Bakalaureus

Õppekavas on tähtis koht mitmekülgsel erialasel ettevalmistusel. Lisaks teoreetilistele ja praktilistele erialalistele oskustele (ideede genereerimine ja arendamine, kompositsioon, tarbeesemetele esitatavad nõuded, materjalitehnoloogilised teadmised, põletustehnoloogiad, käsitöövõtted, kujundustehnikad, kipsitöö oskused, jne), saavad üliõpilased lisaks ülemajalistele teooriakursustele teadmisi ja oskusi maalikunstist, joonistamisest, skulptuurist, värvusõpetusest, üldkompositsioonist, arvutiõppest, fotograafiast,jne.

2002/2003 õa mindi üle 3BA +2MA õppesüsteemile. See tekitas erialase õppekava kokkusurumise põhiliselt esimesele kolmele aastale. Võrreldes varasemaga on oluliselt kasvanud iseseisva töö osatähtsus. Paljud tudengid kasutavad võimalust õppida vahetusõpilasena teistes kõrgkoolides õppeaja pikendamiseks.

Eriala väiksuse tõttu oleme toetanud üliõpilaste akadeemilisi otsinguid ja vahetusprogramme nii rahvusvaheliselt ja eriala siseselt, kui ka erinevate erialade vahel.

Rohkem kui kunagi varem, on võimalusi soetada keraamikule hädavajalikke vahendeid, seadmeid ja materjale. Kuid veel vähe on uuritud meie oma kodumaiste savide kasutusvõimalusi ja ökoloogiliselt lihtsaid ning odavaid põletusviise.

MILLISED OSKUSED OMANDATAKSE

  • Oskab mõelda ja väljendada end materjalis. Keraamik kui kunstnik.
  • Tunneb keraamika disainimise põhimõtteid ja oskab kavandatu teostada. Keraamik kui disainer.
  • Oskab valida ja kasutada erinevaid põletusviise.
  • Teab keraamika tehnoloogia põhialuseid.
  • Tunneb keraamika paljundusvõimalusi.

KELLENA LÕPETAJAD TÖÖD LEIAVAD

  • Lõpetajad on sageli iseendale töökoha loojad, asutades stuudio, galerii või väikeettevõtte.
  • Lõpetajad saavad tööd keraamika õpetajatena üldhariduskoolides, huviringide juhendajatena jne.
  • Lõpetajad võivad leida töö disaineri või kujundajana erinevais ettevõtetes.
  • Lõpetajad valivad vabakunstniku staatuse.

ÕPPEKAVA

BA 1. aasta

1. Sissejuhatus erialasse. Savi kui meedium. Vormimis- ja dekooritehnikad. Pind, vorm, mängulisus.

BA 2. aasta

1. Materjali võimaluste kompamine läbi loominguliste ja disainiülesannete. Erinevad põletustehnoloogiad.

BA 3. aasta

1. Üksik ja üldine. Suur ja väike. Interjöör ja eksterjöör. Portselan ja puupõletus. Võimaluste lai palett.

Magister

Magistriõppes ootame süvenemist ühel valitud teemal, näiteks unikaalloomingus, disainis või tehnoloogias, mis pakub huvi osakonnale ja aitab selle arengule kaasa.

Doktoriõpe

Doktoriõpe eeldab tugevat loomingulisust, suurepärast kirjaliku eneseväljenduse oskust ja omapoolset panust eriala arengusse üldisemalt.

Lisainfo

VAATA ÕPPEKAVA

Keraamika BA õppekava