Sisseastumine

OLULISED KUUPÄEVAD

01.02–27.06.2024avalduste vastuvõtt SAISis kuni kell 23:59
17., 26. ja 27.06.2024avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7, D-206
28.05., 3.06. ja 17.06.konsultatsioonid sisseastujatele. Lisainfo ja registreerumine SIIN
29.06.2024esimene vestlus, toimub Zoomis
sisseastumiseksamid, ülesanded 1-3 ülesanded sooritatakse kodus ja laetakse Drive’i kausta hiljemalt 03.07.2024 kell 14:00
04.– 05.07.2024sisseastumiseksamid, ülesanne 4 ehk teine vestlus, toimub kohapeal, kellaaeg individuaalne Põhja pst 7, D-306
hiljemalt 05.07.2024teatatakse SAISis vastuvõtu tulemused
hiljemalt 10.07.2024õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

Sisseastumine ühendõppekavale

Aksessuaar on üks kolmest erialast (õppesuunast) BA-taseme liitõppekaval “Moe-, aksessuaari-, ja tekstiilidisain” (MAT). Sisseastumine toimub SAIS keskkonnas (ja kohapeal) liitõppekavale, mitte eraldi erialadele. Esimesel semestril õpivad kõigi õppesuundade üliõpilased valdavalt koos. Alates teisest semestrist lisandub erialapõhine õpe.

Keda kutsume õppima

Osakond ootab kandideerima motiveeritud ja avatud loomuga inimesi, kes tunnevad huvi nii üldisemat laadi disainiprobleemide kui ka erialavaldkonna arengu vastu. Inimesi, kes innustuvad moe-, akssessuaari- ja tekstiilidisaini valdkondade õppe pikkadest, ligi 100aastastest traditsioonidest, aga ka eesrindlikkusest jätkusuutlikkuse ja innovatsiooni alal ning tunnetavad, et just nende talent ja töökus viivad nad EKA suurepärasest õpikeskkonnast otse Eesti ja maailma tippude sekka.

Sisseastujalt ootame

  • motiveeritust, avatust ja laia silmaringi
  • sügavat ja üha kasvavat huvi valitud valdkonna vastu
  • varasema loomingu näiteid ja tööde esitlemist vestlusel
  • kasuks tulevad eelnevad kokkupuuted erialaga nt töökogemus, õmblusoskus, osalemine moekonkurssidel jmt, kandideerida võib ka ilma laadsete kogemusteta

NB! Moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisaini BA õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee. 

Moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisaini küsimused leiad SIIT

TEEJUHT EKA “Moe-, aksessuari-, ja tekstiilidisain” (MAT) LIITÕPPEKAVA SISSEASTUJALE

1. Vaata üle tutvustused moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini liitõppekava kolme suuna kohta. Moedisain, tekstiilidisain ja aksessuaaridisain omavad küll sarnasusi, ent samas on valdkondade profiil siiski erinev. Erinevustest saad hästi aru uurides tudengite tööde portfoolioid ja vilistlaste karjäärilugusid.

2. Analüüsi ja tee otsus, milline õppesuund kolmesest valikust vastab sellele, mis sind kõige rohkem huvitab, millist karjääri sooviksid teha ja millises disaineri- või kunstnikurollis end ette kujutad. Läbimõtlemine aitab sind endas selgusele jõuda ja hiljem end paremini esitleda.

3. Vaata üle nõudmised ja nõuanded, mis on sinu poolt valitud suuna sisseastujatele seatud. Sisseastumisega kaasneb hulganisti uut informatsiooni — jää rahulikuks, tööta tekstid läbi ja tee vajalikud sammud.

4. Koosta portfoolio ehk sinu loomingulisi töid tutvustav mapp. Lisa portfooliosse näiteid üldkunstilistest oskustest ja valitud õppesuunaga seotud töid, mis tutvustavad sinu loomingulist mõtlemist. Võid näidata ka tööprotsessi. Täpsema juhendi portfoolio koostamiseks leiad siit. Portfoolio digiversiooni läheb vaja sisseastumisavalduse tegemise faasis.

5. Tee sisseastumisavaldus. Soovitame seda teha SAIS keskkonnas, kus saad kandideerida Eesti Kunstiakadeemia liitõppekavale “Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain bakalaureuseõpe”. Peale õppekava valimist pead sisestama isikuandmed, lisama foto, info hariduskäigu kohta, sisseastumiseks vajalikud hinded ja eksamitulemused, kinnitama keeleoskuse, täitma ankeedi ja lisama nõutud failid. Viimaste hulgas on kohustuslik ka varasemate loominguliste tööde näidete kogum ehk eelmainitud portfoolio. Portfoolioga seoses peab iga sisseastuja looma omanimelise kõigile ligipääsetava kausta Google Drive keskkonnas ja lisama selle lingi SAISi vastavasse lahtrisse. Ole SAISi infot sisestades kannatlik, täpne ja järgi juhiseid! Keskkonda sisenemiseks pead omama autentimisvõimalust.

Avaldusi võetakse piiratud kuupäevadel ja kellaaegadel vastu ka ülikoolis kohapeal. Kandideerides tuleb elektroonselt kaasa võtta või e-posti aadressile vastuvott@artun.ee saata lisaküsimuste vastused. Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini küsimused leiad siit. Rohkem infot ajagraafiku kohta leiad siit.

6. Valmistu esimeseks vestluseks. Iga sisseastumisavalduse teinud ja kõik vajalikud tingimused täitnud inimene saab võimaluse lühikeseks mandaatvestluseks vastuvõtukomisjoniga. Vestlus toimub veebikeskonnas Zoom. Vestluse sujuvamaks toimimiseks kanna hoolt, et oled keskkonna toimimisega kursis ja kindel, et kõik toimib tehnoloogiliselt hästi.

Kontrolli enne vestlust:
– Kas võrguligipääs ja selle varuvariant (nt kuumkoht) on olemas ja toimib
– Kas esined Zoomis oma täisnimega
– Kas mikrofon töötab ja kas saad olla intervjuu ajal vaikses keskkonnas
– Kas kõlarid või kõrvaklapid töötavad
– Kas valgus on korras ja sinu nägu on vestluse ajal korralikult näha
– Kas kaamera töötab (kaamera mittetöötamise puhul kandidaat diskvalifitseeritakse)

Vestluse aja ja lingi leiad SAISist. Vestluseks peaks valmis olema vähemalt 15 minutit enne sulle määratud aega ja arvestama peaks ka võimalusega, et vestluste graafik nihkub.

7. Tutvusta vestlusel komisjonile nii end kui oma loomingut. Komisjon on eelnevalt tutvunud täidetud ankeedi ja portfoolioga. Vestlusel kuulatakse kandidaadi lühitutvustust, küsitakse küsimusi tööde kohta ja soovitakse teada põhjendust erialavalikule. Ole vestlusel aus ja jää iseendaks — vastuvõtukomisjon koosneb toredatest ja uudishimulikest inimestest, keda siiralt huvitab su isik ja mõtted. Too enda kohta näiteks välja mõni eriline ja üllatav fakt, mis eristab sind teistest. Vestlusel hinnatakse suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust, analüüsioskust, üldkunstilist ettevalmistust ja
üldkultuurilisi teadmisi. Kandidaadid, kes pääsevad edasi sisseastumiskatsetele selguvad vestluspäeva õhtuks, info saab teada SAISist.

8. Anna endast parim sisseastumiskatsete eksamiülesannete lahendamisel. Edasijõudnud saavad katse täpse aja teada SAISis lehel “Katsed”. Eksamiülesannete juhend, vormistusinfo ja valmimistähtaeg saadetakse ka e-maili teel. Ülesanded sooritatakse kodus ja valmis tööd tuleb saadetud tähtajaks üles laadida varasemalt portfoolio jaoks loodud omanimelisse Google Drive kausta. Ülesandeid hinnatakse lähtuvalt nende spetsiifikast, seega keskendu ülesannetest arusaamisele, aga lase ka loovusel vabalt lennata.

9. Valmistu teiseks vestluseks ehk intervjuuks komisjoniga. Edasijõudnute vestlus toimub ülikoolis koha peal, täpne ajakava ja koht antakse teada SAISis ja saadetakse ka meilile. Vestlusel keskendutakse eksamiülesannete põhjal loodud töödega tutvumisele. Võta intervjuule kaasa ka ese (või selle foto), mis sind kui sisseastujat kõige paremini iseloomustab – komisjon soovib sind ka läbi selle eseme ja loo tundma õppida. Komisjon hindab esitlusoskust, sooritatud valikute analüüsioskust, üldkunstilist ettevalmistust, üldkultuurilisi teadmisi, motiveeritust ja loovust. Lisaks arvestatakse portfoolio taseme ja ankeedi sisuga. Koonda oma mõtted intervjuule, aga naudi intervjuupäeval ka EKA atmosfääri ja
arhitektuuri ning suhtle inimestega, kellest võivad saada sinu kaaslased järgmisteks aastateks.

10. Vaata tulemusi ja kinnita õppima asumine. Konkursi pingerida tekib 4 ülesande keskmise hinde liitmisest, iga ülesannet hinnatakse 10 punkti süsteemis. Moedisaini pääsevad õppima 7, aksessuaaridisaini 5 ja tekstiilidisaini 6 inimest. EKA MAT liitõppekavale sisse saanuid teavitakse teise vestluspäeva lõpuks SAISis. Samuti saab sealt teada kogu lisainfo, näiteks kuupäeva, milleks peab kinnitama õppima asumise. Ka seda saab teha SAISi keskkonnas. Kui sa edasi ei pääse sel korral edasi, siis ära heida meelt, vaid täienda end aasta jooksul ja proovi järgmisel aastal uuesti! Enne avalduse tegemist uuri õppekavasid ja tule konsultatsioonile, mille aja leiad ka uuel aastal siit.

Küsimuste korral kontakteeru anu.ojavee@artun.ee või helistada 6267 318.

(Digi)portfoolio koostamise KKK

Mis on portfoolio?
Portfoolio on loovisiku töid tutvustav mapp.

Miks on portfooliot vaja?
Portfoolio annab MAT liitõppekava vastuvõtukomisjoni liikmetele eelteadmised sisseastuja loomingulisest võimekusest, käelistest oskustest, mõttemaailmast ja sobivusest asuda õppima valitud alale.

Millal, kus ja kuidas tuleb portfoolio esitada?
Portfoolio tuleb koostada osana MAT liitõppekava sisseastumisprotsessist. Portfoolio tuleb esitada digitaalsel
kujul osana SAISi kaudu sisseastumisavalduse saatmise protsessist.

SAISi keskkonnas tuleb valida Eesti Kunstiakadeemia liitõppekava “Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain bakalaureuseõpe”. Seejärel tuleb järgida juhiseid ja sisestada tähelepanelikult suur hulk sisseastujat puudutavat infot sh eelmainitud portfoolio link.

Iga sisseastuja peab ise looma omanimelise kausta Google Drive keskkonnas ja lisama selle lingi SAISi vastavasse lahtrisse. Lahtri leiab valikust “Failid”. Kausta link peab olema avatav kõigi poolt, kes seda soovivad st seda ei tohi piirata kindlate adressaatidega.

SAISi kaudu saab esitada vaid digitaalse portfoolio. Kõik paberkandjal loodud tööd tuleb digitaliseerida st kas üles pildistada või skaneerida.

Kui palju töid tuleb portfooliosse valida?
Portfoolio võiks koosneda 10-20 loomingulise projekti kajastusest. Üheks projektiks loetakse nt üks maal, üks joonistus, ühte eset tutvustav kujundusfail jne. Seega võib sama toote kohta julgelt lisada mitu pilti kui selle vaated on erinevad. Samuti peab lisama projekti kohta lühikese tekstilise tutvustuse. Selle kohta anname nõuandeid eraldi punktis.

Millisel kujul peab materjali Drive’i folderisse laadima?
Folderisse võid materjali laadida kolmel erineval viisil:
– Ühe PDF formaadis slaidiesitlus-portfooliona, mis on koostatud 10-20 loomingulise projekti põhjal ja milles on ära toodud nii pildiline kui tekstiline info.
– 10-20 eraldi PDF kujundusena, millest igaüks tutvustab konkreetset projekti ja milles on ära toodud nii pildiline kui tekstiline info.
– Eraldiseisvate fotode ja tekstidena, mis tutvustavad 10-20 projekti. Iga projekti jaoks võib teha omanimelise folderi sisse eraldi folderid.

Kõikide lahenduse puhul peab tähelepanu pöörama sellele, et failide nimed oleksid arusaadavalt vormistatud ja informatiivsed.

Millised peaksid olema folderisse asetatud failide nimed?
Kui kujundad portfoolio ühte slaidiesitlusse, siis piisab kui tähistad selle oma nimega ja lisad sõna “portfoolio”. Kui kujundad iga projekti kohta eraldi PDFi, siis peab faili nimes kajastuma sinu nimi, projekti nimi ja valmimise aasta. Sama kehtib ka eraldiseisvate fotode ja tekstide puhul. Informatsioon, mis ei mahu faili nimesse, tuleb lisada projekti kohta käivasse teksti, mille kohta anname nõuandeid eraldi punktis.

Milliseid töid portfooliosse valida?
Portfoolio koosneb varasematest loomingulistest töödest. See võiks sisaldada nii üldkunstilisi näiteid kui võimalusel ka valitud õppesuunale sobivaid töid, mis tutvustavad sisseastuja loomingulist mõtlemist. Seejuures võib näidata ka tööprotsessi, st seda, kuidas on tehtud taustauuringut, eksperimenteeritud ja katsetanud vormide-värvidega. Lisada võib ka tööproove, fotosid protsessist, tehnika ja ideede kirjeldusi jmt.

Esitada sobib mustvalgeid ja värvilisi eskiise, figuurivisandeid, joonistusi, maale, makette, kollaaže jmt. Teostatud makettidest, rõivastest, aksessuaaridest ja muudest esemetest tuleb teha fotod. Samuti võib esitada fotokajastusi erinevatest projektidest, performance ́itest vmt. Veebikeskkonnas nähtavate tööde kohta nt veebilehtede, videote, animatsioonide jmt kohta tuleb esitada kuvatõmmis ja link tööle.

Mida peetakse valitud õppesuunaga sobivateks töödeks?
Kui senine tööde valik koosneb vaid üldkunstilisest loomingust, siis võiks sisseastuja seada endale ise valdkonnaga seotud ülesandeid. Näiteks kui soovitakse astuda moodi õppima, siis võiks toetava materjalina kavandada paberil rõivakollektsiooni, aksessuaari astudes ehitada paberist kott, tekstiili astudes luua mustrikavandeid jmt. Kohustuslik see pole.

Kui suured võivad olla Drive’i folderisse laetavad failid?
Üles laetavate tööde maht ei tohi olla liiga suur – see raskendab failide avamist ja tööde vaatamist. Hea tava on jääda üksikute tööde puhul maksimaalselt 10MB piiresse. Ühte PDF faili koondatud portfooliod ja videofailid võivad mahult seda ületada.

Millised formaadid on lubatud?
Kasutada tuleb laialt levinud formaate, mis avanevad enamustes arvutites.
Soovitatavad formaadid on:
– pildifailideks JPG, GIF, TIF, PNG, PDF
– video- ja animatsioonifailideks MOV, MP4
– muusika- ja audiofailideks MP3, WAV

Koondportfoolio puhul tohib kasutada ainult PDF formaati. Keynote, Powerpoint jmt põhjustavad paljudes arvutites probleeme. Samuti ei tohiks üles laadida Photoshopi, Illustratori, InDesigni, Rhino ja muude kujundusprogrammide toorfaile.

Millist lisainfot lisada tööde kohta ja kuidas?
Portfoolio tööd peavad olema varustatud töö kohta käiva informatsiooniga, milleks on töö nimi, mõõdud, tehnika, valmimise aasta ja kunstiringi või juhendaja nimi (kui on olnud juhendatud töö), lisada võib infot ka teose sünniloo ja kontseptsiooni kohta. Kui teos on loodud kellegagi koos, siis tuleb kindlasti kirjeldada oma rolli töö valmimisel. Info võib lisada väikeses kirjas fotole, kujundada eraldi foto ja tekstiga PDF või luua hoopis lisadokument fotot toetava tekstiga.

Kuidas tagada töödest tehtud fotode kvaliteet?
Portfoolios kasutatavad fotod võiksid olla võimalikult kvaliteetsed.
– Tööd võiks üles pildistada ühtlases, soovitavalt naturaalses valguses, vältida liiga tugevat valgust, sügavate varjude tekkimist, aga ka vastu valgust pildistamist
– Vältida mürarikast tausta, näiteks viltuseid seinu ja nurki, argised tähelepanu endale tõmbavaid esemeid, ansamblisse mitte sobivat sisustust
– Ülespildistatud maalid ja joonistused võiks puhtama tulemuse saavutamiseks ümbritsev taustast välja lõigata, vältida võiks pildistamisel tekkivaid moonutusi
– Kui toote funktsioon tuleb paremini esile inimese kehal, siis võiks kasutada modelli
– Fototöötlusprogrammide kasutamine on lubatud, liigseid filtreid võiks siiski vältida

Kas ja millal on vaja näidata reaalset portfooliot?
Tööde hindamine toimub protsessi käigus digitaalsete portfooliode abil. Teise vestlusvooru võiks igaks juhuks kaasa võtta ka reaalse portfoolio ja mõne teostatud eseme. Kaasa tohib võtta esemeid, mis pole liiga suured, mis ei määri, mis ei purune jne.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2024

Õppekava MOE-, AKSESSUAARI- JA TEKSTIILIDISAIN (MAT)

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.
  • Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus).
  • Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 40/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

SISSEASTUMISEKSAMID 2024

Eksamiülesanded 1-3
28.06.–03.07.2024 kodus lahendamiseks

Täpsed eksamiülesanded saadetakse edasijõudnutele e-maili teel. Ülesannete teemad on järgmised.

Eksamiülesanne 1: jätkusuutliku tooteseeria/kollektsiooni kavandamine
Eksamiülesanne 2: motiiv ja muster
Eksamiülesanne 3: jalatsite disain

Valmis tööd tuleb üles laadida varasemalt portfoolio jaoks loodud endanimelisse Google Drive’i kausta 03.07.2024 hiljemalt kell 14:00. Kui formaat võimaldab, siis võid eksamitööd ka viimasele vestlusele füüsiliselt kaasa võtta.

NB! Iga üleslaetud faili puhul tuleks kirjutada pealkirjaks sõna “eksam” koos ülesande numbriga ja enda nimi (nt. eksam3_nimiperenimi).

Ülesannete lahendustes hinnatakse loomingulisust ja innovatiivsust, proportsioonitunnetust, kompositsioonilist tervikut, koloriiti ja idee kujutamise selgust ning esteetikat.

NB!
Lubatud on kõik, mis pole keelatud!
Üllata komisjoni oma ideedega!


Eksamiülesanne 4
04.-05.07.2024 kohapeal (Põhja pst 7, A-502)

Eksamiülesanne 4: vestlus

Individuaalse vestluse aja saavad kandidaadid eelnevalt meilile. Vestluseks tuleb end valmis panna vähemalt 5 min enne määratud kellaaega.

Vestluse käigus toimub:

1) Eksamiülesannete kontseptsioonide tutvustamine komisjonile. Lisaks digitaalselt üles laetud töödele palume valminud tööd teisele vestlusele kaasa võtta, kui nende formaat seda võimaldab.

2) Lisaküsimuste esitamine.

3) Võta kaasa üks ese, mis sind kõige paremini iseloomustaks, ja ole valmis ennast selle kaudu avama. Kui ese on kaasa võtmiseks liiga suur, siis tee sellest foto. 

Hinnatakse esitlusoskust, sooritatud valikute analüüsioskust, üldkunstilist ettevalmistust, üldkultuurilisi teadmisi, motiveeritust ja loovust. Lisaks arvestatakse varasemate iseseisvate tööde taset ja eeltäidetud ankeedi sisu.


Sisseastumiseksamite konkursi pingerida 

Konkursi pingerida tekib 4 ülesande keskmise hinde liitmisest, iga ülesannet hinnatakse 10 punkti süsteemis. Moedisaini pääsevad õppima 7, aksessuaaridisaini 5 ja tekstiilidisaini 6 inimest. 

Kandideerimislävend on 10. 

*kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Tulemustest antakse SAISis teada hiljemalt 05.07.2024. Õppima tulemise kinnitamise peab tegema hiljemalt 10.07.2024.

Küsimuste korral kontakteeru anu.ojavee@artun.ee või helistada 6267 318.

Erinevad õppimisvõimalused EKAs

Lisaks saab EKAs õppida uuenenud kaheaastases magistriprogrammis ringdisaini, sotsiaalset disaini või minna süvitsi valitud taide (craft) praktikatega. Samuti pakub EKA doktoriõppe ja erinevate täiendõpete võimalust.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, ruum D206

helen.jyrgens@artun.ee