Aksessuaaridisain

Aksessuaarid peegeldavad ja räägivad meile tõtt maailma kohta, milles elati ning milles elame praegu. Hea aksessuaaridisain asetseb erinevate disainipraktikate ristumispunktis – sel on tugev ühisosa moe-ja tekstiilidisainiga, aga ka tootedisaini ning materjaliteadusega.

 Stella Runnel (EKA aksessuaari ja köite osakonna juhataja, dotsent)

EKA pakub maailmatasemel aksessuaari- ja köiteharidust

Aksessuaari ja köite osakond on valdkondliku arengu ning jätkusuutlikkuse eestkõnelejaks Eestis. 

Aksessuaaridisain on lähedalt seotud moemaailmaga. Kollektsioonide asemel on fookus aga eraldi objektidel, mille loomisel minnakse süvitsi. Tegeletakse kottide, jalatsite, kinnaste, peakatete jmt disainimisega. Õppeprogrammi kuuluvad ka köiteprojektid, mis võimaldavad omandada vajalikud oskused eksklusiivsete väiketoodete ja artefaktide disainimiseks ning kunstiprojektide loomiseks. 

Aksessuaaridisain on väga kiiresti muutuv eriala – tehnoloogia areng ja ÜRO kestliku arengu eesmärgid nõuavad tööstuses järjest innovaatilisemaid lahendusi. Eksperdid peavad oma oskusi ja teadmisi pidevalt täiendama ning EKA aksessuaariharidus on piisavalt paindlik, et turbulentse arenguga sammu pidada.

Osakond seisab hea, et õpe oleks mitmekesine ja laiapõhjaline, tudengite looming omanäoline ja jätkusuutlikkust arvesse võttev. Fookuses on rahvusvahelisus, uute tehnoloogiate integreerimine, koostöö tööstusega ja tehniliste ning käeliste oskuste vahelise tasakaalu leidmine. Samuti pannakse rõhku kontseptuaalse ja kriitilise mõtlemise arendamisele. Õppetöö toimub inspireerivas keskkonnas ja kokkuhoidvas õhkkonnas. 

Üle 100-aastase ajalooga aksessuaariharidus

Aksessuaari ja köite osakonda õppima asudes tunnetavad tudengid hariduse kaasaegsust, aga ka üle 100-aastaseid traditsioone, mis on märkimisväärsed nii Eesti kui kogu maailma kontekstis.

Eesti Kunstiakadeemia aksessuaari ja köite osakond sai alguse 1917. aastal, mil tänase Eesti Kunstiakadeemia eelkäijas Tallinna Linna Kunsttööstuskoolis avati köite-, kartonaaži- ja nahatöökoda.

1940ndatel pakkus osakond ainsa õppeasutusena NSVLis võimalust õppida kõrgkooli tasemel nahkehistööd ja köitekunsti. Erialale kandideeriti järgnevate kümnendite jooksul hiigelkonkurssidega kogu NSVList. Tase oli kõrge ja nahakunstist kujunes Eesti tarbekunsti üks juhtalasid.

1950. aastal ühendati Tallinna Tarbekunsti Instituut ja Tartu Kunstiinstituut üheks tervikuks, sündis ENSV Riiklik Kunstiinstituut ehk ERKI (praegune Eesti Kunstiakadeemia). 1960ndatel asuti selle nahakunstile keskenduvas osakonnas ette valmistama masstoodangu kujundamiseks võimelisi tööstuskunstnikke. Valdkonnana kerkis esile nahkgalanterii – kinnastele, kottidele ja teistele pisiesemetele keskenduv suund, mis oli põgusalt peale NLi lagunemist ja suurtootmise kadumist küll varjusurmas, kuid on aastatega oma olulisust taastanud.

Okupatsiooniaastatel said ERKIst kvaliteetse hariduse mitmed oma ala vaieldamatud tipud. Taasiseseisvumisele järgnenud ERKI transformatsioon EKAks tõi nii õppejõududele kui tudengitele uusi võimalusi – maailm oli valla!

00ndatel toimus EKA endiste tarbekunsti erialade liitumine disainiteaduskonna ühtse terviku alla, õppekavades toimunud muudatused tõstsid tarbekunsti loomise kõrvale ka aksessuaariõppe.

Kuidas koolitame aksessuaarimaailma tippe

Aksessuaaridisaini erialaõpe keskendub rahvusvaheliselt võimekate ja konkurentsivõimeliste disainerite kujundamisele – isikupärase stiili väljatöötamisele ja loominguliste, tugevate tehniliste käsi- ja digitööoskuste väljaarendamisele.

Õpe toimub suurel määral stuudiotes ja töökodades, kus individuaalne tugi ja juhendamine loob soodsa pinnase eksperimenteerimiseks ja väljapaistvate tulemuste saavutamiseks. EKA erineb enamusest maailma kõrgkoolidest kadestamisväärselt madala õppejõu-õpilase suhtarvu poolest – õpe on seeläbi palju personaalsem ja tudengite kontakt valdkonna mentoritega vahetum.

Õppe jooksul omandatakse oskused nii disainiprobleemi püstitamises kui lahendamises, oma loomingule tähendusvälja loomises, ideede realiseerimises läbi käeliste ja digitaalsete oskuste ning teadus-, kultuuri- ja disainiteooriatele toetuva loomeuurimuse läbiviimises.

Tudengid puutuvad loengutes ja töötubade raames kokku kõrgetasemeliste lektorite, juhendajate, tunnustatud disaini ja rakenduskunsti praktikute, loovuurijate ning valdkonna ettevõtete esindajatega, kes annavad koos rahvusvaheliste vahetusprogrammide ning praktikavõimalustega tudengitele suurepärase väljavaate edendada oma karjääri nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Tudengid omandavad õppetöö käigus ja oma ideede elluviimisel traditsiooniliste materjalide nagu nahk, puit, metall, tekstiil jmt töötlemiseks vajalikud tehnoloogiad. Samas eksperimenteeritakse hoogsalt ka alternatiividega nagu biomass, 3D filament, silikoon, taaskasutatud plastik jmt.

Auditoorse õppetöö käigus omandatakse teadmised kaasaegsest tehnoloogia- ja materjalikultuurist, disainiteooriatest ja -meetoditest ning oskused siduda need loomeprotsessiga. Õpitakse tundma disainiprotsessi ideest viimistletud tooteni.

Õppes omandatakse ka vajalike arvutiprogrammide nagu Adobe Illustrator, Photoshop ja InDesign kasutusoskused. Lisaks mainitutele on õppes oluline roll ka 3D-programmidel nagu Fusion 360, Rhino ja CLO3D.

Lisaks erialastele oskustele omandatakse ühiselt teiste disainierialade tudengitega teadmised, mis toetavad disaineri ja kunstniku loovust, annavad oskusi töötamiseks iseseisvalt, meeskonnas või koostöös tellijaga.

Aksessuaaritudeng saab liituda ka moe-ja tekstiilivaldkonna põhiainetega, seega on tal võimalus oma disaineriprofiil peenhäälestada. Sarnaselt harukordselt madalale õppejõu-õpilase suhtarvule, on tegemist maailma mõistes unikaalse võimalusega, mida kiidab suur osa EKAsse õppima sattunud välistudengitest, keda on varasemalt hoitud rangelt oma eriala piirides. Samuti on EKA tudengitel võimalus kasutada kokkulepitud tingimustel kogu ülikooli masinaparki, mis annab suurepärase kogemustepagasi ja loomevõimalused.

Väärtuslik side ettevõtlusega

Aksessuuari ja köite osakond teeb sarnaselt teistele EKA osakondadele tihedat koostööd ettevõtetega. Õppetöö käigus toimuvad õppereisid ettevõtetesse nii Eestis kui ka välismaal, mida täiendavad rahvusvaheliste messide külastused. Ühisloomes brändide ja teiste erialade tudengitega lahendatakse reaalse elu probleeme. Taolised projektid annavad noorele disainerile vajaliku probleemide lahendamise oskuse, reaalse tööelu kogemuse ning võimaluse näha oma loomingut tarbija poolt kasutatava valmistootena.

Ettevõtted kui praktikabaasid annavad tudengitele otsese võimaluse tutvuda institutsioonide ja nende toimimisega seestpoolt ning siirduda edukate ühisprojektide najalt vastavatesse ettevõttesse ka tööle.

Bakalaureusetaseme õppekavast lähemalt

Aksessuaaridisaini erialal on võimalik õppida bakalaureusetasemel. Oma disaineri- ja kunstnikukäekirja väljakujundamist saab jätkata magistriõppes. Bakalaureusetaseme õppekava sisaldab baasõpet, erialaaineid, üldaineid, valik- ja vabaaineid ning erialapraktikaid. Kusjuures erialaainete sisu uueneb pidevalt vastavalt ühiskonna ootustele ja tööturu vajadustele.

Erialaainete käigus omandatakse erialased baastehnoloogiad, mis kinnistatakse erinevate disainiprojektide ja kollektsioonide loomisega. Õpitakse selgeks nii traditsioonilised käsitööoskused (nt sadulsepatehnoloogiad) kui ka virtuaaldisaini tööriistad.

Aineid juhendavad eriala professionaalid nii Eestist kui ka välismaalt. Õppetöö käigus käivad tudengid võimaluste piires ka välisreisidel, mille käigus tutvutakse rahvusvahelise hariduse, trendide ja tehnoloogiatega, näituste ja kultuuri- ning kunstimaastikuga.

Bakalaureuseõppe kestvus on kolm aastat ja see kulmineerub autorikollektsiooni või uurimusprojekti loomise, portfoolio koostamise ja avaliku kaitsmisega. Detailsema programmiga saab tutvuda siin.

Tasemeõppe teisel astmel ehk magistriõppes saab valida suunaks Ringdisaini, Sotsiaalse disaini või keskenduda erialaste craft-praktikate mõtestamisele Taidestuudiumis. Kaheaastases magistriprogrammis pannakse rõhku interdistsiplinaarsusele, innovaatilisusele, meeskonnatööle, aga ka erinevate sihtgruppide vajadustega arvestamisele ning kestliku mõtteviisi süvendatud arendamisele. Magistrikava täpsem info asub siin.

Kolmeastmelisest haridusest huvitatud õppurid saavad jätkata kunstile ja disainile suunatud doktoriprogrammis, mille kohta saab lugeda siit. Samuti pakub EKA erinevaid täiendõppevõimalusi, mille kohta saab lugeda siit.

Kellena töötavad meie lõpetajad

Aksessuaari erialaõpe võimaldab töötada palgalise disainerina mõne brändi juures, alustada karjääri ettevõtjana või leida rakendus mõnes erialaga külgnevas valdkonnas, aga ka õppejõu, akadeemiku või teadlasena.

Aksessuaari eriala lõpetavad käeliselt ja digitaalselt oskuslikud, loomingulised, iseseisvad, kohanemisvõimelised ja ambitsioonikad disainerid. Eriala toetab isikliku disainifilosoofia väljakujunemist ning tagab lõpetajale ka rahvusvahelise konkurentsivõime. Vilistlased töötavad tänu heale ettevalmistusele moemaailma tuntud brändide juures nagu näiteks Adidas, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Jil Sander jmt. Paljud vilistlased juhivad kohalikke või omanimelisi kaubamärke. Loe inspireerivaid karjäärilugusid siit.

Uudised ja sündmused

EKA Avatud Uksed_29.02.24_evertpalmets-137 copy

EKA disainiteaduskonna töötoad sisseastujatele

Aprillis ja mais on kõigil tänavustel sisseastujatel ja ka teistel huvilistel, kellele EKA erialad huvi pakuvad, võimalik osaleda erinevates EKA disainiteaduskonna erialasid tutvustavates töötubades. Kõik töötoad toimuvad Eesti Kunstiakadeemias kohapeal. REGISTREERU TÖÖTUBADESSE SIIN Hetkel on valikus järgmised töötoad: Aksessuaaridisain: materjalis visandamine Töötoas saab kerge ...
Naima Suude in memoriam

In memoriam Naima Suude

9. III 1932–9. IV 2024 Lahkunud on nahakunstnik ja õppejõud, Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Nahakunstnike Liidu ja Eesti Köitekunstnike Ühenduse auliige ja Eesti Köitekunstnike Ühenduse asutajaliige Naima Suude. Naima Suude sündis 9. märtsil 1932. aastal Virumaal. Ta õppis aastatel 1951–1957 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis nahkehistööd. Aastatel 1961–1966 töötas Suude Kunstikombinaadi ARS ...
tagurpiditrykk_tartu_plakat_A3_5mmbleed copy

Taska töökojast tänapäeva

Alates kolmapäevast, 6. märtsist, saab Tartu Rahvusarhiivi Noora uurimissaalis tutvuda Eesti Kunstiakadeemias läbi viidud loovuurimuse ” Ajaloolise reljeeftrüki rekonstrueerimine ja loovarendamine” tulemustega. Uurimuse lähtepunktiks on praeguseks unustatud 1924. aastal nahakunstniku ja raamatuköitja Eduard Taska töökojas leiutatud reljeeftrüki tehnika, mida tuntud klišee- ja linooltrükist ...
424867911_895244149277031_7959076356869290795_n

Eksperimentaalvormide näitus “KARDINAALNE”

Juba 27. veebruaril avaneb Viru Keskuse aatriumis Eesti Kunstiakadeemia moe-, tekstiili- ja aksessuaaritudengite eksperimentaalvormide näitus “KARDINAALNE.” Moekunstnik Liisi Eesmaa ja visuaalkunstnik Flo Kasearu juhendamisel sündinud loomeprojekt tõstatab küsimuse kardinaalsete muutuste vajadust materjalide taaskasutuses. Näituse “Kardinaalne” avamine leiab aset Viru Keskuse aatriumis 27. ...
AUP-2024-FHD_still5

EKA avatud uksed 2024

EKA avatud uste päev toimub 29. veebruaril 2024! Text Programm ja registreerumine: https://www.artun.ee/sisseastumine/tere-tulemast/avatud-uste-paev/
Jordi Closa

Jordi Closa / Adidas Maker Lab: “Go Hack Yourself!”

Avatud disainiloeng: “Go Hack Yourself!” Jordi Closa / Adidas Maker Lab Dünaamilises kunsti- ja disainimaailmas, kus innovatsioon on progressi südamelööja, leiame end sageli silmitsi keeruliste väljakutsetega, mis nõuavad värskeid vaatenurki ja kastist väljas mõtlemist. Seepärast räägime häkkimisest – võimsast ja muutlikust probleemide lahendamise tööriistast, millel võime muuta meie ...
Thomas Ayme newsletter

Thomas Ayme / Adidas Originals: “Numbritest tossudeni”

Hommikukohv: Thomas Ayme / Adidas Originals “Numbritest tossudeni – ebatavaline disainilugu” Thomas Ayme on Prantsuse jalatsite värvi- ja materjalidisainer, kes töötab praegu Adidas Originalsis. Tema teekond disainerina ei olnud aga sirgjooneline ja algas hoopis teisest valdkonnast. Pärast matemaatika, majanduse ja rahanduse eriala lõpetamist liitus Thomas Adidasega, alustades oma ...
aureliaminev-2166 (1) (1)

Jutustus pikemast suhtest

Näitus "Jutustus pikemast suhtest" Marta Konovalov Näitus “Jutustus pikemast suhtest” vaatleb meie läbikäimist rõivastega parandamise vaatevinklist eesmärgiga nihutada rõivaste eluea ja esteetika piire. Marta Konovalov eksponeerib isiklikku loomepraktikat koos lugudega, mida iga kulumine ja paranduskiht kehastab. Parandamise praktika on panus süsteemi, kus rõivastel on suhetes inimestega ...