Eesti Kunstiakadeemia saab UNESCO õppetooli

EKA juubeldab. Fotol magister Silvia Sosaar. Foto autor on Silver Tõnisson

UNESCO kiitis heaks Eesti Kunstiakadeemia taotluse luua muinsuskaitse osakonna juures UNESCO pärandiuuringute õppetool. 

See on suur tunnustus, sest taotlejal tuleb läbida väga põhjalik hindamine, et tõestada nii akadeemilist usaldusväärsust kui kõrgkooli kaalu ühiskonnas, valdkonna edendaja ja osapoolte kaasajana.

Õppetooli eesmärk on toetada nii õpet kui Eesti muinsuskaitset tervikuna. Eesti Kunstiakadeemias on juba veerandsada aastat õpetatud muinsuskaitset ja konserveerimist, misläbi on akadeemiast kujunenud ka oluline Eesti kompetentsuskeskus UNESCO maailmapärandi küsimustes. Akadeemia rektor prof. Mart Kalm juhtis aastatel 2009–2013 UNESCO maailmapärandi komitees Eesti delegatsiooni, kuhu kuulusid mitmed praegused EKA õppejõud.

Õppetooli  taotlemise nurgakivi on käimasolev uurimusprojekt “Tallinna Vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine”, koostöös ASiga Tallinna Sadam. Uurimistöö eesmärk on analüüsida turismi mõju kultuuripärandile ning otsida lahendusi kuidas väärikalt, väärikust ja väärtusi hoides tutvustada ja edendada Tallinna vanalinna kui UNESCO maailmapärandit. 

Projekti peamine eesmärk on leida lahendusi vanalinna hoidmiseks, sadama ja vanalinna vahelise linnaruumi paremaks ühendamiseks, uute võimaluste kaardistamiseks, inimeste kaasamiseks ning Tallinna tutvustamiseks kogu maailma külalistele.  Projekt on aidanud edendada EKA muinsuskaitse tudengite koostööd teiste erialadega, aga ka teiste Eesti kõrgkoolidega. 

UNESCO ei toeta õppetooli rahastamist, küll aga annab võimaluse osaleda võrgustikus ja kasutada UNESCO logo kui tunnustuse ja kuuluvuse märki. UNESCO õppetoolide võrgustikku kuulub üle 800 õppetooli 117 riigist, kus õpetatakse väga erinevaid UNESCO eesmärkidega seotud erialasid, inimõigustest keskkonna kaitseni. EKA õppetooli koordineerib muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsent Riin Alatalu. Õppetool võimaldab EKAl kaasata nii välis- kui ka kohalikke eksperte ja edendada meie tudengite võimalusi tegudes rahvusvahelisel areenil. 

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud