Bakalaureuseõpe

Õppekava

Tekstiilidisain on üks kolmest erialast (õppesuunast) BA-taseme ühendõppekaval “Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain”. Sisseastumiskatsed on õppekava erialadel ühesugused. Esimesel semestril õpivad disainiteaduskonna kõigi õppesuundade üliõpilased koos. Tehakse sissejuhatus erialasse, aga ka joonistamisse, värviõpetusse, kompositsiooni, teooriasse. Alates teisest semestrist on õpe eelkõige erialapõhine, aga nii mõndagi viivad õppekava erialad läbi üheskoos  Ühendõppekava annab võimaluse tutvuda erinevate lähenemiste, materjalide, tehnoloogiate ja töökodadega ning kasutada neid kõiki oma projektide teostamisel. Samuti on võimalik teha koostööd teiste õppekavadega nii disainiteaduskonnas kui akadeemias laiemalt.

Esimene osa meie bakalaureuseõppest pakub tudengitele tekstiilimaterjalide ja -tehnoloogiate tundmist. Erialaseid teadmisi, oskusi ja esteetilisi võimeid arendatakse läbi erinevate õppeainete ja projektide.

Programmi teine osa keskendub tööle ideedega nii rõiva- kui ka sisustustekstiilide tarbeks arvestades kaasaegseid disainitrende. Arendatakse tudengite esitlusoskust ning kriitilist analüüsioskust, et olla valmis tööstuse nõudmisteks. Lisaks korraldatakse ettevõtete külastusi, lühemaid või pikmaajalisi praktikaid ning osaletakse erialastel disainimessidel.

Kolmas osa õppekavast sisaldab spetsiaalselt kohandatud projekte, mis keskenduvad sisulistele disainiprobleemidele. Neid projekte viiakse sageli läbi koostöös ettevõtete või teiste huvigruppidega. Tudengid õpivad neis rakendama juba omandatud teadmisi ja tehnilisi oskusi. Töötatakse välja originaalsed lahendused, mis väljendavad individuaalseid ideid ning täidavad samal ajal projektis püstitatud eesmärke.

Millised oskused omandatakse

  • Erialane visuaalne ja verbaalne väljendusoskus.
  • Koostööoskus nii oma eriala kui ka teiste valdkondade spetsialistidega.
  • Probleemide nägemise ja käsitlemise oskus laiemas sotsiaalses ja kultuurilises kontekstis.
  • Erialase teabe valdamine ja praktilised oskused, mis võimaldavad töötada tekstiiliettevõttes või luua oma ettevõtte.

Kellena lõpetajad tööle asuvad

  • Disainer (mitmekülgsete erialaste ning interdistsiplinaarsete teadmiste ja oskustega spetsialist, kes on võimeline töötama professionaalsel tasemel nii iseseisvalt kui ka meeskonnas)
  • Kunstnik
  • Stilist
  • Koolitaja

Õppekava

BA 1. aasta

Erialaste põhitehnoloogiate, erialase kavandamise ja disaini baasõpe. Etnograafiapraktika.

BA 2. aasta

Ideekesksed rõiva- ja sisustustekstiili projektid ning tehnoloogiate jätkuõpe. Ettevõttepraktika.

BA 3. aasta

Probleemikesksed ja sotsiaalsed projektid ning eritehnoloogiad.

Portfoolio ja bakalaureusetöö.

Lisainfo

Alates 2019 aastast saab tekstiilidisaini eriala omandada õppekaval Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain

VAATA BA ÕPPEKAVA

Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain