2023 KAITSTUD BAKALAUREUSETÖÖD

Roger Matthias Laas BA töö Seeneruum, 2023

2023. aastal koosnes BA lõputöö portfooliost ning viimasel semestril arendatud loovprojektist. Lõputöösid juhendasid Anna Kaarma (portfoolio), Grete Tiigiste (tekstianalüüs), Ville Lausmäe (Avalik ruum, projekti arendus), Veiko Liis ja Marko Uibo (Ese, projekti arendus).

***

Triin Kampus 
Vimka on laud, mis sai kujundatud eeskätt enda kodu jaoks. 1200mm läbimõõduga söögilaud on inspireeritud 1930. aastatel toodetud EW-aegsetest funkstiilis laudadest. Nendel laudadel on oma spetsiifiline visuaalne identiteet, nad on tuttavad ja usaldusväärsed objektid, mis siiani paljusid eestlasi nende kodudes tänuväärselt teenivad. Vimka kujunduslik taotlus on neid väärtuseid säilitada, tuues aga sisse paar uut kujunduslikku vingerpussi.
Ühtlasi oli Vimka loomise protsess isiklikust huvist kantud vahend uurimaks füüsilist tööd ja sellest välja kujunevaid inimsuhteid. Kuidas koos tööd tehakse ja miks töö käigus teistmoodi lähedaseks saadakse? Kas töö võiks olla vahend toomaks kogukondi kokku läbi mõtestatud ja lokaalse tootmisprotsessi?
***

Roger Matthias Laas
Seeneruum 

Töö uurib seenekasvatusmeetodite näitel ruumisümbioosi, milleks on tootmisruum ja toode. Tekib kahe tegelasega narratiiv, kus ühel pool on seen ning teisel pool inimene. Loo kulmineerudes areneb seen välja mööbliesemeks.

***

Markus Sirg
Portfoolio

Eesolevas portfoolios võib ette tulla luuletusi, kritseldusi, huligaansust ja arvamusi, mis kirjeldavad minu kolmeaastast teekonda sisearhitektuuri osakonnas õppides. Üritan alati olla
iseenda suurim inspiratsioon. Kui tänaval elav puu loob mulle vaimusilmas arhitektuurse pildi, siis võib sellest puust saada midagi enamat.

***
Kui hoone lammutatakse siis ta ei kao siit maailmast, temast saab pinnatäide või läheb põletisse. Aga tegelikult on võimalik kaardistada, demonteerida, sertifitseerida, taasväärtustada. Ma ei proovigi oma projektiga luua midagi uut siin maailmas, pigem juhin tählepanu olulisele ja mis mind huvitab. Toon mängu sellise ametikoha nagu materjali audiitor ja mängin selle Liivalaia 24 endise kohtumaja peal läbi. Tema ülesanne on tulla mahakantud objektile ennem lammutamist ning kaardistada ära materjalid ja elemendid, mida võiks uuesti samal või mõnel teisel objektil kasutada. Panen endale kui sisearhitektile lähteülesandeks neid elemente uuesti kasutada ja loon ruumi.
***
***
Elin Kenzie Kornav
Projekti käigus disainisin ruumikogemust toetava helilahenduse, mis reageerib kasutajate aktiivsustasemele. Inimtegevus ja liikumine tekitavad paratamatult helisid. Nende helide põhjalt on tuletatud parameetrid, mis loovad helitausta, et toetada ruumis viibimist.
Aktiivsustaseme mõõtmiseks kasutan ultraheli andureid. Andurid paiknevad ruumis 50 cm vahega ristuvates seintes, et tekitada ruudustik, milles liikudes mõõdavad andurid inimese liikumiskiirust ning -distantsi.
Inimese liikumise kiirust saab teisendada muusikalistes terminites tempoks. Helitempo määramine keskmise liikumiskiiruse abil toetab ruumis tegutsemist. See toimib näiteks lasteaiarühmas palli mängides, mille puhul saab tempo olla kiirem, et tegevus oleks aktiivsem. Käsitöö ning loovtegevuste puhul on helitempo rahulikum, luues keskendumist võimaldava keskkonna.
Inimese kaugus andurist on muusikaliselt teisendatav omavahel kooskõlas nootideks. Selleks lõin 50 cm vahega ristuvate ultraheli kiirte vahel skeemi, kus noot muutub iga 50 cm tagant ning noodi mängimine sõltub sellest, milliselt kauguselt inimene ultraheli kiirt läbib. Nii on ruumis mängitav meloodia iga kord erinev, sõltudes kasutajate aktiivsusest.
***
Töö eesmärk oli analüüsida avalikus ruumis asuvaid objekte, nende omadusi ja kasutamist. Erinevates ruumides tehtud analüüsid viisid põnevate järeldusteni mis suunasid edasist töökäiku. Kõige huvitavamaks avastuseks oli post kui privaatsuse pakkuja ning kuidas linnaruumis postide abil luua paremat keskkonda. Töö lõpptulemuseks on eelnevat uurimustööd arvesse võttes disainitud post, mis on suunatud inimestele mõttega pakkuda privaatsust, turvatunnet ja paremat keskkonda. Postile on lisatud käetoe element, mis läheb üle toruks ja tekitab posti ümber privaatse nurga kuhu inimene saab ennast eraldada, et tekitada piir enda isikliku ruumi ümber.
***
Aurelia Minev
KOIKU

KOIKU on magamisboks Tallinna avalikus ruumis, mis pakub ajutist ja turvalist peavarju. Peamine soov on pakkuda lisavõimalust sundolukorrale ning leevendada Sotsiaaltöö Keskuse öömajadele langevat survet. “Kodutud Tallinnas 2020” alusel on pealinnas 82 kodutut, kuid öömajades vaid 60 voodikohta. Seetõttu on talvisel perioodil keskused ülekoormatud ning paljud ei saa ega soovi öömajadesse minna. KOIKU pilootprojekti käigus paigaldatakse Tallinnasse 22 magamisboksi, paari kaupa eri linnaosadesse. Arhitektuurselt ilmestavad boksid linnaruumi oma diagonaalselt nurgelise fassaadiga. Boksid pakuvad talvel sooja ja suvel jahedust, on valgusküllased ja avarad. Seest on need kompaktsed ja lihtsasti kasutatavad. Kuna linnakeskkond on pidevas muutumises, saab vajadusel magamisbokse tänu oma väikesele mahule lihtsasti transportida. KOIKU ühendub linnavõrku, mis tagab sise- ja välivalgustuse, voolupesad ning põrandakütte. Kuigi KOIKU prioriteet on leevendada kodutute probleemi, saavad magamisbokse kasutada kõik vajajad, kes leiavad end ootamatust olukorrast. Kasutust reguleerib vastav lukusüsteem.

***

Auli Vaino
Helisummutavad seinapaneelid

Helisummutavad paneelid on mõeldud kasutamiseks inimeste kodudes, kus esineb palju akustilisi probleeme, millele ei pöörata piisavalt tähelepanu. Idee on inspireeritud puukoore mustrist ja tekstuurist. Seinapaneelid on kui maal, mõjudes dekoratiivselt ning muutes minimalistlikke interjööre huvitavamaks, parandades see läbi akustilisi probleeme.Ideevälgatusest said alguse katsetused toidust loodud materjalidega. Toit seetõttu, sest see on lihtsasti kättesaadav.
Parimaks lahenduseks on riis, mis erinevate sidusainete koosmõjul on tugev ja murenev materjal, mis on visuaalselt puukoore laadse välimusega. Praegune tulemus piirdub seinapaneeli esteetilise väljanägemise ja disainiga, mis siiski arvestab akustika printsiipe.

***

Anni Kõrvemaa
Koduseinad

Mida tähendab sulle kodu? Millest on tehtud koduseinad? Kus on need käinud?
Võttes arvesse tänapäeva nomaade ja nende ruumiga suhestumist, soovisin luua lähteülesande, mis annaks aluse edaspidisele ruumiga töötamisele. Et jõuda eesmärgini, oli minu fookuses rändajate intervjueerimine. Vestlesin projekti käigus tänapäeva nomaadielu elavate inimestega ning uurisin nende arusaama kodust, kogemusi ning mälestusi saabumisest ja lahkumisest.

***

Anna Aleksejeva
Suhestuv ruum

Installatsioon „Suhestuv ruum” on koht, kus külastaja saab kogeda erinevad emotsioone läbi sensoorse kogemuse ja disaini. Ruum on mõeldud külastamiseks ühele inimesele korraga. Omaette olemine viib meditatiivsesse seisundisse. Kõik sõltub külastaja isiklikust kogemusest.
Installatsiooni on võimalik kogeda terviklikult — kuulda helisid ja tajuda neid pimedas ruumis. Objektiga kaasneb juhend, millega on võimalik kohapeal tutvuda.

 

Jaga sõpradega:

Postitas Gregor Taul
Viimati muudetud