Betoonisõber 2022 on EKA doktorant Carl-Dag Lige  

Eesti Betooniühing kuulutas 2022. aasta „Betoonisõbraks” Carl-Dag Lige, betoonehituse ajaloo uurimise, arhitektuuri ja ehitusinseneeria koostoime ja koosmõju oskusliku kajastamise eest.

Carl-Dag Lige on EKA doktorant-nooremteadur, arhitektuuriajaloolane, kelle teadustöö peamised uurimissuunad on seotud Eesti arhitektuuri ja ehitusinseneeria vaheliste seostega, eelkõige perioodil 1918-1944 aga ka laiemalt. Betoonehitusega seonduvalt on ta põhjalikumalt tegelenud Ove Arupi loominguga, Taani ehitusinseneride büroo Christiani & Nielsen A/S ajalooga, akadeemik Heinrich Laulu tegevusega ehitusteadlasena ja -insenerina. Viimastel aastatel on tema uurimistöö keskendunud ehitusinsener August Komendandi pärandi uurimisele.

„Carl-Dag Lige on arhitektuuriajaloolane, kes mõistab ehitusinseneri, konstruktori olulisust arhitekti kõrval – ehituskunstis,“ sõnas Eesti Betooniühingu esimees Imre Leetma. „Carl-Dag on suutnud neid inseneeria ja arhitektuuri suhteid ka suurepäraselt sõnaliselt väljendada,“ lisas Leetma.

Carl-Dag Lige on üks Eesti viljakamaid ja aktiivsemaid arhitektuurikriitikuid, kelle sõnavõtud kirjutavas, rääkivas ja näitavas meedias on sageli poleemikat tekitavad, tähelepanu äratavad. Ta on ka sage Eesti arhitektuuri tutvustaja välismeedias.

„Carl-Dag Lige säravaim saavutus on ehituskonstruktor August Komendandi pärandi professionaalsel tasemel uurimine, mille väljundiks sai 2020. aastal Eesti Arhitektuurimuuseumis avatud suurnäitus „Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant“, ” ütles Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola. „Mitte kunagi varem ei ole Eesti avalikkus saanud ühest ehitusinsenerist nii põhjalikku ülevaadet nii mahuka näituse kaudu.”

Näitus sai 2020 ka Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia.

2022. aastal ilmus Carl-Dag Lige koostatud mahukas koguteos Komendandist. Raamat „Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant“ ilmus samaaegselt ka inglise keeles: „Miracles in Concrete. Structural Engineer August Komendant“, koostöös šveitsi arhitektuurikirjastusega Birkhäuser Verlag. See on üldse esimene kord, kui ühele Eesti arhitektile või ehitusinsenerile pühendatud raamatut professionaalses arhitektuuri- ja insenerimaailmas ülemaailmselt levitatakse.

Meenutamist väärib samuti ülevaatlik artikkel Komendandist, mille C.-D. Lige kirjutas Arhitektuurimuuseumi ja Betooniühingu ühisväljaandele, August E. Komendandi mälestustele „18 aastat arhitekt Louis I. Kahniga“, mis eesti keeles nägi ilmavalgust 2019. aastal. Samuti osales ta raamatu sünni juures toimetajana, koos Tiit Massoga.

Carl-Dag Lige (s. 1982) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia kunstiteadlasena (2006) ning humanitaarteaduste magistrina Helsingi Ülikooli (2015). Praegu on ta Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna doktoriõppes.

Carl-Dag Lige on töötanud Eesti Arhitektuurimuuseumis kuraator-programmijuhina, teadurina ja fotokogu hoidjana (2014-2022 ning 2007-2008), vabakutselise arhitektuurikriitiku ja -ajaloolasena, Eesti Arhitektuurikeskuses kommunikatsioonispetsialisti ja projektijuhina (2011-2013), BIG Bjarke Ingels Group A/S (Taani) arhivaarina (2009-2010), Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis muinsuskaitse osakonna peaspetsialistina (2006-2007).

„Betoonisõber 2022” aunimetus kuulutati välja kolmapäevasel Betooni Tehnoloogiapäeval Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Unikaalse auhinna Eesti Betooniühingu „Betoonisõbrale” Carl-Dag Ligele tegi kunstnik Jüri Mildeberg.

Eesti Betooniühingu „Betoonisõbra“ tiitli on varasematel aastatel pälvinud:
Tallinna linnavalitsus, 2021;
ehitusajaloolane Maris Mändel, 2020;
ehitusettevõtja Mait Rõõmusaar, 2019;
ehitusettevõtja Peep Roosmann, 2018.

„Betoonisõber” on aunimetus, mida Eesti Betooniühing annab välja, väärtustamaks ja esile tõstmaks neid inimesi (ja ka organisatsioone), kes väljapaistval moel panustavad betooni, kui enimkasutatavasse kodumaisesse ehitusmaterjali selle kõikvõimalikes avaldumisvormides.

Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 83 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud