Üldinfo

EKA avatud akadeemia on suurim elukestva kunstiõppe keskkond Eestis, mis pakub läbi aasta kõigile huvilistele nii kunsti-, disaini- kui arvutikursuseid. Meie kursuste juhendajad on tunnustatud professionaalid, kes leiavad mitmekülgselt põnevaid lahendusi loovuse arendamiseks. Kursuse läbimisel väljastatakse osalejale EKA avatud akadeemia vastav tunnistus.

Informatsiooni avatud akadeemia tegevustest saab meie Facebooki, Instagrami või Youtube’i lehelt.

Pakume võimalust teha oma sõpradele, pereliikmetele või kolleegidele loominguline kingitus EKA avatud akadeemia kursuse kujul. Teie poolt välja valitud kursus vormistatakse kinkekaardina.

2018. aastal õppis EKAs täienduskoolitustel 1733 õppijat (2017. a 1651 õppijat) ning kursusi oli 124 (2017. a 130) (vt joonis 1). Õppijate arvu juurdekasv võrreldes 2017. aastaga on 5% ning kursuste arv vähenes oli -4,6%. EKA täienduskoolituses õppijate arv ületab EKA üliõpilaste ja täienduskoolituses õppijate suhe on järgmine: iga üliõpilase kohta on täienduskoolituses 1,4 õppijat (2017. 1,5).

Joonis 1. Õppijate ja kursuste arv EKA täienduskoolituses (2014–2018). 

EKA täienduskoolituse tunnistusi väljastati 2018. aastal 825. 

Osalejate elukoha alusel saame kahe andmestiku põhjal välja tuua, et EKA täienduskoolituses on rahvusvahelistes koolitustes õppijate osakaal 7,4% (2017. aastal 4%) ning enamik Eestist osalevaid õppijaid on Tallinnast või Harjumaalt.

Keskmine õppegrupi suurus oli 14 õppijat (2017. aastal 12,7), olles paar korda väiksem kui teiste Eesti ülikoolide täiendusõppes, mis tähendab, et õppija saab enam individuaalset lähenemist, juhendamist. Keskmiselt on õppija EKA täienduskoolitusel 26 akadeemilist tundi (2017.aastal 35 akadeemilist tundi). Õppegruppide suurus on stabiilne ning juurde on tulnud lühemaid kursusi.

Juhendajad. Täiendusõppes on juhendajateks kogenud professionaalid: EKA õppejõud ja vilistlased. 2018. aastal õpetas avatud akadeemia poolt korraldatud täienduskoolituse juhendajatena 146 inimest, neist 38 ehk 26% (2017. a 21) on EKA koosseisulised töötajad-õppejõud, ülejäänud koosseisuvälised, neist 7 (2017.a 6) rahvusvahelist juhendajat (Ühendkuningriikidest, Kanadast, Saksamaalt, Leedust ja Soomest). 

Juhendajatest on 62% naised ja 38% mehed. Täiendusõppes on keskmine juhendaja vanus 42 aastat, hõlmatud on erinevad vanusegrupid, sh ka väga pikaajalise kogemusega õppejõud. Alla 30-aastaseid juhendajaid oli 25 (17%) ning üle 65-aastaseid 10 (7% juhendajatest).

Täiendusõpe on võimaluseks uute õppejõudude-juhendajate leidmiseks EKAs. 2018. aastal on alustanud uute juhendajatena 70 inimest (48% juhendajatest). Enamik Eesti juhendajatest on seotud uute arendustega: kunstiõpetajate ja EKA õppejõudude koolitusega, eelakadeemiate ning lasteakadeemia ja rahvusvahelise suveakadeemiaga.

Avatud akadeemias on pikemaid ja lühemaid võimalusi õppeks, valikus on joonistamise-, maali-, disaini-, arvuti-, sisearhitektuuri kursused ja palju muud. Vaata kursuseid.

Akadeemia on aidanud kavandada ja läbi viia organisatsioonide sisekoolitusi ja arenguprogramme ning samuti viinud läbi ürituste-elusündmustega seotud loomingulisi töötube (skulptuur, ehe, joonistamine, maal).

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui Sul on ettepanekuid koolituste osas, siis palun kasuta järgmist vormi.