Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine

Kruiisilaev Tallinna sadamas. Foto: Postimees

Uurimistöö eesmärk on analüüsida üha kasvava turismi mõju kultuuripärandile ning otsida lahendusi kuidas väärikalt, väärikust ja väärtusi hoides tutvustada ja edendada Tallinna vanalinna kui UNESCO maailmapärandit. Projekti peamine eesmärk on leida lahendusi turistide logistika parandamiseks, uute toodete ja teenuste arendamiseks, sadama ja vanalinna vahelise linnaruumi paremaks ühendamiseks ning Tallinna kui turismisihtkoha tutvustamiseks.

Projekti tulemusel valmivad:

1.soovitused alternatiivsete turismimarsruutide loomiseks nii vanalinnas sees kui väljaspool vanalinna;

2. soovitused linnaruumiliseks sekkumiseks eeskätt Vanasadama ja vanalinna vahelises ruumis ja minimaalsete vahenditega ka vanalinnas;

3. pärandipoliitika soovitused vanalinna paremaks haldamiseks ja eksponeerimiseks;

4. ideepalett erinevate kaasaegsete tehnoloogiliste võimaluste rakendamiseks pärandi paremaks haldamiseks ja eksponeerimiseks.

Projekti vastutav täitja: Riin Alatalu

Projekti põhitäitja: Triin Talk

Periood: 2019 – 2022

Rahastus: AS Tallinna Sadam

Pärand, turism ja linnaplaneerimine: I vahearuanne

20.sajandi pärand: II vahearuanne

Uuringut “Tallinna vanalinna jätkusuutlik areng ja eksponeerimine” tutvustati Tallinna linnavalitsuse esindajatele

Uuringu “Tallinna vanalinna jätkusuutlik areng ja eksponeerimine” teist vahearuannet tutvustati turismitöötajatele

Hakkame kaardistama vanalinlaste ootusi!

Vt. ETISes

Meediakajastused:

Tallinna Sadam ja Eesti Kunstiakadeemia teevad koostööd Tallinna vanalinna eksponeerimisel – Pealinn, 01.oktoober 2019;

Käed eemale EKKMist! – Sirp, 13.detsember 2019;

Praegu on parim aeg luua taristu säästva turismi arendamiseks – Sirp, 24.aprill 2020;

Riin Alatalu: turismilinn Tallinn – kriisiaja võimalused – Postimees, 12.mai 2020

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud

Käimasolevad teadusprojektidMuinsus­kaitse ja konserveerimine