“Arhiivid ja allumatus / Archives and Disobedience” (koostanud / edited by Margaret Tali ja Tanel Rander)

“Arhiivid ja allumatus: visuaalkultuuri muutuvad taktikad Ida-Euroopas” on rahvusvaheline kogumik, mis uurib arhiivide rolli Ida-Euroopa siirdeühiskondade visuaalkultuuris ja sellega seotud avalikus diskursuses. Kogumik on oluline märk Ida-Euroopa diskursuse ja ühiskogemuse teadvustamisel.

Kogumik kaardistab valitud teoreetilisi ja loomingulisi positsioone ja kriitikaid ning käsitleb arhiividena eelkõige kunstiinstitutsioone, muuseume, foto- ja videopanku. Arhiivi käsitletakse seejuures kui valitsemisviisi ja identiteedipoliitika vahendit, mis kontrollib väärtussüsteemi, inimeste käitumist, keelekasutust ja subjektiivsust. Selline lähenemine arhiividele lähtub eeldusest, et arhiivid mitte üksnes ei säilita ja ei koonda dokumente ja pilte, vaid kujundavad ja loovad diskursiivselt nii objekti kui subjekti positsioone ühiskonnas. Arhiivi ja allumatuse mõisted pakuvad lähenemisnurga, mille kaudu avada mineviku mõtestamise ja kinnistamise viise.

Kaastööd aitavad lugejal mõista seda, kuidas teadmisi toodetakse ja taastoodetakse, kuidas neid muudetakse ning millist rolli mängib selles visuaalkultuur. Kogumik koondab kriitilisi positsioone, mis avavad kuraatori, kunstniku ja arhivaari vahelisi suhteid; arhiivide seoseid aja ja selle neelamisega ning mahavaikitud ja välistatud sooliste ja teiste sotsiaalsete identiteetidega; kategoriseerimise ja kriminaliseerimise rolle; ning mõisteid, nagu estetiseerimine ja politiseerimine, oma ja võõras, kummituslikkus, jälgimine ja vastuarhiivid.

Kogumik on eesti ja inglise keeles – mõlemas kokku 12 artiklit, mis on jaotatud kolme osasse: 1) Postsotsialismi arhiivi apooriad; 2) Kontrolli olemus ja selle mehhanismid; 3) Vastuarhiivid ja allumatus. Lisaks sisaldab kogumik pildimaterjali kirjeldatavate kunstiprojektide kohta.

Kaasautorid: Tina Bastajian, Marina Gržinić, Oliver Laas, Andrej Kurnik, Vesna Madžoski, Achille Mbembe, Eléonore de Montesquiou, Anu Pennanen, Marko Raat, Tanel Rander, Margaret Tali ja Anna-Stina Treumund. Autorid esindavad nii dokumentaalfilmi, foto kui visuaalse kunsti valdkondi. Koostajate teadlik taotlus on olnud nende ühiskonnas diskursiivselt eristatud valdkondade kokku toomine.

Koostanud Margaret Tali ja Tanel Rander
Keeletoimetaja: Neeme Lopp (eesti keeles), Lisa-Katrin Dobbin, Melinda Johnston (3), A&A Lingua (9) (inglise keeles)
Tõlkijad: Livia Ulman, Margaret Tali, Tanel Rander
Konsultant: Maarin Ektermann
Graafiline disain: Agnes Ratas (Stuudio Stuudio)

456 lk, eesti ja inglise keeles
Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus, 2016

ISBN 978-9949-467-87-7

 

Archives and Disobedience. Changing Tactics of Visual Culture in Eastern Europe
Edited by Margaret Tali and Tanel Rander

This bilingual text collection is focused on the role of archives in the visual culture and public discourse of East European transformational societies. It is an important signal in acknowledging East European discourse and common experience.

The collection charts multiple theoretical and artistic positions and critiques. Art institutions, museums, photo and video banks have been above all here received as ‘archives’. Archive acts as a means of governing and an agency of identity politics that controls system of values, the behaviour of people, use of language and subjectivity. This approach dwells on presupposition that archives as discursive practices not only preserve and collocate but shape and create the positions of subject and object in society. The notions of ‘archive’ and ‘disobedience’ offer an approach that opens up different ways to elaborate and acknowledge on the past and future of Eastern European discourse. By bringing together these notions this collection of texts conceptualises geopolitical changes in the context of Eastern Europe and relates them to changes in the contemporary world. Visual culture has acquired several new forms and tactics of intervention in the course of these changes.

The contributions help to understand how in Eastern Europe knowledge is produced and reproduced, how it is transformed and what complex role there is for visual culture and images in this process. The texts rethink the relations between curator, artist and archivist; the correlation of archive with time and its consuming, and with disobedient and suppressed sexual and other social identities; the role of categorisation and criminalisation; and the notions of aestheticisation and politicisation, spectrality, surveillance and counter-archives.

The collection comprises of 12 texts that are divided into three parts: 1) The Aporias of Post-Socialist Archive; 2) The Discontents of Control and its Mechanisms; 3) Counterarchives and Disobedience. The book holds visual material to describe the contents. The co-authors are the following: Tina Bastajian, Achille Mbembe, Marina Gržinić, Andrej Kurnik, Vesna Madžoski, Eléonore de Montesquiou, Anu Pennanen, Marko Raat, Oliver Laas, Margaret Tali, Tanel Rander ja Anna-Stina Treumund.

Among the authors there are theoreticians and practitioners who approach archives from different perspectives, such as the realms of documentary films, visual art and photography. One of the aims of the collection has been to bring together these fields that are usually separated as distinct disciplines.

Estonian Academy of Arts Press, 2016

Jaga sõpradega:

Postitas Neeme Lopp
Viimati muudetud