Eva Näripea “Estonian Cinescapes. Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond)” (Dissertationes 6)

Artiklidissertatsioon käsitleb Nõukogude Eesti filmikunsti ruumirepresentatsioonide kaudu, kaardistades perioodi ekraaniteostes leiduvaid linna-, küla- ja meelemaastikke, mis haakuvad mitte üksnes tegevuspaiga, mitmesuguste filmispetsiifiliste tehnikate, narratiivsete võtete jmt seotud küsimustega, vaid ka identiteedi ja ajaloo, võimu ja õõnestuse ning rahvusliku (ja rahvusülese) filmikunsti laiema teemaringiga. Töös analüüsitakse Nõukogude Eesti filmi tegevuspaiku, nende vahekordi tegelaste ja jutustatavate lugudega, nende esitust filmi väljendusvahendite najal (kaameratöö, montaaž, heli) ning nende tekstiväliseid konnotatsioone ja demonstreeritakse, et kodupubliku leigele suhtumisele vaatamata oli Nõukogude Eesti film tihedalt seotud rahvuslike/kohalike identiteetide konstrueerimise ja arendamise projektiga, väljendades kollektiivseid püüdlusi ja ühiskondlikke paineid ning kätkedes keerukaid mahavaikimiste, vastupanu ja kohandumise strateegiaid. Vaatlusalused ekraaniteosed ja toonane filmikultuur laiemalt seatakse regionaalse (Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa), aga ka lääne kinomaastiku konteksti. Ruumirepresentatsioonidele keskendumine võimaldab kaevuda kohalike filmikihistuste sügavustesse, hinnates ümber seni valitsenud väärtuskategooriad ja “rahvuskino” ideed puudutavad teatavad eelarvamused (nt kirjandusklassika ekraniseeringute hindamisel), mille tõttu on paljud linateosed saanud teenimatu kriitika osaliseks, samal ajal kui terve rida huvitavaid filme on vajunud sootuks unustustehõlma. Väitekirja teoreetilise raamistu keskmeks on Mihhail Bahtini kronotoobikontseptsioon.

Lisaks kokkuvõtvale ülevaatele hõlmab dissertatsioon üheksat ilmunud või avaldamiseks vastu võetud teaduspublikatsiooni: “A View from the Periphery. Spatial Discourse of the Soviet Estonian Feature Film: The 1940s and 1950s” (2008), “National Space, (Trans) National Cinema: Estonian Film in the 1960s” (2011), “Nature, Movement, Liminality: Representing the Space of the Nation in the 1960s Estonian Cinema” (2010), “Film, ruum ja narratiiv: “Mis juhtus Andres Lapeteusega?” ning “Viini postmark”” (2006), “Spojrzenie turysty jako strategiczne narzędzie przedstawienia architektonicznego: starówka tallińska a sowiecki marketing turystyczny w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku” (2009), “New Waves, New Spaces: Estonian Experimental Cinema of the 1970s” (2010), “Aliens and Time Travellers: Recycling National Space in Estonian Science-Fiction Cinema” (2010), “Postcolonial Heterotopias in Marek Piestrak’s Estonian Co-productions: A Paracinematic Reading” (2012) ning “From Nation-Scape to Nation-State: Reconfiguring Filmic Space in Post-Soviet Estonian Cinema” (2010).

Juhendajad: prof Virve Sarapik ja prof Mart Kalm
Eelretsensendid: prof Ewa Mazierska, dr Michael Goddard
Oponent: prof Ewa Mazierska

Kujundanud ja küljendanud Andres Tali

Dissertationes Academiae Artium Estoniae 6
284 lk, inglise keeles eestikeelse resümeega
Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskond, 2011

ISBN 978-9949-467-15-0
ISSN 1736-2261

Uurimistööd on toetanud SA Archimedes ja Euroopa Sotsiaalfond, sihtfinantseeritav teadusteema nr SF0030054s08 „Mimeesi retoorilised alusmustrid ja eesti tekstikultuur“ (2008–2013), Eesti Kultuurkapital, Eesti Filmi Sihtasutus ja Eesti Rahvuskultuuri Fond. 

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud