EKA avatud akadeemia sügisprogrammis on uued üllatajad


EKA avatud akadeemia stardib tänavu sügisel senisest veelgi mitmekülgsema uusi erialaseid teadmisi pakkuva programmiga, mille maht varieerub lühikursustest kuni mikrokraadideni.

Nüüdsest saab EKA avatud akadeemias õppida kunsti kogumise põhitõdesid või kuidas üleüldse kunstnikuna kunstiväljal sihikindlalt navigeerida. Selle kõrval on teiste seas võimalik omandada mikrokraad hariduse või hoopiski fontide disainimises. Põnevat avastamist ning kohtumiseni EKAs!


MIKROKRAADID
Mikrokraad on tööturu vajadusi arvestav täiendusõpe, mis on loodud EKA osakondade poolt, et pakkuda uusi erialapädevusi.

Disain hariduses ja hariduse­disain
Disaini õpetamisele keskenduvas mikrokraadis saavad osalejad laiahaardelise ülevaate kaasaegse disaini ja tarbekunsti olemusest ja küsimustest, millega neis disainivalla eripalgelistes valdkondades tegeletakse. 

Balti­saksa kultuuri­pärand
Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ühine mikrokraad aitab kaasa aruteludele ühiskonnas, kuidas paremini mõtestada ja kasutada baltisaksa pärandit, andes nii kultuuriajaloolisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi baltisaksa kultuuripärandi tutvustamiseks ja hoidmiseks.

Fontide disainimine
Mikrokraad käsitleb tüpograafia ajalugu ja tehnilisi tööprotsesse ning õppetöö käigus loob iga õppur vähemalt ühe uue kirjatüübi. Tegemist on esimese õppekavaga Eestis, mis keskendub spetsiifiliselt fontide disainimisele.

Arhitek­­tuuri konser­veerimine ja restau­reerimine
Mikrokraadi programm tutvustab arhitektuuripärandi konserveerimise ja restaureerimise aluspõhimõtteid ning nende tehnilise seisundi uurimis- ja hindamismeetodeid. Programmi on juhendama kaasatud nii pikaajaliste kogemustega praktikuid kui akadeemilisi uurijaid.PÕHIKURSUSED
Põhikursused pakuvad EKA senati poolt kinnitatud õppekavaga täiendusõpet ühe akadeemilise aasta kestel.

Raamatu­illustratsioon
Raamatuillustratsiooni kursus on suunatud illustratsioonist ja illustraatori tööst huvitatud täiskasvanud õppijale. Kursusel osalejad saavad teadmisi raamatuillustratsioonist ja esmase kogemuse illustraatoritöös. 

Nahk­­aksessu­aaride kollekt­siooni loomine
Nahkaksessuaaride kollektsiooni loomise täiendõppekursus on suunatud neile, kes huvituvad aksessuaaridest ning soovivad iseseisvalt disainida ja valmistada jalatseid, kotte ja väikeaksessuaare.

Maalikunsti A, B, C… ja Z
Kursusel on maalikunst vahend, et toetada individuaalse visuaalse keele arendamist. Tegeletakse eelkõige pildikeele tundlikkuse ja teadlikkuse kasvatamise ning silma ja käe sünergia harjutamisega.

Fotokunsti akadeemia
Kursuse eesmärk on osalejate silmaringi laiendamine ning baasteadmiste ja oskuste pakkumine seoses nii fotograafiliste väljendusvahendite kasutamisega kaasaegses kunstis kui ka fotograafia praktilis-tehniliste ja visuaal-teoreetiliste aspektidega.

Veebidisain
Veebidisaini kursusel käsitletakse veebiarenduse protsessi kõiki etappe. Eesmärk on toetada õppija jõudmist tasemeni, kus ta on suuteline iseseisvalt veebi arendama.

Tekstiili­disain kiust nuti­lahenduseni
Kursuse eesmärk on anda ülevaade kaasaegsetest materjalidest ja tehnoloogiatest tekstiilidisaini valdkonnas arendades elektroonika- ja tehnoloogiaalaste kompetentside ja materjalide tundmist.

Moedisain ideest valmistooteni
Kursus on abiks moehuvilisele, kes soovib täiendada oma teadmisi moekollektsiooni kujundamise algtõdedest, väikeseeriaga seotud administratiivseid oskusi ja omada ülevaadet lõpptootmisele eelnevatest protsessidest.


LÜHIKURSUSED
Sügissemestri lühikursused keskenduvad ühele kindlale valdkonnale ja toimuvad septembrist kuni detsembrini. Kevadsemestri lühikursused avaldatakse kodulehel 1. novembril.

Teekannu treimine
Kursusel õpitakse treima ja viimistlema kannu detaile (keret, tila, kaant), valmistama sanga ja neid kõiki ühendama. Valmib kann, mis peale eelpõletust glasuuritakse ja põletatakse.

Adobe Illustrator
Kursusel tutvutakse kõige olulisemate tööriistade ja tehnikatega, mis annavad võimaluse luua illustratsioone, 3D-objekte, plakateid, väiketrükiseid, animatsiooni ja mustreid.

Kunstiväljal töötamine
Kursusel antakse osalejale elementaarne teave selle kohta, kuidas töist igapäeva kujundada, rahaliselt toime tulla, kus teoseid müüa, kuidas taotlusi koostada ja kolmemõõtmelisi visandeid luua. 

Kompositsiooni- ja värvusõpetus
Kursuse esimeses osas omandatakse oskusi, mis aitavad osalejal leida oma individuaalsus ja eripära. Kursuse teise osa eesmärk on anda teadmisi värvide kasutamisest ja tähendusest maalikunstis.

Kunsti kogumise ABC
Kursusel antakse ülevaade kunstikogumise printsiipidest, selgitatakse, miks on galerii vahenduslülina oluline kunstniku ja koguja vahel, ning arutatakse kunsti soetamise võimaluste ja kasumlikkuse üle.

Adobe Photoshop
Kursuse esimene osa keskendub programmi üldfunktsioonide ja nuppudega tutvumisele ning lihtsama veebigraafika loomisele. Kursuse teises osas tutvume keerulisema pilditöötlusega, eesmärgiga luua trükikõlbulik pildifail. 

Sisearhitektuurne valgustusdisain
Kursus annab baasteadmised valgustusprojekti vormistamisest, valgustustehnilistest parameetritest, valgustusarvutustest, valguse ja materjali koostoimest ning valguse mõjust inimese igapäevategevustele.

Adobe InDesign
Adobe InDesign on küljendusprogramm, mille abil saab luua raamatukujundusi, trükiseid, plakateid, ajalehe ja ajakirja küljendusi, presentatsioone jne. Kursuse pakub esmaseid teadmisi programmi kasutamisvõimalustest.

Eluruumide kavandamise põhialused
Kursus annab ettekujutuse ja esmased teadmised projekteerimise erinevatest osadest, sisearhitektuuri projekti vormistamisest, eluruumide planeeringu loogikast ja tehnoloogilistest seostest eluruumides.

Figuurijoonistamine
Kursusel võetakse läbi inimese joonistamise põhivõtted erinevate joonistusvahenditega. Tutvutakse inimese portree, käte ja üldfiguuri joonistamisega nii pikemaajalisemalt kui kiiremate modellikrokiidega. 

Fotorealistik maal
Kursusel tutvustatakse fotorealismi tekkelugu, maali teostamiseks vajalikke töövahendeid, tehnilisi käike ja stiilivõtteid. Kursus arendab ja laiendab käelisi oskusi, õpetades detailsuseni kopeerima ees olevat kujutist. 

Köögi kavandamise põhialused
Kursusel tutvutakse köögi projekteerimise olulisemate aspektidega – ruumiplaneering, köögitehnika, valgustuslahendus, eritellimusmööbli projekteerimine, viimistlusmaterjalide valik ja esteetilise terviku loomine.


SUVEKURSUSED
Veel jõuab ka suvises programmis osaleda! Suvekursused toimuvad augustis ning kestavad kuni viis päeva.

Nahast seljakoti valmistamine
Kursuse käigus valmistatakse vastavalt etteantud lõigetele mahukas sertifitseeritud taimparknahast mitmel viisil kantav ning soovi korral voodri ja sisetaskuga seljakott/õlakott.

Istemööbli disaini algõpe
Saadakse antropomeetriast ja ergonoomikast lähtuv ülevaade ja esmased teadmised istemööbli disainimise printsiipidest ning viimistlusmaterjalidega komponeerimise võtetest.

Kuldtikand kui kõrgmoe kaunistusvõte
Kuldtikandi kursus õpetab praktiliselt kasutama ajaloolisi tehnilisi võtteid, loomaks moeprojektides erilisi ja väljapaistvaid pindasid. Igal kohtumisel tutvustatakse üht või mitut uut traditsioonilist kuldtikandi materjali ja selle kasutamiseks vajalikke tehnilisi võtteid.

Raamatu­illustratsiooni algõpe
Kursusel osalejad saavad teadmisi kaasaegsest raamatuillustratsioonist. Lühiülesannetega arendatakse iga autori väljendusvahendeid. Osalemiseks on soovitatav eelnev kunstiga tegelemise kogemus.

Linna joonistamine
Suvine joonistamise kursus on mõeldud neile, kel on huvi arhitektuuri vastu ning soov arendada oma oskusi keskkonna ja ruumi kujutamisel. Nelja päeva jooksul õpitakse andma väheste vahenditega edasi Tallinna vanalinna ja Kalamaja miljööd.

Siiditrüki algõpe
Siiditrüki kursus koosneb kolmest kohtumisest, mille käigus õpime trükiraami ettevalmistust, värvide segamist ning trükkimist. Töötoa käigus saab kogemuse siiditrükitehnika lihtsamatest põhitõdedest.

Rauasulatus Viljandimaal
Kursusel tutvutakse soorauamaagiga, õpitakse ehitama rauasulatusahju, rauamaagi rikastamist, rauasulatust ja sepistamist. Kursus toimub looduskaunis metsatalus Viljandimaal. 

Fotokunsti meistriklass
Juhendaja Tris Vonna-Michell on 2014. aastal Turner Prize’ile nomineeritud briti fotokunstnik, kelle meistriklassi lähtealuseks on idee leida asju ning luua nendest uusi tähendusvälju, mis peegeldaksid iga osaleja senist loomepraktikat. 

Canva kujundusprogrammi algõpe
Kursusel õpitakse kasutama kujundustarkvara Canva tasuta versiooni ning looma pilkupüüdvat graafikat ja infomaterjale sotsiaalmeedia või trüki jaoks. Praktiliste näidete ja ülesannete abil saavad osalejad esmaseid teadmisi hea disaini põhimõtetest ning veebi- ja trükifailide spetsiifikast. 

Jaga sõpradega:

Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud