EKA eelakadeemia kevadsemestri kursused

Tule tutvu EKAga ja valmistu eesootavaks sisseastumiskatseteks eelakadeemia kursustel!

EKA eelakadeemia pakub ülikooli sisseastujale ettevalmistavaid kursusi EKA arhitektuuri, disaini ja vabade kunstide teaduskondades. Noori vanuses 16–26 juhendavad õppejõud, lõpukursuste tudengid ja vilistlased, kelle toel tutvutakse õppega EKAs ning arendatakse erialaseid teadmisi ja oskusi.

Vabade kunstide eelakadeemia, I grupp
30. jaanuar — 16. aprill 2024
teisipäeviti ja neljapäeviti

Vabade kunstide eelakadeemia, II grupp
30. jaanuar — 16. aprill 2024
esmaspäeviti ja kolmapäeviti

Vabade kunstide eelakadeemia programmis katsetatakse mitmekülgsete kunstipraktikatega, sidudes neid kaasaegse kunsti väljal toimuvaga. Uurime erinevate väljendusvahendite nagu joonistamine, maalimine, ruumiinstallatsioon ja loo jutustamise mitmekülgseid võimalusi. Kursuste keskmes on oma loometegevuse mõtestamine ja selle kontekstitundlik tajumine, eksperimenteerimine ning ideepõhine kunstipraktika.

Kujutamisoskuste eelakadeemia 1
31. jaanuar — 23. märts 2024
kolmapäeviti ja laupäeviti

Kursus sobib kõige paremini õppurile, kes pole varasemalt kunstikoolis käinud või on seda teinud ammu, aga sooviks end enne ülikooli astumist baasoskustega täiendada. Samuti on see hea võimalus põhioskusi õppida just EKA kontekstis – juhendavad tudengid ja vilistlased, kelle käsitlus on sünkroonis ülikooli õppega.

Kujutamisoskuste eelakadeemia 2
3. aprill — 29. mai 2024
kolmapäeviti ja laupäeviti

Kursus on mõeldud kunstiülikooli sisseastujale, kes soovib arendada visuaalset kujutamist, mitmekesistada oma tehnilisi oskusi ja arendada oma väljenduslaadi isikupärasemaks. EKA õppejõudude, tudengite ja vilistlaste juhendamisel arendatakse kujutamisoskuseid – vorm, maalimine, joonistamine. Õpitud oskused tulevad kasuks igal EKA erialal.

Arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia, I grupp
6. veebruar — 07. mai 2024
teisipäeviti ja laupäeviti

Arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia, II grupp
7. veebruar — 15. mai 2024
kolmapäeviti ja laupäeviti

Arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia, III grupp
5. veebruar — 6. mai 2024
esmaspäeviti ja neljapäeviti

Kursus on mõeldud eelkõige neile, kes kaaluvad astuda Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise või sisearhitektuuri bakalaureuseõppesse. Käsitleme ruumiloomet väga suures spektris: linnaruumi skaala, mahuline arhitektuur, vormikäsitlus, inimmõõtmeline ja kasutajasõbralik ruumikogemus. Õppuril on võimalik end EKA arhitektuuriteaduskonna värskete vilistlaste ja praeguste tudengite juhendamisel mitmekülgselt proovile panna.

Kunstikultuuri eelakadeemia
9. märts — 6. aprill 2024
kolmapäeviti ja laupäeviti

Kursuse jooksul tutvutakse muinsuskaitse ja konserveerimise ning kunstiteaduse eriala ühendavate erinevate teemadega. Õpime analüüsima pilti, ruumi ja monumentaalkunsti nii kunstiteaduse kui muinsuskaitse perspektiivist lähtuvalt.

Disaini eelakadeemia
9. märts — 4. mai 2024
laupäeviti

Disaini eelakadeemia neile, kes soovivad edaspidi alustada õpinguid mõnel disainiteaduskonna bakalaureuseõppekaval. Teaduskonna peamisi mõtte- ja tegutsemissuundi tutvustatakse kahel üldõppepäeval: disainerlik mõtteviis ja materjalikunst.

Fotograafia eelakadeemia
30. märts — 4. mai 2024
laupäeviti

Kursus annab osalejale selgema arusaama fotograafia osakonnas toimuvast ning pakub igakülgset ettevalmistust sisseastumiseksamiteks. Tutvustame eriala ja osakonda, räägime fotograafia kohast kunstiajaloos, meediumi olemusest ja kaasaegse fotograafia probleemidest.

Portfoolio eelakadeemia
25.05.2024 — 1. juuni 2024
laupäeviti

Kursus on pühendatud oma digitaalse loovtööde mapi ehk portfoolio koostamise põhimõtete tutvustamisele ja praktilisele teostusele. Kursuse tulemusena valmib kujundatud PDF-portfoolio, mida on võimalik kasutada EKAsse sisseastumiseks.Jaga sõpradega:

Postitas Avatud akadeemia
Viimati muudetud