Tekstiilidisain

Eriala on valik õppekaval moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain

“Tekstiil on üks disainimaailma suuri üllatajaid. Valdkond omab sügavaid tähendusi nii kultuuris kui majanduses, kätkeb ajastute teadmisi ja lugusid, väärtuslikku pärimust ja traditsioonilisi töövõtted. Samas on see üks olulisematest tulevikualadest – tekstiilidisainerid sõna otseses mõttes loovad-koovad tulevikku.” 

Piret Valk (tekstiiliosakonna juht, dotsent)

EKA pakub maailmatasemel tekstiiliharidust

Tekstiilidisaini osakond on valdkondliku arengu eestkõnelejaks Eestis. 

Uute ja põnevate tekstiilide loomine ja kasutus sünnib tihti unustusse vajunud vanade oskuste sidumisest kaasaegsete probleemikäsitluste, uudsete materjalide ja tehnoloogiatega, mis toovad tekstiilide väljatöötamisse ja viimistlemisesse revolutsioonilisi muutusi. 

Innovatsioonis on EKA tekstiiliosakonna vilistlased ja tudengid osavad – tekstiile ühendatakse kantava elektroonikaga,  tegeletakse biopõhiste materjalide, nanotehnoloogia jmt. Tekstiiliosakonna tudengite värskeid ideid hinnatakse kõrgelt rahvusvahelistel konkurssidel.
EKA tekstiiliosakonnas peetakse oluliseks ka loojakeskset autoriloomingut. Mitmetahuliste rahvusvaheliste sidemetega osakond toetab loomingulisust, aitab kaasa näitusetegevusele ja osalemisele konkurssidel. Õppetöö toimub Inspireerivas ja kokkuhoidvas õhkkonnas.

Üle 100-aastase ajalooga tekstiiliharidus

Tekstiilitudengid saavad uhkust tunda fakti üle, et nad omandavad haridust üle 100-aastase traditsiooniga osakonnas, kus osatakse ajalugu väärtustada. Püsima on jäänud nii mõnigi aegade jooksul tekkinud traditsioon.

EKA tekstiilidisaini õppe otseseks eelkäijaks on 1914. aastal asutatud Tallinna Linna Kunsttööstuskool, täpsemalt selle üks esimesi õppetöökodasid Naiskäsitöö õppekoda, kus õpetati põhiliselt tikandite loomist. Kõrgema haridusega tekstiilikunstnike süstemaatiline ettevalmistamine algas peale teist maailmasõda. 

1950. aastal ühendati Tallinna Tarbekunsti Instituut ja Tartu Kunstiinstituut üheks tervikuks, sündis ENSV Riiklik Kunstiinstituut ehk ERKI (praegune EKA). Samal kümnendil sai alguse ka koostöö ettevõtetega. 

1960ndate ERKIs oli fookuses interjööride jaoks tarbetekstiilide kujundamine, 1970ndatel pöörduti aga üha enam kujutava kunsti stiilivõtete poole. 1980. aastate keskpaigast muutus õppeprotsess loovamaks ja vabamaks, tudengid võtsid lisaks õppetööle osa protestivaimust kantud populaarsest ERKI moeshowst ja osalesid unikaalsetel etnograafiapraktikatel ning õppeekspeditsioonidel soome-ugri rahvaste juurde. 1990ndatel tehti esimesi katsetusi erialase arvutiõpetuse ja valikainetega.

Okupatsiooniaastatel said ERKIst kvaliteetse hariduse mitmed oma ala vaieldamatud tipud. Taasiseseisvumisele järgnenud ERKI transformatsioon EKAks tõi nii õppejõududele kui tudengitele uusi võimalusi – maailm oli valla!

00ndatel toimus EKA endiste tarbekunsti erialade liitumine disainiteaduskonna ühtse terviku alla. Tekstiiliosakonnas asuti mõtlema interdistsiplinaarselt ja pöörati tähelepanu tehnoloogilistele uuendustele. Õppesse lisati mitmed värsked suunad nagu näiteks sotsiaalne disain ja interaktiivsete tekstiilide õpetus. 00ndatel alguse saanud aktiivne rahvusvaheline suhtlus ja koostööprojektid on siiani kõrges hinnas.

Kuidas koolitame tekstiilivaldkonna tippe

Tekstiilidisaini erialaõpe keskendub rahvusvaheliselt võimekate ja konkurentsivõimeliste disainerite kujundamisele – isikupärase stiili väljatöötamisele ja loominguliste, tugevate tehniliste käsitööoskuste väljaarendamisele. 

Õpe toimub suurel määral stuudiotes ja töökodades, kus individuaalne tugi ja juhendamine loob soodsa pinnase eksperimenteerimiseks ja väljapaistvate tulemuste saavutamiseks. EKA erineb enamusest maailma kõrgkoolidest kadestamisväärselt madala õppejõu-õpilase suhtarvu poolest – õpe on seeläbi palju personaalsem ja tudengite kontakt valdkonna mentoritega vahetum. 

Õppe jooksul omandatakse oskused nii disainiprobleemi püstitamises kui lahendamises, oma loomingule tähendusvälja loomises, ideede realiseerimises läbi käeliste ja digitaalsete oskuste ning teadus-, kultuuri- ja disainiteooriatele toetuva loomeuurimuse läbiviimises.

Tudengid puutuvad loengutes ja töötubade raames kokku kõrgetasemeliste lektorite, juhendajate, tunnustatud disaini ja rakenduskunsti praktikute, loovuurijate ning valdkonna ettevõtete esindajatega, kes annavad koos rahvusvaheliste vahetusprogrammide ning praktikavõimalustega suurepärase väljavaate edendada oma karjääri nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. 

Tekstiiliõpe annab tehnilised teadmised tekstiiltoodete kujundamiseks,  tekstiilide teostamiseks ja tootmiskõlblikkuseni arendamiseks. Loomulikult omandatakse jooksvalt ka vajalike arvutiprogrammide nagu Adobe Creative Suite, Weave Point kasutusoskused. 

Auditoorse õppetöö käigus omandatakse teadmised kaasaegsest tehnoloogia- ja materjalikultuurist, disainiteooriatest ja -meetoditest ning oskused siduda need loomeprotsessiga. Disainiprotsessi õpitakse tundma ideest viimistletud tooteni. 

Lisaks erialastele oskustele omandatakse ühiselt teiste disainierialade tudengitega teadmised, mis toetavad disaineri ja kunstniku loovust, annavad oskusi töötamiseks iseseisvalt, meeskonnas või koostöös tellijaga. 

Tekstiilitudeng saab liituda ka moe-ja aksessuaarivaldkonna põhiainetega, seega on tal võimalus oma disaineriprofiil peenhäälestada. Sarnaselt harukordselt madalale õppejõu-õpilase suhtarvule, on tegemist maailma mõistes unikaalse võimalusega, mida kiidab suur osa EKAsse õppima sattunud välistudengitest, keda on varasemalt hoitud rangelt oma eriala piirides. Samuti on EKA tudengitel võimalus kasutada kokkulepitud tingimustel kogu ülikooli masinaparki, mis annab samuti suurepärase kogemustepagasi ja loomevõimalused.

Väärtuslik side ettevõtlusega

Tekstiilidisaini osakond teeb sarnaselt teistele EKA osakondadele tihedat koostööd ettevõtetega. Õppetöö käigus toimuvad õppereisid ettevõtetesse nii Eestis kui ka välismaal, mida täiendavad rahvusvaheliste messide külastused. Ühisloomes brändide ja teiste erialade tudengitega lahendatakse reaalse elu probleeme. Taolised projektid annavad noorele disainerile vajaliku probleemide lahendamise oskuse, reaalse tööelu kogemuse ning võimaluse näha oma loomingut tarbija poolt kasutatava valmistootena. 

Ettevõtted kui praktikabaasid annavad tudengitele otsese võimaluse tutvuda institutsioonide ja nende toimimisega seestpoolt ning siirduda edukate ühisprojektide najalt vastavatesse ettevõttesse ka tööle.

Bakalaureusetaseme õppekavast lähemalt

Tekstiilidisaini erialal on võimalik õppida bakalaureusetasemel. Oma disaineri- ja kunstnikukäekirja väljakujundamist saab jätkata magistriõppes. Bakalaureusetaseme õppekava sisaldab baasõpet, erialaaineid, üldaineid, valik- ja vabaaineid ning erialapraktikaid. Kusjuures erialaainete sisu uueneb pidevalt vastavalt ühiskonna ootustele ja tööturu vajadustele. 

Aineid juhendavad eriala professionaalid nii Eestist kui ka välismaalt. Õppetöö käigus käivad tudengid võimaluste piires ka välisreisidel, mille käigus tutvutakse rahvusvahelise hariduse,  trendide ja tehnoloogiatega, näituste ning kultuuri- ja kunstimaastikuga. 

Bakalaureuseõppe kestvus on kolm aastat ja see kulmineerub autorikollektsiooni või uurimusprojekti loomise, portfoolio koostamise ja avaliku kaitsmisega. Detailsema programmiga saab tutvuda siin.

Tasemeõppe teisel astmel ehk magistriõppes saab valida suunaks Ringdisaini, Sotsiaalse disaini või keskenduda erialaste craft-praktikate mõtestamisele Taidestuudiumis. Kaheaastases magistriprogrammis pannakse rõhku interdistsiplinaarsusele, innovaatilisusele, meeskonnatööle, aga ka erinevate sihtgruppide vajadustega arvestamisele ning kestliku mõtteviisi süvendatud arendamisele. Magistrikava täpsem info asub siin.

Kolmeastmelisest haridusest huvitatud õppurid saavad jätkata kunstile ja disainile suunatud doktoriprogrammis, mille kohta saab lugeda siit. Samuti pakub EKA erinevaid täiendõppevõimalusi, mille kohta saab lugeda siitKellena töötavad meie lõpetajad

Tekstiiliosakonna lõpetanud tudengite tegevusvaldkond on lai. Omandatud teadmiste ja oskustega on võimalik keskenduda isisklikule loomepraktikale disaini- või kunstivaldkonnas, asuda tööle tekstiilidisaini kaasavatesse ettevõtetesse rõiva- või interjööritekstiilide disainerina. Vilistlased töötavad lisaks ka stilistide, aksessuaaridisainerite, tootearendajate, väljapaneku kujundajate, illustraatorite, jaemüügi sisseostjatena või rakendades oma loomingulisi oskusi muul viisil. 

Tekstiiliõpe toetab mitmekesiste oskuste omandamist ja isikliku disainifilosoofia väljatöötamist ning tagab seega lõpetajale rahvusvahelise konkurentsivõime. Osakonna lõpetajaid töötab tänu heale ettevalmistusele rahvusvaheliste brändide juures, paljud disainerid on hõivatud kohalike kaubamärkide juures või juhivad omanimelisi brände. Loe karjäärilugusid siit!

Uudised ja sündmused

EKA Avatud Uksed_29.02.24_evertpalmets-137 copy

EKA disainiteaduskonna töötoad sisseastujatele

Aprillis ja mais on kõigil tänavustel sisseastujatel ja ka teistel huvilistel, kellele EKA erialad huvi pakuvad, võimalik osaleda erinevates EKA disainiteaduskonna erialasid tutvustavates töötubades. Kõik töötoad toimuvad Eesti Kunstiakadeemias kohapeal. REGISTREERU TÖÖTUBADESSE SIIN Hetkel on valikus järgmised töötoad: 1. Klaas, keraamika, ehe ja sepis EKA materjalikunstid ehk klaasi, ...
Venia-legendi-loengud-1200x600

Akadeemiliste töötajate konkurss: avalikud venia legendi loengud

Aprillis alustavad 2024. aasta akadeemiliste töötajate konkursi kandidaatide avalikud venia legendi loengud. 15. aprill ruumis A-501 Klaasidisaini dotsent, BA eriala juht, osakonna juhataja (1,0 ametikohta) kell 11.30 Andra Jõgise loeng "Pool tühi & täitsa täis" Tootedisaini teooria ja ajaloo dotsent (0,75 ametikohta) kell 12.30 Triin Jerlei loeng "Jagatud ja isiklikud (aja)lood disainis" ...
Maria Kristiin Peterson_kodukale

Maria Kristiin Peterson on noor tekstiilikunstnik 2023 laureaat

21. märtsil 2024 selgusid Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastapreemiate laureaadid. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis kogunenud loomevaldkonna esindajatest koosnev žürii tunnustas tekstiilikunstnike 2023. aasta erialast tegevust. Tunnustusi jagati kolmes kategoorias: aasta tekstiilikunstnik, aasta noor tekstiilikunstnik ja aasta tekstiilitegu. Aasta tekstiilikunstnik 2023 on Aet ...
Kärt Ojavee Millal on disain

Kärt Ojavee loeng sarjas “Millal on disain?”

Vestlus- ja loengusarja „Millal on disain?“ märtsikuu loengu peab kunstnik ja disainer Kärt Ojavee, kes ühendab oma teostes uusi tehnoloogiaid traditsiooniliste käsitöövõtetega. Ta on Eesti Kunstiakadeemias külalisprofessor ning juhib koos Juss Heinsaluga alates 2023. aastast magistriõppekava taidestuudium. Ojavee on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini osakonna ning kaitses 2013. ...
424867911_895244149277031_7959076356869290795_n

Eksperimentaalvormide näitus “KARDINAALNE”

Juba 27. veebruaril avaneb Viru Keskuse aatriumis Eesti Kunstiakadeemia moe-, tekstiili- ja aksessuaaritudengite eksperimentaalvormide näitus “KARDINAALNE.” Moekunstnik Liisi Eesmaa ja visuaalkunstnik Flo Kasearu juhendamisel sündinud loomeprojekt tõstatab küsimuse kardinaalsete muutuste vajadust materjalide taaskasutuses. Näituse “Kardinaalne” avamine leiab aset Viru Keskuse aatriumis 27. ...
AUP-2024-FHD_still5

EKA avatud uksed 2024

EKA avatud uste päev toimub 29. veebruaril 2024! Text Programm ja registreerumine: https://www.artun.ee/sisseastumine/tere-tulemast/avatud-uste-paev/
Rüiuvaip_kavand_MaryliisTeinfeldtGrins

Maryliis Teinfeldt-Grins Tütar galeriis

Kunstnik Maryliis Teinfeldt-Grins avab neljapäeval, 18. jaanuaril kell 19 Tütar galeriis isikunäituse “Kes mäletab viimasena, kes mäletab paremini?". Näituse keskmes on Kadrina kogukonna ühistööna valminud viie meetri pikkune rüiuvaip, läbi mille avaneb lugu 1977. aastal Lääne-Virumaal kadunud külast ja mäest. Koplimetsa on ajalooline Kadrina kihelkonna küla, mis moodustati 1877. aastal. Küla ...
Tekstiilikuntnike aastanäitus 2023

Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastanäitus ETTE/VAATLIK

Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastanäitus 14.12.2023 -13.01.2024 13. detsembril kell 17 avatakse ARS Kunstilinnaku projektiruumis Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastanäitus ETTE/VAATLIK. Mis seostub sõnaga ettevaatlik? Kas esimesena meenub ettevaatlikkus, alalhoidlikkus, pelgus millegi ees, mis võib juhtuda? Või tundub põnev mõelda ettepoole vaatamisest, tulevikuootusest mis silmapiiril ...
 • EKA magistriprogrammi tugevuseks pean eelkõige võimalust rakendada omandatud teooria kohe ka reaalsetes praktilistes ülesannetes ning mitmekesistes ja rahvusvahelistes projektides (Disainiöö, Stockholm Furniture Fair 2017). Hea koostöö kogenud õppejõududega ja oma ala spetsialistidega andis suurel hulgal kogemusi ja enesekindlust ning praktiline töö lõi väga head eeldused siseneda disainivaldkonnas ettevõtlusesse. Disaini- ja rakenduskunsti eriala magistriprogramm on suurepärane võimalus panna proovile ning täiendada oma oskuseid ning tunda rõõmu koostööga saavutatud eduelamustest!
  Kadi Kibbermann
  MA Disain ja rakenduskunst (Tekstiilidisain) '18
 • Magistrantuuris sain huvitavaid kogemusi teistel erialadel nii teoorias kui praktikas, olla välismaal ja see kõik õpetas nii mõndagi. See oli aeg mõtlemiseks, kogemuste omandamiseks, elu nägemiseks erinevatest vaatevinklitest ning nähtu analüüsimiseks. EKAs õppimine suunas mind otsima ja nägema seoseid, kuulma, nägema, tähele panema, tundma vastutust muutuste eest, olema julge ja avatud. Mul oli tõeliselt palju tegevusvabadust, mida ma vajan kui õhku, ja samas olid iga hetk kättesaadavad kõrgelt kvalifitseeritud õppejõud. Nende oskus jagada teadmisi ja soovitusi sel viisil, et poleks takistatud mu enda mõttelend, on imetlusväärne.
  Irina Gross
  MA Disain ja rakenduskunst (Tekstiilidisain) '16
 • Design & Crafts kursus pakub tudengitele küllaga vabadust aga ka vastutust. Kursuse paindlikkus julgustab tudengeid proovima erinevaid võimalusi oma ideede teostuseks ja õppima uusi tehnikaid ning meetodeid oma spetsialiseerumisest väljaspool. Õppeainete ja töötubade vaheldusrikkus pakub mitmekesist haridust, andes tudengitele palju otsustusõigust edasiseks eneseteostuseks.
  Marie Vinter
  MA Design & Crafts (Tekstiilidisain) ‘17

Tudengite tööd

Svetlana Todurova Growtopia1 MUSTER_foto Juri Seredenko (82)
Annika Kangur 1 Hz Delta
II kursuse tudengite koostöö Mang salongiga. Kavand: Ilona Tell
moodi
Annika_Kangur_TV_sokid
Svetlana Todurova_8
kaksik kaart
Mari Seger_Cohabitation collection_FBN Gazing_photo4_valgetaust