Avatud arhitektuuriloengud 2023 sügisel

BC architects & studies & materials, Ehitamise tegu

Avatud arhitektuuriloengute sari toimub 2023. sügisel pealkirja all “Mobiilsed meistrid” (“Mobile Masters”). Teema toob Tallinnase arhitekte ning teoreetikuid, kes lahkavad arhitektuuri nõtkust ning ruumiloojate mobiilseid praktikaid.

Sügisloengute kuraator Gregor Taul tutvustab programmi järgmiste sõnadega:

Kunstiajaloolane Siegfried Giedion rõhutab oma raamatus „Mehhaniseerimine võtab võimust. Kaastöö anonüümsele ajaloole” terminite liikumine (mobilier) ja sisustus (meuble) ühisosa. Hiliskeskajal, mil ühiskonda iseloomustas elukorralduse ebaturvalisus ei saanud ükski surelik oma elutähtsaid asju pikemaks ajaks omapäi koju jätta. Kui näiteks aadlik oli teel, siis reisis kõik liigutatav temaga kaasa, et see ei jääks kergeks saagiks rüüstajatele. Giedion sõnab, et kui hoone ja sellest lahutamatud kujunduselemendid olid immeubles, siis kogu muu kraam oli meubles – mobiilne/mööbel.

Giedion arutles sel viisil mobiilsust püünele tõstes ja disaini paindlikkust väärtustades 1948. aastal, s.t sõjast rüüstatud Vana Maailma varemetel. Mobiilsusega vastandus ta sõdadevahelise perioodi totalitaarsetele ja immobiilsetele püüdlustele, mil domineeris monumentalistika ning kõige laiemas mõttes seinte püstitamine, mis pidid kestma terve milleeniumi. Sõjajärgsetel kümnenditel tõttasid progressiivsed Euroopa intellektuaalid neid füüsilisi ja moraalseid müüre lõhkuma ja ümbermõtestama. Uueks kultuuriliseks leitmotiiviks sai müürile vastanduv nõtke nomaadlus ning püüe astuda anonüümse mehhaniseerimise kandadele ja väärtustada mobiilseid disainiprintsiipe.

(Sise)arhitektuur seisab teelahkmel. Kümne aasta vanuseid hooned lammutatakse ja viiakse prügimäele. Sisearhitektuurse projekti elueaks on heal juhul viis aastat, kui sedagi. Need kõledad faktid ei tekita usaldust distsipliini vastu, mis nii lühikese ajalise perspektiivi valguses nõnda palju ressursse nõuab. Mida tähendab “pigem jäta tegemata” ruumiloome jaoks? Millele võiks viidata “teisaldatav arhitektuur” või kes on “mobiilne disainer”? Kas ja kuidas saab inimeste või asjade liikuma suunamine olla positiivne ruumipraktika?

Küsimustele otsivad vastuseid arhitekt ja kunstnik Keith Murray, kogukondliku ruumiloomet praktiseeriv Alexander Roemer (Constructlab) ja materjalide eluringi uuriv Laurens Bekemans (BC architects & studies & materials)

Loengud on mõeldud kõikide erialadele, mitte sugugi ainult arhitektuurivaldkonna tudengitele ning professionaalidele. Kõik loengud toimuvad EKA suures auditooriumis, on inglise keeles ja tasuta ning avatud kõikidele huvilistele.

28. septembril kl 18 alustab loengusarja Inglismaal elav arhitekt ja kunstnik Keith Murray, kelle kunsti- ja disainipraktikat võib pidada ruumiskaalade üleseks. Materjalide- ja käsitsi meisterdamise huvilisena on ta rännanud ühelt maailmajaolt teisele ning oma loengus kõneleb ta sellest, kui teravalt puudutab liikumine keha ja vaimu ning seda, mida endaga kaasa võtta ja mida endast maha jätta.

Kõik on oodatud!

SÜGISLOENGUTE AJAKAVA

– 28. septembril kl 18 Keith Murray (https://www.instagram.com/keithmurray5199/)

– 26. oktoobril kl 18 Alexander Römer (https://constructlab.net/)

–  7. detsembril kl 18 Laurens Bekemans (https://bc-as.org/)

 

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond toob avatud loengute sarja raames igal õppeaastal Tallinnas publiku ette kümmekond valdkonna omanäolist praktikut ja hinnatud teoreetikut.

Loengusarja toetab Eesti Kultuurkapital.

Kuraator: Gregor Taul

www.avatudloengud.ee

https://www.facebook.com/EKAarhitektuur/

 

Lisainfo:

Tiina Tammet

arhitektuur@artun.ee

+372 642 0071

BC architects & studies & materials, Ehitamise tegu

Jaga sõpradega:

Postitas Gregor Taul
Viimati muudetud