Magistriõpe

Magistriõppes ootame süvenemist ühel valitud teemal, näiteks unikaalloomingus, disainis või tehnoloogias, mis pakub huvi osakonnale ja aitab selle arengule kaasa.

Õppekava

Disainiteaduskonnas on magistriõppe valikus õppekava Disain ja rakenduskunst, millel on 6 eriala (õppesuunda): klaas, keraamika, ehe ja sepis, moedisain, tekstiilidisain, aksessuaaridisain. Eriala (õppesuuna) peab valima sisseastumisel.

Disaini ja rakenduskunsti õppekava eesmärk on kvaliteetse akadeemilise disaini ja rakenduskunsti alase kõrghariduse võimaldamine, mis haakuks nii Eesti kui rahvusvahelise kõrgharidussüsteemi põhimõtetega, tööturu nõudlusega ja disainierialade prognoositavate arengusuundadega.

Õppekava on üles ehitatud eesmärgiga kujndada avara silmaringi ja analüüsivõimega loojad, kes suudaks oma loomingulise ja innovatiivse tegevuse kaudu oma erialavaldkonnas elukeskkonda rikastada, töötada interdistsiplinaarses ja ka rahvusvahelises meeskonnas, juhtida kunsti- ja/või disainiprojekte.

Õppekava ained on komplekteeritud selliselt, et toimuks disaini ja rakenduskunsti erialadevahelise integratsioon.

Õppekava lõpetajad mõistavad kunsti- ja disainivaldkonna arenguid, toimemehhanisme ja funktsioone ühiskonnas ning valdavad erialast/disainialast terminoloogiat ja orienteeruvad disaini- ja erialateooriates.

Õppekava jooksul omandatakse oskused ja võimed toote- ja turu-uuringuteks ning disainivaldkonna rakendusuuringute läbiviimiseks ning analüüsida enese ja teiste kunsti- ja disainiloomingut.

Disaini ja rakenduskunsti õppekava magistrikraadiga isikud suudavad genereerida loomingulisi ideid, oskavad neid arendada ja rakendada innovaatilises disainiprotsessis ning on võimelised töötama professionaalsel tasemel individuaalselt ja meeskonnas. Õppekavasse on põimitud ettevõtlusalased ained, mis valmistavad disainereid ette koostööks teiste valdkondade spetsialistide ja ettevõtjatega.  Ühtlasi läbitakse õpe, mis valmistavad disainereid ette disaineri ja disaini kasutaja vaheliseks kommunikatsiooniprotsessiks ning oskusteks seda juhtida.

Lõpetamisel saadakse Kunstide magistrikraad.

Lisainfo

VAATA ÕPPEKAVA