Erialaprojekt “Haridusruum”, 2020 / tudengitöö: Loviise Talvaru, Ann-Katriin Kelder

Loviise Talvaru, Ann-Katriin Kelder. Haridusruum: lasteaed.

Haridusruumiga tegeleva, bakalaureuseõppe 2. kursuse sisearhitektuuritudengitele mõeldud stuudio eesmärgiks on sisearhitektuurse lahenduse kavandamine ühele haridustasemele vastava ruumitüübi (näiteks alusharidus – lasteaed) näitel. Protsessi käigus uurivad tudengid õppimise, õpetamise, õpikäsitluste ja kasvatusteooriaid, kaardistavad teooriaid ja kogemusi – ka isiklikke. Koos vaadeldakse ja analüüsitakse erinevaid haridus- ja ruumipraktikaid otse objektil, korraldatakse vestlusringe ja viiakse läbi intervjuusid. Süvenetakse ka haridusruumi piiritlevate normdokumentide, määruste, juhendite ja soovituste kihistustesse ning analüüsitakse neid kriitiliselt. Kogu stuudio tulemusena valmib igal grupil või tudengil töö, mis tegeleb juba olemas oleva haridusruumi paremaks muutmisega.

Loviise Talvaru, Ann-Katriin Kelder

“2020. aasta kevadsemestril lõime nõukogudeaegsele U-tüüpi lasteaiale uue lahenduse efektiivsema ja paremini toimivama ruumiprogrammi näol. Lähteülesanne, kust projektiga alustasime, kujunes olemasolevate lasteaedade probleemkohtadest, nagu näiteks pikad ja kitsad koridorid, kõrged aknalauad, raskesti hoomatav süsteem köögi ja rühmade vahel ning õpetajate suur koormus.

Tulemuseks saime – loodetavasti – avatuma ja lapsesõbralikuma atmosfääri. Uus lahendus toetab rohkem laste füüsilist ja vaimset arengut, muudab personali töö mugavamaks ning loob võimalikult mitmekesise õpikeskkonna.”

Juhendajad/Tutors: Alina Nurmist, Malle Jürgenson

 

Screenshot 2021-02-10 at 17.19.31
Screenshot 2021-02-10 at 17.17.13
Screenshot 2021-02-10 at 17.20.11
Screenshot 2021-02-10 at 17.20.21
Screenshot 2021-02-10 at 17.20.30
Screenshot 2021-02-10 at 17.20.41
Screenshot 2021-02-10 at 17.20.54
Screenshot 2021-02-10 at 17.21.04
Screenshot 2021-02-10 at 17.21.19
Screenshot 2021-02-10 at 17.21.27
Screenshot 2021-02-10 at 17.21.39
Screenshot 2021-02-10 at 17.21.49
Screenshot 2021-02-10 at 17.22.03
Screenshot 2021-02-10 at 17.22.12
Screenshot 2021-02-10 at 17.22.23
Screenshot 2021-02-10 at 17.22.36
Screenshot 2021-02-10 at 17.22.48
Screenshot 2021-02-10 at 17.23.01
Screenshot 2021-02-10 at 17.23.13
Loviise Talvaru, Ann-Katriin Kelder. Haridusruum: lasteaed.
Jaga sõpradega:

Postitas Triin Männik
Viimati muudetud