loomingulise tegevuse kõrval tahavad pühenduda kunsti mõistmise süvendamisele ja selle mõju suurendamisele ühiskonnas.

Kontaktid

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hilkka Hiiop

Professor, Kunstikultuuri teaduskonna dekaan

6117654
56577980

hilkka.hiiop@artun.ee
Hans Alla (4)

Hans Alla

Õppeassistent

611 7653

hans.alla@artun.ee