Ehituskunst #59: Kliima: Külmavõitu

Ehituskunst #59 keskendub külmavõitu kliimale ning selle otsestele ja kaudsetele mõjudele nii kohalikus kui ka sarnastes kliimatingimustes aset leidvates ruumipraktikates. Tähelepanu all on avalik ruum, mille tüpoloogia oleme ilmselt paljuski üle võtnud soojematest oludest, kus väliruumis toimimine on aastaringselt ühesugusem ning kus inimkeha pikaajalisem viibimine on soojuslikult mugav ja meeldiv. Ent kuidas luua avalikku ruumi, mis sobiks just meie kliimasse?

Peatoimetejate Eik Hermanni ja Karli Luige sõnul sai algsest tööpealkirjast „kliima:külm“ õige pea „kliima:külmavõitu“. Kargete talvede asemel valitsevad meie külmematel aastaaegadel ju lägased pooltoonid, pilvised räitsakud, porised bulvarid ning helkiva lumeta lõppematu november. Värsket ajakirja saab soetada mh EKA arhitektuuriteaduskonnast (Pikk tn 20), Lugemikust, Apollost ja raamatupoest Puänt.

Ajakiri on suuresti kokku saanud läbi intervjuude ja jutuajamiste. Nii on Ehituskunsti värske number teekond dialoogides, mõtiskluste ja vestluste kogumik, mis ei püüa anda lõplikke retsepte ja vastuseid ning pakkuda parimaid näiteid, vaid teha algust otsinguliinidega, mis loodetavasti jätkuvad ülikoolistuudiotes, arhitektuuribüroodes ja ametnike kabinettides.

Tekstide autorid: Marie-Elise Chhabra, Martti Kalliala, Rasmus Kask, Leonhard Lapin, Juhani Pallasmaa, Katarzyna Julia Zachara, Mihkel Tüür.

Lühikatkendeid tekstidest: Pier Vittorio Aureli, Boris Culjat & Ralph Erskine, Peter Davidson, Luis Fernández-Galiano, David Gissen, Lisa Heschong.

Intervjuud: Thomas Auer, Karin Bachmann & Mirko Traks, Marco Casagrande, Jaak-Adam Looveer, Valdur Mikita, Kiel Moe, Andres Ojari, Toomas Paaver, Indrek Peil & Siiri Vallner, Hannes Praks, Philippe Rahm, Sami Rintala, Kai Saar, Tuomas Toivonen.

Katkendid lühivestlustest: Oliver Orro, Anti Saar.

Projektid arhitektidelt/büroodelt: 3+1 arhitektid, Jo van den Berghe, Aleksandr Brodski (Alexander Brodsky), Marco Casagrande, Kadarik Tüür Arhitektid, KAVAKAVA, KINO, Kalle Komissarov & Üla Koppel, Olavi Koponen, KOSMOS, Leth & Gori, Norron, NOW Office, Kärt Ojavee, PART, Philippe Rahm, Rintala & Eggertson, Kristian Taaksalu, Villem Tomiste, Transsolar, White Arkitekter.

Kujundus: Martin Rästa.

PeatoimetajadEik Hermann (1978) on filosoofia ja praktikapõhise teooria lektor Eesti Kunstiajakadeemias ning ajakirja Ehituskunst kaaspeatoimetaja. Ta omandas magistrikraadi filosoofias Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudis 2005. aastal. Tema praeguses huviorbiidis on ennekõike erinevad vahe- ja üleminekualad – teoreetilise ja praktilise, meelelise ja kehalise, psüühilise ja poliitilise, tehnilise ja poeetilise vahel. Karli Luik (1977) on arhitekt stuudios Molumba, Eesti Arhitektide Liidu liige, volitatud arhitekt 7. Lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala 2003. aastal, samuti magister soouuringute erialal Kesk-Euroopa Ülikoolist Budapestis aastal 2005. Samuti on ta Eesti Kunstiakadeemia ja Ljubljana ülikooli arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala doktorant.

Ehituskunst on ruumipraktikutele suunatud, ruumiideede otsimisele pühendunud ajakiri. Alates 59. numbrist keskendub ajakiri kohalike kontekstide eripäradele, luues ühtlasi silla analoogiliste paikade ja piirkondadega. Ehituskunsti ambitsioon on olla radikaalselt kontekstualistlik: iga ajakirjanumber käsitleb ühte ruumiloomet mõjutavat konteksti ühe dominantse ning kohalikult tähtsa aspekti kaudu, küsides: kuidas see aspekt mõjutab ruumipraktikaid? milliseid unikaalseid, erilisi, varjatuid potentsiaale see aspekt tekitab? millised ruumiideed on nendesse potentsiaalidesse kätketud?

Ehituskunsti väljaandmist toetab Kultuurkapital ja kirjastab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond.

Jaga sõpradega:

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud