Bakalaureus

Õppekavas on tähtis koht mitmekülgsel erialasel ettevalmistusel. Lisaks teoreetilistele ja praktilistele erialalistele oskustele (ideede genereerimine ja arendamine, kompositsioon, tarbeesemetele esitatavad nõuded, materjalitehnoloogilised teadmised, põletustehnoloogiad, käsitöövõtted, kujundustehnikad, kipsitöö oskused jne) saavad üliõpilased osa ka üleakadeemialistest teooriakursustest, teadmisi ja oskusi maalikunstist, joonistamisest, skulptuurist, värvusõpetusest, üldkompositsioonist, arvutiõppest, 3D prototüüpimisest, fotograafiast jne.

Oluliselt on kasvanud iseseisva töö osatähtsus. Paljud tudengid kasutavad võimalust õppida vahetusõpilasena teistes kõrgkoolides. Tähtsaks on muutunud ka uute kaasaegsete tehnoloogiate, nagu näiteks 3D-saviprintimine, õppimine.

Oleme toetanud üliõpilaste akadeemilisi otsinguid ja vahetusprogramme nii rahvusvaheliselt ja eriala siseselt, kui ka erinevate erialade vahel.

Rohkem kui kunagi varem on praegu võimalusi soetada keraamikule hädavajalikke vahendeid, seadmeid ja materjale. Kuid veel vähe on uuritud meie oma kodumaiste savide kasutusvõimalusi ja ökoloogiliselt lihtsaid ning odavaid põletusviise.

MILLISED OSKUSED OMANDATAKSE

  • Keraamik kui kunstnik oskab mõelda ja väljendada end materjalis.

  • Keraamik kui disainer tunneb keraamika disainimise põhimõtteid ja oskab kavandatu teostada.

  • Oskus valida ja kasutada erinevaid põletusviise.

  • Keraamika tehnoloogia põhialuste tundmine.

  • Keraamika paljundusvõimaluste tundmine.

KELLENA LÕPETAJAD TÖÖD LEIAVAD

  • Lõpetajad on sageli iseendale töökoha loojad, asutades stuudio, galerii või väikeettevõtte.

  • Lõpetajad saavad tööd keraamika õpetajatena üldhariduskoolides, huviringide juhendajatena jne.

  • Lõpetajad võivad leida töö disaineri või kujundajana erinevais ettevõtetes.

  • Lõpetajad valivad vabakunstniku staatuse.

ÕPPEKAVA

BA 1. aasta

1. Sissejuhatus erialasse. Savi kui meedium. Vormimis- ja dekooritehnikad. Pind, vorm, mängulisus.

BA 2. aasta

1. Materjali võimaluste kompamine läbi loominguliste ja disainiülesannete. Erinevad põletustehnoloogiad.

BA 3. aasta

1. Üksik ja üldine. Suur ja väike. Interjöör ja eksterjöör. Portselan ja puupõletus. Võimaluste lai palett.

Magister

Magistriõppes ootame süvenemist ühel valitud teemal, näiteks unikaalloomingus, disainis või tehnoloogias, mis pakub huvi osakonnale ja aitab selle arengule kaasa.

Doktoriõpe

Doktoriõpe eeldab tugevat loomingulisust, suurepärast kirjaliku eneseväljenduse oskust ja omapoolset panust eriala arengusse üldisemalt.