Bakalaureuseõpe

Tekstiilidisain on üks kolmest erialast (õppesuunast) BA-taseme ühendõppekaval “Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain” (MAT). Sisseastumiskatsed on õppekava erialadel ühesugused. Esimesel semestril õpivad kõigi õppesuundade üliõpilased valdavalt koos. Tehakse sissejuhatus erialasse, aga ka joonistamisse, värviõpetusse, kompositsiooni, disainiteooriasse ning digipädevustesse. Alates teisest semestrist on õpe eelkõige erialapõhine, aga nii mõndagi viivad õppekava erialad läbi ühise baasõppena. Koondõppekava annab ainulaadse ning paljudel ülikoolides puuduva võimaluse tutvuda külgnevate erialade lähenemiste, materjalide, tehnoloogiate ja töökodadega ning kasutada neid lõimitult oma loomeprotsessis. Samuti on võimalik kasutada erinevate erialade töökodasid (nt puit, metall, klaas, graafiline disain jne) ning teha koostööd teiste õppekavadega nii disainiteaduskonnas kui akadeemias laiemalt. Esimene osa erialasest bakalaureuseõppest annab materjalide ja tehnoloogiate tundmise. Programmi teine osa keskendub kaasaegseid disainitrende arvestavatele rõiva- ja sisustustekstiilidele. Kolmas osa õppekavast sisaldab spetsiaalselt kohandatud projekte, mis keskenduvad sisulistele disainiprobleemidele. Tudengid õpivad rakendama juba omandatud teadmisi ja tehnilisi oskusi. Töötatakse välja originaalsed lahendused, mis väljendavad individuaalseid ideid ning täidavad samal ajal projektis püstitatud eesmärke. Portfoolio võimaldab oma oskusi mõtestada, end tutvustada ning positsioneerida disainimaastikul. Bakalaureusetööga toimub erialane spetsialiseerumine. Millised oskused omandatakse?
  • Disainiprobleemide lahendamisoskus õpitud erialal ja laiemas sotsiaalses- ning kultuurikontekstis
  • Disainiprotsessi mõistmine ja erialaste tehnoloogiate omandamine, oskus oma ideid sõnastada ja väljendada.
  • Koostööoskus oma eriala ja teiste valdkondade spetsialistidega, arenemis- ja kohanemisvõimelisus
  • Erialased teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, mis võimaldavad töötada ettevõttes või luua oma ettevõte