Bakalaureus

Õppekava 
Keraamika on üks neljast erialast (õppesuunast) BA-taseme ühendõppekaval “Klaas, keraamika, ehe ja sepis”. Sisseastumiskatsed on õppekava erialadel ühesugused. Esimesel semestril õpivad kõigi disainiteaduskonna õppesuundade üliõpilased koos, kodunevad kooli, teaduskonna ja valitud erialaga. Tehakse sissejuhatus joonistamisse, värviõpetusse, kompositsiooni, teooriasse. Alates teisest semestrist on õpe eelkõige erialapõhine, aga nii mõndagi viivad õppekava erialad läbi üheskoos.  Koondõppekava annab võimaluse tutvuda erinevate lähenemiste, materjalide, tehnoloogiate ja töökodadega ning kasutada neid kõiki oma projektide teostamisel. Samuti on võimalik teha koostööd teiste õppekavadega nii disainiteaduskonnas kui akadeemias laiemalt.

Keraamika õppesuunal on tähtis koht mitmekülgsel erialasel ettevalmistusel. Lisaks teoreetilistele ja praktilistele erialalistele oskustele (ideede genereerimine ja arendamine, kompositsioon, tarbeesemetele esitatavad nõuded, materjalitehnoloogilised teadmised, põletustehnoloogiad, käsitöövõtted, kujundustehnikad, kipsitöö oskused jne) saavad üliõpilased osa ka üleakadeemialistest teooriakursustest, lisaks teadmisi ja oskusi maalikunstist, joonistamisest, skulptuurist, värvusõpetusest, üldkompositsioonist, arvutiõppest, 3D prototüüpimisest, fotograafiast jne.

Oluline on iseseisva töö osatähtsus. Paljud tudengid kasutavad võimalust õppida vahetusõpilasena teistes kõrgkoolides. Tähtsaks on muutunud ka uute kaasaegsete tehnoloogiate nagu 3D-saviprintimine õppimine.

Oleme toetanud üliõpilaste akadeemilisi otsinguid ja vahetusprogramme nii rahvusvaheliselt ja eriala siseselt, kui ka erinevate erialade vahel.

Rohkem kui kunagi varem on praegu võimalusi soetada keraamikule hädavajalikke vahendeid, seadmeid ja materjale. Kuid veel vähe on uuritud meie oma kodumaiste savide kasutusvõimalusi ja ökoloogiliselt lihtsaid ning odavaid põletusviise.

MILLISED OSKUSED OMANDATAKSE

  • Keraamik kui kunstnik oskab mõelda ja väljendada end materjalis.

  • Keraamik kui disainer tunneb keraamika disainimise põhimõtteid ja oskab kavandatu teostada.

  • Oskus valida ja kasutada erinevaid põletusviise.

  • Keraamika tehnoloogia põhialuste tundmine.

  • Keraamika paljundusvõimaluste tundmine.

KELLENA LÕPETAJAD TÖÖD LEIAVAD

  • Lõpetajad on sageli iseendale töökoha loojad, asutades stuudio, galerii või väikeettevõtte.

  • Lõpetajad saavad tööd keraamika õpetajatena üldhariduskoolides, huviringide juhendajatena jne.

  • Lõpetajad võivad leida töö disaineri või kujundajana erinevais ettevõtetes.

  • Lõpetajad valivad vabakunstniku staatuse.

ÕPPEKAVA

BA 1. aasta

Sissejuhatus erialasse. Savi kui meedium. Vormimis- ja dekooritehnikad. Pind, vorm, mängulisus.

Treimine ja puupõletus.

BA 2. aasta

Materjali võimaluste kompamine läbi loominguliste ülesannete.

Näituse korraldamine.

BA 3. aasta

Portselaneseme disain.

Võimaluste lai palett oma rada valides. Lõputöö.

 

Magistriõpe

Magistriõppes ootame süvenemist ühel valitud teemal, näiteks unikaalloomingus, disainis või tehnoloogias.

 

Doktoriõpe

Doktoriõpe eeldab tugevat loomingulisust ja suurepärast kirjaliku eneseväljenduse oskust.