Joonistamise intensiivkursus algajale

Eesti Kunstiakadeemia osale erialadele sisseastumisel ei ole joonistamisnõuet. Kui aga soovite astuda ehte- ja sepakunsti, graafilise disaini, kujunduskunsti, klaasikunsti, moedisaini, (sise)arhitektuuri, muinsuskaitse ja konserveerimise, stsenograafia või kunstide bakalaureuseõppesse, tuleb sooritada ka joonistamisülesanded.

Joonistamisoskus aitab sisseastumisele ja õpingutele väga palju kaasa. Kuidas olla teadlikum joonistaja? Millised on võimalused joonistamisel?

Kursusel mõtestatakse joonistamist laiemalt ning avastatakse selle väljundeid ja võimalusi. Osalejal on võimalus mitmesuguste näidete ja praktiliste ülesannete tulemusel areneda joonistajana, olla paindlikum ning kujundada endas analüüsivõimet. Edeneb ka tema oskus ja motiveeritus kasutada joonistamist oma ideede teostamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse tulemusel õppija

  • on omandanud joonistamises praktilisi oskusi ja teadmisi erinevatest tehnikatest ja töövahenditest;
  • on teadlik joonistamise kui väljendusviisi paindlikest võimalustest;
  • suudab analüüsida enda tööd ja tööprotsessi;
  • suudab iseseisvalt leida ideele tehnilise lahenduse ja luua mõtestatud teose.

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

AEG, KOHT, MAHT JA HIND

Aeg: 2. aprillist 2. maini 2018 esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 17.30–19

Koht: ruum E-245, Estonia pst 7 õppehoone, Tallinn

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)

Hind: 100 eurot, alla 21-aastastele 60 eurot

 

Vajalikud materjalid

Paber, joonistusvahendid (lisateave antakse jooksvalt)

 

JUHENDAJA

Ann Pajuväli on saanud Eesti Kunstiakadeemias graafika alal bakalaureusekraadi (2012) ja magistrikraadi (2017). Tema magistritööd „Pick One Thing, Anything“ tunnustati noore kunstniku preemiaga. Ann on kunstnik, kelle peamine meedium on joonistus. Tema looming on jõudnud grupinäitustele ja tema töid on avaldatud nii kodu- kui ka välismaistes publikatsioonides.

Õppekavarühm

Kujutav kunst ja kunstiteadus

2018. a kevadsemestri kursustele saab registreerida SIIN

Info tel +37259199496 või e-postil koolitus@artun.ee

AnnPajuväli-250x250