EKA SDSI õppekava sai Erasmus Munduse tunnustuse

Erasmus Munduse ühine magistriõppekava teenuse kujundamise strateegiate ja uuenduste alal (SDSI)

SDSI on rahvusvaheline magistrikraad, mille kujundavad ja annavad ühiselt kolm Põhjamaade partnerit – AAL, Lapi ülikool Soomes ja Eesti Kunstiakadeemia. Lätis Riias asuv Stockholm School of Economics osaleb programmis assotsieerunud partnerina, pakkudes loenguid ja teadmiste edasiandmist ärivaldkonnast. Alates õppeaastast 2023/2024 muutub SDSI ametlikult Erasmus Munduse ühiseks magistriõppeks. Euroopas toimuvad olulised muutused, mille tulemuseks on olemasolevate sotsiaalmajanduslike paradigmade nihutamine, mis nõuab uusi viise inimkesksete lahenduste väljatöötamiseks kasvava ebakindluse olukorras. Soov jätkusuutliku lähenemise järele ettevõtlusele ja kvaliteetsele elule on seadnud nn rohelises kokkuleppes püstitatud ambitsioonikad eesmärgid ning vajadused, tagamaks konkurentsivõimet viisil, millega osa elanikkonnast ja ettevõtlusest ei jääks maha, on toonud kaasa kriitilise digitaalse transformatsiooni algatuse. 

Need väljakutsed ja püüdlused vajavad radikaalselt täiustatud või isegi täiesti uusi lahendusi. Need nõuavad isegi täiesti uusi viise probleemide ja vajaduste mõistmiseks ja tõlgendamiseks keerukates ja ebakindlates kontekstides. Meie vastus sellele on multidistsiplinaarne, ühiskraadi andev teenusedisaini strateegia ja innovatsiooni magistriprogramm SDSI (120 ECTS), kuhu on kaasatud Läti Kunstiakadeemia, Lapi ülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja Stockholmi kool. Riia majandusteaduskond, mille eesmärk on koolitada juhte, kes suudavad tegeleda jätkuva üleminekuga jätkusuutlikkusele ja digitaliseerimisele inimkesksel viisil. SDSI valmistab õpilasi ette mitmekülgseteks teenuste uuendajateks, kes suudavad strateegilise disaini, juhtimise ja loomingulise juhtimise kaudu muuta avalikes ja eraorganisatsioonides. Selle fookuses on interdistsiplinaarsed uuringud ja ristspetsialiseerumine disaini-, äri-, tehnoloogia- ja sotsiaalteadustes. SDSI lõpetajatest saavad pärast kooli lõpetamist muutuste soodustajad, kes aitavad kaasa uuenduslikele, tõhusatele ja sotsiaalselt vastutustundlikele teenindusorganisatsioonidele kogu maailmas ja muidugi oma kodumaal.

Projekt kestab 1. oktoobrist, 2022 30. novembrini, 2028. Sel perioodil korraldatakse neli üliõpilaste vastuvõttu, alates õppeaastast 2023/2024. Igal vastuvõtul võetakse vastu umbes 30 välisüliõpilast – kokku vähemalt 121 üliõpilast kogu projekti vältel. 100 üliõpilast on pärit Erasmus+ programmi riikidest ja neist 60 valitakse õpingute ajaks Erasmus Munduse stipendiumile 1400 eurot kuus (jagatakse mitte rohkem kui 10% stipendiumide koguarvust samast rahvusest õpilastele). Lisatudengeid valitakse ja stipendiumid antakse 21 üliõpilasele naabrus-, arengu- ja rahvusvahelise koostöö (NDICI – 18 õpilast) riikide ning ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA – 3 üliõpilast) riikide rühmadest. SDSI üliõpilased veedavad vähemalt kaks 30 EAP suurust õppeperioodi kahes riigis, mis erinevad nende elukohariigist – Lätis, Soomes ja Eestis. Projekti nr 101082388 toetuse kogusumma on 4 899 600,00 EUR, millest 2 721 600,00 EUR on eraldatud üliõpilaste stipendiumiteks. Projektil on ka veel kaks assotsieerunud partnerit – Kuldīga rajooni omavalitsus ja valitsusväline organisatsioon Kuldīga kunstnike residents –, kes mõlemad tagavad SDSI õpilastele õppekavavälised ja kultuurilised kogemused nende Läti õppekohas, Kuldīga linnas. 

Rahastab Euroopa Liit. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu ega Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti. Ei Euroopa Liit ega EACEA ei saa nende eest vastutada. 

SDSI Facebookis:
https://www.facebook.com/sdsi.master

SDSI Instagram: 

https://www.instagram.com/sdsi.master/ 

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud