EKA arendas Euroopa tippdisainikoolidega jäätkusuutliku disaini õpetamise tööriistad

FashionSEEDS

Eesti Kunstiakadeemia koostas Euroopa tippdisainikoolidega jäätkusuutliku disaini õpetamise tööriistad

Londoni Kunstiülikoolis asuv Säästliku moe keskus  avas täna FashionSEEDS veebiplatvormi, mis on uhiuus tasuta tööriistakast terve maailma disainiõpetajatele jätkusuutliku (moe)disaini protsesside õpetamiseks.

Platvormi arendasid koostöös välja Euroopa tipp disainiülikoolid: Londoni Kunstiülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Milano Polütehnikaülikool ja Disainikool Kolding, Londoni Moekolledži säästva moe keskuse direktor professor Dilys Williamsi juhtimisel.  FashionSEEDS pakub juhendajate ja teadlaste teadmisi ning erinevaid ressursse, mis aitavad juhendajatel mõelda, miks, mida, kuidas ja kellega moeharidus toimib. Platvorm pakub viise, kuidas mõelda ja tegutseda, et näidata jätkusuutliku moedisaini positiivset mõju ja distsipliini tänases maailmas.

FashionSEEDSi platvorm on nelja eelnimetatud ülikooli teadlaste ja juhendajate rühma kolm aastat kestnud uurimistöö, analüüsi ja koostöö tulemus, millesse on kaasatud ka enam kui 70 ülikooli pedagoogid ja üle 60 ettevõtte professionaalid üle maailma.

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) õppejõud ja teadlased panustasid FashionSEEDSi jätkusuutlikkuse platvormi kursuste kataloogide kaardistamise, materjaliküsitluste, uuringute ja analüüsidega ning platvormi keskkonnapoliitikaga vastavusse viimisega. EKA meeskonda kuulus jätkusuutliku disaini ja materjalide labori vanemteadur ja ringdisaini juht Reet Aus, kes on üks olulisemaid rahvusvahelisi vastutustundliku moe, täpsemalt taaskasutuse ja jäätmetekke vähendamise eksperte. Eesti meeskond aitas kaardistada tulevaste disainerite rolli ja vastutust, tuues laua taha poliitikakujundajad, disainikoolitajad ja valdkonna spetsialistid, et arutada, kuidas eri osapooled rohelise revolutsiooni muutustega kaasa lähevad. EKA tegeles ka platvormi väljundite poliitikaga vastavusse viimisega.

EKA moedisaini professor Piret Puppart lisab: „Mul on au selles projektis osaleda, sest saame rakendada täiesti ainulaadseid ja juba põhjalikult uuritud teadmisi säästva disaini õpetamisel ning jätkusuutlikkuse enda tutvustamisel. Kuna me ei suuda kiiresti läheneva rohelise revolutsiooni kontekstis õpetajaid piisavalt kiiresti ja ulatuslikult koolitada, täidab FashionSEEDS tühimiku ja pakub õpetajatele hästi kureeritud kiirtee, et tempoga sammu pidada. Sisu on jagatud nn nelja jätkusuutlikkuse samba – keskkonna-, haridus-, ühiskonna- ja kultuurisamba vahel – mis aitab õpetajatel navigeerida info ülekülluses, et käsitleda põhjalikult oma valdkonna eripärasid.”

Lisaks Reet Ausile ja Piret Puppartile osalesid Eesti meeskonna töös EKA moedisaini osakonna konsultant ja õppejõud Harri Moora, dotsent Julia Valle-Noronha ja õppejõud Triin Amur.

FashionSEEDS, mis on loodud kõikvõimalike õpetajate jaoks, alates nendest, kes alles hakkavad oma õppetöösse jätkusuutlikkust integreerima ja lõpetades sügavate teadmistega õppejõududega. See on ressurss, mille juurde juhendajad saavad moedisaini õpetades oma vajaduste arenedes tagasi pöörduda. Tööriistad on rakendatavad erinevates haridusasutustes, alates ülikoolidest kuni kutsekoolideni, ja neid saab kasutada ka üldhariduskoolides.

FashionSEEDS sisaldab uhiuut juhendit Tutor’s Toolkit (Juhendaja tööriistakast), mis aitab õpetajatel kaaluda viise, kuidas seada loodus ja õiglusprintsiip moedisaini õppekavade keskmesse. See sisaldab järgmist:

– Kursuse kujundaja: Eesmärgiks on õpetada õpetajaid ja õppekavajuhte tutvustama ja rakendama moedisaini jätkusuutlikkuse põhimõtteid, mida järgida ja praktiseerida õpetamise ja õppimise kujundamisel.

– Disainilõuend: Toetab akadeemikuid, juhte ja praktikuid nende strateegiliste prioriteetide seadmisel jätkusuutliku moedisaini tervikliku lähenemise kaudu.

– Kaardid: Pakuvad praktilisi näiteid moeõpetajatele, kuidas kohandada ja rakendada jätkusuutlikkusele orienteeritud kursuste sisu, et reformida, muuta või täiendada praegust õpetamist ja õppimist.

– Õppetegevuse tööriist: Jaotub 24 õppetegevuseks, mis on välja töötatud olemasolevate kursustega integreerimiseks või inspiratsiooniks uue kursuse sisu loomisel.

Lisaks nn tööriistakomplekti materjalidele on FashionSEEDS-i meeskond loonud peamised ressursid, mis aitavad õpetamise ja õppimise praktilisi aspekte ellu viia. Nende hulka kuuluvad Reader (lugeja) – platvormi taskuraamat – mis toimib kõrghariduse jätkusuutlikkuse moedisainihariduses eraldiseisva viitena; ja Library (raamatukogu) – ülevaadatud väliste platvormide kureeritud loend – moeõpetus kui jätkusuutlikkus, mis on välja töötatud selleks, et abistada juhendajaid oma praktika ja FashionSEEDS projekti aruannete väljatöötamisel, mis toetavad platvormi enda loomisel välja töötatud alusdokumente.

Dilys Williams, kes on üks säästliku disaini propageerimise teerajajatest ja Londoni Kunstiülikooli (UAL) säästva moe keskuse direktor, sõnab: „Haridus on ühiskondade, kultuuride ja majanduste muutuste mõjutuspunkt; praeguses kliimahädaolukorras on isiklikku ja süsteemset moemuutust vaja rohkem kui kunagi varem. Moeõpetajatena on meil võimalus ja vastutus olla muutuste tegijad, et arendada teadmisi, oskusi ja võimeid, mis seavad kahtluse alla olemasoleva moesüsteemi kahjustavad praktikad ning kujundada uusi süsteeme, mis taastavad loodust ja võrdsust. Saame üksteist juhendada ja julgustada tundmatul territooriumil navigeerimisel, kasutades usaldusväärseid võrdluspunkte, kaasates hoolivuse ja kaasamise praktikaid. FashionSEEDS pakub juhendajatele ühenduvust ja jagatud õppimist, mida nad kasutavad süsteemide muutumise teel.

FashionSEEDS meeskond soovib tänada Euroopa Liidu Erasmus+ programmi selle projekti kaasrahastamise eest ja kõiki, kes on panustanud selle töö elluviimisel.

 

Lisateave

Solveig Jahnke
Eesti Kunstiakadeemia kommunikatsioonijuht
tel 5626 4949
solveig.jahnke@artun.ee

Piret Puppart
EKA moeosakonna juhataja
piret.puppart@artun.ee

Info inglise keeles:
https://www.fashionseeds.org
Pressiteade

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud