Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas

Projekti eesmärk on uurida tehnilise kunstiajaloo meetoditega Christian Ackermanni, Eesti barokkajastu skandaalseima ja andekaima puunikerdaja, loomingu erinevaid aspekte: ajaloolise tisleri- ja puunikerduskunsti tehnilisi võtteid, materjalikasutust, originaalpolükroomiat; hilisemaid ümberehitusi ja -kujundusi nii arhitektoonika kui detailide tasandil; paiknemist kirikuruumis; hilisemat retseptsiooni. Selleks arendatakse erinevate institutsioonide tippspetsialistide vahelist koostööd kunsti tehniliste uuringute valdkonnas kunstimälestiste parema uurimise ja säilimise nimel. Kaardistatakse uuritavate objektide füüsilised kahjustused ja seisukord, et selgitada välja nende konserveerimisvajadus. Uuringute tulemused koondatakse ühte veebipõhisesse avalikku andmebaasi, et kindlustada andmete kogumise ja analüüsimise ühtsus.

Projekti vastutav täitja: Hilkka Hiiop

Projekti täitja: Anneli Randla

Projekti kestus: 2016–2020

Rahastus: EKA, Muinsuskaitseamet, SA Eesti Teadusagentuur

Vt projekti kodulehte

Jaga sõpradega:

Postitas Kristina Jõekalda
Viimati muudetud