Magistriõpe


Disainiteaduskonna magistriõpingute programmi kuuluvad uued erialad on Ringdisain, Sotsiaalne Disain ja Taidestuudium eestikeelsel õppekaval ning Interaktsioonidisain (Interaction Design) ja Graafiline Disain (Graphic Design) ingliskeelsel õppekaval. Magistritaseme nominaalõpe kestab 2 aastat.

Õppekavade eesmärk on kvaliteetse akadeemilise disaini ja rakenduskunstialase kõrghariduse võimaldamine, mis haakuks nii Eesti kui rahvusvahelise kõrgharidussüsteemi põhimõtetega, tööturu nõudlusega ja disainierialade prognoositavate arengusuundadega.

Disaini ja rakenduskunsti õppekava magistrikraadiga isikud suudavad genereerida loomingulisi ideid, oskavad neid arendada ja rakendada innovaatilises disainiprotsessis ning on võimelised töötama professionaalsel tasemel individuaalselt ja meeskonnas.

Õppeprotsessis valmivad magistritööd loovad uusi väärtusi ja tähendusi, mis mõjutavad meie suhet keskkonna, materjali, esemete, keha, kogukonna ning kõige muuga, mis puudutab inimeseks olemist.

Õppekavade lühitutvustused:

Ringdisain

Õppekava on loodud inimestele, kelle motivatsioon on radikaalselt ja strateegiliselt disainida ringset tulevikku esemelises maailmas ja läbi selle luua positiivset mõju ning lisaväärtust tootvas majandusruumis.

Õppekava panustab uute loovpraktikute, õppejõudude, mentorite ja teadurite arengusse, et mõtestada esemelist ringdisaini ja disaineri rolli ühiskonnas, omanäolise ja eristuva fookuse kaudu. Tutvu õppekavaga lähedamalt SIIN.

Sotsiaalne Disain

Esimene omataoline transdistsiplinaarne õppekava Eestis, mis valmistab ette erineva taustaga üliõpilasi kujundama ümber ühiskondlikke suhteid, organisatsioone ja tootmist. Programmi eesmärk on aidata mõista ja luua uusi sotsiaalseid rolle disaineritele, kes on häälestatud kaasaegsetele ökoloogilistele ja poliitilistele väljakutsetele, kasutades disaini abivahendina ihaldusväärsete ja vajalike muutuste läbiviimiseks.

Mõtestame disaineri rolli ja vastutuse ühiskonnas uuesti lahti läbi multidistsiplinaarse õppe, mis hõlmab praktikapõhiseid stuudioid, teoreetilisi arutelusid, uurimistehnikaid ja praktikat. Tutvu õppekavaga lähedamalt SIIN.

Taidestuudium

Uus õppekava (endine Disain ja rakenduskunst), mis käsitleb kõrvuti käelisele tööle omaseid viise loovuurimuslike metodoloogiate ja nüüdisaegsete materiaalse kultuuri teooriatega. Stuudiotööl põhinev õppekava toetab üliõpilase kriitilist väljendusoskust, kultuuripärandi ja -väärtuste töötlust, spekulatiivsust ning tulevaste taidepraktikate kujundamist.

Olulisel kohal on aeglustumine, tähenduslikul moel objektide, materjalide ja protsessidega suhestumine, ning uuenduslike kõrg- ja analoogtehnoloogiliste lähenemisviiside kaasamine. Tutvu õppekavaga lähedamalt SIIN.

Ingliskeelsel õppekaval:

Craft Studies: https://www.artun.ee/en/curricula/craft-studies/overview/

Graphic Designhttps://www.artun.ee/en/curricula/ma-gd/master-in-graphic-design/

Interaction Design: https://www.artun.ee/en/curricula/interaction-design/overview/