Kärt Ojavee “Active Smart Interior Textiles. Interactive Soft Displays” (Dissertationes 13)

Kärt Ojavee uurimus keskendub aktiivsete ja interaktiivsete nutikate tekstiilide loomisele ning nende materjalide rakendamisele avalikus ruumis. Fookuses on peamiselt interjööris kasutatavad lahendused. Väitekiri jaguneb kaheks osaks: praktilise töö dokumentatsiooniks ja seda toetavaks teoreetiliseks uurimuseks.

Praktilise töö eesmärk on integreerida elektroonika tekstiili nii, et elastsele materjalile iseloomulikud omadused lõpptulemuses säliksid ning materjali muster, värv või sellesse integreeritud valgus oleksid programmeeritavad vastavalt funktsioonile. Rakendatud on pehme elektroonika komponente, mille tulemusena jääb tehnoloogia kasutaja jaoks tahaplaanile ja põhirõhk on materjali pinnal toimuvatel muutustel, mille tingivad keskkond või kasutaja vajadused.

Tallinna Tehnikaülikooli Biorobootika Keskusega ja Eszter Ozsvaldiga koostöös valminud uurimuse praktilise osa üks väljundeid nutikaid tekstiililahendusi pakkuv tooteseeria kaubamärgi all KO!.

Kõrvuti teoreetilise uurimusega on raamatus välja toodud kõigi katsete, installatsioonide ja toodete tehnoloogilised lahendused teksti ja joonistena.

Juhendaja prof Maarja Kruusmaa (Tallinna Tehnikaülikool)
Eelretsensendid prof Thomas Hollstein (Tallinna Tehnikaülikool) ja dr Lena Berglin (The Swedish School of Textile)
Oponent prof Thomas Hollstein (Tallinna Tehnikaülikool)

Keeletoimetaja Marju Taukar
Kujundanud Indrek Sirkel

Dissertationes Academiae Artium Estoniae 13
344 lk, inglise keeles, eestikeelse kokkuvõttega
Eesti Kunstiakadeemia, 2013

ISBN 978-9949-467-42-6
ISSN 1736-2261

Doktoritöö väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.

Jaga sõpradega:

Postitas Mairon L
Viimati muudetud