Eesti Kunstiakadeemia esimese teaduspublikatsiooni aastapreemia saab Andres Kurg

Eesti Kunstiakadeemia teadusnõukogu otsustas hakata välja andma 1000 € suurust Eesti Kunstiakadeemia teaduspublikatsiooni aastapreemiat.

Esimesel auhinna määramisel konkureerisid kõik Eesti Teaduse Infosüsteemi (ETIS) ülesriputatud Kunstiakadeemia liikmete avaldatud teadustekstid, kokku üle 180 artikli ja monograafia.

10. veebruari teadusnõukogu koosolekul otsustati pärast põhjalikku arutelu määrata preemia Andres Kurele raamatu Boundary Disruptions. Late-Soviet Transformations in Art, Space and Subjectivity in Tallinn 1968-1979 eest. („Segilöödud piirid. Hilisnõukogude muutused kunstis, ruumis ja subjektsuses Tallinnas aastatel 1968–1979″)  Tegu on tema 2014 aastal kaitstud doktoritööga, mis võttis vaatluse alla rühma 1960. aastate lõpus Tallinnas tegutsenud kunstnikke, arhitekte ja disainereid, kelle tööd kasvasid välja Hruštšovi sulaaja ja sellele järgnenud perioodi uutest diskursustest ja institutsioonidest – tehnilisest esteetikast, informatsiooniteooriast ja küberneetikast –, kuid kes asusid samas 1970. aastate teisel poolel nende diskursuste suhtes kriitilisele seisukohale.  Doktoritöö juhendaja oli prof dr Katrin Kivimaa.

Järgmine teaduspublikatsioonide aastapreemia määratakse käesoleva aasta lõpus.

Andres Kure doktoritööga saab tutvuda siin

Teadusnõukogu tegevusest saab lähemalt lugeda siit: https://www.artun.ee/teadus-ja-arendus/teadus/teadurid/

Teate koostas
Solveig Jahnke

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud