Bakalaureuseõpe

Õppekava

Mood on üks kolmest erialast (õppesuunast) BA-taseme ühendõppekaval “Moe-, tekstiili- ja  aksessuaaridisain”. Sisseastumiskatsed on õppekava erialadel ühesugused. Esimesel semestril õpivad kõigi õppesuundade üliõpilased koos. Tehakse sissejuhatus erialasse, aga ka joonistamisse, värviõpetusse, kompositsiooni, teooriasse. Alates teisest semestrist on õpe eelkõige erialapõhine, aga nii mõndagi viivad õppekava erialad läbi üheskoos. Koondõppekava annab võimaluse tutvuda erinevate lähenemiste, materjalide, tehnoloogiate ja töökodadega ning kasutada neid kõiki oma projektide teostamisel. Samuti on võimalik teha koostööd teiste õppekavadega nii disainiteaduskonnas kui akadeemias laiemalt.

Lisaks üldainetele sisaldab BA õppekava ka erialaaineid, valik- ja vabaaineid ning erialapraktikaid. Iga kursuseprojekti teoreetiliste ja praktiliste oskuste väljundiks on materjalis teostatud rõivamudelid või -kollektsioonid (nt etnokollektsioon) ning valminud autoriloomingu esitlemine hindamistel ja moeetendustel.

Bakalaureuseõppe kestvus on kolm aastat ja kulmineerub portfoolio koostamise ning avaliku kaitsmisega. Soovi korral võib jätkata õpinguid magistrantuuris, kuhu toimub vastuvõtt vestlusvooru läbinud kandidaatidest moodustunud pingerea alusel.

Bakalaureuseõppe eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmised, kogemused ja oskused, mis võimaldaksid:

 • Mõista moetööstuse olemust, selle erinevaid tahke ning seost teiste valdkondadega
 • Näha valdkonna ajaloolist, sotsiaalset ja majanduslikku tausta kaasaegses kontekstis
 • Rakendada loomingulist ja intellektuaalset potensiaali
 • Leida tasakaal ideede tärkamise, materiali viimise ja esitlemise vahel

Magistriõppe eesmärgiks on kaasaegse moetööstuse nõuetele vastava moekunstniku või disainer-projektijuhi koolitamine.

Õppekavad sisaldavad üld- ja erialaseid loenguid, seminare, meistriklasse, uurimusi jm. Olulisel kohal on avatus, arenemis- ja kohanemisvõimelisus, rahvusvahelisus ning meeskonnatöö.

MILLISED OSKUSED OMANDATAKSE

 • Teadmised moe ajaloolisest struktuurist lokaalses, rahvusvahelises ja globaalses kontekstis
 • Teadmised moedisaini põhielementidest ning moetööstuse disainiprotsessi põhitõdedest
 • Praktilised oskused rõivamudelite kavandamiseks ja teostamiseks
 • Ettevalmistus iseisvaks- ja meeskonnatööks
 • Ettevalmistus kavandatud ja teostatud tööde visuaalseks ja verbaalseks esitlemiseks

KELLENA LÕPETAJAD TÖÖD LEIAVAD

 • Disainer või stilist moetööstuses, kaubandusettevõttes
 • Autorikollektsioonide kavandaja eraettevõttes
 • Moeajakirjanik ja -toimetaja
 • Moegraafik
 • Erialaõppejõud

ÕPPEKAVA

BA 1. aasta

Üldained, erialaste baasteadmiste (tehnoloogiad, disainimine) omandamine, muuseumi- ja etnograafiapraktika

BA 2. aasta

Üldained, teadmisi ja praktilisi oskusi arendavad erialaained, valik- ja vabaained, ettevõttepraktika

BA 3. aasta

Üldained, teadmisi ja praktilisi oskusi süvendavad erialaained, interdistsiplinaarsed valik- ja vabaained, portfoolio koostamine ja esitlemine kaitsmisel

Magister

Süvendatud erialaõpe (meistriklassid, koostööprojektid välisõppejõudude juhendamisel), ettevõttepraktika, magistritöö koostamine ja esitlemine kaitsmisel

Doktoriõpe

Individuaalne uurimus vabalt valitud teemal, doktoritöö kaitsmine