Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine

Kruiisilaev Tallinna sadamas. Foto: Postimees

Uurimistöö eesmärk on analüüsida üha kasvava turismi mõju kultuuripärandile ning otsida lahendusi kuidas väärikalt, väärikust ja väärtusi hoides tutvustada ja edendada Tallinna vanalinna kui UNESCO maailmapärandit. Projekti peamine eesmärk on leida lahendusi turistide logistika parandamiseks, uute toodete ja teenuste arendamiseks, sadama ja vanalinna vahelise linnaruumi paremaks ühendamiseks ning Tallinna kui turismisihtkoha tutvustamiseks.

Projekti tulemusel valmivad:

1.soovitused alternatiivsete turismimarsruutide loomiseks nii vanalinnas sees kui väljaspool vanalinna;

2. soovitused linnaruumiliseks sekkumiseks eeskätt Vanasadama ja vanalinna vahelises ruumis ja minimaalsete vahenditega ka vanalinnas;

3. pärandipoliitika soovitused vanalinna paremaks haldamiseks ja eksponeerimiseks;

4. ideepalett erinevate kaasaegsete tehnoloogiliste võimaluste rakendamiseks pärandi paremaks haldamiseks ja eksponeerimiseks.

Projekti vastutav täitja: Riin Alatalu
Projekti põhitäitja: Triin Talk

Periood: 2019 – 2022
Rahastus: AS Tallinna Sadam

Vt. ETISes

Uuringuaruanded

Pärand, turism ja linnaplaneerimine: I vahearuanne
20.sajandi pärand: II vahearuanne
Pärand ja kogukond: III vahearuanne
Ajaloolised interjöörid ja turism: IV vahearuanne

Paadam, K., Ojamäe, L. (2021) Vanalinna elanike ja kinnisvaraomanike ootuste kaardistus: pärand, elukeskkond, turism. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool

Uudised

Ajaloolised interjöörid ja turism: uuringu neljanda vahearuande esitlus 29.septembril kell 15:00 Õiguskantsleri büroos, Kohtu 8 

Eesti Kunstiakadeemia saab UNESCO õppetooli

Pärand ja kogukond: koostööprojekti kolmanda etapi tulemuste esitlus 3.juunil Eesti Kunstiakadeemias ja EKA TV-s (järelvaadatav)!

Valmisid kaks uut huvitavat uuringut Tallinna vanalinna kohta
Uuringu “Pärand ja kogukond” tutvustus Tallinna linnavalitsuse esindajatele:
Esitluse video ja slaidid (esineb EKA nooremteadur Triin Talk)
Vanalinna elanike ja kinnisvaraomanike ootuste kaardistus (Liis Ojamäe ja Katrin Paadami esitlus)

Uuringu “Tallinna vanalinna jätkusuutlik areng ja eksponeerimine” teist vahearuannet tutvustati turismitöötajatele
Hakkame kaardistama vanalinlaste ootusi!

Uuringut “Tallinna vanalinna jätkusuutlik areng ja eksponeerimine” tutvustati Tallinna linnavalitsuse esindajatele

Meediakajastused

Riina Sikkut: vanalinn on kodu, mitte külastuskeskus – Postimees, 25.juuni 2021

Kaarel Tarand: üürikorter vääriselupaigas – Sirp, 11.juuni 2021

Kuidas hoida vanalinna mitmekesisust ja elukõlbulikkust? – Sirp, 28.mai 2021;
Vanalinlased on rahulolematud lühiajaliste üürikorteritega – Kesklinna Sõnumid, 26.mai 2021;
Tallinn tahab seadust, et saaks tegelda lärmakate külaliskorteritega – ERR Majandus, 21.mai 2021;
UURING | vanalinna lärmakad külaliskorterid on elanikele pinnuks silmas: purjus soomlased ja kasumiahned omanikud – Ärileht, 21.mai 2021;
Riin Alatalu: turismilinn Tallinn – kriisiaja võimalused – Postimees, 12.mai 2020;
Praegu on parim aeg luua taristu säästva turismi arendamiseks – Sirp, 24.aprill 2020;
Käed eemale EKKMist! – Sirp, 13.detsember 2019;
Tallinna Sadam ja Eesti Kunstiakadeemia teevad koostööd Tallinna vanalinna eksponeerimisel – Pealinn, 01.oktoober 2019;

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud

Käimasolevad teadusprojektidMuinsus­kaitse ja konserveerimine