Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Arhitekt on üks vanemaid läbi ajaloo kestnud ameteid. Arhitektuur ja linnaehitus vormivad ning materialiseerivad suure osa meie igapäevasest elukeskkonnast. Need loovad raamistiku ja olulise alusstruktuuri kõige laiemas mõttes kogu kultuuri olemisele praegu ning arengule aimatavas tulevikus. Eestis on arhitektiõpe pea sama vana kui riik ise* ning sellest üle 60 aasta on arhitekte koolitatud Eesti Kunstiakadeemias.

Arhitektiõpe EKAs

EKA arhitektuuriõppes on erialajuhendajateks Eesti parimad praktiseerivad arhitektid. Stuudiumi jooksul kohtutakse oma ala tunnustatud professionaalidega kogu maailmast, nii geograafiliselt kui intellektuaalselt väga laialt arhitektuuriga tegelemise väljalt. EKA arhitektuuriõpe liidab loominguliseks ning ruumiliseks tervikuks väga erinevate erialade teadmised ja oskused nii inseneri- kui humanitaarteadustest, pakkudes võimalusi praktiliseks tegevuseks ja erialaseks uurimistööks.

2013. aastal avati arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal spetsialiseerumisvõimalus maastikuarhitektuuri suunal, mis annab mitmekesisema ettevalmistuse hoonetevahelise ruumi kujundamiseks.

2016. aasta sügisest saab arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal spetsialiseeruda muinsuskaitse ja restaureerimise suunal, mis annab võimaluse taotleda muinsuskaitse tegevusluba Muinsuskaitseametist.

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond asub Tallinna vanalinnas Kanuti gildi majas. 2017.-2018. õppeaastal kolime valmivasse EKA uude õppehoonesse arhitekt Eugen Habermani projekteeritud kunagises Rauaniidi tehases Kalamajas. Uue hoone projekti autorid on EKA õppejõud Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla ja Eik Hermann arhitektuuribüroost Kuu Arhitekid.

Arhitektiõpe Eestis ja Euroopas

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond on Euroopa Arhitektuurihariduse Assotsiatsiooni ja Põhjamaade Arhitektuuriakadeemia liige. Siin antav viieaastane õpe on vastavuses Vabariigi Valitsuse Määrusega 29.10.2004 (red. 12.06.2010) sätestatud arhitektiõppe raamnõuetega ja Euroopa Liidu kvalifikatsioonidirektiiviga nr. 2005/36/EC reguleeritud erialadele esitatud hariduse nõuetega. Arhitektuuri ja linnaehituse õppekava lõpetanu võib arhitektina töötada Euroopa Liidu liikmesriikides ning saab kutsekomisjonilt diplomeeritud arhitekt 7 kutsekvalifikatsiooni. Diplomeeritud arhitekt tase 7 kutse taotlemiseks peab olema läbitud kogu õppekava, sh ettenähtud praktika või praktilised tööd ning sooritatud lõpueksam/kaitstud lõputöö. Diplomeeritud arhitekt tase 7 kutse omandatakse õppeasutuse lõpetamisega ning vastav teave märgitakse lõpudiplomile.

*Eesti arhitektuurihariduse sünnipäevaks võib pidada 1918. aasta 17. septembrit, kui Eesti Tehnika Selts korraldas 25 lektori toel 120-le arhitektuuriüliõpilasele esimesed arhitektuurikursused ja pani nii aluse püsivale arhitektuuriõppele Eestis.

Jälgi meie tegemisi arhitektuuri osakonna Facebooki lehel.

Kui soovid, et saadaksime Sulle sisseastumiskuupäevade, ettevalmistuskursuste, eelnevate nõustamiste ning avatud uste päevade kohta infot ja meeldetuletusi, jäta siia oma meiliaadress.