Ajalugu

Eesti Kunstiakadeemia aksessuaari ja köite osakond sai alguse 1. märtsil 1917. aastal, mil Tallinna Linna Kunsttööstuskoolis (tänase Eesti Kunstiakadeemia eelkäija) avati köite- ja kartonaaži töökoda. Selle juhatajaks sai nii siin kui Pariisis, Münchenis ja Sankt-Peterburgis kutseoskusi omandanud Eduard Taska.

Eduard Taska oma ateljeetoodanguga
Eduard Taska oma ateljeetoodanguga

Taska järel juhatas töökoda ning hiljem kateedrit 36 aastat (1925-1960) Adele (Mels) Reindorff. 1961-1981 oli eriala juhatajaks Ella Külv, 1981-1998 Ella Summatavet, 1998-2008 Illu Erma, 2008-2020 Lennart Mänd ning alates 2020 Stella Runnel. Osakonnal on märkimisväärne metoodiline fond teostatud õppetöödest, vanimad näited pärinevad aastast 1925.

Esimestel tegevusaastatel korraldas töökoda ajutiste kursuste kõrval ka regulaarset kaadriväljaõpet kaunistatud nahatööde alal. Raamatuköite ning ajalooliste nahakaunistustehnikate kõrval õpiti kujundama ja valmistama ka laekaid ning karpe. 1960. aasta alguses eriala profiil laienes: lisandus tööstuslik nahkehistöö, galanteriitoodete ja jalatsite kujundamine. Hakati ette valmistama kunstnikke tööstusele (Nahkgalanterii kombinaadile „Linda“, jalatsivabrikutele „Kommunaar“, „Välk“ jne). 1993. aastal likvideeriti jalatsidisaini õpe erialatundide arvu vähendamise ja tehnoloogilise baasi likvideerumise tõttu Tallinna Moemajas. Galanteriiprogramm jäi õppekavasse kõrvalainena.

RKTK-Naha töökoda, A. Reindorff laua taga kesksel kohal

Sajandilõpp ning uue algus tõid palju muutusi – järjest tihenevad kontaktid eriala muuseumide ning köitekunsti ringkondadega kogu maailmas lõid võimalusi uute tehnoloogiate ning materjalidega tutvumiseks, näitustel osalemiseks ning rahvusvaheliste näituste korraldamiseks. Käivitus kraadiõpe, valminud magistritööd tegelesid nii uuenduslike tehnoloogiate kui naha ja kunsti vahekordade uurimisega. Korraldati rohkelt õppereise nii erialastele messidele, muuseumidesse, koolidesse kui ettevõtetesse. Tõhustus välissuhtlus.

Kunstiakadeemia endiste tarbekunsti erialade liitumine Disainiteaduskonna alla on toonud õppekavasse palju sisulisi muutusi. Õpe on muutunud disainikeskseks ning tihenenud on koostöö teiste osakondadega. Aksessuaariõppest – jalatsitest, kottidest – on saanud põhivaldkond. Suurimaks muutuseks viimasel viiel aastal on olnud erialadeülese ühise disaini alusõppe mooduli sisseviimine bakalaureuse tasemel ning magistritaseme üles ehitamine. Viimase programm võimaldab üliõpilasel valida ülesandeid, mis toetavad tema huvivaldkondi veel enam.

Osakonnal on koostöösuhted välisülikoolidega, laienev üliõpilas- ja külalisõppejõudude vahetus ning õppetöösse on integreeritud ka rahvusvahelistel näitustel osalemine.

Taska Suur Piibel 1940
Taska ateljee-album
Taska ateljee-album Soome presidendile 1925
Taska ateljee köide-2
Taska ateljee köide-1
Taska ateljee köited