Bakalaureus

Õppekava

Aksessuuaridisain on üks kolmest erialast (õppesuunast) BA-taseme ühendõppekaval “Moe-, tekstiili- ja  aksessuaaridisain”. Sisseastumiskatsed on õppekava erialadel ühesugused. Esimesel semestril õpivad kõigi disainiteaduskonna õppesuundade üliõpilased koos. Tehakse sissejuhatus erialasse, aga ka joonistamisse, värviõpetusse, kompositsiooni, disainiteooriasse. Alates teisest semestrist on õpe eelkõige erialapõhine, lisaks viiakse läbi ühendõppekava erialaprojekte. Koondõppekava annab võimaluse tutvuda erinevate lähenemiste, materjalide, tehnoloogiate ja töökodadega ning kasutada neid kõiki oma projektide teostamisel. Samuti on võimalik töötada erinevate erialade töökodades (nt puit, metall, klaas, graafiline disain jne) ning teha koostööd teiste õppekavadega nii disainiteaduskonnas kui akadeemias laiemalt.

 

Bakalaureuse õppekavas alustatakse disainiprotsessi mõistmise ja erialaste tehnoloogiate omandamisega, arendatakse kommunikeerimisoskust paberil ja verbaalselt. Õpitakse töötama ideega, kuni toimiva prototüübi väljatöötamiseni või toote valmistamiseni. Sõltuvalt probleemipüstitusest toimub töö individuaalselt või grupis. Aksessuaariprojektides on fookuses koti, jalatsi, peakatte ja kinnaste disain. Köiteprojektid keskenduvad tarbe- või unikaalköitedisaini probleemidele. Oluline osa on ka valitavatel ja külgnevate erialadega ühiselt läbiviidavatel projektidel, teoreetilistel kursustel ja praktikal.

Bakalaureuseõpe lõpeb portfoolio kaitsmisega.

Millised oskused omandatakse?

 • Disainiprobleemide lahendamisoskus õpitud erialal ja laiemas sotsiaalses- ning kultuurikontekstis 
 • Disainiprotsessi mõistmine ja erialaste tehnoloogiate omandamine, oskus oma ideid sõnastada ja väljendada. 
 • Koostööoskus oma eriala ja teiste valdkondade spetsialistidega 
 • Erialased teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, mis võimaldavad töötada ettevõttes või luua oma ettevõte

Kellena lõpetajad tööd leiavad?
Eesti Kunstiakadeemia Aksessuaaridisaini eriala lõpetajatel on võimalik töötada disainerina ettevõtetes või alustada iseseisva väiketootjana oma erialal või siis leida rakendust mõnes muus disainivaldkonnas, näiteks:

 • Ettevõtjana
 • Disainerina erialastes ettevõtetes
 • Vabakutselise disainerina / kunstnikuna
 • Kunstipedagoogi / õppejõuna
 • Aksessuaaridisainer (accessories designer)
 • Värvi- ja materjalidisainer (color & materials designer; color specialist)
 • Aksessuaari- või moeajaloolane (accessories & fashion historian)
 • Jalatsidisainer (footwear designer)
 • Kingsepp (cobbler)
 • Kotidisainer (handbag designer)
 • Tootearendaja (product developer)
 • Lõigete konstrueerija (patternmaker)
 • Sisseostja (merchandiser)
 • Trendianalüüsija (trend analyst, trend forecaster)

 

Õppekava

BA 1. aasta

Üldained (nagu nt: disainiajalugu, kompositsiooniõpetus, joonistamine, maal, värviõpetus jne), erialase kavandamise, maketeerimise ja disaini alusõpe, erialaste baastehnoloogiate omandamine, kommunikatsioon, etnograafiapraktika

BA 2. aasta

Üldained, aksessuaariprojektid: jalats, sõrmkinnas ja unikaalkoti disain, tarbeköite disain, nahatöötlemise tehnoloogiad, digitaalne esitlus, erialadevahelised valikprojektid, ettevõtluspraktika 

BA 3. aasta

Üldained, probleemikesksed aksessuaariprojektid, erialaprojektid koostöös ettevõtetega, erialadevahelised valikprojektid, unikaalköide, portfoolio koostamine ja esitlemine kaitsmisel

_C5A1261
Eva Lotta Tarn-2
Lea Heinoja
Eva Lotta Tarn
merili_disain8
2020-11-18_Anneli Johannson
2021-01-22_tooted-10
Rünno Kulver (10)
Rünno Kulver (11)
Lisandra Türkson (4)
Lisandra Türkson (5)
Lisandra Türkson (9)
Lisandra Türkson (10)
Lisandra Türkson (18)
Lisandra Türkson (23)
Lisandra Türkson (13)
Lisandra Türkson (26)
Rünno Kulver (26)
Rünno Kulver (24)
Rünno Kulver (19)