Bakalaureuseõpe

 

Mood on üks kolmest erialast (õppesuunast) BA-taseme ühendõppekaval “Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain” (MAT).

Sisseastumiskatsed on õppekava erialadel ühesugused. Esimesel semestril õpivad kõigi õppesuundade üliõpilased valdavalt koos. Tehakse sissejuhatus erialasse, aga ka joonistamisse, värviõpetusse, kompositsiooni, disainiteooriasse ning digipädevustesse. Alates teisest semestrist on õpe eelkõige erialapõhine, aga nii mõndagi viivad õppekava erialad läbi ühise baasõppena. Koondõppekava annab ainulaadse ning paljudel ülikoolides puuduva võimaluse tutvuda külgnevate erialade lähenemiste, materjalide, tehnoloogiate ja töökodadega ning kasutada neid lõimitult oma loomeprotsessis. Samuti on võimalik kasutada erinevate erialade töökodasid (nt puit, metall, klaas, graafiline disain jne) ning teha koostööd teiste õppekavadega nii disainiteaduskonnas kui akadeemias laiemalt.

Esimene osa erialasest bakalaureuseõppest keskendub materjalide ja tehnoloogiate tundmisele, disainiprotsessi mõtestamisele ning kommunikatsioonioskuste arendamiele sõnas ja pildis. Omandatakse ka erinevate vajalike arvutiprogrammide kasutusoskused (sh Adobe Illustrator, Photoshop, Fusion, CLO3D). Edasi õpitakse järk-järgult töötama loomingulise ideega, kuni toimiva prototüübi väljatöötamiseni või disaintoote valmistamiseni. Sõltuvalt probleemipüstitusest toimub töö individuaalselt või grupis. Moeprojektides on fookuses nii klassikaline kollektsiooniloome kui ka konseptuaalne rõivadisain.  Samuti väärtustakse kestlike filosoofiate süsteemset integreerimist õppekavasse ja paljud erialaprojaktid on vastavasisulise infoga põimitud. Viimane osa õppekavast sisaldab spetsiaalselt kohandatud projekte, mis keskenduvad sisulistele disainiprobleemidele ning toetavad bakalaureusetöö teostamist. Tudengid õpivad mänguliselt rakendama juba omandatud teadmisi ja tehnilisi oskusi, töötamaks välja isikupäraseid tehnikaid või konseptsioone. Oluline osa on ka interdistsiplinaarsetle valik- ja vabainetel, teoreetilistel kursustel ja praktikal, mis kõik aitavad kujundada tudengi profiili just nii spetsiifiliseks kui vaja. Kolmeaastane bakalaureuseõpe kulmineerub portfoolio koostamise ning lõputöö kaitsmisega. Portfoolio võimaldab seejuures oma oskusi mõtestada, kompetentse tutvustada ja end disainimaastikul positsioneerida, samal ajal kui bakalaureusetöö toob välja sinu unikaalsuse. 

Millised oskused omandatakse?

  • Disainiprobleemide lahendamisoskus õpitud erialal ja laiemas sotsiaalses- ning kultuurikontekstis 
  • Disainiprotsessi mõistmine ja erialaste tehnoloogiate omandamine, oskus oma ideid sõnastada ja väljendada. 
  • Koostööoskus oma eriala ja teiste valdkondade spetsialistidega, arenemis- ja kohanemisvõimelisus
  • Erialased teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, mis võimaldavad töötada ettevõttes või luua oma ettevõte