Arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia Tartus

Kursus on mõeldud noortele vanuses 16-26, kes kaaluvad astumist Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise või sisearhitektuuri erialale. Kursusel käsitletakse valdkonna olulisimaid teemasid ja oskusi. Osalejal on võimalus mõista, milline on nende erialade õpe EKAs ja valmistada end ette sisseastumiseksamiteks.

Loengutes ja seminarides arutletakse ruumiloome teemadel ning töötubades eksperimenteeritakse makettide loomisega, inimsõbralikku linnaruumi kavandamisega ning ruumile keskenduvate joonistusülesannetega. Kursuse jooksul külastatakse EKA arhitektuuriteaduskonda ning tutvutakse õppejõudude ja tudengitega.


Kursuse läbinu
– tajub ruumi adekvaatselt
– suudab luua ülesande idee kohta narratiivi ja seda tutvustada
– väljendab ennast visandamise kaudu ning oskab joonistada ruumilist keskkonda
– on esitlenud oma ideid ruumilise maketi abil
– suudab väljendada ennast mõtestatult ja kriitiliselt
– omab ülevaadet arhitektuuriportfoolio põhimõtetest


Arvestus
Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Juhendajad
Arhitektuuri ja linnaplaneerimise, sisearhitektuuri erialaülesandeid juhendavad EKA lõpukursuste tudengid või värsked vilistlased.

Joonistamise juhendaja Rauno Thomas Moss on maalikunstnik ja graafiline disainer, kes saavutas tuntuse must-valges koloriidis ning autoerootiliste maalidega. Kantuna huvist 19. sajandi meditsiini vastu, lahkab Moss sügavuti oma lapsepõlvemälestuste ning kogemuste puutepunkte, tehes seda elavas ning kergelt unenäolises sürrealistlikus võõrandumises. Moss õppis maalikunsti Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskonna kunstide osakonnas all ning on omandanud maalikunsti kõrval ka semiootika ja kulturoloogia eriala. Hiljem on Moss tegutsenud samas ülikoolis kultuuriteaduste ja kunstide instituudi joonistamise, plastilise anatoomia ja üldkompositsiooni lektorina.

Ülevaate arhitektuuriõppest teeb Sille Pihlak, kes on arhitekt, EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan.


Aeg: 16. septembrist kuni 16. detsembrini 2024 esmaspäeviti (läbivalt, va koolivaheajal) ja kolmapäeviti (30.10–11.12) kell 18–20.15
Koht: Tartu loodusmaja (Lille tn 10) õppeklass.
Maht: 3 EAP-d, millest 54 akadeemilist tundi on kontaktõpet ja 24 tundi iseseisvat tööd
Vajalikud materjalid: joonistamisvahendid ja maketeerimise materjalid. Täpsem info materjalide loetelust saadetakse osalejatele enne kursuse algust.
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Õppekeel: eesti keel
Grupi suurus: rühmas kuni 15 osalejat, minimaalselt 12 osalejat
Lisateave: koolitus@artun.ee, 626 7326
Registreerimine: 9. septembrini või kuni kohti jätkub
Hind: 290€

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud