Sisearhitektuur

Janno Roosi juhendatud 3. kursuse erialaprojekti TÄISPUHUTAV ESE vahehindamine

Vahetu ruum
Sisearhitektuuri erialal tegeletakse ruumiga, mis inimest kõige vahetumalt ümbritseb. Õpitakse, kuidas luua inspireerivaid, paindlikke, säästlikke ning kaasaegseid ruume inimesele elu igaks etapiks, lapsepõlvest vanaduseni.

 

Parim ruum sünnib seest väljapoole
Hea ruum sünnib teravast konteksti tajust, põhjalikust materjali tundmisest ning tugevatest tehnilistest oskustest, ent ka teadmistest ruumiloomet toetavates valdkondades – antropoloogias, ruumipsühholoogias, ruumisemiootikas. Sisearhitektid on tundlikud ja tähelepanelikud nii kultuuri- kui ruumikonteksti suhtes, kuna parim ruum sünnib seest väljapoole, võrsub samavõrd sisearhitekti teadmistest ja tehnilistest oskustest kui tema võimest küsida õigeid küsimusi ja leida inspiratsiooni olemasolevast. 

Kogukondi siduvad projektid
Sisearhitektuuri tudengid töötavad juba õppetöö raames projektidega, mis pakuvad inspireerivaid ruumilahendusi erinevatele ühiskonnagruppidele ja seovad kogukondi. Lõpetajate hulgas on silmapaistvate interjööride loojaid, kuid ka selliseid ruumiloojaid, kes rajavad isikupäraseid keskkondi, kombineerides arhitektuuri, disaini ja tehnoloogiat.

Eriala

Sisearhitektuuri valdkond on muutumises, kuna ka keskkond ja inimeste vajadused teisenevad pidevalt – maailm linnastub, tööd tehakse aina mobiilsemalt, inimeste elud on pikemad, aga ka üksildasemad, autod on peagi isesõitvad, kliima muutub. Need ja veel mitmed suured trendid mõjutavad homsete sisearhitektide tööd ning seepärast õpetatakse EKA sisearhitektuuriosakonnas tudengeid looma ruume, mis vastavad inimeste kiiresti muutuvatele vajadustele, olgu need siis tööruumid, kodud või avalik ruum.

Tudengeid suunatakse olema tundlik ja tähelepanelik nii kultuuri- kui ruumikonteksti suhtes, kuna parim ruum sünnib seest väljapoole, võrsub samavõrd sisearhitekti teadmistest ja tehnilistest oskustest kui võimest küsida ruume luues õigeid küsimusi ja leida inspiratsiooni olemasolevast. Lisaks tehnilistele oskustele treenitakse tudengis üldistus- ja analüüsivõimet, mõõdutunnet, oskust olla kontaktis iseendaga ning teha ka meeskonnatööd.

Õppekava

Sisearhitektuuri bakalaureuse õppekava läbimine kestab kolm aastat, õpe on päevane ning toimub suures osas eesti keeles, kuid välisõppejõudude käe all osalt ka inglise keeles. Bakalaureuseõppe parimad tööd on sündinud kohalikus kontekstis, inspireerituna Eesti kliimast, traditsioonilisest ruumist ja mõtteilmast. Siin sünnivad juba esimesest kursusest alates tudengiprojektid, mis kõnelevad Eestist, kuid kõnetavad ka rahvusvahelist publikut. Tudengeid õpetavad kohalikud inspireerivaimad sisearhitektid, arhitektid, disainerid ning välislektorid disainikoolidest üle maailma. Tudengid teevad õppeprojektide raames koostööd teiste EKA erialadega, mis on professionaalide ettevalmistuses eriti oluline, sest sisearhitektuur on pea alati meeskonnatöö.

Sisearhitektuuri osakonna magistriõpe on stuudiopõhine. Esimesel aastal tutvustatakse uurimus- ja sekkumispõhiseid meetodeid: uuritakse näiteks ruumi ja poliitika seoseid, jääkmaterjalide kasutamist ning tehnoloogiaid, mis virtuaalset ja füüsilist ruumi ühendavad. Välitöödel analüüsitakse kohaliku ruumi spetsiifikat ning välisekspeditsioonidel tutvutakse uurimisteemadega seotud temaatikaga piiri taga. Esimesel aastal panevad tudengid aluse magistritööle ning teisel aastal keskendutaksegi peamiselt selle valmimisele. Magistriõpe on mõeldud neile, kel on selja taga ruumihariduse bakalaureuseõpingud ning võib-olla ka mõningane töökogemus valdkonnas.

Kellena saab töötada?

EKA sisearhitektuuri bakalaureuse- ja magistriprogrammi lõpetajate hulgas on paljude silmapaistvate interjööride loojaid, kuid ka selliseid ruumiloojaid, kes rajavad isikupäraseid keskkondi, kombineerides arhitektuuri, disaini ja tehnoloogiat.

Uudised ja sündmused

BSA 87

2020 KAITSTUD BAKALAUREUSETÖÖD JA MAGISTRITÖÖD

MAGISTRITÖÖD, 2020: Albi, Keiu - SURMAGA SILMITSI: RUUM SURIVOODI ÜMBER. EELK TALLINNA DIAKOONIAHAIGLA HOSPIITSIOSAKONNA NÄITEL/ FACING DEATH. SPACE AROUND THE DEATHBED ON THE EXAMPLE OF THE ESTONIAN EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH’S TALLINN DEACONESS HOSPITAL’S DEPARTMENT OF HOSPICE CARE Magistritöö käsitleb surma suhtumist ja suremise ruumi. Keiu on keskendunud hospiitsile, ruumile kus inimene ...
104183190_3068192793257879_2188835034647341090_o

Välknäitus “ISTE” Disainiööl

14. septembril kell 17.45 avavad sisearhitektuuri ja arhitektuuri osakond Põhjala tehases (Marati 5) ühiselt viimase kolme aasta esmakursuslaste kontseptsioonitoolide ja -pinkide välknäituse “ISTE”, mis kuulub kuni pühapäevani kestva Disainiöö programmi.  Prototüüp-istmed on valminud erialaprojekti “Istemööbel” käigus. Mööblimaailma ust paotav õppeülesanne lubab tudengil kasutada vaid väikest ...
Suvila_5

“Suvila” näitus avatud Arhitektuurimuuseumis

Eesti Arhitektuurimuuseumis on avatud EKA teadusprorektori Epp Lankotsi ja Triin Ojari kureeritud näitus “Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil” Näituse kataloogis sedastatakse tsitaadiga langenud impeeriumi aegsest ajastust, et puhkus pole tegevusetus, vaid tegevus, mis realiseerub spetsiaalsete puhkasutuste ja puhkealade süsteemi kaudu. Näitus annab esmakordselt ülevaate ...
Paviljoni KOOS ehitamine Foto Markus Puidak

Valga paisjärve kaldale kerkis EKA sisearhitektuuri tudengite paviljon KOOS

Viimasel paaril nädalal on EKA sisearhitektuuri esmakursuslased tegutsenud Valga-Valka kaksiklinnas, püstitades Pedeli paisjärve äärde installatsioon-paviljoni KOOS. Eelmise nädala lõpus viimase lihvi saanud paviljon on võrkstruktuuriga õhuline ja haprana mõjuv objekt. KOOS on ruumi- ja puidueksperiment, mille valmis ehitamine andis tudengitele hea võimaluse katsetada, kus lõpeb materjali ...
78712086_2643034965773666_8987799918257111040_o

Vello Asi nimelise tudengipreemia laureaat 2019: sisearhitektuuri magistrant Kirke Kalamats

Vello Asi nimelise tudengipreemia viis 2019. aastal koju EKA sisearhitektuuri eriala esimese kursuse magistrant Kirke Kalamats, kes oma sõnul kipub oma töödes otsima kontekstipõhiseid lahendusi, mis saaksid tuua igapäevaellu uut kvaliteeti. Samuti huvitavad Kirket sotsiaalsed probleemid ja noortega tegelemine. Palju õnne, Kirke, jõudu uue ruumikvaliteedi otsingutes ja jätkuvat kirge noortega ...
104313734_3296312483764909_5648977671458642235_o

Tähelepanu: sisearhitektuuri magistriprogramm võtab vastu uusi tudengeid!

Tänavu kaitses EKA sisearhitektuuri osakonnas magistrikraadi kaheksa noort sisearhitekti. Kõigil, kel on plaanis teha järgmine samm ruumihariduse vallas, tasub tähele panna: dokumentide vastuvõtt EKA sisearhitektuuri osakonna magistriõppesse kestab kuni 29. juunini! EKA sisearhitektuuri osakonna magistriõpe annab sulle võimaluse minna südamelähedase teemaga süvitsi, keskenduda ...
Marlene Kirt - Eeros Leesi esitlemine

Noored sisearhitektid kaitsevad bakalaureuse- ja magistrikraade

EKA sisearhitektuuri osakond on jõudmas õppeaastaga finišisse ning ees seisavad  bakalaureusekraadi ja magistrikraadi kaitsmised. 8. ja 9. juunil kaitsevad 14 sisearhitektuuri tudengit oma bakalaureusekraadi lõputöid, 11. juunil 8 noort sisearhitekti oma magistrikraadi. Bakalaureusekraadi kaitstakse kahel erineval moel: 8. juunil esitlevad 7 tudengit bakalaureusetööks valminud portfoolioid ja ...
2019 KAITSTUD BAKALAUREUSETÖÖD JA MAGISTRITÖÖD

2019 KAITSTUD BAKALAUREUSETÖÖD JA MAGISTRITÖÖD

MAGISTRITÖÖD, 2019: Elshaaer, Amr Gamal - FORMALIZING HOUSING INFORMALITY IN ALEXANDRIA, EGYPT: MODULAR FOR HAWD 10 / FORMALISEERIDES ELAMUEHITUSE MITTEFORMAALSUST ALEKSANDRIAS EGIPTUSES: MODULAARNE DISAIN HAWD10 JAOKS Magistritöö eesmärgiks on käsitleda mitteformaalsust kui slummile omast spetsiifilist ruumilist konteksti. Magistritöö püüab teoreetilist uuringut ja disainiprojekti lõimides ...
  • Sisearhitektuuri eriala puhul paelub mind kõige enam selle laiahaardelisus ja mitmekülgsus. Interdistsiplinaarsel ajastul soovin õppida erialal, mis ei jälgiks aegunud formaati vaid annaks laiapõhjalise teadmiste ja oskuste pagasi. Meie senised projektid on olnud äärmiselt põnevad – kohati ebatraditsioonilised õppemeetodid mõjuvad väga inspireerivalt ning koostöö suurepäraste juhendajatega on innustav.
    Sisearhitektuuri eriala puhul paelub mind kõige enam selle laiahaardelisus ja mitmekülgsus. Interdistsiplinaarsel ajastul soovin õppida erialal, mis ei jälgiks aegunud formaati vaid annaks laiapõhjalise teadmiste ja oskuste pagasi. Meie senised projektid on olnud äärmiselt põnevad – kohati ebatraditsioonilised õppemeetodid mõjuvad väga inspireerivalt ning koostöö suurepäraste juhendajatega on innustav.
    Elin-Harriet Helemäe
    sisearhitektuuri eriala tudeng

Tudengite tööd

R&A
3DL Voolav Vorm V
parandarhitektuuri_mootmine_kaas_veebi
diagramm 4
Ehituskunst 2013 cover (2)
Ehituskunst_210x270mm_esikaas (1)
Rändnäitus
Tallinnast

Lisainfo

Õppekava
BA õppekava
MA õppekava

Asutatud
1938

Asukoht ja kontakt
Põhja puiestee 7, 10412 Tallinn
interior@artun.ee
+372 6 443 949