Homme valitakse Eesti Kunstiakadeemiale uus rektor

Teisipäeval, 27. jaanuaril toimuvad Eesti Kunstiakadeemia rektorivalimised. Rektori ametikohale kandideerivad kolm ülikooliga seotud isikut: teadusprorektor akadeemik prof Mart Kalm, kelle esitasid valimistele Arhitektuuriteaduskonna nõukogu, endine rektor prof Jaak Kangilaski, Kunstikultuuri teaduskonna nõukogu ja 6 professorit ühiselt (Tiit Pääsuke, David Vseviov, Kadri Mälk, Mare Saare, Lilian Hansar, Tanel Veenre); graafilise disaini osakonna juhataja, nõukogu liige professorite esindajana prof Ivar Sakk, esitatud Disainiteaduskonna nõukogu poolt ja Vabade kunstide teaduskonna dekaan prof Andres Tali, kelle esitas rektorikandidaadiks Vabade kunstide teaduskonna nõukogu.

Uue rektori valib akadeemia 61-liikmeline valimiskogu, kuhu kuuluvad akadeemia nõukogu liikmed, akadeemia korralised professorid, osakondade, õppetoolide ja instituutide juhid, üliõpilasesinduse liikmed, õppejõudude esindajad ning kuus kunstiavalikkuse esindajat. Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 valimiskogu liikmetest. Valimiskoosolekut juhatab valimiskomisjoni esimees prof Virve Sarapik. Rektori valimine toimub kinnisel koosolekul, salajasel hääletamisel ning iga valimiskogu liige hääletab isiklikult.  Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole valimiskoosolekust osavõtjatest.  Kui enam kui kahe kandidaadi korral ükski kandidaat ei saa vajalikku arvu poolthääli, korraldatakse kohe teine hääletusvoor kahe enim poolthääli saanud kandidaadi vahel.  Kui kahe kandidaadi korral kumbki kandidaat ei saa vajalikku arvu poolthääli, korraldatakse uus hääletusvoor, milles osaleb rohkem poolthääli saanud kandidaat.

Uue rektori ametiaeg algab 4. aprillil 2015 ja kestab 5 aastat.  

Kogu informatsioon valimisprotsessi kohta koos kandidaatide elulookirjelduste ja programmidega asub aadressil www.artun.ee/rektorivalimised2015

Samal aadressil on järelvaatamise lingid kandidaatide ettekannetele ja väitluskoosolekule ning raadiosaadetele.

Teate koostas
Solveig Jahnke

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud

Uncategorized